De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen."— Transcript van de presentatie:

1 Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen

2 BECETEL (Belgisch Centrum voor Technologisch Onderzoek van Leidingen en Toebehoren)

3 UltraMc McElroy Manufacturing Ultrasoononderzoek HDPE Rapport over het gebruik van ultrasoononderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen Stuiklassen

4 Doelstellingen van de case Stand van zaken in het onderzoek van de UltraMc Zijn er verbeteringen mogelijk aan het toestel Het ultrasoon onderzoek van polyethyleen stuiknaden in vraag stellen.

5 Hoge dichtheidpolyetheen HDPE

6 Twee grote klassen afhankelijk van productieprocédé hoge druk polyetheen of lage dichtheidpolyetheen (LDPE) lage druk polytheen of hoge dichtheidpolyetheen (HDPE) Polymerisatie van etheen tot polyetheen

7 Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE) Buizen Chemicaliën industrie Gas en water distributie PE-buizenwerk is nu meer dan 30.000 km Afvalwater sector (Aquafin) Stortplaatsen (OVAM). Andere toepassingen: emmers, kratten, vaten, speelgoed, huishoudelijke artikelen,…

8 Table Relevante getalwaarden voor HDPE (bron: Vink NV) Soortelijk massa: 0.95 g/cm³ Mechanische eigenschappenThermische eigenschappen Treksterkte23 N/mm²Smeltpunt125°C E- modulus1000 N/mm² Warmtegeleidbaarheid0.37 W/gKm Wrijvingscoëfficiënt0.29Lineaire uitzetting coëfficiënt 0.2 mm/mºC Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)

9 Smeltindex PE (bron: Georg Fischer +GF+) Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE) Smeltindex

10 Stuiklassen

11 Voorbereiding Frezen Inklemming Reiniging Uitlijning Inspectie Opwarmen onder druk Afkoeling Lassen onder druk Plaatsen van de spiegelVerwijderen van de spiegel

12 Problemen bij het verbinden van PE- buizen t1t2t3t4t5t6p1p2p3t1t2t3t4t5t6p1p2p3 Opwarmtijd Doorwarmtijd Maximale omschakeltijd Maximale drukopvoertijd Minimale lastijd Minimale koeltijd Opwarmdruk Doorwarmdruk Lasdruk Dit lasprocédé wordt gekarakteriseerd door drie parameters: Druk Tijd Warmte-energie

13 Problemen bij het verbinden van PE- buizen De volgende parameters zijn essentieel voor een goed stuiklas: 1.Opstelling 2.Schakeltijd 3.Hoogte van het opstuiken van de lasril 4.Doorwarmtijd: opwarming van de te verbinden randen 5.Koeltijd: het geheel ingeklemd af te koelen 6.Lastemperatuur 7.Zuiverheid van het werkstuk en materiaal 8.Lasdruk: de druk waarmee de twee verwarmde buisuiteinde tegen elkaar worden gedrukt

14 Het belang van een goede procedure: - Probleem bij aanleg distributienet in Palestina: slechte hecting van de lassen - Slechte lassen door slecht afschrapen van kanten - Oplossing het gebruik van halfautomatische schrapers en een grotere put graven waarin gewerkt wordt Problemen bij het verbinden van PE- buizen

15 Interne fouten ?

16 Ultrasoononderzoek

17 Basis principe van ultrasoon onderzoek

18

19 Verschillende soorten golven

20 Wet van Snellius

21 Kan zeer goed inwendige vlakke fouten detecteren. Apparatuur is gemakkelijk verplaatsbaar Te automatiseren. Slecht langs 1 zijde is toegang tot het werkstuk noodzakelijk. Men kan de werkelijke lengte, dikte en diepte bepalen van fouten. Voordelen Nadelen Het resultaat  afgelezen en geïnterpreteerd worden  ervaren operators Moeilijk toepasbaar op complexe vormen, ruw oppervlak en zeer kleine en dunne onderdelen. Vraagt veel voorbereiding (kalibreren) alvorens te kunnen meten. Noodzakelijk koppelmiddel De taster moet de vorm van het oppervlak kunnen volgen. Ultrasoon onderzoek biedt:

22 UltraMc McElroy Manufacturing UltraMc McElroy Manufacturing

23 In functie van tijd UltraMc McElroy Manufacturing

24 Ervaringen: Niet reproduceerbaarheid van de proeven Constructie problemen van de taster en zijn geleiding Gevoeligheid Vorm Gebruiksvriendelijkheid Verouderde hardware van het toestel Oude CPU Oude operatingsystem UltraMc McElroy Manufacturing

25 Is het UltraMc zijn schuld alleen ? E- modulus Type materiaal Temperatuur Interne spanningen Uitwendige spanningen Productieproces

26 Eindconclusie UltraMC: Het toestel is ongeschikt voor een juiste evaluatie van een stuiklasnaad op een hoge dichtheidspolyethyleen. Ultrasoon onderzoek Op dit ogenblik is het zeer moeilijk om een definitief besluit te trekken over de toekomst van ultrasoon onderzoek op kunststoffen daar de kennis over het basismateriaal nog te beperkt is. Algemeen besluit Voorlopig zal men zijn aandacht moeten concentreren op het voorkomen van fouten door het opstellen van goede procedures die door het uitvoerend personeel nauwgezet worden nagevolgd. Want voorkomen is beter dan te moeten constateren dat het fout is.

27 Vragen ?


Download ppt "Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen."

Verwante presentaties


Ads door Google