De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRO COLLEGE BUSINESS & ICT TeMa ExurCie – 16 april 2013 Dr. Kristian Peters – Operations - DUI 661.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRO COLLEGE BUSINESS & ICT TeMa ExurCie – 16 april 2013 Dr. Kristian Peters – Operations - DUI 661."— Transcript van de presentatie:

1 INTRO COLLEGE BUSINESS & ICT TeMa ExurCie – 16 april 2013 Dr. Kristian Peters – k.peters@rug.nlk.peters@rug.nl Operations - DUI 661

2 Academic

3 Business: Sending Orbs Record Label Electronic music www.sendingorbs.com

4 Business Intelligence The term used to describe the set of technologies and processes that use data to understand and analyze a company’s environment and business performance to support decision- making (Pearlson and Saunders, 2009; Curtis en Cobham, 2008)

5 Jullie & ICT?

6 “Personal” and “Social” Intelligence Technologies: Internet, Mobile technologies Apps: facebook, twitter, instagram, linkedin, etc. Data/information To understand personal and social environment and performance

7

8 (Semi) overheid & ICT Overheid IT uitgaven 2003: 8 en 10 miljard per jaar 50% ging naar projecten die niet werden afgemaakt Komt neer 50% huidige bezuinigingen (bron: Prof. Chris Verhoef, 2011) Elektronisch patiëntendossier (EPD) NL Politiesysteem OV chipkaart Diginotar

9 Rijks ICT dashboard

10 Business & ICT

11 Banken & ICT

12 Business & ICT

13 Volk & ICT? De Volkskrant, 26 januari 2011

14 Business Intelligence Knowledge Management Business Intelligence Data/information management Kennismanagement “is een management discipline die zich bezighoudt met […] de kwaliteit van de kennisverwerking in organisaties” (McElroy, 2008: 43) The term used to describe the set of technologies and processes that use data to understand and analyze a company’s environment and business performance to support decision- making

15 Data-Informatie-Kennis Data Informatie Kennis Niet- geïnterpreteerde dingen Geïnterpreteerde data “Data processed for a purpose” Geïnterpreteerde informatie

16 D-I-K Data Informatie Kennis …---… SOS Alarm!  bel 112/begin met redding http://nl.wikipedia.org/wiki/Morse

17 D-I-K Data Informatie Kennis Rood (stoplicht) Stop de auto

18 Werkgeheugen Onthoud: X V H K A G P D L C who and/or what can carry knowledge?

19

20 Werkgeheugen Onthoud: L E C H A T E S T S who and/or what can carry knowledge?

21

22 Werkgeheugen Onthoud: K L M N O P Q R S T who and/or what can carry knowledge?

23 Voorbeeldje 37637 445 -------------- x ……..

24 Informatie Systeem (IS) Een IS is de combinatie van technologie, mensen en processen en wordt gebruikt door organisaties om informatie te creëren en te beheersen. Informatie Systeem Informatie Technologie Mensen Processen

25 Informatie resources Type resourceDefinitieVoorbeeld IT ASSETSAlle dingen die een organisatie kan gebruiken om haar goederen of services te creëren, produceren, en/of aan te bieden IS infrastructuurIT TechnologieHardware, software, etc Informatie opslagGestructureerde en georganiseerde data Klanteninfo, behoeftes IT GAVES (SKILLS)Iets dat leden van een organisatie hebben aangeleerd of ontwikkeld om goederen of services te creëren, produceren, en/of aan te bieden  KENNIS Technische gaveAnalyseren, ontwerpen en implementeren IS Modellering skills IT management gaveManagen IT functies en IT projecten IT Project champion Betrekkingen gaveSamenwerken over organisatie grenzen heen Excellente outsourcing betrekkingen

26 Rol informatie in business Kwaliteit van informatie is essentieel voor effectieve besluitvorming Mens/IS Intelligence Design Choice Implementation Probleem formulering: informatie over een probleem/mogelijkheid Oplossingsalternatieven: informatie over alternatieven, parameters, variabelen Keuze voor oplossing: informatie over de keuze criteria bronnen: Simon, 1965 Curtis&Cobham, 2008: p. 6

27 Organisatie en informatie Bron: Curtis & Cobham (2008), p. 9 Tactisch niveau

28 Management Informatie Systemen Any system that provides information for the management activities carried out within an organization Geschiedenis

