De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Besparen door te innoveren’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Besparen door te innoveren’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Besparen door te innoveren’
Breedband Dordrecht ‘Besparen door te innoveren’ Informatiesessie 21 April 2004

2 Agenda Aanleiding/ontwikkeling/voordelen Modellen
Deelnemen aan Breedband Dordrecht Da Vinci College (dhr. Visser) Gemeente Dordrecht (dhr. Van Engelen) Architectuur Breedband Dordrecht Beheer Breedband Dordrecht Investeringsraming Haalbaarheid Conclusies Vervolgstappen Conceptplanning

3 Aanleiding/ontwikkeling/voordelen
Algemene trends: Vraag naar bandbreedte neemt snel toe. De kosten per bit nemen af maar de absolute kosten nemen nog steeds toe. Breedband als middel wordt betaalbaar. Twee toepassingsgebieden: Interconnectie tussen locaties van een organisatie. Connectie naar derden. Onmiddellijk realiseerbare voordelen: Geen beperkingen meer in bandbreedte de infrastructuur is geen beperking/geen consequenties meer voor organisatorische ontwikkelingen. Vraagbundeling leidt tot kostenbesparingen met behoud van autonomie. Daarnaast mogelijkheden voor het delen van diensten en faciliteiten zowel per deelnemer als tussen deelnemers (back-up/uitwijk/applicaties/beheer/opslag)

4 Modellen Fiber-to-the-home Fiber-to-the-business
Gebaseerd op toekomstige verwachtingen, lastige business case. Fiber-to-the-business Gebaseerd op toekomstige verwachtingen, eveneens lastige business case. Fiber-to-the-institute Gebaseerd op concrete behoeften. Direct rendement, meest haalbare business case. Wordt toegepast in diverse gemeenten waaronder Tilburg.

5 Modellen (vb FttI) Tilburg
11-tal deelnemers uit 4 sectoren heeft de vraag gebundeld. Reeds 4 kandidaat-deelnemers hebben zich aangemeld. 117 locaties aangesloten. 87 km glas aan laten leggen. Primair: Locatieverbindingen Glasvezelverbindingen tegen business ADSL tarieven Daarnaast: internettoegang en internetdiensten (vraagbundeling). Tactisch en Operationeel beheer volledig uitbesteed. Hoge beschikbaarheid en beveiligingsgraad: Stevig Service Level Agreement Volledig redundant uitgevoerd Ieder instituut op unieke glasvezels Expansie naar regio.

6 Modellen (vb FttI)

7 Deelnemen aan Breedband Dordrecht
Case gebaseerd op locaties van geïnterviewde organisaties: Albert Schweitzer Ziekenhuis Da Vinci College De Wielborgh De Grote Rivieren, GGZ Stedelijk Dalton Lyceum Stichting Opmaat Bibliotheek Interstede Insula College Stichting Woondrecht Internos Woningstichting Progrez Meer deelnemers, verdere vraagbundeling = meer kostendeling. Minder deelnemers ……

8 Deelnemen aan Breedband Dordrecht
Gemeente Dordrecht (fiber-to-the-institute) Bevestiging Dordrecht als ICT-stad met goede infrastructuur: Basis voor fiber-to-the-home – maatschappelijke stimulans Opstap naar Fiber-to-the-business – economische stimulans Uitbreiding interconnectie naar 14 locaties. Al gedane investeringen worden optimaal benut door de inbreng van de bestaande infrastructuur. Besparing door mogelijke integratie telefonie. Camerabeveiliging uitgaansgebied. Bibliotheek Kosten besparen door vraagbundeling internetkoppeling/-diensten. Kosten besparen op interconnectie (data en telefonie). Basis voor verdere ontwikkeling schoolbibliotheken.

