De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5de DINGO Gebruikerscommissie

Verwante presentaties


Presentatie over: "5de DINGO Gebruikerscommissie"— Transcript van de presentatie:

1 5de DINGO Gebruikerscommissie
KaHo Sint-Lieven Gent

2 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Agenda Welkom Status Bespreking vorderingen Discussie Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

3 Welkom

4 Status van het project

5 Periode 1 december 2004 – 14 april 2005
WP 4: testen van algoritmen WP 7: onderhandelingsmodel WP 8: Modelleren van gebruikers WP 9: Testen Onderhandelingsmodel Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

6 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Mijlpalen Planningscomponenten in Java Onderhandelingsmodel in Mozart/Oz Prototype agententoepassing (DistriMedia case) Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

7 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

8 Bespreking

9 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Agenda Architectuur Onderhandelingsmodel in Mozart/Oz Mozart/Oz? Zoekalgoritme Gebruikte evaluatiemethode (nummeringen) Communicatie tussen model en algoritme XML-RPC Gui Demo: DistriMedia case Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

10 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Architectuur (1) OmbudsAgent Mozart/Oz Departements Agent Departements Agent Departements Agent Departements Agent XML-RPC Java Webservice Webservice Webservice Webservice Lokaal zoekalgoritme Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

11 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Architectuur (2) DepartementsAgent Mozart/Oz Personeels Agent Personeels Agent XML-RPC Java Webservice Webservice Webservice Webservice Lokaal zoekalgoritme Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

12 Initiële toekenning van personeel
Taak 1 Tabu Search Eerste Oplossing Taak 2 Taak 3 Onderhandeling Uiteindelijke oplossing Uiteindelijke oplossing Uiteindelijke oplossing Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

13 Herhaling: Onderhandelingsmechanisme
OmbudsAgent PersoneelsAgentj DepartementsAgenti CFP Elk stuurt kost + duurste kwalificatie en tijdstip. Resultaat van lokaal zoek-algoritme CNP (Kost, Q, T)i Neem de hoogste kost Doorgeven van werkschema aan initieel toegewezen personeel ACCEPT PROPOSAL Stuur de anderen een REJECT CNP REJECT PROPOSAL CFP, Qmax, Tmax Evalueren elk de voorgestelde wijziging en genereren bijhorende kost CFP: T, Plaats Elke betrokken agent evalueert zijn eigen beper-kingen en gene-reert een kost CNP Kost Als Kosti < drempel-waarde, dan wordt de verandering aan-vaard Kosti + extra informatie De betrokken Departe-mentsAgenten wisselen personeel uit en passen het departementsroos-ter voor die shift aan. ACCEPT PROPOSAL ACCEPT PROPOSAL REJECT PROPOSAL REJECT PROPOSAL Anders niet CFP Stuur de agenten die aanpassingen hebben gedaan een nieuwe CFP Enkel de agenten die aanpassingen hebben gedaan sturen hun kost terug (Kost, Q, T)i Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

14 Implementatiekwesties
Jade: De facto agentenomgeving voor Java Enkele faciliteiten voor CNP (Initiator & Responder) Niettemin: complexe programmacode problemen met grote aantallen agenten Mozart/Oz: multi-paradigma, gedistribueerd programmeertaal Functionaliteit voor agenten Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

15 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Mozart/Oz Mozart Programming System constraint-based inference distributed computing human-computer interfaces platformonafhankelijk (Unix, Windows, MacOs,... ) Oz language declarative programming object-oriented programming constraint programming concurrency Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

16 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
meth behavior(M) case M of msg(_ Zender shiftKost(Shift Avgr Poort)) then self.poort = Poort local S K ShiftP KostP in _|S|_|K|_ = {XmlRpcClient.execute " "test3"#"."#"evaluatePersoneel" [self.name Shift Avgr] } ShiftP = {String.toInt {ByteString.toString S}} KostP = {String.toFloat {ByteString.toString K}} send(msg(Zender self.name personeelsKost(ShiftP KostP Avgr)))} end [] msg(_ _ opdrachten(_ Shift Avgr)) then _ = {XmlRpcClient.execute "test3"#"."#"voerVeranderingPersoneelUit" else {C.cshow watTeDoenMet(M self.name)} Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

