De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsaankoop groene stroom 2012-2013 Samen op weg naar goedkopere groene energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsaankoop groene stroom 2012-2013 Samen op weg naar goedkopere groene energie."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsaankoop groene stroom 2012-2013 Samen op weg naar goedkopere groene energie

2  Onevenwicht op de markt  Hoge energieprijzen  Bewust maken van “groene” energie  Goedkopere energie  Drempel om over te stappen wegens administratie  Begeleiding  Transparant  Elektriciteit en/of gas Waarom

3 Resultaat groepsaankoop 2011-2012  Inschrijvingen particulier: 44.553 (9%)  Particulieren: 3.934 papieren inschrijvingen (bijna 9%)  Overstappers particulier:26.080 (58,5%), 19.719 (65,14%)  Inschrijvingen bedrijven:2172 + 1123  Overstappers bedrijven:491 (22,6%) + 83 (13%)  Grote bedrijven: 149

4 Resultaat groepsaankoop 2011-2012  Gemiddelde besparing: 278 euro  G+E particulier: - 33,49%  E particulier: - 15,18%  G+E bedrijven: - 22,1 %  Boete afgeschaft  Fixeren gasprijs  Kritiek Electrabel  Campagne FOD

5 Groepsaankopen  Oost-Vlaanderen( mei 2012)  62.000 ingeschreven  33.500 overgestapt=54%  Antwerpen(sept 2012)  90.000 ingeschreven  Veiling woensdag 26 sept: zie site

6 Doelgroep  Particulieren  Kansengroepen (niet: budgetmeter, achterstallige betalingen)(sociaal tarief)  Bedrijven met laagspanning  Elektriciteit: 50.000 kWh jaarverbruik  Gas: 100.000 kWh jaarverbruik  Bedrijven met hoogspanning en hoger verbruik: deelname via de POM (mits betaling)

7 Timing: particulier  INSCHRIJVING: 1 NOVEMBER 2012 TOT EN MET 5 FEBRUARI 2013 Inschrijven via de website of via het gemeenteloket tot en met 5 februari 2013.  VEILING 6 FEBRUARI 2013  Na de veiling, vanaf 18 februari, ontvangen de deelnemers hun persoonlijk voorstel.  ACCEPTATIEPERIODE : BESLISSEN VOOR 18 MAART 2013 Voor 18 maart beslissen of je verandert van leverancier. Deze beslissing is blijvend.  OVERSTAPDATUM: LATER TE BEPALEN

8 Timing: kleine bedrijven  INSCHRIJVING: 1 NOVEMBER TOT EN MET 5 FEBRUARI 2013 Inschrijven enkel via de website tot en met 5 februari 2013.  VEILING 13 FEBRUARI 2013  Na de veiling, vanaf 27 februari, ontvangen de kleine bedrijven hun persoonlijk voorstel.  ACCEPTATIEPERIODE : BESLISSEN VOOR 18/3/2013 Voor 18 maart beslissen of je verandert van leverancier. Deze beslissing is blijvend.  OVERSTAPDATUM: LATER TE BEPALEN

9 Communicatie algemeen  Campagnebeeld  Website: www.samengaanwegroener.be

10 Communicatie provincie  Persbericht  Folders + affiches (ruimte voor gemeentelijke info)  Website  advertenties in geschreven pers  Maandelijkse tell-a-friend actie met mogelijkheid winnen fiets  Focus  Etalage Tolhuis  Rol-up Banners voor de streekhuizen en te gebruiken op evenementen  Infoavonden ism de gemeenten

11 Website provincie  www.samengaanwegroener.be (logo provincie) of www.west- vlaanderen.be/samengaanwegroener kijken bij openbare besturen. www.samengaanwegroener.bewww.west- vlaanderen.be/samengaanwegroener  Wordt nog verder aangevuld tijdens de campagne  Info voor burgers  Info voor bedrijven (klein-groot)  Info voor openbare besturen  Voorbeeldartikels  FAQ voor gemeenten  Info voor verenigingen  Op site iChoosr zullen de FAQ’s komen

12 Communicatie Gemeente - OCMW  Digitaal  Doorklik op website  Digitale nieuwsbrieven  Mailings  E-mailhandtekening  Gedrukt  Folders verspreiden  Artikel in informatieblad (voorbeeldartikels te gebruiken)

13 Communicatie gemeenten - OCMW  Infoavond voor burgers  Infostand in gemeentehuis  Toelichting op raden  Bussen folder  Huis aan huis bezoeken (kansengroepen)  Eigen personeel  Originele actie: kans om pers te halen

14 Extra  Actieve sensibilisatie  Infoavond  Loket = punten voor onderscheidingsniveau SO (mits duidelijke vermelding “groene stroom”)  Andere acties: kunnen we nagaan bij Caplo

15 Loket  Voor die mensen die niet over internet beschikken = papieren spoor  In gemeente en/of OCMW  In bestaand loket  In woonloket  Op inschrijvingsavonden  Openingstijden zelf te kiezen: duidelijke communicatie

16 Hoe vinden mensen loket  Wordt vermeld op de provinciale site  Checken of de info klopt  Zelf burger voldoende informeren  Locatie  Openingsuren  Wat meebrengen ?

