De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Factors influencing HDL cholesterol levels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Factors influencing HDL cholesterol levels"— Transcript van de presentatie:

1 Factors influencing HDL cholesterol levels
Alexander Scheffer, Suraja Padarath, Eefke van Eerden, Bas de Vleeschhouwer, 12 december 2008 De GIRaFH-studie Factors influencing HDL cholesterol levels

2 Overzicht Inleiding Methoden Resultaten Discussie

3 Inleiding Familiaire hypercholesterolemie (FH)
Erfelijke aandoening Verhoging cholesterol Genafwijking -> FH -> laag HDL-C/hoog LDL-C -> CVD Onderzocht: factoren die variatie in het HDL-C niveau in het bloedplasma kunnen aan- brengen

4 Methoden Retrospectieve, multicenter cohort studie
Patiënten met FH uit 27 lipideklinieken in Nederland Verschillende data: Fenotype (leeftijd, roken, diabetes) Genotype (gen1 , gen 2, gen 3) Cholesterolniveau (HDL-C, LDL-C, triglyceriden)

5 Methoden Aanpak 1: Baseline tabel maken Variabelen normaal verdeeld?
Simpele lineaire regressie Multiple lineaire regressie

6 Methoden Aanpak 2: Baseline tabel maken Variabelen normaal verdeeld?
Statistische test Categoriële data (Pearson Chi²-test) Continue data (independent sample t-test) Simpele lineaire regressie Multiple backward lineaire regressie

7 Resultaten aanpak 1 Baseline tabel Man Vrouw Aantal patiënten 377 384
Leeftijd (jaren) 45,9 ± 11,1 51,2 ± 14,3 Roken (%) 33,5 37,7 Diabetes (%) 1,3 6,6 HDL-C (mmol/L) 1,1 ± 0,3 1,3 ± 0,4 LDL-C (mmol/L) 9,1 ± 2,2 9,4 ± 2,2 Triglyceriden (mmol/L) 3,1 ± 1,7 3,0 ± 1,5 Drager gen 1 (%) 6,2 3,9 Drager gen 2 (%) 30 29,3 Drager gen 3 (%) 37,3 36,1

8 Resultaten aanpak 1 Bepaling normale verdeling continue variabelen
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Triglycerides 20 40 60 Count

9 Resultaten aanpak 1 Bepaling normale verdeling continue variabelen
HDL-C Mannen Vrouwen skewness 0,387 1,187 kurtosis 0,456 5,190 normaal verdeeld ja nee LDL-C skewnes 0,657 0,740 0,694 Triglyceriden 0,653 0,297 0,625 -0,411 Leeftijd -0,413 -0,950 -0,433 -0,570 Bepaling normale verdeling continue variabelen

10 Simpel linear regressie Multiple linear regression
Resultaten aanpak 1 Vergelijking simpele versus multiple variabele lineaire regressie Simpel linear regressie Multiple linear regression P-waarde Geslacht 0,112 0,000 0,374 Leeftijd 0,022 0,004 Roken 0,544 0,982 Diabetes 0,789 0,230 LDL 0,066 0,005 Triglyceride 0,001 0,308 0,270 Gen 1 0,003 0,116 0,440 Gen 2 0,379 0,364 Gen 3 0,065 0,016

11 Resultaten aanpak 2 Baseline tabel Totaal aantal patiënten 737 Man
Man Vrouw n = 368 n = 369 Roken? Nu; n(%) 256(69,9) 265(71,8) Diabetes? Ja; n(%) 14(3,8) 22(6) Leeftijd; mean(SD) 46,1(10,9) 51,8(14,6) LDL Cholesterol (mmol/l); mean(SD) 9,15(2,17) 9,42(2,12) HDL Cholesterol (mmol/l); mean(SD) 1,08(0,29) 1,35(0,42) Triglyceride (mmol/l); mean(SD) 3,12(1,67) 3,00(1,54) Gene1, drager; n(%) 37(10,1) 31(8,4) Gene2, drager; n(%) 213(57,9) 211(57,2) Gene3, drager; n(%) 277(75,3) 265(72,8)

