De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 39 Werkprincipes in de frontlinie Mensen aan hun recht helpen, tot hun recht laten komen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 39 Werkprincipes in de frontlinie Mensen aan hun recht helpen, tot hun recht laten komen."— Transcript van de presentatie:

1 In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 39 Werkprincipes in de frontlinie Mensen aan hun recht helpen, tot hun recht laten komen

2 In de frontlinie tussen hulp en recht 2 van 39 Wat is methodisch handelen? Doelgericht Systematisch Planmatig Procesmatig Rationeel Chronologisch Evaluatief

3 In de frontlinie tussen hulp en recht 3 van 39 SJD’er in de samenleving juridisering en agogisering sociale participatie burgerschap, grondrechten, sociale rechten onderbenutting en niet gebruik van rechten mondigheid

4 In de frontlinie tussen hulp en recht 4 van 39 Wat is bepalend voor je methodische aanpak? Doel: dat voortkomt uit de opdracht van de instelling waar je werkt en je plan van aanpak op de specifieke cliënt Uitgangspunt: mensen tot en aan hun recht laten komen, recht doen aan humane samenleving Werkprincipe: de uitgangspunten vertalen in praktisch handelen

5 In de frontlinie tussen hulp en recht 5 van 39 Doelstelling Kan algemeen zijn Is werkveld-/instellingsgebonden Is functiegebonden Is cliëntgebonden, plan van aanpak!

6 In de frontlinie tussen hulp en recht 6 van 39 Een uitgangspunt Ideeën die voortkomen uit mensen tot hun recht laten komen en humaniteit.

7 In de frontlinie tussen hulp en recht 7 van 39 Een uitgangspunt Noties uit de rechtenethiek en zorgethiek, concreet gemaakt Zelfredzaamheid bevorderen, zowel gelijkheid nastreven als einzelfallgerechtigkeit, aansluiten bij cliënt, etc.

8 In de frontlinie tussen hulp en recht 8 van 39 De relatie tussen hulpverlener en cliënt Je neemt altijd jezelf mee en dat is maar goed ook

9 In de frontlinie tussen hulp en recht 9 van 39 Houdingsaspecten respect inlevingsvermogen begrip echtheid moed

10 In de frontlinie tussen hulp en recht 10 van 39 Perceptie van de cliënt Je bent voor velen het gezicht van de samenleving

11 In de frontlinie tussen hulp en recht 11 van 39 De emoties van de werker Helder verstand en niet bang voor voeten in modder Hart en verstand vullen elkaar aan Je kunt tegen je verlies Je accepteert onzekerheid

12 In de frontlinie tussen hulp en recht 12 van 39 Zelfkennis is goed voor jezelf en je cliënt Je waarden en normen Je sterke kanten Erkennen van je schaduwkanten Kennen van je eigen behoeften Je eigen blinde vlekken en vanzelfsprekendheden

13 In de frontlinie tussen hulp en recht 13 van 39 Methodische werkprincipes in de frontlinie Herkennen van dilemma's Herkennen van discretionaire ruimte Legitimeren van beslissingen Contextgericht werken Oplossen van conflicten in een prejuridisch stadium Signaleringstaak

14 In de frontlinie tussen hulp en recht 14 van 39 Ruimte en dilemma's als cliënt-regelgeving Nood cliënt sluit niet aan op regels Regels zijn onuitvoerbaar Onduidelijkheid in wetgeving, politieke compromissen, WIA Nieuwe wetten, REA Individualiseringsprincipe WWB Binnen de bestaande regelgeving kan cliënt niet de nodige hulp krijgen.

15 In de frontlinie tussen hulp en recht 15 van 39 Ruimte en dilemma's als cliënt-regelgeving

16 In de frontlinie tussen hulp en recht 16 van 39 Ruimte en dilemma’s op de as cliënt-beleid van de instelling Aanbod van de instelling en wens cliënt Zin en onzin protocollen Indicatie en recht Cliënt moet haar auto verkopen.

17 In de frontlinie tussen hulp en recht 17 van 39 Ruimte en dilemma’s op de as werker-cliënt Uitvoerder Belangenbehartiger Begeleider Adviseur Bemiddelaar Sanctioneerder Je zou moeten sanctioneren, maar wilt helpen of andersom.

18 In de frontlinie tussen hulp en recht 18 van 39

19 In de frontlinie tussen hulp en recht 19 van 39 Opdracht Neem een voorbeeld mee van een dilemmacasus!

20 In de frontlinie tussen hulp en recht 20 van 39 Je besluit toetsen op synergie, de raakvlakbegrippen Doen we recht aan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt Leveren we maatwerk voor de cliënt Handelen we zorgvuldig naar de cliënt? Hebben we goede communicatie met de cliënt, door een brug te slaan tussen systeemwereld en leefwereld? Ontstaat er een opdat-oplossing?

