De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT INVLOED METEO Windsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte Evenwichten NO ~ NO 2 ~ O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT INVLOED METEO Windsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte Evenwichten NO ~ NO 2 ~ O."— Transcript van de presentatie:

1 PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT INVLOED METEO Windsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte Evenwichten NO ~ NO 2 ~ O 3 Dalende TREND (NO – CO – BTX – PAK – SO 2 – Pb – PM10) STATUS QUO (NO 2 ) - TOENAME (O 3 ) Concentraties DOELSTELLINGEN Luchtkwaliteit 3 problemen – NO 2 – O 3 – PM10 (PM2,5)

2 LIJST met 13 PRIORITAIRE POLLUENTEN Kaderrichtlijn 1996/62/EG – Annex 1 begin van de systematische metingen te Brussel SO 2 (zwaveldioxide)(1968) NO 2 (stikstofdioxide)(1980) Fijne deeltjes zoals roet (Zwarte Rook)(1968) Zwevende deeltjes PM 10 (1996) PM 2,5 (2000 ; 2006) Pb (lood)(1973) O 3 (ozon)(1986) Benzeen(1989) CO (koolmonoxide)(1986) HPA (polyaromatische koolwaterstoffen)(1997) Cd - As - Ni(1980-1993 ; 1998) Hg (kwik)(1999)

3 TELEMETRISCH MEETNET continue “on line” metingen apparaten specifiek voor polluent(en) NO-NO 2 -O 3 -CO-PM 10 -PM 2,5 -SO 2 -… concentratie van het moment … bemonstering over 24 uur, een week, …  volume lucht analyse achteraf in het labo  massahoeveelheid gemiddelde concentratie voor de duur van de bemonstering … NIET-TELEMETRISCHE MEETNETTEN gedetailleerde informatie gegevens direct beschikbaar dynamisch gedrag te volgen HALFUURSWAARDEN geen gedetailleerde informatie gegevens later gekend (± 3 weken) resultaten geschikt voor statistische interpretatie DAGWAARDEN

4 Ligging van de Meetposten

5 EMISSIE – METEO - CONCENTRATIE Groot AANTAL BRONNEN en POLLUENTEN hoeveelheid – emissiehoogte VERLOOP in de TIJD CYCLISCH seizoen (winter – zomer) week (werkdag // zaterdag // zondag) dag (dag - nacht // spitsuur - daluur) productieprocessen VARIABEL Accidentele emissies Incidenten Chemische OMVORMING Chemische of Fysische Verwijdering LATERALE VERSPREIDING Windsnelheid en Windrichting VERTICALE VERSPREIDING Temperatuurverloop / Hoogte Stabiele en Onstabiele Luchtlagen Hoogte van de Menglaag Temperatuursinversie Transportlengte (stabiele laag) Andere Bewolking Neerslag Turbulentie etc … INVLOED op Chemische Reacties EMISSIEMETEO

6 Hoogte van de menglaag // Temperatuursinversie

7 Voorspelling Meteo - ongunstige situatie voor 9 & 10/12 en 12/12/2003

8 Ongunstige situatie voor dinsdag 9 en woensdag 10 december 2003 Piek van korte duur op vrijdag 12 december 2003

9 Invloed Windsnelheid en Windrichting

10 Gemiddeld Weekverloop – Winter en Zomer

11 LUCHTVERVUILING DYNAMISCH VERLOPEND FENOMEEN SNEL en INTENS WISSELENDE CONCENTRATIES METEO (wind, temperatuurprofiel, …) // EMISSIE // VOORTDUREND METEN (verschillende situaties) BEOORDELING STATISTISCH REPRESENTATIEVE GEGEVENS CONCENTRATIES // MEETPOSTEN // POLLUENTEN TREND : MEERDERE JAREN METEN (behoud kwaliteitsniveau)

12 OZONVORMING

13

14 O 3 en NO 2 – 3 MEETPOSTEN – ALLE DAGEN

15 OZON te UKKEL – GEMIDDELD DAGVERLOOP WERKDAGEN en NIET-WERKDAGEN

16 O 3 en NO 2 – GEMIDDELD DAGVERLOOP WERKDAGEN en NIET-WERKDAGEN – UKKEL en HAREN

17 [O 3 + NO 2 ]_ EqO 3 – GEMIDDELD DAGVERLOOP WERKDAGEN en NIET-WERKDAGEN – UKKEL en HAREN

18 NO en CO – ELSENE en KUNST-WET Cumulatieve Frequentieverdeling : 1987-2007

19 NO 2 (Elsene, Kunst-Wet) – O 3 (Ukkel, Berchem) Cumulatieve Frequentieverdeling : 1986-2007

20 PM10 in Molenbeek en Haren Cumulatieve Frequentieverdeling : 1997-2007 + omrekening historische data “DUST” (1981-2000)

21 BENZEEN : Jaargemiddelde Concentratie Evolutie 1989 - 2007

22 BTX – Jaargemiddelde Concentratie Evolutie 1989 - 2007

23 Benzo(a)PYREEN - Evolutie 1998 - 2007 Jaargemiddelde Concentratie

24 PAK – SomConc8 - Evolutie 1999 - 2007 Maandgemiddelde Concentratie Vanaf 1997: benzo(e)pyreen benzo(a)pyreen benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen indeno(123cd)peryleen coroneen benzo(ghi)peryleen benzo(a)anthraceen Vanaf 2001: fluorantheen pyreen dibenzo(a,h)anthraceen