29 IS tijdperken 1960s1970s1980s1990s2000+ Primaire rol ITEfficiëntieEffectiviteitStrategisch Waarde creatie Rechtvaardiging IT kosten ROIProductiviteit en kwaliteit beslissingen Concurrentie- positie Toegevoegde waarde Doel van ISOrganisatieOrganisatie/ groep Individu/ manager Bedrijfs- processen Waardeketen Informatie modelPer applicatie anders Data gedrevenGebruiker gedreven Business driven Kennis gedreven Dominante technologie Mainframe Centrale IT Minicomputer Centrale IT μ-computer Decentrale IT Client-ServerInternet Basis van waardeSchaarste Veelheid Economisch model Info + dingen Info - dingen

30 MIS C&C: p. 26-27 Executive IS Decision Support Systems Transaction Processing Systems

31 Probleemsoorten Ongestructureerde problemen Semi-gestructureerde problemen Gestructureerde problemen

32 Wat kan een MIS?

33 Voorbeeld

34

35

36 De IS Strategie triangel Bedrijfsstrategie Organisatiestrategie Informatiestrategie

37 IS tijdperken 1960s1970s1980s1990s2000+2010+??? Primaire rol ITEfficiëntieEffectiviteitStrategisch Waarde creatie ? Rechtvaardigi ng IT kosten ROIProductivitei t en kwaliteit beslissingen Concurrenti e-positie Toegevoegd e waarde ? Doel van ISOrganisatieOrganisatie/ groep Individu/ manager Bedrijfs- processen Waardekete n ? Informatie model Per applicatie anders Data gedreven Gebruiker gedreven Business driven Kennis gedreven ? Dominante technologie Mainframe Centrale IT Minicomput er Centrale IT μ-computer Decentrale IT Client-ServerInternet? Basis van waarde Schaarste Veelheid ? Economisch model Info + dingen Info - dingen ?

38 Wat zou het volgende kunnen zijn? Wellicht? Sustainability ?

39 Problem for companies Ittoo & Wortmann, 2011

40 Trend text-analytics Ittoo & Wortmann, 2011 Text-Analytics Demand Approaches $1 Billion (InformationWeek)

41 Sources Ittoo & Wortmann, 2011

42 Jeopardy Bekende en populaire TV quiz uit USA In plaats van een vraag krijg je een cryptische omschrijving in een bepaalde categorie Het antwoord is vervolgens de vraag die bij de cryptische omschrijving hoort. Bijvoorbeeld: Categorie: ICT Omschrijving: The term used to describe the set of technologies and processes that use data to understand and analyze a company’s environment and business performance to support decision-making Antwoord: What is Business Intelligence?

43 Voorbeelden Categorie: “In-flight movies” Vraag: “Bruce Willis is waiting for his wife's plane to land at Dulles when trouble begins in this 1990 sequel” Antwoord: Die Hard 2 http://www.j-archive.com/showgame.php?game_id=2694 Kan een computer dit ook? En zo ja, kunnen we het gebruiken voor business intelligence?

44 Watson (IBM)

45 Watson Watson IBM Short introduction: http://www.youtube.com/watch?v=FC3IryWr4c8http://www.youtube.com/watch?v=FC3IryWr4c8 Longer Introduction: http://www.youtube.com/watch?v=lI-M7O_bRNghttp://www.youtube.com/watch?v=lI-M7O_bRNg Intro Business Analytics (kun je zelf bekijken): http://www.youtube.com/watch?v=Sba2xh8drRc&feature=player_emb edded http://www.youtube.com/watch?v=Sba2xh8drRc&feature=player_emb edded Stukje actie http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4nt- abT8gKw#t=294s http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4nt- abT8gKw#t=294s

46 Tot slot Data – informatie – kennis Nut van informatie en kennis voor businesses De rol van ICT en MIS De grenzen van business intelligence, MIS en het terugkerende probleem van nieuwe problemen Paar trends in business intelligence

47 Einde


Download ppt "INTRO COLLEGE BUSINESS & ICT TeMa ExurCie – 16 april 2013 Dr. Kristian Peters – Operations - DUI 661."

Verwante presentaties


Ads door Google