De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële uitdagingen Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële uitdagingen Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële uitdagingen 2013-2018 Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG
De eerste 100 dagen voor lokale mandatarissen Hasselt, 21 februari 2013 Affligem, 26 februari 2013 Antwerpen, 28 februari 2013 Brugge, 5 maart 2013 Gent, 7 maart 2013 VVSG - BBC voor u toegelicht

2 Inhoud Uw eigen mening: de resultaten Uitdagingen Aanpak Vergrijzing
Vergroening Besparingen andere overheden Gevolgen economische crisis Gevolgen bankencrisis Water Publiek domein Veiligheid Dividenden Andere Aanpak Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen VVSG - BBC voor u toegelicht

3 Uw eigen mening: de resultaten
Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

4 Pensioenen statutairen:
Vergrijzing Pensioenen statutairen: sterk stijgende kostprijs (jaarlijkse toename factuur > jaarlijkse toename Gemeentefonds) effect verschilt van bestuur tot bestuur Pensioenen contractanten: opbouw tweede pijler Zorginfrastructuur: investeringen en personeel Fiscale basis: daling (of vertraagde stijging) belastingbasis APB en OV Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

5 Stijging geboortecijfer laatste jaren Nood aan meer:
Vergroening Stijging geboortecijfer laatste jaren Nood aan meer: Voorschoolse kinderopvang Infrastructuur basisscholen Buitenschoolse kinderopvang Effect verschilt van bestuur tot bestuur Bv. ‘groene druk’ (inw jr. / inw ) Vlaanderen 2012: 36,68 Min.: Koksijde (25,37), Knokke-Heist (26,94) Max.: Vilvoorde (46,64), Machelen (46,55) (zie Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

6 Besparingen andere overheden
Verplichte afbouw overheidstekort en -schuld Stabiliteitspact Gemeentefonds (groei 3,5%) tot nu toe gevrijwaard (2,2 miljard euro!) Dubbel effect gevreesd: Sanering andere overheden met daling subsidies en afschuiven uitgaven Opleggen ESR-evenwicht aan lokale besturen (nefast voor investeringen) Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

7 Gevolgen economische crisis
Dubbel effect: Hogere uitgaven OCMW’s Tragere stijging belastinginkomsten (APB en OV) Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

8 Gevolgen bankencrisis
Evidentie lenen op lange termijn voorbij Nieuwe normen voor banken (o.a. Basel III): Doen marge bovenop intresten stijgen Doen leningtermijnen krimpen Zorgen voor minder beschikbaar krediet Doen banken ook andere zaken vragen (o.a. betalingsverkeer) Kritisch omgaan met leningen wordt de boodschap Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

9 Europese waterrichtlijn Investeringen in uitbreiding rioleringsnet
Kleinschalige infrastructuur in afgelegen gebied Vervangen van bestaand net Aandacht voor onderhoud Uitdaging verschilt sterk van gemeente tot gemeente: Reeds geleverde inspanning (in km en in EUR) Geografie Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

10 Publiek domein Publiek vraagt: Veiligheid
Meer voorrang voor zwakke weggebruiker Aangename straten en pleinen Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

11 Veiligheid Politie: Brandweer: Verhouding federale/lokale financiering
Ook hier speelt pensioenfactuur Gevolgen Salduz Gevolgen regionalisering verkeersveiligheidsfonds Brandweer: Wanneer van 90/10- naar 50/50-financiering? Quid normering toekomstige brandweerzones? Quid onderhandelingen brandweerstatuut? Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

12 Dividenden Gevolgen vrijmaking energiesector (vanaf 2003) budgettair verteerd (350 miljoen euro/jaar) Sindsdien ook: Gemeentelijke Holding/Dexia: 50 miljoen euro/jaar Verkoop van reeks participaties (Distrigas, Telenet, Electrabel): doet ook dividend wegvallen Neerwaartse druk op dividenden netbeheer Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

13 Startsituatie eigen bestuur:
Andere uitdagingen Startsituatie eigen bestuur: Reserves of niet Structureel in evenwicht of niet Hoogte aanslagvoeten in vergelijking met andere gemeenten Maatschappelijke uitdagingen: Duurzaamheid en klimaat Digitalisering Individualisering Mondialisering Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

14 Verstandig plannen en budgetteren
Aanpak (1) Verstandig plannen en budgetteren Bespaar als college, niet als groep individuen Neem voldoende tijd voor het planningsproces Kan aanpak andere besturen inspiratie geven? Vermijd taboes Let op voor lineaire maatregelen Lijken eenvoudig en rechtvaardig Bestraffen zuinigen en bevoordelen verspillers Leen verstandig Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

15 Let op met radicaal niet vervangen van mensen die vertrekken:
Aanpak (2) Let op met radicaal niet vervangen van mensen die vertrekken: In sommige diensten is grotere inspanning mogelijk Elders vallen daardoor cruciale mensen weg Nieuwe zaken doen: met meer mensen, of met de bestaande mensen? Samenwerken kan lonen, maar groot is niet altijd beter Krijgt ‘de keizer’ wat hem toekomt? Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen

16 Let op voor debudgettering
Aanpak (3) Vermijd ‘quick wins’ die het fundamentele debat (tijdelijk) overbodig maken Let op voor debudgettering Verborgen kosten Verlies aan politieke greep Durf te investeren (meer) belasten moet (ook) kunnen Communiceer correct over wat (nog) niet kan Planning in tijden van BBC - 1ste 100 dagen


Download ppt "Financiële uitdagingen Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG"

Verwante presentaties


Ads door Google