25 SO 2 : Evolutie Concentratie 1968 - 2007

26 Pb : Evolutie Concentratie 1973 - 2007

27 Limietwaarde en Overschrijdingsmarge

28 Europese Richtlijnen NIEUWE RICHTLIJN 2008/50/EG (21.05.2008) ::: groepeert kaderrichtlijn en drie dochterrichtlijnen + voorziet verplichtingen PM2,5

29 DOELSTELLINGEN LUCHTKWALITEIT 2005 - 2010 – 2013 - 2015 Bescherming van de GEZONDHEID van de MENS SO 2 1 uur350 µg/m 3 < 24 */jaar2005O.K. 24 uur125 µg/m 3 < 3 */jaar"O.K. NO 2 1 uur200 µg/m 3 < 18 * /jaar2010O.K. 1 jaar40 µg/m 3 "??? PM1024 uur50 µg/m 3 < 35 */jaar2005?? [ < 7 */jaar ]{ 2010 }????? 1 jaar40 µg/m 3 2005?O.K.? { 20 µg/m 3 } { 2010 }????? PM2,51 jaar25 µg/m 3 [20] 2015 [2020] ± ? [??] Pb1 jaar0.5 µg/m 3 2005*O.K. O3O3 8h-max120 µg/m 3 25 */jaar2010± ? CO8h10 mg/m 3 2005O.K. Benzeen1 jaar5 µg/m 3 2010O.K. B(a)P1 jaar1 ng/m 3 2013O.K. As1 jaar6 ng/m 3 2013O.K. Cd1 jaar5 ng/m 3 2013O.K. Ni1 jaar20 ng/m 3 2013O.K.

30 NO 2 - Jaargemiddelde Concentratie Alle Dagen – Zaterdagen – Zondagen (1981-2007)

31 O 3 - Ukkel - Aantal Dagen met Overschrijding Maximale 8-uurwaarde > 120 µg/m 3 Per jaar (1986-2008) – Gemiddeld over 3 jaar – Gemiddeld sinds 1989

32 PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK Interactie tussen de meteorologische condities en PM10 is veel complexer dan bij andere polluenten Hoge en lage PM10-concentraties worden vastgesteld bij soms totaal tegengestelde meteorologische condities PM:verschillende substanties – diverse eigenschappen verschillende bronnen (verkeer, landgebruik, industrie, verwarming, natuurlijke processen, …) fractie gevormd in de atmosfeer

33 PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK Weekprofiel slechts 15 tot 20% PM10 minder tijdens het weekend Hoge concentraties soms te wijten aan de fractie PM2,5-10 opslag bulkgoederen specifieke activiteit (bouw, infrastructuurwerken, …) oogstperiode (her)suspensie bij droog weer Gedeelte van de massa – kleiachtige deeltjes

34 PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK Hoge concentraties ook bij weinig verkeer verkeersluwe zondagen (21/09/2003 – 17/09/2006) officiële verlofdagen (carnaval – Paasmaandag 2005) ondanks weinig verkeer en een geringe bijdrage van gebouwenverwarming en industriële activiteit Overschrijdingen PM10 > 50 µg/m 3 meeste overschrijdingen (~ 50%) bij oostenwind en aanvoer van droge continentale lucht ::: PM10 >> PM2,5 meerdere overschrijdingen bij hoge luchtvochtigheid - PM2,5 maakt ~90% uit van de PM10-fractie – zelfs bij gering verkeer en een geringe bijdrage van gebouwenverwarming of industriële activiteit

35

36 OPSLAG ZAND voor INFRASTRUCTUURWERKEN – VOORHAVEN

37 PM10-VERLOOP nabij MARMERZAGERIJ

38 PM 10 /PM 2,5 – Carnaval 2005 Maandag 07 en Dinsdag 08 Februari 2005

39 PM 10 /PM 2,5 – Paasmaandag 28/03/2005

40 PM10 at MOLENBEEK (2006) Average Sunday – Average Working Day – Car Free Sunday 17/09/06

41 PM2,5 at MOLENBEEK (2006) Average Sunday – Average Working Day – Car Free Sunday 17/09/06

42 PM10 at MOLENBEEK (2002-2008) Average of 5 Car Free Sundays – Average Sunday – Average Working Day

43 NO NO 2 CO 2 CO 2002-2008

44 Autoluwe Zondag 17/09/2006

45

46 PM10 te BRUSSEL - TARWEOOGST (2003)

47 Sahara zand 24-25/03/2007 - Secondair aërosol 29/03

48 Sahara zandstorm 24-25/03/2007

49 PM10 – GEMIDDELDE CONCENTRATIE Alle Dagen – Weekenddagen ::: 2000-2007

50 PM10 – Aantal Dagen met Dagwaarde > 50 µg/m 3 Alle Dagen – Weekenddagen ::: 2000-2007

51 PM10 te Molenbeek - Schatting Evolutie Jaargemiddelde Concentratie 1981-2007

52 PM10 te Molenbeek - Schatting Aantal Overschrijdingen PM10 > 50 µg/m 3 ::: 1981-2007

53 Rapporten Labo – www.ibgebim.bewww.ibgebim.be Documentatiecentrum Wetenschappelijke en Technische documentatie Thema Lucht – Technische Rapporten (Meetnetten) Directe Informatie Luchtkwaliteit www.ibgebim.be www.irceline.be


Download ppt "PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT INVLOED METEO Windsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte Evenwichten NO ~ NO 2 ~ O."

Verwante presentaties


Ads door Google