21 In de frontlinie tussen hulp en recht 21 van 39 Contextgericht werken Houdingsaspecten: Respect Inlevingsvermogen Voorkomen van een tunnelblik Overbruggen systeemwereld en leefwereld

22 In de frontlinie tussen hulp en recht 22 van 39 Contextgericht werken Voorkomen van de tunnelblik: gevolg van fragmentatie Kijk eerst breed naar de problemen van de cliënt en de samenhang in leefgebieden Kijk naar verdere hulp dan je instelling kan bieden Kijk naar de visie van je cliënt Kijk naar impasses en sterktes Kijk van onder naar boven

23 In de frontlinie tussen hulp en recht 23 van 39 Contextgericht werken: de diagnose Bevinding Verhaal Inventie Situatiegrens

24 In de frontlinie tussen hulp en recht 24 van 39 Opdracht voor volgende training Maak een diagnose van Sonja, Mick en Karst. Neem een eigen casus mee, uitgetypt en wel.

25 In de frontlinie tussen hulp en recht 25 van 39 Contextgericht werken: overbruggen systeemwereld en leefwereld Pedofiel na straf geweerd uit stad.

26 In de frontlinie tussen hulp en recht 26 van 39 Habermas: machtsvrije communicatie 1.Alle betrokkenen hebben gelijke kans om een discussie te beginnen en gelijke kans om argumenten naar voren te brengen en die van anderen te bekritiseren.

27 In de frontlinie tussen hulp en recht 27 van 39 Habermas: machtsvrije communicatie 2.Tussen de betrokkenen moeten geen machtsverschillen bestaan die zouden kunnen verhinderen dat argumenten op tafel worden gebracht of van tafel worden geveegd.

28 In de frontlinie tussen hulp en recht 28 van 39 Habermas: machtsvrije communicatie 3.Alle betrokkenen moeten ‘waarachtig’ zijn, daarmee wordt gesteld dat uitgesloten is dat ze elkaar manipuleren of andere belangen op het oog hebben. Ik zou deze integriteit noemen.

29 In de frontlinie tussen hulp en recht 29 van 39 Habermas: machtsvrije communicatie 1. Waarheid. De objectieve feiten maar dan volgens de beleving van de partijen. 2. Juistheid. Welke normen liggen ten grondslag aan de visie van de partijen? 3. Authenticiteit. Heb je je eigen vooroordelen goed in beeld? Heb je geen bijbedoelingen?

30 In de frontlinie tussen hulp en recht 30 van 39 Drie stappen om cultuur te overbruggen Wees je bewust van je eigen waarden en normen en die van de instelling. Luister naar waarden en normen van de ander. Ga op basis daarvan onderhandelen.

31 In de frontlinie tussen hulp en recht 31 van 39 De organisatie is een keurige meneer Kleine versus grote machtsafstand Individu of collectief Feminiene of masculiene waarden Onzekerheidsvermijding Lange- of kortetermijndenken

32 In de frontlinie tussen hulp en recht 32 van 39 Conflicten in prejuridisch stadium oplossen Verzakelijking solidariteit Juridisering hulpverlening Vaak geprotocolleerd Onderschatting context Recht is machtsgevoelig Conflictmodel

33 In de frontlinie tussen hulp en recht 33 van 39 Alternatieven voor een juridische aanpak Bemiddelen Mediation Echtrecht-conferenties Klachtbehandeling en het ‘recyclen’ van klachten Een juridische aanpak kan altijd nog!

34 In de frontlinie tussen hulp en recht 34 van 39 Signaleringstaak Signaleren is het opsporen van: leemten in regelingen en voorzieningen onjuiste of minder gelukkige uitvoeringen van regelingen en voorzieningen niet goed functionerende instellingen en hun functionarissen

35 In de frontlinie tussen hulp en recht 35 van 39 Signaleringstaak Signaleren is ook: een oproep doen tot verbetering op systematische wijze op grond van feiten (feitelijk materiaal) verkregen uit de directe hulp- en dienstverlening

36 In de frontlinie tussen hulp en recht 36 van 39 De preventietaak Het signaleren van ontwikkelingen in de samenleving, IC-risicofactoren en risicosituaties die belemmerend werken op welzijn, gezondheid en veiligheid. Dit kan startpunt zijn voor preventie.

37 In de frontlinie tussen hulp en recht 37 van 39 Waarom signalering? Opsporen onbedoelde effecten in wetten en regels Verbetering uitvoering Correctie op top-down-model Overheid stimuleert burgers met klachten te komen

38 In de frontlinie tussen hulp en recht 38 van 39 Preventie in SJD-praktijk Fraude Vroegtijdige hulpverlening Veelplegersproject Loverboysproject Eindhoven Over muren heen werken!

39 In de frontlinie tussen hulp en recht 39 van 39 Stimuleren burgerschap Gewoon meedoen in plaats van sociale uitsluiting Stimuleren van inspraak Ondersteunen van actieve burgers Samenwerken Burger als kiezer Burger als klant Burger als partner


Download ppt "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 39 Werkprincipes in de frontlinie Mensen aan hun recht helpen, tot hun recht laten komen."

Verwante presentaties


Ads door Google