De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EHealth & elektronische communicatie Luc Maes Programma directeur eHealth-platform Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "EHealth & elektronische communicatie Luc Maes Programma directeur eHealth-platform Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 eHealth & elektronische communicatie Luc Maes Programma directeur eHealth-platform Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel E-mail: Luc.Maes@ehealth.fgov.beLuc.Maes@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be

2 Agenda (1/2) Inleiding –Evoluties in IT en in de gezondheidszorg –Doel van het eHealth-platform Taken –Basisarchitectuur met basisdiensten –Standaarden –Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

3 Agenda: (2/2) Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

4 Agenda: Inleiding –Evoluties in IT en in de gezondheidszorg –Doel van het eHealth-platform Taken –Basisarchitectuur met basisdiensten –Standaarden –Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

5 5

6 ◁ Evolutie in gezondheidszorg Acuut  Chronisch Hypertensie Hart&vaatziekten Diabetes COPD Nier-insufficiëntie Patiëntenpopulatie verandert veroudering activiteitsgraad

7 7

8 Multidisciplinair samenwerken Nood aan communicatie tussen de zorgverstrekkers – Delen van nuttige informatie – Zorgpaden, zorgtrajekten, zorgplannen,… – 1 e, 2 de, 3 de lijn

9 Doel van het eHealth-platform Hoe ? – door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg – met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie- veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim

10 Doel van het eHealth-platform Wat ? – optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking – optimaliseren van de veiligheid van de patiënt – vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg – degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

11 Agenda: Inleiding –Evoluties in IT en in de gezondheidszorg Doel van het eHealth-platform Taken –Basisarchitectuur met basisdiensten –Standaarden –Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

12 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

13 10 basisdiensten 1)Portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 2)Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 3)Beheer van loggings 4)Systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering 5)Persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener (eHealthBox)

14 10 basisdiensten 6)Elektronische datering (timestamping) 7)Codering en anonimisering 8)Coördinatie van elektronische deelprocessen 9)Raadpleging Rijksregister en Kruispuntbankregisters 10)Verwijzingsrepertorium (Metahub)

15 Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer

16 Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

17 Standaarden

18 IT-standaarden – Webservices, XML, Encryptie, certificaten,… Medische standaarden – Berichten: KMEHR, HL7, DICOM,… – Semantisch: Snomed, ICD9, ICF, KATZ,… – IHE-profielen

19 Registratie van software Informatiseringspremie RIZIV Huisartsen, kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen

20 Agenda: Inleiding –Evoluties in IT en in de gezondheidszorg –Doel van het eHealth-platform Taken –Basisarchitectuur met basisdiensten –Standaarden –Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

21 Verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform – basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gebruikers- en toegangsbeheer end-to-end vercijfering logging zijn conform wettelijke vereisten terzake – basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals time stamping ontvangstmeldingen zijn conform wettelijke vereisten terzake – bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar Waarborgen bij gebruik eHealth-platform

22 Rechtszekerheid wordt gewaarborgd door – wet op het eHealth-platform – specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb. elektronisch voorschrijven) – voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité – controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders Voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité Service level agreements waarborgen – beschikbaarheid – performantie

23 Privacy Finaliteit Proportionaliteit VEILIGHEID Transparantie Transparantie

24 Agenda: Inleiding –Evoluties in IT en in de gezondheidszorg –Doel van het eHealth-platform Taken –Basisarchitectuur met basisdiensten –Standaarden –Registratie van software-pakketten Rechtszekerheid & Privacy Voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde

25 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde Invoer in en raadpleging van – het Kankerregister – het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) – de registers m.b.t. de verstrekte zorg inzake hartimplantaten (Qermid) – het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe)

26 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion Beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) Ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in 95 ziekenhuizen Recip-e

27 Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Voorschrift A 1 Hashcode A 2 Voorschrift B Hashcode B Timestamp bag Electronic timestamping 4 Electronic signature 5 Archive 6 63

28 User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2 Vercijfering onbekende bestemmeling

29 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  Elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD Rapportering over MUG-interventies incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus) Elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) Elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen

30 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde Elektronische aangifte van de geboorte - eBirth Raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie Resident Assessment Instrument (BelRAI) Elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de personen met een handicap in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) Platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)

31 Voorbeelden diensten toegevoegde waarde Online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen Zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van – de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) – de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