17 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Zoekalgoritme Nieuwe evaluatiemethode: Nummeringen Beschreven in XML bestand GUI om XML bestand automatisch te genereren Demo Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

18 Nummeringen: voorbeeld
planningsperiode 1 week zachte beperkingen: maximum aantal toekenningen 6 minimum maximum aantal opeenvolgende vrije dagen 8 minimum maximum aantal opeenvolgende toekenningen 4 maximum per dag 1 maximum aantal nachtdiensten 3 minimum aantal opeenvolgende nachtdiensten 2 volledige weekends werken N1 N2 N3 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

19 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Nummeringen rooster P1 constraints N1 max-total = 6 min-total = 2 max-between = 8 min-between = 2 max-consecutive = 4 min-consecutive = 2 max-pert = 1 constraints N2 max-total = 3 min-consecutive = 2 tellers last total consecutive constante max constraints N3 min-consecutive = 2 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

20 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Kostfunctie P1 constraints N1 max-total = 6 min-total = 2 max-between = 8 min-between = 2 max-consecutive = 4 min-consecutive = 2 max-pert = 1 kost N1 cost-max-total = 0 cost-min-total = 0 cost-max-between = 0 cost-min-between = 0 cost-max-consecutive = 1 cost-min-consecutive = 0 cost-max-pert = 0 tellers last total consecutive constraints N2 max-total = 3 min-consecutive = 2 kost N2 max-total = 0 min-consecutive = 1 constraints N3 min-consecutive = 2 kost N3 min-consecutive = 0 totale kost (kostparameter * kost) Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

21 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Startvoorwaarden Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

22 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Kostfunctie P1 constraints N1 max-total = 6 min-total = 2 max-between = 8 min-between = 2 max-consecutive = 4 min-consecutive = 2 max-pert = 1 kost N1 cost-max-total = 0 cost-min-total = 0 cost-max-between = 0 cost-min-between = 0 cost-max-consecutive = 3 cost-min-consecutive = 0 cost-max-pert = 0 tellers N1 last = -1 total = 0 consecutive = 2 tellers N2 last = U total = 0 consecutive = U constraints N2 max-total = 3 min-consecutive = 2 kost N2 max-total = 0 min-consecutive = 1 tellers N3 last = -2 total = 0 consecutive = 2 constraints N3 min-consecutive = 2 kost N3 min-consecutive = 0 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

23 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Evaluatiealgoritme Initialisatie: rekening houdend met wat vroeger gepland was Planning in de periode voor de planningsperiode staat vast Beeld de nummeringen af op de voorgaande planningsperiode Zoek waarden voor de tellers: initialiseer Geen kosten aanrekenen voor het verleden Tussentijdse evaluatie: tellers aanpassen en kosten berekenen indien nodig Finale evaluatie: kosten berekenen aan het einde van de planningsperiode per iteratie worden de algoritmen 1 x uitgevoerd per persoon in de planning; onafhankelijk van het aantal en het type van de zachte beperkingen Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

24 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
-1 U -2 2 2 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

25 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
* U -2 1 3 2 1 3 1 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

26 Corresponderend XML bestand (1)
<constraint ID="1"> <numberingId>1</numberingId> <variables> <max_total weight="1">6</max_total> <min_total weigh="1">-oneindig</min_total> <max_pert weight="1">1</max_pert> <min_pert weight="1">-oneindig</min_pert> <max_between weight="1">8</max_between> <min_between weight="1">2</min_between> <max_consecutive weight="1">4</max_consecutive> <min_consecutive weight="1">2</min_consecutive> </variables> </constraint>… Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

27 Corresponderend XML bestand (2)
<numbering ID="1"> <day ID="1"> <shift ID="1">0</shift> <shift ID="2">0</shift> <shift ID="3">0</shift> </day> <day ID="2"> <shift ID="1">1</shift> <shift ID="2">1</shift> <shift ID="3">1</shift> <day ID="3"> <shift ID="1">2</shift> <shift ID="2">2</shift> <shift ID="3">2</shift> <day ID="4"> <shift ID="1">3</shift> <shift ID="2">3</shift> <shift ID="3">3</shift> </day> <day ID="5"> <shift ID="1">4</shift> <shift ID="2">4</shift> <shift ID="3">4</shift> <day ID="6"> <shift ID="1">5</shift> <shift ID="2">5</shift> <shift ID="3">5</shift> <day ID="7"> <shift ID="1">6</shift> <shift ID="2">6</shift> <shift ID="3">6</shift> </numbering>… Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

