De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geschiedenis van het leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geschiedenis van het leven"— Transcript van de presentatie:

1 De geschiedenis van het leven
Clip: evolutie in 5 minuten

2 Belangrijkste gebeurtenissen
Tijdvakken Belangrijkste gebeurtenissen Meer weten? Klik op de gebeurtenis. 1e mensachtigen Bloei zoogdieren, 1e grassen Uitsterving dinosauriërs, 1e bedektzadigen Bloeiperiode dinosauriërs, 1e vogels 1e dinosauriërs en zoogdieren, 1e naaktzadigde planten Ontwikkeling van reptielen en andere landdieren, 1e zaadplanten De 1e reptielen verschenen De 1e gewervelde dieren op land: amfibiën Ontstaan van de 1e vissen, 1e vaatplanten op land Cambrische explosie: ontstaan van veel nieuwe soorten Ontwikkeling van de 1e eencelligen en eenvoudige meercellige organismen Ontstaan van de aarde

3 Precambrium Ontstaan van de aarde
Men gaat ervan uit dat het heelal ontstaan is tijdens de oerknal. Door botsingen van de deeltjes die hierbij vrijkwamen zijn de planeten ontstaan, waaronder de zon en de aarde.

4 Precambrium Ontwikkeling van de 1e eencelligen en eenvoudige meercellige organismen
Volgens sommige theoriën is het leven ontstaan uit de oersoep. Deze oersoep bestond uit een mengsel van water en organische stoffen. Hieruit ontstonden de 1e eencelligen die leefden van koolzuurgas en zuurstof uitstoten (fotosynthese). Toen er voldoende zuurstof was ontstonden er meer levensvormen waaronder de 1e meercelligen. Deze ontstonden doordat meerdere eencelligen gingen “samenwerken” en op den duur niet meer zonder elkaar konden. Eencellige Ontstaan van meercelligen door samenwerking

5 Cambrium Cambrische explosie: ontstaan van veel nieuwe soorten
Tijdens het Cambrium is er een snelle ontwikkeling van leven, dit wordt de Cambrium explosie genoemd. Er ontstaan veel nieuwe soorten en de snelheid van de evolutie is erg groot. De overgang van Cambrium naar Siluur (Ordovicium) wordt gekenmerkt door een massa-uitsterving waarbij veel van de nieuwe soorten ook weer uitsterven.

6 Siluur Ontstaan van de 1e vissen, 1e vaatplanten op land
Het Siluur wordt tegenwoordig het Ordovicium genoemd. Het Ordovicium was een periode met een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd in het Laat-Ordovicium. Het leven speelde zich nog voornamelijk af in het water, hoewel er aanwijzingen zijn dat primitieve planten en insecten al in vochtige omgevingen op het land voorkwamen. Succesvolle groepen zeedieren waren de inktvissen en graptolieten. In het Ordovicium verschijnen ook de eerste kaakloze vissen.

7 Devoon De 1e gewervelde dieren op land: amfibiën
Het Devoon is de eerste periode waarin het landoppervlak grotendeels met planten begroeid was. Dit had grote gevolgen voor het dierenleven. Dit zorgde zorgde voor een opbloei van soorten die in helder water leven (bv brachiopoden of crinoïden). De grote hoeveelheid plantaardig voedsel op het land maakte de kolonisatie van het land door dieren mogelijk. De oudste fossiele insecten komen uit het Devoon, hoewel ze waarschijnlijk al eerder verschenen. In het Laat-Devoon verschenen ook de eerste amfibieën, die in tegenstelling tot de vissen ook voedsel op het land konden vergaren.

8 Carboon De 1e reptielen verschenen
Het zeeniveau was relatief hoog en grote delen van het tegenwoordige Europa warenbedekt met moerassen. In deze moerassen werden afgestorven plantenresten opgeslagen die een groot deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden op Aarde vormen. Er verschenen veel nieuwe soorten insecten en amfibieën en ook de eerste reptielen en zaadplanten.

9 Perm Ontwikkeling van reptielen en andere landdieren, 1e zaadplanten
In het Perm nam de evolutie van reptielen en andere landdieren een vlucht. In het er op volgende Mesozoïcum zouden hieruit de dinosauriërs en zoogdieren ontstaan. Het Perm werd afgesloten door de grootste Massa-uitsterving in de Aardse geschiedenis.

10 Trias 1e dinosauriërs en zoogdieren, 1e naaktzadigde planten
Aan zowel het begin als het einde van het Trias vond een belangrijke massa-extinctie plaats. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs en gevleugelde pterosauriërs, soorten koralen en vroege zoogdieren. Bij de planten verschenen de eerste naaktzadigen in het Trias.

11 Jura Bloeiperiode dinosauriërs, 1e vogels
Het Trias was geëindigd met de Trias-Jura-uitsterving, één van de grootste uitstervingen aller tijden. In het water verdwenen sommige groepen zeereptielen. Op het land waren vooral zoogdierachtige reptielen en amfibieën het slachtoffer. Vooral de dinosauriërs zouden profiteren: in het Jura ontstonden veel nieuwe soorten.Hoewel veel van de soorten die in het Vroeg-Jura ontstonden aan het einde van het Jura weer zouden verdwijnen zou er tot het einde van het Krijt geen massa-extinctie meer plaatsvinden, waardoor de dinosauriërs ongeveer 135 miljoen jaar lang het leven op Aarde zouden domineren.

12 Krijt Uitsterving dinosauriërs, 1e bedektzadigen
Het Krijt was een periode met een relatief warm klimaat en een hoge zeespiegel. Op het land leefden veel soorten dinosauriërs, tegelijkertijd verschenen veel van de moderne groepen zoogdieren en vogels. Onder de planten verschenen de bedektzadigen (planten met bloemen). Het Krijt werd afgesloten met de laatste grote massa-uitsterving uit de Aardse geschiedenis, waarbij onder meer de dinosauriërs uitstierven. Sommige theoriën denken dat dit veroorzaakt werd door een meteorietinslag, waarbij zoveel stof in de lucht kwam dat er geen zon meer doorheen kon en er een ijstijd kwam.

13 Tertiair Bloei zoogdieren, 1e grassen
Het tertiar is eigenlijk een verouderde term. Tegenwoordig wordt deze periode onderverdeeld in 2 periodes: Paleogeen en Eoceen. Doordat de Dinosauriërs zijn uitgestorven krijgen de zoogdieren de kans. Tijdens deze periode is er dan ook een grote bloei van de zoogdieren.

14 Kwartair 1e mensachtigen
Het kwartair heeft 2 belangrijke kenmerken: Er waren afwisselend ijstijden en warmere periodes. De ontwikkeling van de mensachtigen. (Meer weten over de ontwikkeling van de mens? Kijk op de volgende site: Lucy )


Download ppt "De geschiedenis van het leven"

Verwante presentaties


Ads door Google