De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tabellen een grote hoeveelheid cijfermateriaal kun je op een overzichtelijke manier presenteren in tabellen. werkschema : een tabel maken 1 denk aan een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tabellen een grote hoeveelheid cijfermateriaal kun je op een overzichtelijke manier presenteren in tabellen. werkschema : een tabel maken 1 denk aan een."— Transcript van de presentatie:

1 Tabellen een grote hoeveelheid cijfermateriaal kun je op een overzichtelijke manier presenteren in tabellen. werkschema : een tabel maken 1 denk aan een opschrift 2 licht elke kolom en rij duidelijk toe 3 verklaar moeilijke begrippen apart onder de tabel 2.1

2 Sponsorloop WB Bron: CBS Meervoudige tabel Bron: sectie LO WB Enkelvoudige tabel

3 Absolute en relatieve veranderingen
absolute verandering is een verandering in aantallen relatieve verandering is een verandering in procenten relatieve verandering = x 100% Of nieuw / oud x NIEUW – OUD OUD 2.2

4 Duitsland België Groot-Brittanië VS Australië
opgave 10 Duitsland België Groot-Brittanië VS Australië 1993 2080 350 1440 800 90 2003 2840 820 3000 1540 110 a 1993  het aantal overnachtingen van de Belgen in % 1993  2003  toename = – = (absolute toename) toename = x 100% ≈ 134% (relatieve toename) b Gr-Britt  1,56 miljoen c land abs.toename Duitsland 760 België 470 Gr-Brittanië 1560 VS 740 Australië 20 land rel.toename Duitsland 36,5% België 134% Gr-Brittanië 108% VS 92,5% Australië 22,2% 760 : 2080 x 100 België  134%

5 Procentberekeningen Gebeurtenis Vraag Berekening 5,8% van 51
Hoeveel is dat? 5,8 : 100 = 0,058 0,058 x 51 = 2,958 18 van 51 Hoeveel procent is dat? een toename van 60 naar 80 Hoeveel is de toename in procenten? een afname van 80 naar 60 Hoeveel is de afname in procenten? 60 neemt toe met 18% Hoeveel krijg je? 100% + 18% = 118%  1,18 1,18 x 60 = 70,8 80 neemt af met 18% 100% - 18% = 82%  0,82 0,82 x 80 = 65,6 een toename met 18% geeft 80 Hoeveel had je? een afname met 18% geeft 60 18 51 x 100% ≈ 35,3% x 100% ≈ 33,3% 60 x 100% = -25% 60 118% 100% 80 ? 100x80:118 ≈ 67,8 100x60:82 ≈ 73,2 82% 100% 60 ? 2.2

6 Vuistregels bij procentrekeningen
geef je antwoord in het gevraagde aantal decimalen. kleine geldbedragen geef je in centen nauwkeurig. geef antwoorden in één decimaal nauwkeuriger dan het gegeven aantal decimalen uit de vraag. Bij tussen berekeningen neem dan twee decimalen meer dan waar je uiteindelijk op af moet ronden of maak gebruik van de Ans toets op je rekenmachine. Bij meerdere tussen antwoorden gebruik je de geheugen functie van je reken machine. Voorbeeld: Bereken 5/11 + 3/13 op 3 decimalen nauwkeurig 5/11 = STO (ALPHA) A 3/13 = STO (ALPHA) B (ALPHA) A + (ALPHA) B = = 2.2

7 Opgave 15

8 De constante factor herhaalde toename met hetzelfde percentage
neemt een bedrag gedurende 6 jaar elk jaar met 4,3% toe, dan is NIEUW = OUD x 1,043 x 1,043 x … x 1,043 ( 6 factoren 1,043 ) gebruik hierbij de constante factor op de GR of gebruik NIEUW = OUD x 1,0436 100% + 4,3% = 104,3% 104,3%  g = 1,043 NIEUW = OUD x gt 2.2

9 opgave 20 Niels zet op 1 jan 2002 een bedrag van €530 op een spaarrekening tegen een vaste rente van 4,1% per jaar. a Welk bedrag staat er op 1 jan 2006 op zijn spaarrekening? 1 jan 2006  t = 4 100% + 4,1% = 104,1%  g = 1,041 B = 530 x 1,041t B = 530 x 1,0414 ≈ €622,41 b Met hoeveel procent neemt het bedrag toe in de periode 2002 – 2016? 2002  € 530,- 2016  t = 14 B = 530 x 1,04114 ≈ € 930,22 toename = 930,22 – 530 = € 400,22 toename in procenten = x 100% ≈ 75,5% 400,22 930,22

10 Grafieken tekenen bij de opdracht ‘zet het bedrag uit tegen de tijd’ moet je de tijd op de horizontale as zetten en het bedrag op de verticale as. Als er staat teken de grafiek van R en S probeer dan uit te vinden wat OORZAAK (horizontaal) is en wat GEVOLG (verticaal) hierbij moet je : Een titel boven de grafiek Voldoende informatie bij de assen zetten De eenheden langs de assen duidelijk aangeven bij het aflezen uit grafieken moet je goed opletten op de informatie bij de assen en op de gebruikte eenheden 2.3

11 ◦ ◦ . . . . . . . . Soorten grafieken vloeiende kromme
lengte van een kind uitgezet tegen de tijd losse lijnstukken prijs uitgezet tegen het gewicht van een postpakketje losse punten het aantal bezoekers per dag in een pretpark globale grafiek wanneer het alleen om het verloop gaat en niet om de precieze waarden lengte prijs aantal hoogte . 150 150 150 150 . . . . . . 75 75 75 75 . 5 10 50 100 5 10 5 10 tijd gewicht dag afgelegde weg 2.3

