De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy, een conceptuele articulatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy, een conceptuele articulatie"— Transcript van de presentatie:

1 Privacy, een conceptuele articulatie
Auteur: Anton Vedder Tijdschrift: Filosofie&praktijk

2 Privacy, dood of zo goed als dood.
Bestaat er nog privacy in onze tijd? Er is nog veel aandacht voor privacy in het maatschappelijk debat, hieraan willen we de nodige aandacht geven. De articulatie van Privacy als begrip: Feitelijke standen van zaken in de werkelijkheid (vb. condities van afzondering of net gevolgd, niet afgeluisterd en niet geobserveerd zijn) Wenselijke stand van zaken (gewenste condities van afzondering niet afgeluisterd, niet gevolgd of geobserveerd te zijn) De redenen voor de wenselijkheid van die standen van zaken (vb. de wens te voorkomen dat bepaalde kwetsbaarheden van mensen tot werkelijke schade leiden, de wens om de individualiteit en autonomie van personen te respecteren) Lobke Doolaeghe 1BaSWao

3 Het maatschappelijke debat
Wordt vooral gevoerd naar aanleiding van allerlei maatregelen ter bestrijding van terreur, zware criminaliteit en overlast. Wordt af en toe aangewakkerd door de introductie van nieuwe diensten en technieken door bedrijven. Vb. Google Lobke Doolaeghe 1BaSWao

4 Het maatschappelijk debat
Belangrijk begrip: bescherming van persoonsgegevens (richtlijn 95/45/EC; Wet bescherming persoonsgegevens) Gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon Verschillende manieren van naleving Persoon heeft controle over wie er welke gegevens over hem of haar mag verzamelen. Door het vereiste toestemming, door inzage- en correctierechten Door regels die de transparantie bevorderen Door eisen van doelbinding Door beheer vereisten Privacy wordt in het debat dus een zaak van bescherming van gegevens over personen waarbij de centrale locus of control de individuen zijn op wie de gegevens betrekking hebben. Lobke Doolaeghe 1BaSWao

5 Het maatschappelijk debat
Helaas wordt er geen uitleg gegeven waarom en hoezeer een concrete privacy bedreiging belangrijk is en ernstig genomen moet worden. Voorbeeld is debat in Nederland over de OV-chipkaart Concentreren zich op de mogelijkheden om beveiliging van de technologieën te kraken Nauwelijks aandacht voor het feit dat de grote vervoerders over enkele jaren zullen beschikken over een waarachtig whallalla van informatie over miljoenen reizigers. Evenmin kwamen de redenen ter sprake waarom dat nu wel of niet een goed idee is. Het maatschappelijk debat is levendig, maar vruchteloos We moeten dringend kijken naar de afwegingen die moeten worden gemaakt tussen privacy en conflicterende waarden en belangen. Lobke Doolaeghe 1BaSWao

6 Lobke Doolaeghe 1BaSWao
Het theoretisch debat In schrille contrast t.o.v. het maatschappelijk debat Conceptuele chaos hangt achter de term privacy, is dat wel zo De betekenis van privacy heeft een fysiek-ruimtelijk, relationeel, decisioneel en informationeel aspect Het concept privacy(normatief, moreel en juridisch) dat we tegenwoordig gebruiken is een jong begrip, geïntroduceerd door Warren en Brandeis (Warren, brandeis, 1890). Lobke Doolaeghe 1BaSWao

7 Lobke Doolaeghe 1BaSWao
Theoretisch debat Definitie privacy volgens Warren en Brandeis: Een recht van individuele personen ongevrijwaard te zijn van ongewenste verspreiding van informatie, met name wie publicaties, over hun persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke levenssfeer omvat volgens hen emotie, zintuiglijke ervaringen, gevoelen, gedachten, handelingen en daarnaast persoonlijke relaties, geschriften en uitspraken Lobke Doolaeghe 1BaSWao

8 Lobke Doolaeghe 1BaSWao
Theoretisch debat privacy geeft de burger bescherming tegenover de overheid Hoeveel vrijheid moet een individu gelaten worden. Vb. keuze eigen seksuele voorkeuren, anticonptiemiddelen, abortus, enz. beroemde debat uit de jaren zestig tussen de Britse filosofen Hart(1963) eDevlin (1965) over de neutraliteit van de staat tegenover de morele opvattingen van de beruger. Keert terug in de jaren 90 vorige eeuw in polemieken tussen liberalen en communitaristen. Privacy heeft betrekking tot informatie over personen door de massamedia, nieuwe communicatiemiddelen en technieken voor gegevensverwerking Privacy begrip niet een zuiver theoretisch construct is, maar dat het ook onderdak verleent aan sterk cultuurafhandelijke normen. Lobke Doolaeghe 1BaSWao

9 Lobke Doolaeghe 1BaSWao
Theoretisch debat Privacy waardenotie die een rol speelt in de bescherming tegen de risico's die mensen lopen vanwege kwetsbaarheden die niet alleen samenhangen met hun eigen aard als mens maar ook met de veranderingen in hun omgeving Lobke Doolaeghe 1BaSWao

10 Verdieping maatschappelijk debat
Definities van privacy voldoen niet meer aan de opkomende technologie en informatiebestrijding! ambient intelligence converging technologies Méér dan privacy bij versmelting van norm en handhaving in techniek kan de techniek er steeds vaker voor zorgen dat mensen automatisch doen wat de regel zegt De juiste regels in de techniek incorporeren Kennis van normen en morele motivatie om normen te volgen overbodig Kan gevaarlijk worden wanneer de technologie zou uitvallen Lobke Doolaeghe 1BaSWao

11 Lobke Doolaeghe 1BaSWao
Conclusie Door de ontwikkelingen in de technologie zou het goed zijn om privacy begrip uit het maatschappelijk debat te verdiepen Verrijken met elementen uit het ethische en rechtstheoretische debat Lobke Doolaeghe 1BaSWao


Download ppt "Privacy, een conceptuele articulatie"

Verwante presentaties


Ads door Google