28 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Communicatie Zoekalgoritme in Java Onderhandelingsmechanisme in Mozart/Oz Hoe met elkaar communiceren? Via webservice: Eerste idee: SOAP? Alternatief: XML-RPC? Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

29 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
XML-RPC? “It's a spec and a set of implementations that allow software running on disparate operating systems, running in different environments to make procedure calls over the Internet. It's remote procedure calling using HTTP as the transport and XML as the encoding. XML-RPC is designed to be as simple as possible, while allowing complex data structures to be transmitted, processed and returned.” Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

30 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
XML-RPC Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

31 Toegelaten types in XML-RPC
Boolean String Double Date HashTable Vector byte[] Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

32 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
SOAP Service Provider Service Requester HTTP Server SOAP Dispatch ? SOAP request/response messages Underlying implementation Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

33 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
SOAP? SOAP is een “loosely coupled” protocol Lightweight (veroorzaakt minimale overhead), eenvoudig (om te gebruiken, niet noodzakelijk om te schrijven) Over HTTP & SMTP, geen problemen met firewalls SOAP is een minimale verzameling van conventies om code aan te roepen gebruikmakend van XML en HTTP Eenvoudig om zelfgemaakte objecten te encoderen (in tegenstelling tot XML-RPC) Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

34 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
SOAP structuur SOAP Message HTTP HEADER Envelope Header XML Body Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

35 GUI voor personeelsplanning
Grafische User Interface voor personeelsplanning Koppeling tussen GUI en planningssoftware gebeurt via SOAP Eindwerkopdracht van Koen Vangheluwe Demonstratie Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

36 Case Study DistriMedia

37 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Case study Distributiebedrijf, magazijn Gedistribueerd: Werknemers zijn polyvalent (verschillende kwalificaties) Rotatiesysteem Ideale test case! In ons model: Elke taak = department Elk department = voorgesteld door een agent Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

38 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Kwalificatiematrix Ontvangst Opzet Eindstation Wikkel Magazijn Retour Administratie Inpakken Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven Boodschappen

39 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Historische gegevens Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

40 Werkbelasting voor elke taak/dag
ontvangst: 25 uren -> 3 werknemers (? 1 uur) picking: 55 uren -> 7 werknemers (! 1 uur) opzet: 9 uren -> 1 werknemer (? 1uur) reject: 2 uren -> 0 werknemers (? 2 uren) eindstation: 8 uren -> 1 werknemer (ok) wikkel: 2 uren -> 0 werknemers (? 2 uren) magazijn: 8 uren -> 1 werknemer (ok) transport: 14 uren -> 2 werknemers (! 2 uren) retour: 6 uren -> 1 werknemer (! 2 uren) administratie: 9 uren -> 1 werknemer (? 1 uur) boodschappen: 1 uur -> 0 werknemers (? 1 uur) Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

41 Resulten: toekenning van personeel
ontvangst: EL,MA, MV picking: CM, CV, EV, KC, LD, RV, SV opzet: RD reject: niemand eindstation: JD wikkel: niemand magazijn: JC transport: IM, TD retour: KG administratie: VV boodschappen: niemand Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

42 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Resultaat Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

43 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Commentaar We maken geen onderscheid tussen departementen, kwalificaties en taken Gebruiken geen werknemer agenten gedurend tabu search Voortdurende communicatie tussen agenten veroorzaakt bottleneck Werknemer agenten worden gecreëerd na tabu search Als er heel veel personeel is: Werknemer agenten pas creëren als ze nodig zijn Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

44 Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven
Toekomst Testen op: Langere planningsperiode, Meer personeel Andere soorten bedrijven Andere onderhandelingsmechanismes Initiële toekenning automatiseren Vakgroep IT KaHo Sint-Lieven

45 Discussie


Download ppt "5de DINGO Gebruikerscommissie"

Verwante presentaties


Ads door Google