De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geschiedenis van het leven Clip: evolutie in 5 minuten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geschiedenis van het leven Clip: evolutie in 5 minuten."— Transcript van de presentatie:

1 De geschiedenis van het leven Clip: evolutie in 5 minuten

2 Ontstaan van de aarde Ontwikkeling van de 1e eencelligen en eenvoudige meercellige organismen Cambrische explosie: ontstaan van veel nieuwe soorten Ontstaan van de 1 e vissen, 1 e vaatplanten op land De 1 e gewervelde dieren op land: amfibiën De 1 e reptielen verschenen Ontwikkeling van reptielen en andere landdieren, 1 e zaadplanten 1 e dinosauriërs en zoogdieren, 1 e naaktzadigde planten Bloeiperiode dinosauriërs, 1 e vogels Uitsterving dinosauriërs, 1 e bedektzadigen Bloei zoogdieren, 1 e grassen 1 e mensachtigen Tijdvakke n Belangrijkste gebeurtenissen Meer weten? Klik op de gebeurtenis.

3 Precambrium Ontstaan van de aarde Men gaat ervan uit dat het heelal ontstaan is tijdens de oerknal. Door botsingen van de deeltjes die hierbij vrijkwamen zijn de planeten ontstaan, waaronder de zon en de aarde.

4 Precambrium Ontwikkeling van de 1e eencelligen en eenvoudige meercellige organismen Volgens sommige theoriën is het leven ontstaan uit de oersoep. Deze oersoep bestond uit een mengsel van water en organische stoffen. Hieruit ontstonden de 1 e eencelligen die leefden van koolzuurgas en zuurstof uitstoten (fotosynthese). Toen er voldoende zuurstof was ontstonden er meer levensvormen waaronder de 1 e meercelligen. Deze ontstonden doordat meerdere eencelligen gingen “samenwerken” en op den duur niet meer zonder elkaar konden. Eencellige Ontstaan van meercelligen door samenwerking

5 Cambrium Cambrische explosie: ontstaan van veel nieuwe soorten Tijdens het Cambrium is er een snelle ontwikkeling van leven, dit wordt de Cambrium explosie genoemd. Er ontstaan veel nieuwe soorten en de snelheid van de evolutie is erg groot. De overgang van Cambrium naar Siluur (Ordovicium) wordt gekenmerkt door een massa-uitsterving waarbij veel van de nieuwe soorten ook weer uitsterven.

6 Siluur Ontstaan van de 1e vissen, 1e vaatplanten op land Het Siluur wordt tegenwoordig het Ordovicium genoemd. Het Ordovicium was een periode met een relatief warm klimaatklimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzonderingzeeniveau een ijstijd in het Laat-Ordovicium. Het leven speelde zichijstijd nog voornamelijk af in het water, hoewel er aanwijzingen zijn dat primitieve planten en insecten al in vochtigeplanteninsecten omgevingen op het land voorkwamen. Succesvolle groepen zeedieren waren de inktvissen en graptolieten. Ininktvissengraptolieten het Ordovicium verschijnen ook de eerste kaakloze vissen.kaakloze vissen

7 Devoon De 1e gewervelde dieren op land: amfibiën Het Devoon is de eerste periode waarin het landoppervlak grotendeels met planten begroeid was. Dit had grote gevolgen voor het dierenleven.dierenleven Dit zorgde zorgde voor een opbloei van soorten die in helder water leven (bv brachiopoden of crinoïden).brachiopodencrinoïden De grote hoeveelheid plantaardig voedsel op het land maakte de kolonisatie van het land door dieren mogelijk. De oudste fossiele insecten komen uit het Devoon, hoewel zeinsecten waarschijnlijk al eerder verschenen. In het Laat-Devoon verschenen ook de eerste amfibieën, die inamfibieën tegenstelling tot de vissen ook voedsel op het land konden vergaren.

8 Carboon De 1e reptielen verschenen Het zeeniveau was relatief hoog en grote delen van het tegenwoordigezeeniveau Europa warenbedekt met moerassen. In deze moerassen werden afgestorven plantenresten opgeslagen die een groot deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden op Aarde vormen.steenkoolvoorraden Er verschenen veel nieuwe soorten insecten en amfibieën en ook deinsectenamfibieën eerste reptielen en zaadplanten.reptielenzaadplanten

9 Perm Ontwikkeling van reptielen en andere landdieren, 1e zaadplanten In het Perm nam de evolutie van reptielenreptielen en andere landdieren een vlucht. In het er op volgende Mesozoïcum zoudenMesozoïcum hieruit de dinosauriërs en zoogdieren ontstaan.dinosauriërszoogdieren Het Perm werd afgesloten door de grootste Massa-uitstervingMassa-uitsterving in de Aardse geschiedenis.

10 Trias 1e dinosauriërs en zoogdieren, 1e naaktzadigde planten Aan zowel het begin als het einde van het Trias vond een belangrijke massa-extinctiemassa-extinctie plaats. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs en gevleugeldedinosauriërs pterosauriërspterosauriërs, soorten koralen en vroege zoogdieren.koralenzoogdieren Bij de planten verschenen de eerste naaktzadigen in het Trias.naaktzadigen

11 Jura Bloeiperiode dinosauriërs, 1e vogels Het Trias was geëindigd met de Trias-Jura-uitsterving, één van deTrias-Jura-uitsterving grootste uitstervingen aller tijden. In het water verdwenen sommigeuitstervingen groepen zeereptielen. Op het land waren vooral zoogdierachtige reptielen en amfibieën het slachtoffer.amfibieën Vooral de dinosauriërs zouden profiteren: in het Jura ontstonden veel nieuwe soorten.Hoewel veel van de soorten die in het Vroeg-Jura ontstonden aan het einde van het Jura weer zouden verdwijnen zou er tot het einde van het Krijt geen massa-extinctie meer plaatsvinden, waardoor de dinosauriërs ongeveer 135 miljoen jaar lang het leven op Aarde zouden domineren.

12 Krijt Uitsterving dinosauriërs, 1e bedektzadigen Het Krijt was een periode met een relatief warm klimaat en een hoge zeespiegel. Op het land leefden veel soorten dinosauriërs,dinosauriërs tegelijkertijd verschenen veel van de moderne groepen zoogdierenzoogdieren en vogels.vogels Onder de planten verschenen de bedektzadigen (planten metplantenbedektzadigen bloemen). Het Krijt werd afgesloten met de laatste grote massa-uitsterving uitmassa-uitsterving de Aardse geschiedenis, waarbij onder meer de dinosauriërsAardse geschiedenis uitstiervenuitstierven. Sommige theoriën denken dat dit veroorzaakt werd door een meteorietinslag, waarbij zoveel stof in de lucht kwam dat er geen zon meer doorheen kon en er een ijstijd kwam.

13 Tertiair Bloei zoogdieren, 1e grassen Het tertiar is eigenlijk een verouderde term. Tegenwoordig wordt deze periode onderverdeeld in 2 periodes: Paleogeen en Eoceen. Doordat de Dinosauriërs zijn uitgestorven krijgen de zoogdieren de kans. Tijdens deze periode is er dan ook een grote bloei van de zoogdieren.

14 Kwartair 1e mensachtigen Het kwartair heeft 2 belangrijke kenmerken: Er waren afwisselend ijstijden en warmere periodes. De ontwikkeling van de mensachtigen. (Meer weten over de ontwikkeling van de mens? Kijk op de volgende site: Lucy )Lucy


Download ppt "De geschiedenis van het leven Clip: evolutie in 5 minuten."

Verwante presentaties


Ads door Google