De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale Databank Flora en Fauna NDFF. Ik mag u als gemeente feliciteren, want u heeft er per 1 juli 2010 een nieuwe bevoegdheid bij! Van Harte!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale Databank Flora en Fauna NDFF. Ik mag u als gemeente feliciteren, want u heeft er per 1 juli 2010 een nieuwe bevoegdheid bij! Van Harte!"— Transcript van de presentatie:

1 Nationale Databank Flora en Fauna NDFF

2 Ik mag u als gemeente feliciteren, want u heeft er per 1 juli 2010 een nieuwe bevoegdheid bij! Van Harte!

3 Natuurbewust besluiten Stuur ik een burger weg of help ik hem/haar op pad? Laat ik zien dat ik natuur belangrijk vind of niet? Vroege selectie zorgt voor efficiënt werken Maakt u werk van toezicht en handhaving?

4 Stel, er komt een initiatiefnemer bij uw WABO-loket U wil dat er rekening wordt gehouden met natuurwaarden wanneer dat relevant is. Opties: altijd doorsturen naar een ecologisch adviseur altijd doorsturen naar LNV of provincie Of: Keuze maken: geen probleem, mogelijk een probleem, zeker een probleem

5

6 Het Ministerie van LNV heeft instrumenten ontwikkeld om u te helpen deze vragen te beantwoorden Eén van deze instrumenten is de Nationale Databank Flora en Fauna Daarmee kunt u bestaande kennis over het voorkomen van beschermde soorten in uw gemeente on-line raadplegen.

7 Is er beschermde Flora en Fauna in de gemeente en waar zit die? Bij het antwoord op deze vraag kan de Nationale databank Flora en Fauna u op weg helpen. Mogelijk is er een goede ecoloog in dienst bij de gemeente die deze kennis paraat heeft! Dat kan natuurlijk het geval zijn. Het is dan overigens een goed idee om dergelijke kennis ook in de NDFF op te slaan, zodat men bij het WABO- loket altijd toegang tot deze informatie heeft.

8 Wat is de Nationale Databank Flora en Fauna? NDFF De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een digitaal gegevensbestand waar zoveel mogelijk waarnemingen van alle in Nederland voorkomende plant- en diersoorten worden samengebracht. Uniformering, Bundeling, Validatie en eenvoudig te raadplegen systeem gebruikersvriendelijk!

9 De Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael, is professor aan de Radboud Universiteit. Hij is door de Minister van LNV benoemd tot Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Hij is onafhankelijk en neutraal en hij waakt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens in de NDFF.

10 Wat zit er in d e NDFF? Tientallen databanken zijn samengevoegd. De NDFF bevat op dit moment meer dan 30 miljoen waarnemingen. Per nacht komen er ca 100.000 waarnemingen van planten en dieren bij. De GaN heeft enkele belangrijke samenwerkingspartners: * Universiteit van Amsterdam, ICT architectuur * VOFF: Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna Vlinderstichting, SOVON, RAVON,FLORON, Zoogdiervereniging * Natuurhistorisch genootschap, Stichting Staring advies

11 Hoe gedetailleerd zijn de gegevens in de NDFF? - Het betreft puntgegevens (nauwkeurig) -Ook km-hok gegevens (= minder nauwkeurig ) Alle nationale soorten flora en fauna en ook exoten Tot ver terug in het verleden (vanaf ca. 1890) Elke dag komen er nieuwe recente waarnemingen bij! De NDFF heeft voor u een signaal functie!

12 Vele partijen sluiten inmiddels aan bij de NDFF * Gemeenten * Provincies * Rijkswaterstaat * Prorail * Tennet * Staatsbosbeheer * Ook de eerste bouwbedrijven en projectontwikkelaars zijn aangesloten De natuurgegevens van deze partijen worden ook toegevoegd aan de NDFF. De NDFF wordt steeds verder gevuld en daarmee steeds waardevoller.

13 Met de NDFF kunt u: Alle bekende natuurgegevens in uw gemeente raadplegen via internet, er zijn veel selectiemogelijkheden - op diverse kaartlagen - in tabellen - gegevens te exporteren naar eigen GIS-omgeving, - eigen kaartlagen in de NDFF zetten De gegevens zijn gevalideerd door de GaN en voorzien van een kwaliteitslabel Eigen natuurgegevens toevoegen, laten beheren en valideren, geen eigen ict-sores

14 Wat doet de GaN niet? De Gegevensautoriteit natuur is niet heel Nederland aan het inventariseren! Men bundelt kennis die er is. Zoveel mogelijk bestaande natuurgegevens worden bij elkaar gezet in de databank. Er worden kennisproducten ontwikkeld, bijvoorbeeld een signaleringskaart Natuur. Daarmee kunnen in de toekomst voorspellingen gedaan worden over het al dan niet voorkomen van soorten in gebieden waar we niet zo veel van weten qua voorkomen van flora en fauna.

15 Hoe werkt de NDFF ? De NDFF bestaat uit 3 belangrijke onderdelen: 1.Het Invoerportaal 2.De Uitwisseldatabase 3.Het Uitvoerportaal Validatieproces in stap 1

16 . NDFF Uitwissel database In- Voer Uit- voer Gemeente a SBB Ravon Provincie Flevoland NDFF uitvoerportaal, alle Gevalideerde Waarnemingen Gemeente a VALIDATIEVALIDATIE Telmee.nl VALIDATIEVALIDATIE Technisch Inhoudelijk

17 Invoer Technisch correct: soortnaam, datum/tijd, aantal, locatie, waarnemer en waarneemprotocol Automatisch: via kennisregels Handmatig: via soortexperts Uitlevering incl. waarschijnlijkheidslabel Validatie

18 Handmatige validatie Panels van soortgroepenexperts Hogere Planten DagvlindersVogels Soortgroepexpertpanelcoördinatoren Commissie kwaliteitsborging

19 Inlogscherm

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Aansluiting op de NDFF GaN is een non-profit organisatie. Nu nog LNV, straks een onafhankelijke stichting. GaN moet vanaf 2012 kostendekkend werken: Abonnementstructuur Abonnement op de NDFF Ook eenmalige dataleveranties bij Het Natuurloket

33 Meer weten over de NDFF? De GaN organiseert 3 bijeenkomsten waarin de werking van de NDFF nader wordt uitgelegd en u in een workshop zelf met de NDFF kunt werken. Woensdag 16 juni in Den Bosch Donderdag 17 juni in Zwolle Vrijdag 18 juni in Utrecht U kunt zich opgeven voor deelname via email bij: n.verkerk@gegevensautoriteitnatuur.nl Tel: 030-2398863

34 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Nationale Databank Flora en Fauna NDFF. Ik mag u als gemeente feliciteren, want u heeft er per 1 juli 2010 een nieuwe bevoegdheid bij! Van Harte!"

Verwante presentaties


Ads door Google