12 Opgave 22

13 Opgave 23 a

14 Opgave 23 b h h h h h t t t t t

15 Opgave 24

16 Opgave 26

17 Twee verticale assen de grafieken van 2 verschijnselen kun je in één figuur verwerken door met 2 verticale assen te werken het snijpunt van de grafieken heeft geen betekenis

18 Opgave 27

19 Opgave 28

20 Grafiekenbundels in een grafiekenbundel kun je zien hoe een verschijnsel zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. zo’n grafiekenbundel bestaat uit een aantal grafieken die in één figuur zijn samengebracht

21 opgave 32a op een dag is het 30°C en het voelt heet
de luchtvochtigheid is tussen 30% en 70%

22 opgave 32b 27° 24° op een dag is de luchtvochtigheid 60% en het voelt erg warm de temperatuur ligt tussen 24°C en 27°C

23 opgave 32c 45% op een dag is het 25°C en de luchtvochtigheid is 80% en het voelt warm de luchtvochtigheid moet afnemen tot 45%

24 opgave 32d 26° 23° op een dag is de luchtvochtigheid 80%, de temperatuur daalt 5°C en voelt erg warm de oorspronkelijke temperatuur ligt tussen 23°C + 5°C = 28°C en 26°C + 5°C = 31°C

25 ∙ ∙ ∙ ∙ 60 50 40 30 20 40 60 80 100 opgave 32e luchtvochtig. in % 30
30 70 100 gevoelstemp. in °C 34 43 58 60 gevoelstemperatuur in °C 50 40 30 20 40 60 80 100 luchtvochtigheid in %

26 de gemiddelde lengte van een uitgegroeid meisje is 170 cm
opgave 33a

27 opgave 33b een meisje is uitgegroeid als ze ongeveer 17 jaar is

28 opgave 33c de rode lijn ligt hoger dan de blauwe lijn
tussen 9 en 13 jaar zijn de meisjes gemiddeld langer dan de jongens

29 opgave 33d 100% - 98,8% = 1,2% de helft hiervan is langer dan 2 meter
dus 0,6% 0,6%  0,006 0,006 x = 720 jongens opgave 33d

30 Het verband tussen situatie – formule – tabel - grafiek
2.4

31 Opties van de GR op de GR kun je formules invoeren en vervolgens de grafieken plotten de GR bezit opties om : bij een gegeven x de y-waarde te berekenen de coördinaten van snijpunten te berekenen de coördinaten van toppen te berekenen de coördinaten van de snijpunten van een grafiek met de x-as te berekenen bovendien kun je de GR bij een formule een tabel laten maken 2.4

32 opgave 36 t 0,5 1 1,5 2 kaars 1 18 17,245 16,49 15,735 14,98 kaars 2 20 19,01 18,02 17,03 16,04 e optie intersect x = 4,3 en y = 11,6 dus na 4,3 uur branden zijn de kaarsen 11,6 cm. f optie zero (of ROOT) kaars 2  x = 10,1 dus na 10,1 uur is kaars 2 opgebrand kaars 1  2,7 cm. g t = 2,5  lengten 14,22cm. en 15,05 cm. dus het lengteverschil is 0,83cm ≈ 0,8cm. kaars 1 : L = 18 – 1,51t kaars 2 : L = 20 – 1,98t t = 0  uur a voer de formules in b plot de grafieken c uur  t = 0,5 Lkaars1 ≈ 17,2 cm. 21.50 uur  t = 1⅚ Lkaars1 ≈ 15,2 cm. d uur  t = 2 Lkaars2 ≈ 16,0 cm. 23.40 uur  t = 3⅔ Lkaars2 ≈ 12,7 cm. 20  lengte in cm 16 12 11,6 8 4 2,7 2 4 4,3 6 8 10 12  tijd in uren

33 opgave 38 q 15 30 45 60 Marleen 80 125 170 215 260 Esther 57 114 171 228 Marleen  R = 3q + 80 Esther  R = 3,80q a voer de formules in b plot de grafieken Xmax = 150 en Ymax = 600 c week 18  105 q = 105  R = 395 week 19  135 q = 135  R = 485 485 – 395 = 90 90/395 x 100% ≈ 22,8% d optie intersect x = 100 en y = 380 dus bij minder dan 100 afspraken verdient Marleen meer dan Esther  R 500 400 380 300 200 100 25 50 75 100 100 125 150  q

34 Afspraak Hoe schrijf je de uitwerking op bij gebruik van de GR ?
1 noteer de formules die je invoert, dus schrijf op y1 = … en y2 = … 2 noteer de optie die je gebruikt en geef het resultaat 3 beantwoord de gestelde vraag 2.4

35 opgave 40 B = 100 ∙ 1,05t a 1,05  105% 105 – 100 = 5% rente b voer in y1 = 100 × 1,05x c t = 8  B = 147,75 euro d voer in y2 = 180 optie intersect x ≈ 12,0 dus na 12 jaar e voer in y2 = 200 x ≈ 14,2 dus na 14,2 jaar 300  B 180 12,0 20  t


Download ppt "Tabellen een grote hoeveelheid cijfermateriaal kun je op een overzichtelijke manier presenteren in tabellen. werkschema : een tabel maken 1 denk aan een."

Verwante presentaties


Ads door Google