12 Resultaten aanpak 2 Bepaling normale verdeling Man Vrouw Skewness
Man Vrouw Skewness Kurtosis HDL-Cholesterol 0,238 0,07 1,095 4,755 LDL-Cholesterol 0,514 -0,174 0,673 0,767 Triglyceride 0,634 0,285 0,455 -0,033 Leeftijd 0,359 0,293 -0,127 0,686

13 Resultaten aanpak 2 Statistische test: Categoriële data
Pearson Chi²-test H0: Proporties tussen twee groepen zijn gelijk verdeeld Continue data: H0: geen verschil in de mean tussen de twee groepen independent sample t-test bij een normale verdeling Mean difference 95% CI van de mean difference P-waarde < 0.05 wordt als significant beschouwd

14 Resultaten aanpak 2 Statistische testen Totaal aantal patiënten 737
Man n = 368 Vrouw n = 369 p-waarde mean difference 95% CI Roken? Nu; n(%) 256(69,9) 265(71,8) 0,502 Diabetes? Ja; n(%) 14(3,8) 22(6) 0,174 Leeftijd; mean(SD) 46,1(10,9) 51,8(14,6) 0,000 5,67 low: 3,81 upper: 7,55 LDL Cholesterol (mmol/l); mean(SD) 9,15(2,17) 9,42(2,12) 0,950 0,26 low: -0,05 upper: 0,58 HDL Cholesterol (mmol/l); mean(SD) 1,08(0,29) 1,35(0,42) low: 0,20 upper: 0,31 Triglyceride (mmol/l); mean(SD) 3,12(1,67) 3,00(1,54) 0,290 0,13 low: 0,11 upper: 0,36 Gene1, drager; n(%) 37(10,1) 31(8,4) 0,438 Gene2, drager; n(%) 213(57,9) 211(57,2) 0,848 Gene3, drager; n(%) 277(75,3) 265(72,8) 0,288

15 Resultaten aanpak 2 Vergelijking simpele versus multiple variabele backward lineaire regressie Simpel Lineair Regressie Multivariabele Lineair Regressie p-waarde Mannelijk geslacht 0,000 0,111 0,146 Leeftijd 0,010 0,160 0,022 Roken 0,952 0,960 Diabetes 0,047 0,050 0,007 LDL-cholesterol 0,006 0,100 Triglyceride 0,112 0,003 0,204 Gene1 0,174 0,256 Gene2 0,609 0,867 Gene3 0,005 0,011

16 Alex Eefke Suraja Bas R² P-value Geslacht 0,123 0,000 0,107 0,111
0,112 Leeftijd 0,023 0,010 0,006 0,160 0,022 Roken 0,599 0,986 0,952 0,544 Diabetes 0,087 0,004 0,597 0,050 0,047 0,789 LDL 0,003 0,012 0,069 0,100 0,066 TG 0,080 0,001 0,322 0,308 Gen 1 0,002 0,230 0,419 0,174 0,116 Gen 2 0,202 0,315 0,609 0,379 Gen 3 0,007 0,019 0,008 0,015 0,005 0,065

17 Eindresultaat Proportie categoriele variabelen statistisch gelijk verdeeld over man en vrouw Continue variabelen: TG en LDL-C gelijk verdeeld HDL en leeftijd niet gelijk verdeeld

18 Eindresultaat Multivariabele regressie:
Alex: geslacht, leeftijd, diabetes, LDL-C en gen 3  16,3% Eefke: geslacht, LDL-C, gen 3  12,5% Suraja: geslacht, leeftijd, diabetes, LDL-C en gen 3  14,6% Bas: leeftijd, geslacht, LDL-C en gen 3  37,4%

19 Discussie HDL-C bij vrouwen niet normaal verdeeld, dus analyse onbetrouwbaar Achteraf: simpele lineaire regressie, vervolgens multivariabele backward lineaire regressie Kurtosis en skewness splitsen op geslacht was niet nodig

20 Bedankt voor jullie aandacht
Vragen? Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Factors influencing HDL cholesterol levels"

Verwante presentaties


Ads door Google