32 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

33 Prioriteit: Multidisciplinaire gegevensdeling 1.Verzenden – momentopname van de gegevens – verzender kiest bestemmeling – verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar bestemmelingen die rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens

34 Prioriteit: Multidisciplinaire gegevensdeling 2.Delen – evolutieve gegevens – de bron weet niet op voorhand wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts met wachtdienst) – duidelijkheid nodig over wie toegang heeft tot de gegevens

35 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

36 eHealthBox Verzenden van berichten naar “actoren in gezondheidszorg” – op basis van rijksregisternummer RIZIV-nummer KBO-nummer – via webtoepassing of geïntegreerd in het medisch dossier – met (of zonder) encryptie op basis van eHealth certificaten/ sleutels – andere functionaliteiten: ( ontvangst-, publicatie-, leesbevestiging; reply & forward; raadpleging van meervoudige mailboxen; prioriteitsniveau; auto- delete)

37 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

38 Multidisciplinaire gegevensdeling 1.Gegevens uit ziekenhuizen – delen van decentrale documenten tussen ziekenhuizen en artsen – het “hubs en metahub systeem” 2.Extramurale gegevens – delen van gestructureerde gecentraliseerde gegevens tussen 1ste lijn en andere extramurale zorgverstrekkers – de “extramurale kluizen” 3.Gekoppeld en interoperabel – standaarden – informed consent – therapeutische / zorg-relatie

39 39 Hubs & Metahub systeem : oprichting van de "hubs" 5 hubs 3 technische implementaties 95 % van de Belgische ziekenhuizen (hebben het protocol 2011 ondertekend)

40 Hub–metahub: vroeger

41 Hub–metahub: in uitvoering A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C META HUB 4: All data available 2: In hub A and C

42 Extramurale gegevens 2/2 A C B META HUB Inter-Med

43 Casus: Maria 79 jaar (1) Voorgeschiedenis: – hartfalen NYHA klasse II post-infarct – gekende diabetes type 2, behandeld met medicatie en dieet Op bezoek bij dochter, valt, breekt heup Opname in ziekenhuis waar ze ongekend is – quid voorgeschiedenis? >> beschikbaar via Hubs-Metahub – quid huidige medicatie? >> beschikbaar via Vitalink Heelkundige behandeling en ontslag naar woon-zorgcentrum

44 Casus: Maria 79 jaar (2) Aankomst in woonzorgcentrum – quid verdere verzorging ? >> ontslagbrief via eHealthBox >> verdere info in Hubs-Metahub – quid medicatieschema ? >> Vitalink Opvolging door huisarts – 2 dossiers (woonzorgcentrum en huisarts) >> synchronisatie via Vitalink – communicatie met verpleging >> Vitalink, eHealthBox

45 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

46 Informed consent & therapeutische relatie Informed consent – patiënt informeren over het systeem – patiënt kan toestemming verlenen en besluiten “in het systeem te stappen” – zorgverstrekker en patiënt bepalen samen welke informatie gedeeld wordt https://www.ehealth.fgov.be/webconsent/consent/patient.xhtml

47 Informed consent & therapeutische relatie Therapeutische relatie – enkel zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt (1) hebben toegang tot die informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren (2) (1) bewijs van therapeutische relatie bepaalt toegang tot welke patient (2) rol bepaalt tot welk type gegevens

48 eHealthConsent https://www.ehealth.fgov.be/webconsent/consent/patient.xhtml

49 Agenda: Multidisciplinair gegevens delen –Verzenden: eHealthBox –Delen:Hub-metaHub, Vitalink, Intermed –Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie Actieplan 2013-2018 –Actiepunten –eHealth in de praktijk in 2018 Q&A

50 50

51 (nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk De patiënt raadpleegt zijn geneesheer Administratieve voordelen Mogelijkheid om therapeutische linken te leggen

52 Medische voordelen (nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk Raadplegen van laboresultaten Opzoeken voorgeschiedenis via de SumEHR Medicatie- schema Online advies en guidelines Elektronische verwijsbrief Elektronische voorschriften

53 Voordelen bij afsluiting (nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk Tarificatie, facturatie Attesten aanmaken en versturen SumEHR, medicatie- schema,... updaten Verslag versturen naar GMD-houder Registraties

54 DANK U ! Vragen ?


Download ppt "EHealth & elektronische communicatie Luc Maes Programma directeur eHealth-platform Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google