9 Deelnemen aan Breedband Dordrecht
Onderwijs (Po, Vo, Bve) Kosten besparen op interconnectie. Kosten besparen door vraagbundeling internetkoppeling/-diensten. Mogelijkheden voor delen expertise beheer en onderhoud binnen het onderwijs. Mogelijkheden voor delen van faciliteiten voor computeruitwijk. Computerdiensten/beheer centraliseren.

10 Deelnemen aan Breedband Dordrecht
Wonen Opstap naar Fiber to the home Oefening met aanbod Elektronische Woondiensten bij aansluiting wooncomplexen (kans). Kosten besparen op interconnectie. Samenwerking met Thuiszorgorganisaties voor mensen die langer thuis wonen: Vergrijzing Langer thuis wonen Schakel in de ketenintegratie in de Zorg Woonzorgcombinaties Met behulp van breedband kan een pakket woondiensten worden gerealiseerd zoals: Automatisering van onderhoudsaanvragen maar ook bijvoorbeeld streaming video met instructies over klussen en uitvoeren van reparaties, opname van onderhoudsgebreken door bewoners, digitaal melden reparatieverzoeken aan klantenservice veiligheidsdiensten, camerabeveiliging op straatniveau of gebouwniveau, beeld/spraak contact voor alarmering in bijvoorbeeld liften buurt- en woningpresentaties bij nieuwe verhuringen ondersteuning bedrijfsvoering door bijvoorbeeld met het primaire bedrijfsinformatiesysteem gekoppelde uitwisseling van informatie over contractgegevens voorlichting en communicatie over en weer met de klant; digitale bewonerskrant zorgdiensten; oppas TV, videobewaking hulpbehoevenden verhogen van “prettig wijk- en buurtgevoel”; allerlei informatie op wijkniveau technisch vereenvoudigd en snel installaties laten communiceren met je back-office; digitaal uitlezen meterstanden / warmtemeters, op afstand besturen en bewaken installaties. gemaksdiensten; domotica voor wie het hebben wil Toekomstige ontwikkelingen voor woon-zorg combinaties (e-health): hartbewaking op afstand, videoconsult huisarts/patiënt, videoconsult specialisten, diensten thuiszorg. tv via woon intranet/ internet; filmverhuur via woonintranet/ internet. Telefonie. Internetacces.

11 Deelnemen aan Breedband Dordrecht
Zorg (ziekenhuizen, psychiatrie, thuis- en ouderenzorg) Kosten besparen door vraagbundeling internetkoppeling/-diensten. Kosten besparen op interconnectie voor zowel data als telefonie. Mogelijkheden voor delen van faciliteiten voor computeruitwijk. Direct meer bandbreedte en groeimogelijkheden in bandbreedte voor lage kosten. Zeggenschap over ‘eigen’ verbinding. Opstap naar koppelen zorgpartners (stimulatie ketenintegratie in de zorg): Huisartsen, apothekers, verzorgingsinstellingen, telemedicine Trusted-netwerk voor aangesloten zorginstellingen

12 Architectuur Breedband Dordrecht
Vraagbundeling is uitgangspunt. Opbouw gemeenschappelijk netwerk: Gemeenschappelijke ringen Locatieaansluitingen in de vorm van aftakkingen Verhoging aantal vezels in de bestaande gemeentelijke ringen Gemeenschappelijk netwerk is redundant (ring) Construeren van ‘digitale marktplaats’ Uitgangspunt: de glasvezelarchitectuur wordt tenminste 15 jaar benut en de actieve componenten 5 jaar. Gebaseerd op bewezen technologie. Per locatie: 2 glasvezelparen en de hoofdlocatie: 2 glasvezelparen*het aantal locaties.