17 Infoavonden  Veel aanvragen (samenwerken met buurgemeenten)  Particulieren + kleine bedrijven  Grote bedrijven + kleine bedrijven (via POM)  Afdruk presentatie: keuze gemeente  Gemeente: zaal, kopies, drank, beamer, scherm, eventueel pc’s om in te schrijven

18 Infoavonden  Toelichting door iChoosr  Gemeentelijke info  Duurtijd: 1h tot 1h30  Startuur: 20h

19 Contacten  doenja.lefebure@west-vlaanderen.be (Minawa) doenja.lefebure@west-vlaanderen.be  geert.dangreau@west-vlaanderen.be (POM - bedrijven) geert.dangreau@west-vlaanderen.be  Vragen van loketten: 03/233.23.25 (iChoosr)(niet te verspreiden naar particulieren of bedrijven) of lokalebesturen@ichoosr.com

20 Technische ondersteuning  Antwerps bedrijf  Heeft als doel transparantie en eenvoud te brengen  Helpt U met het overstappen en daarna

21 Vergemakkelijken overstap  Feit: mensen stappen niet gemakkelijk over:  het is te moeilijk  ze hebben geen tijd (Maar je weet dat je te veel betaalt!)  iChoosr staat in voor begeleiding  Inschrijven zonder verplichting  Online veiling

22 Hoe ziet de Energiemarkt er vandaag uit (1 van 2)  Sinds 2004 is men vrij om leverancier te kiezen  2 partijen – Netwerk (het draadje) en Energieleveranciers  VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en Ombudsdienst zijn de agenten

23 Hoe ziet Energie markt eruit (2 van 2)  Vb leveranciers: Electrabel (vaak standaard leverancier), Luminus, Essent, Nuon, Lampiris, Belpower, …  Netbeheerders in West-Vlaanderen: INFRAX, EANDIS  Dominante positie leidt tot hogere prijzen  September 2012: afschaffing verbrekingsvergoeding bij overstap

24 Hoe ziet uw factuur eruit 1.Verbruik – energieleverancier (opwekkers / inkopers) 2.Transport – netbeheerder 3.Belasting en heffingen - overheid  Consument betaalt alles aan zijn leverancier en zij draagt de kosten af aan de andere partijen  De veiling heeft alleen betrekking op de tarieven van stroom en gas (verbruik).  Er is een indirect effect op de componenten belasting en heffingen

25 Voor wie 1) Iedereen met een particulier contract  Maximum verbruik van 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en van 100.000 kWh/jaar voor aardgas  Niet: mensen met budgetmeter  Niet: mensen met achterstallige betalingen bij huidige leverancier 2) Mensen met een professioneel contract  Maximum verbruik van 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en van 100.000 kWh/jaar voor aardgas  Enkel jaarbemeten & laagspanning (aparte groepsaankoop voor andere bemetingen en grotere verbruiken via de POM)  Bedrijven, sportclubs, etc

26 Dus, het gaat om? Jaarcontract Groene Elektriciteit en/of Gas - vaste prijs gedurende heel het jaar voor Elektriciteit -geïndexeerde prijs gedurende het jaar voor Gas (de prijs hangt af van externe parameters zoals de olieprijs  deze kan gedurende het jaar fluctueren op basis van bijvoorbeeld de situatie in Libie)

27 De online inschrijving www.samengaanwegroener.be

28 1) Contactgegevens

29 2) Verbruiksgegevens (1)

30 2) Verbruiksgegevens (2)

31 3) Samenvatting

32 4) Bevestiging

33 De Offline inschrijving (1)  Burger schrijft in via gemeentelijk loket  Burger krijgt een overzicht van zijn inschrijving mee  Vanaf 25 februari 2013: burger krijgt zijn persoonlijk aanbod via de post (let op dit is later dan online persoonlijk aanbod)  Burger kan via gemeentelijk loket het aanbod aanvaarden

34 De offline inschrijving (2)  Inschrijving gebeurt via de speciale link: http://samengaanwegroener.ichoosr.com/Ener gie/index.rails?actionId=240&paper=true http://samengaanwegroener.ichoosr.com/Ener gie/index.rails?actionId=240&paper=true  Loket kan de papieren inschrijving met een “eigen” mailadres invoeren en ontvangt een electronisch exemplaar van de inschrijving/het aanbod.  er moet NIET bevestigd worden  Enkel voor inschrijvingen die via deze speciale link werden ingevoerd zullen achteraf papieren voorstellen verstuurd worden.

