De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijk van de Maand Voorstel nieuw concept van wijkdebatten voor 2013 – 2018 Toelichting op Platform Hulpverlening Gentbrugge/Ledeberg 3/sep/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijk van de Maand Voorstel nieuw concept van wijkdebatten voor 2013 – 2018 Toelichting op Platform Hulpverlening Gentbrugge/Ledeberg 3/sep/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Wijk van de Maand Voorstel nieuw concept van wijkdebatten voor 2013 – 2018 Toelichting op Platform Hulpverlening Gentbrugge/Ledeberg 3/sep/2013

2 2 Bestuursakkoord Het bestuursakkoord (14.24) stelt dat het stadsbestuur elk van de 25 wijken in de loop van de legislatuur minstens 2 keer zal bezoeken door middel van participatieve formules, zoals dialoogcafé’s. Daarnaast: andere actieve aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen in de Gentse wijken: –Infovergaderingen, hoorzittingen, infomarkten, thematische infotochten –Inspraakactiviteiten rond specifieke thema’s of projecten: klankbordgroepen, bewonersoverleg, sitebezoeken, debatten,… –Participatiemomenten: Wijk aan Zet-initiatieven, activiteiten bij tijdelijke invullingen van publieke ruimte, Netheidscharters, burgerinitiatieven,…

3 3 Minstens twee keer naar alle 25 Gentse wijken VOORSTEL: Twee rondes: –1 ste ronde: 2013 – 2015 –2 de ronde: 2016 – 2018

4 4 Minstens twee keer in alle 25 Gentse wijken Twee rondes: –1 ste ronde: 2013 – 2015 –2 de ronde: 2016 – 2018

5 5 1 ste ronde: okt 2013 – dec 2015 DOEL De wijk nodigt het stadsbestuur uit en stelt zich voor De rol van het stadsbestuur is: deelnemen aan de activiteiten (interactief), actief luisteren oppikken van signalen & voorstellen uit de wijk (als input voor het komende beleid) Verzamelen van bijkomende input voor de opmaak van de Wijkontwikkelingsplannen (WOP)

6 6 1 ste ronde: okt 2013 – dec 2015 VOORSTEL TIMING 2013 (3): Oktober:Zwijnaarde November:Dampoort – St-Amandsberg December:Mariakerke

7 7 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 VOORSTEL TIMING Volgorde onder voorbehoud: 2014 (10) : Januari Oud Gentbrugge + Gentbrugge Februari:Nieuw Gent - UZ Maart:Brugse Poort - Rooigem April:Sluizeken – Tolhuis – Ham Mei:Bloemekenswijk Juni:Rabot – Blaisantvest September:Kanaaldorpen en –zone Oktober:Drongen November:Gent Binnenstad December:Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai

8 8 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 VOORSTEL TIMING Nog willekeurige volgorde: 2015 (9): Macharius-Heirnis Watersportbaan - Ekkergem Wondelgem Muide - Meulestede Oostakker Moscou - Vogelhoek Ledeberg Stationsbuurten Noord en Zuid Sint-Denijs-Westrem

9 9 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 CONCEPT WIJK van de MAAND

10 10 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 KENMERKEN Kenmerken WIJK van de MAAND: Iedere wijk gedurende één maand in de kijker Gespreide en gerichte aanwezigheid van burgemeester en schepenen op maat van hun beleidsthema’s en van de noden van de wijk Actieve en interactieve werkvormen/methodieken Bewoners en lokale organisaties in actie Wijk bundelt de krachten Op de plek van de doelgroepen zelf

11 11 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 VOORDELEN Voordelen van WIJK van de MAAND : Realistisch tempo: (3 wijken in 2013; 10 in 2014 en 9 in 2015) Flexibele formule door gespreide deelname Aangepast programma per bevoegdheid mogelijk Maatwerk zorgt voor gerichtere opvang signalen Actieve en interactieve werkvormen op maat spreken bewoners meer aan Grotere betrokkenheid door activeren van bewoners(groepen) en wijkpartners Meer op het terrein en tijdstip van de doelgroepen spreekt meer aan Bereik van andere doelgroepen

12 12 1 ste ronde: okt 2013 – dec 2015 Voorbeelden van mogelijke methodieken tijdens de WIJK van de MAAND

13 13 Open momenten voor alle beleidsthema’s WIJKFIETSTOCHT OF WIJKWANDEL Methodiek: bewoners stippelen een tocht uit doorheen hún wijk en houden bij bepaalde stops halt voor vragen, aandachtspunten of knelpunten. Kan opgedeeld worden in thematochten alternatief: virtuele tocht aan de hand van een wijkkaart met foto’s (bv. adhv Google Maps)

14 14 Open momenten voor alle beleidsthema’s SOEPBAR OPENBAAR Methodiek: een WIJK-soepbar door en voor bewoners en in aanwezigheid van het stadsbestuur. Met informele gesprekken tussen bestuur en bewoners over alle thema’s van de wijk. Eventueel met een foto- of verhalenmuur over hoe bewoners hun wijk beleven.

15 15 Voorbeeld voor thema dienstverlening DE SKYPE-SESSIES Methodiek: De plaatselijke computerclub richt in hun lokaal een skype-ruimte in. Bewoners gaan online in gesprek met de schepenen over de thema’s dienstverlening in de wijk.

