De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Definitie 2.Soorten 3.Eicel 4.Morula 5.Blastocyst 6.Foetus 7.Navelstrengbloed 8.Stamcellen uit volwassen individu STAMCELLEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Definitie 2.Soorten 3.Eicel 4.Morula 5.Blastocyst 6.Foetus 7.Navelstrengbloed 8.Stamcellen uit volwassen individu STAMCELLEN."— Transcript van de presentatie:

1 1.Definitie 2.Soorten 3.Eicel 4.Morula 5.Blastocyst 6.Foetus 7.Navelstrengbloed 8.Stamcellen uit volwassen individu STAMCELLEN

2 A) PROLIFERATIE stamcellen delen en hernieuwen zichzelf (self renewal) over lange tijd, zonder duidelijke veroudering, dank zij hun lange telomeren (stamcellen verouderen ook, maar trager dan gewone cellen) B) DIFFERENTIATIE de ongedifferentiëerde stamcel deelt zich tot een gedifferentiëerde of gespecialiseerde cel C) Stamcellen kunnen in een levend organisme een orgaan aanmaken of herstellen DEFINITIE VAN STAMCELLEN

3 Bevruchte eicel MorulaBlastocyst Foetus Navelstreng bloed Volwassen Human Embryonic stem cells = h-ESC Adult stem cells = volwassen SC Totipotent PluripotentMultipotent STAMCEL: VOLGENS BRON EN POTENTIE

4 STADIUM: dag 0, vóór de bevruchting  Oerstamcel als basis voor: natuurlijke voortplanting IVF, wetenschap, klonen.. Hoe? via eicelafname  Potentie: totipotent  Belang en knelpunten: voorlopig nog niet goed in te vriezen risico’s bij ovariële stimulatie en eicelafname: infectie,bloeding Lange termijn effect van hormonale stimulatie handel in en patenten op eicellen verdingelijking van de vruchtbaarheid EICEL (OVULA, OOCYT)

5 STADIUM: dag 1 tot 4-5 dagen na de bevruchting Hoe? Afzuigen van één cel uit morula Potentie: totipotent Belang en knelpunten: ontstaan van tweelingen PGD =preïmplantatie genetische diagnostiek Saviour baby embryosparende techniek voor aanmaak van ESC MORULA

6 STADIUM: dag 5 à 6 na bevruchting Hoe? Uit overtollige embryo’s na IVF en aangemaakte embryo’s preleveert men de inner cell massa  Potentie: pluripotent uit innercelmassa gepreleveerd 220 verschillende cellen mogelijk embyonale stamcel: plastisch groot groeipotentieel BLASTOCYST (BLASTULA)

7

8  Belang: invriezen mogelijk ontwikkelen van CELLIJNEN historiek: eerste cellijn (1995 door Thomson) techniek: afname, proliferatie, differentiatie nut: wetenschappelijk onderzoek Celtherapie  Knelpunten: ethisch debat rond statuut van het embryo MBV met IVF, ICSI, draagmoeders therapeutisch klonen BLASTOCYST (BLASTULA)

9 STADIUM: 5 à 10 weken na bevruchting Hoe? primitieve germcellen uit abortusmateriaal  Potentie: multipotent groot groeipotentieel  Belang: Gearhart ontwikkelde cellijn in 1998 momenteel weinig gebruikte bron  Knelpunten: Ethisch debat rond het statuut van embryo hangt samen met debat rond abortus FOETUS

10 STADIUM: bij geboorte Hoe? bloed uit de navelstreng NAVELSTRENGBLOED

11  Potentie: ADULTE SC maar SC uit navelstrengbloed heeft grotere plasticiteit en groeicapaciteit dan SC van volwassene MULTIPOTENTE SC: hematopoëtische SC mesemchymale SC NAVELSTRENGBLOED

12  Belang: celtherapie bij 70tal ziekten: leucemie(1988: eerste transplantatie) aangeboren immunologische stoornis grotere plasticiteit en groeicapaciteit immunologisch minder afstoting (naïever dan volwassenSC) minder infectie overdracht vlug beschikbare bron van SC: wereldwijd publieke banken met HLA typering mogelijkheid om celaantal op te drijven in vitro toekomstperspectief: behandeling van niet-hematologische aandoe- ningen, experimenten voor diabetes, hersen- en hartinfarct NAVELSTRENGBLOED

13  Knelpunten: invriezen tot 20 jaar beperkt 100ml per gift: celaantal neemt toe bij: vaginale bevalling groter geboortegewicht van kind vlug afklemmen na geboorte: 30 sec: 35ml/kg 2 min: 14ml/kg kweek in vitro vóór de transplantatie ~groter celaantal gunstig voor transplantatie ~MAAR : risico voor anemie bij boorling bij te grote afname afwegen van maatschappelijk belang (leukemiebehandeling: publieke navelstrengbloedbanken) en van privé belangen (invriezen van navelstrengbloed voor eventuele zelftherapie of voor sportende vader/moeder) NAVELSTRENGBLOED

14  Bron: uit alle weefsels van volwassenen en kinderen grotere aanwezigheid in weefsels met grote hernieuwing vb.beenmerg, huid  Potentie: MULTIPOTENTE SC: uitz: -MAPC cellen (Catherine Verfaillie) minder groeipotentieel (telomerase)  Volwassen cellen omvormen tot ESC achtige cellen iPS uit fibroblasten tot op heden nog geen alternatief voor embryonale SC SC GEPRELEVEERD UIT VOLWASSEN INDIVIDU

15  Belang: celtherapie ethisch geen bezwaar  Knelpunten: kleine hoeveelheden verouderde SC: minder groeipotentieel (telomerase) aangetast door licht, toxiciteit immunologische afstoting transfer van infectie SC GEPRELEVEERD UIT VOLWASSEN INDIVIDU

16 SC VOLGENS BRON EN POTENTIE

17  elk type heeft zijn pro’s en contra’s  alle types zijn complementair DUS zal men de in de toekomst: verder onderzoek moeten verrichten op de verschillende soorten stamcellen de vele knelpunten meer aandacht en analyse moeten geven CONCLUSIE


Download ppt "1.Definitie 2.Soorten 3.Eicel 4.Morula 5.Blastocyst 6.Foetus 7.Navelstrengbloed 8.Stamcellen uit volwassen individu STAMCELLEN."

Verwante presentaties


Ads door Google