35 De Offline inschrijving (3)  Op het einde van de inschrijving wordt een overzicht van de ingebrachte gegevens getoond  indien nodig kunnen deze op dat moment nog gewijzigd worden  hierop staan inschrijvings- en beveiligingscode vermeld  Burger krijgt een print van dit overzicht mee  met dit overzicht kan de burger, zelfs zonder brief, naar het loket komen om zijn persoonlijk overzicht te kunnen bekijken en accepteren

36 Offline acceptatie - Procedure  Burger ontvangt de brief (vanaf 27/02)  Burger meldt zich terug aan het loket  Via inschrijvings- en beveiligingscode kom je meteen terecht op persoonlijk overzicht  Beslissen om wel of niet over te stappen

37 Acceptatie (1)  Geef inschrijvings- en beveiligingscode in

38 Acceptatie (2)

39 Acceptatie (3)

40 Acceptatie (4)

41 Acceptatie (5)

42 Doorrollers (1)  Niet acceptatie aanbod:  Optie doorzetten naar volgende groepsaankoop groene stroom (enkel voor particulieren ! )  Volledige inschrijving wordt doorgezet naar een volgende actie  Burger krijgt vanaf dan alle info over samenaankoop volgende actie

43 Doorrollers (2)

44 Doorrollers (3)

45 Interpretatie voorstel  Afhankelijk van de actualiteit in 2013

46 Meest gestelde vragen Via de website : 1. http://westvlaanderen.ichoosr.com http://westvlaanderen.ichoosr.com 2. Klik op 3. Klik op de tab vragen 4. Klik dan op veelgestelde vragen

47 Meest gestelde vragen  Ben ik na inschrijving verplicht over te stappen?  Wie doet de opzeg van mijn huidig contract?  Wat als mijn 1-jarig contract afloopt?  Hoe groen is groene stroom?  Zal er een supplement worden gerekend ivm de certificaten voor zonnepanelen?

48 Meest gestelde vragen  Ben ik na inschrijving verplicht over te stappen? - Nee. De inschrijving is geheel vrijblijvend. Na afloop van de veiling informeren we u exact over het resultaat en wat dat voor uw situatie betekent. Daarna kunt u zelf bepalen of u van dit aanbod gebruik wilt maken. Ook als u niet ingaat op het aanbod kost de deelname u niets.  Wie doet de opzeg van mijn huidig contract? iChoosr en de nieuwe leverancier verzorgen dit en U hoeft geen aangetekend schrijven te versturen en dus ook verder niets te doen  Wat als mijn 1jarig contract afloopt? U kunt drie dingen doen: Blijven waar U dan zit, zelf op zoek gaan naar een nieuwe leverancier of U weer inschrijven voor een nieuwe groepsaankoop

49  Hoe groen is groene stroom ? Groene elektriciteit wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren zoals met: Zon, Wind, Water en Biomassa Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de gewone stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman. De VREG is de partij die dit controleert (via “garantie van oorsprong”, WKK)

50 Meest gestelde vragen  Zal er een supplement worden gerekend ivm de certificaten voor zonnepanelen? Momenteel is dit onduidelijk. Er is een discussie lopende ivm of dergelijk supplement mag doorgerekend worden aan de consument. Wij zijn hierin zelf geen partij. Indien dit supplement zal doorgerekend worden, is dit zowel voor uw huidige contract als voor een contract dat U kan afsluiten via de groepsaankoop en heeft dus geen invloed op de bekomen kortingen.

51 Contact iChoosr  Uitsluitend voor loketmedewerkers!  03/233 23 25  lokalebesturen@ichoosr.com lokalebesturen@ichoosr.com  Vermeld steeds:  Inschrijvingsnummer, naam, adres, telefoonnummer van de deelnemer

52 Hartelijk dank voor uw aandacht ! Schrijf u vanaf 1/11/2012 in op www.samengaanwegroener.be Wij hopen dat u een mooi bedrag kunt besparen met de groepsaankoop! www.samengaanwegroener.be


Download ppt "Groepsaankoop groene stroom 2012-2013 Samen op weg naar goedkopere groene energie."

Verwante presentaties


Ads door Google