16 16 Voorbeeld voor thema seniorenbeleid CAFE CARAMBOL Methodiek: het clubhuis voor senioren nodigt de schepen uit in hun Café Carambol voor een potje biljart. Aansluitend een gesprek aan de toog of koffietafel over de noden en vragen van senioren. Variant: Petanque

17 17 Voorbeeld voor thema integratiebeleid/samenleven WERELDCAFE Methodiek: de vrijwilligers van de plaatselijke Oxfam Wereldwinkel of de werkgroep Nood- Zuid richten met buurtbewoners een Wereldcafé in, met hapjes, drankjes en muziek uit diverse culturen. In het programma een debat over het (samen)leven in de wijk.

18 18 Voorbeeld voor thema jeugdbeleid KRIJT JE WIJK Methodiek: onder impuls van vzw Jong of een brede school tekenen en bouwen kinderen uit de wijk hun droomwijk op een plein in de wijk. Tijdens een publiek moment (met ouders) leiden zij de schepen(en) rond in hún wijk.

19 19 Voorbeeld voor thema jongerenbeleid WIJK-RAP Methodiek: jongeren uit de wijk maken onder impuls van vzw Jong een rap met videoclip over hún wijk en stellen die voor tijdens een publiek moment voor de wijk, in aanwezigheid van de betrokken schepen(en).

20 20 Voorbeeld voor thema economisch beleid / duurzaam ondernemen OPENBEDRIJVENDAG Methodiek: bedrijfsleiders van het plaatselijke bedrijventerrein of startende ondernemers stellen hun deuren open en leiden de schepen en bewoners rond + geven hun wensen en aandachtspunten mee.

21 21 Voorbeeld voor thema middenstand en detailhandel DE HANDEL EN WANDEL VAN DE WIJK Methodiek: de schepen bezoekt de handelaars van een winkelstraat en vult zijn tas met hun ‘boodschappen aan het stadsbestuur’ die hij van hen mee krijgt. Vooraf voorbereid door dekenij, Unizo,…

22 22 Voorbeeld voor thema cultuur CULTUURDEBAT Methodiek: naar aanleiding van de opening van een expo/tentoonstelling in de wijk organiseert het plaatselijk cultuurplatform een debat over cultuur in de wijk.

23 23 Voorbeeld voor thema mobiliteit DE FLITSPAAL Methodiek: bewoners nemen weken vooraf foto’s van aan te kaarten verkeerssituaties in de wijk en maken hiermee een fotomuur. Ze stellen die voor aan de schepen + debat

24 24 Voorbeeld voor thema wonen DE LIVING SESSIES Methodiek: bewoners uit de wijk nodigen buren en de schepen(en) uit voor een gesprek over het thema wonen in de wijk

25 25 Combinaties MIX VAN DOELGROEPEN EN THEMA’S Bv. jongeren en senioren werken samen iets uit rond het thema mobiliteit

26 26 Kritische succesfactoren strategische keuze thema’s/activiteiten in functie van noden wijk en bevoegdheden diverse schepenen betrekken andere stadsdiensten, bewoners, organisaties uit de wijk, … effectieve aanwezigheid schepen(en)

27 27 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 Bekendmaking van WIJK van de MAAND

28 28 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 Concept, doel en programma van Wijk van de MAAND bekendmaken via: uitnodigingsfolder in alle bussen stedelijke infokanalen: website en wijksites, pers, stadsmagazine, Uit in je Buurt, sociale media. lokale infokanalen: buurtsites bewoners, websites lokale verenigingen, wijkkrantjes, lokale middenstand, brochure in publieke gebouwen via mailing naar netwerken in de wijk

29 29 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 Verslaggeving van WIJK van de MAAND

30 30 1ste ronde: okt 2013 – dec 2015 Digitaal een blog per wijk met sfeerbeelden en verslag activiteiten Wijk van de Maand, adhv interviews, reportages, foto’s, filmpjes,… –Met mogelijkheid om te reageren –Opstart van een e-zine per wijk Print Ook gedrukte versie van verslag met synthese van Wijk van de Maand

31 31 Minstens twee keer… in alle 25 Gentse wijken Twee rondes: –1 ste ronde: 2013 – 2015 –2 de ronde: 2016 – 2018

32 32 2de ronde: 2016 – 2018 Doel : Het stadsbestuur toetst zijn beleid af met het oog op mogelijke bijsturing Bewoners reageren en vullen aan met vragen, aandachtspunten, voorstellen,…

33 33 2de ronde: 2016 – 2018 Voorstel concept : Flexibel qua werkvorm: debatcafé, klassiek wijkdebat, infomarkt met plenair deel, … Zoveel mogelijk op maat van de wijk Heeft plaats op 1 avond (of dag) College is voltallig aanwezig

34 34 2de ronde: 2016 – 2018 Voorstel timing : 1 wijk per maand = realistisch 10 in 2016, 10 in 2017 en 4 in 2018

35 35 Input wijkpartners Wijk van de Maand mee vorm geven/mee organiseren op maat van je thema/doelgroep Wijk van de Maand mee promoten/bekend maken in de wijk (toeleiden)

36 36 Ideeën & vragen Fien Matthys wijkregisseur wijk Oud Gentbrugge en wijk Gentbrugge Gebiedsgerichte Werking, Stad Gent josefien.matthys@gent.be 09/266 82 29


Download ppt "Wijk van de Maand Voorstel nieuw concept van wijkdebatten voor 2013 – 2018 Toelichting op Platform Hulpverlening Gentbrugge/Ledeberg 3/sep/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google