De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EHealth en elektronische communicatie in de eerste en de tweede lijn Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EHealth en elektronische communicatie in de eerste en de tweede lijn Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040."— Transcript van de presentatie:

1 eHealth en elektronische communicatie in de eerste en de tweede lijn Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.beFrank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 2 31/05/2012 Agenda  eHealth-platform  basisarchitectuur en basisdiensten  voorbeelden van bestaande diensten met toegevoegde waarde  verzenden versus delen van informatie informed consent therapeutische relatie  verzenden: eHealthBox  delen hubs & metahub eerste lijn: VitaLink en Intermed  casus  enkele andere projecten

3 3 31/05/2012 Doel van het eHealth-platform  hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie- veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim  wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

4 4 31/05/2012 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

5 5 31/05/2012 Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener (eHealthbox) 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering

6 6 31/05/2012 Basisdiensten  in acceptatie 9.verwijzingsrepertorium (metahub)  voor elke basisdienst zijn de cookbooks voor het gebruik ervan gepubliceerd zijn SLA’s inzake de beschikbaarheid en de performantie vastgelegd en gepubliceerd, en worden deze SLA’s systematisch gerespecteerd

7 7 31/05/2012 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  invoer in en raadpleging van het Kankerregister het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten (Qermid) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe)  PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion  ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in >50 ziekenhuizen

8 8 31/05/2012 Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

9 9 31/05/2012 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega)  elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD  raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie  rapportering over -MUG-interventies -incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)  elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)  elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen  elektronische aangifte van de geboorte

10 10 31/05/2012 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  Resident Assessment Instrument (BelRAI)  elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)  platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)  on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen  zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

11 11 31/05/2012 Dé prioriteit: multidisciplinaire gegevensdeling  verzenden momentopname van de gegevens (blijven niet up-to-date) verzender kiest bestemmeling verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar bestemmelingen die rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens  delen evolutieve gegevens de bron weet niet op voorhand wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts met wachtdienst) duidelijkheid nodig over wie toegang heeft tot de gegevens

12 12 31/05/2012 Informed consent/therapeutische relatie  informed consent patiënt informeren over het systeem patiënt kan toestemming verlenen en besluiten “in het systeem te stappen” zorgverstrekker en patiënt bepalen samen welke informatie gedeeld wordt  therapeutische relatie enkel zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt (1) hebben toegang tot die informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren (2) -(1) bewijs van therapeutische relatie bepaalt toegang tot welke patient -(2) rol bepaalt tot welk type gegevens

13 13 31/05/2012 eHealthBox  verzenden van berichten naar “actoren in de gezondheidszorg” op basis van -rijksregisternummer -RIZIV-nummer -KBO-nummer via webtoepassing of geïntegreerd in het medisch dossier met (of zonder) encryptie op basis van eHealthcertificaten/ sleutels andere functionaliteiten: -ontvangst-, publicatie-, leesbevestiging -r eply & forward -r aadpleging van meervoudige mailboxen -p rioriteitsniveau -auto-delete -…

14 14 31/05/2012 Multidisciplinaire gegevensdeling  gegevens uit ziekenhuizen delen van documenten tussen ziekenhuizen en artsen het “hub en metahub systeem”  extramurale gegevens delen van gestructureerde gegevens tussen 1ste lijn en andere extramurale zorgverstrekkers de “extramurale kluizen”  gekoppeld en interoperabel standaarden informed consent therapeutische / zorg-relatie …

15 15 31/05/2012 Hub–metahub: as is Remote files unknown

16 16 31/05/2012 Hub–metahub: to be A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 4: All data available 2: In hub A and C

17 17 31/05/2012

18 18 31/05/2012 Eerste lijn ? A C B Meta- Hub VitaLink Intermed

19 19 31/05/2012 Vitalink Delen van gegevens - elke actor houdt zijn eigen dossier bij, - maar kan bepaalde onderdelen ervan delen met andere actoren - voorbeelden : - medicatie schema - SUMEHR - parameters - journaal - …

20 20 31/05/2012 Vitalink Toegang voor zorgverstrekkers - met een “zorgrelatie” - afhankelijk van hun rol Geen toegang voor - IT-administrators, hoster,… - eHealth-platform - overheid … zonder de actieve medewerking van de houder van de 2 e sleutel

21 21 31/05/2012 Casus: Maria 79 jaar (1)  voorgeschiedenis: gekende diabetes type 2, behandeld met medicatie en dieet hartfalen NYHA klasse II post-infarct  op bezoek bij dochter, valt, breekt heup  opname in ziekenhuis waar ze ongekend is quid voorgeschiedenis? quid huidige medicatie?  heelkundige behandeling en ontslag naar woon- zorgcentrum

22 22 31/05/2012 Casus: Maria 79 jaar (1)  voorgeschiedenis: gekende diabetes type 2, behandeld met medicatie en dieet hartfalen NYHA klasse II post-infarct  op bezoek bij dochter, valt, breekt heup  opname in ziekenhuis waar ze ongekend is quid voorgeschiedenis? beschikbaar via hub-metahub quid huidige medicatie? beschikbaar via Vitalink  heelkundige behandeling en ontslag naar woon- zorgcentrum

23 23 31/05/2012 Casus: Maria 79 jaar (2)  aankomst in woonzorgcentrum quid verdere verzorging ? quid medicatieschema ?  opvolging door huisarts 2 dossiers (woonzorgcentrum en huisarts) communicatie met verpleging

24 24 31/05/2012 Casus: Maria 79 jaar (2)  aankomst in woonzorgcentrum quid verdere verzorging ? -ontslagbrief via eHealthBox -verdere info in hub-metahub quid medicatieschema ? -Vitalink  opvolging door huisarts 2 dossiers (woonzorgcentrum en huisarts) Synchronisatie via Vitalink communicatie met verpleging Vitalink, eHealthBox

25 25 31/05/2012 Verdere prioriteiten  Recip-e: ondersteuning van het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en, nadien, andere gezondheidszorgen eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe

26 26 31/05/2012 Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

27 27 31/05/2012 Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

28 28 31/05/2012 Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

29 29 31/05/2012 Verdere prioriteiten  gegevensbank m.b.t. de zorgverleners en de zorginstellingen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de Gemeenschappen en gehost door het eHealth-platform  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten, beheerd door het FAGG en het RIZIV en gehost door het eHealth-platform  gegevensbanken met de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënt in de ziekteverzekering, beheerd en gehost door de ziekenfondsen

30 30 31/05/2012 Verdere prioriteiten  gegevensbank met bepaalde therapeutische relaties tussen zorgverleners en patiënten, gehost door de ziekenfondsen  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses, beheerd door CEBAM en gehost door het eHealth-platform

31 31 31/05/2012 Voor meer informatie  portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t.https://www.ehealth.fgov.be de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten de verdere prioriteiten

32 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "EHealth en elektronische communicatie in de eerste en de tweede lijn Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040."

Verwante presentaties


Ads door Google