13 Stippenkaart Dordrecht

14 Stippenkaart Zwijndrecht

15 Stippenkaart Papendrecht Sliedrecht

16 Stippenkaart Regio

17 Stippenkaart Scholen

18 Architectuur Breedband Dordrecht

19 Architectuur Breedband Dordrecht (Diensten = toekomst)

20 Architectuur Breedband Dordrecht

21 Beheer Breedband Dordrecht
Fysieke glasvezel (uitbesteden!): Storing, breuk, KLIC-meldingen, metingen, beschikbaarheid etc. ->uitbesteden Actieve componenten: Zijn onderdeel van het eigen netwerk (LAN) Vraag bundelen voor degene die hier behoefte aan heeft (2e plan) -> is uitbreiding op eigen beheer Internetkoppeling/internetdiensten (vraagbundeling 2e plan) Unmanaged internet Connectiviteit via ISP Managed internet Firewall, mailservices, content, virus en spamcontrole, etc. ->uitbesteding afhankelijk van de wensen per deelnemer

22 Haalbaarheid Feiten Er is reeds glasvezel aanwezig van de gemeente en het Da Vinci College, inclusief de bereidheid om deze ter beschikking te stellen. Op basis van de huidige gegevens is er voldoende profijt voor de deelnemers (investeringsoverzicht). De deelnemers hebben een groeiende behoefte aan bandbreedte. De markt is rijp voor aantrekkelijke deals door het economisch klimaat.

23 Haalbaarheid Kansen: Direct kosten besparen door vraagbundeling.
Kosten zijn vast voor de komende 15 jaar. Organisatorische flexibiliteit door ongelimiteerde bandbreedte. Eigen managed dark fiber geeft hoge graad van beveiliging en autonomie. Het voorgestelde glasvezelnetwerk is de basis voor het community- netwerk, glas naar bedrijventerreinen en huizen. Stimulans voor de economie, het onderwijs en de zorg. Brengt besparingen op hogere lagen binnen bereik: Spraak-data-integratie Consolidatie van computersystemen (een computerruimte/deelnemer) Mogelijkheden voor computer uitwijk Betrekken van ASP diensten Centraal beheer

24 Haalbaarheid Aandachtspunten:
Beëindigen van bestaande contracten: Suggesties: Verhuizen van de verbinding. Inbreng van de huidige verbindingen in het samenwerkingsverband. Er moeten voldoende deelnemers daadwerkelijk meedoen: Het is alleen mogelijk als het gezamenlijk wordt opgepakt. Afdekken precariorechten. Er blijft een trekker nodig. Bestuurlijk draagvlak is een vereiste. Voor sommige deelnemers zijn interstedelijke connecties randvoorwaarde: Suggestie: eventueel ook vraagbundelingsoperaties initiëren in de buurgemeenten.

25 Conclusies Op basis van de huidige behoeften van de deelnemers blijkt dat vraagbundeling leidt tot relatief lage kosten, meer flexibiliteit, hogere bandbreedte en grotere veiligheid bij een hogere graad van autonomie. Het gaat hier om een levensvatbaar initiatief met inachtneming van de genoemde aandachtspunten. EV adviseert om twee aanbestedingen op te starten (voor het glasvezelnetwerk en voor internetdiensten) zonder dat de deelnemers zich op voorhand definitief verplichten tot een afname. Onderling commitment is hierbij wel een randvoorwaarde.

26 Vervolgstappen Akkoord geven op de globale business-case (fase 1).
Terugkoppelen naar de eigen organisatie (deelnemer) Go/no go m.b.t. het doorzetten van de voorbereidingen (commitment). Het opzetten van een adequate projectorganisatie (fase 2). Het opstarten en volgen van EG-aanbestedingen: Glasvezelnetwerk Actieve componenten (door deelnemer of gebundeld voor geïnteresseerden) Internet Access/internetdiensten (voor geïnteresseerden) Samenwerkingsverband vorm geven: Constructie voor inbreng gemeentelijk netwerk Go/no go m.b.t. de definitieve deelname. Contractvorming: Binnen samenwerkingsverband Met leverancier/installateur Start realisatie (fase 3)

27 Conceptplanning Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek – mei 2004.
Detailontwerp maken – mei/ juni 2004. Aanbesteding – juli 2004 tot en met oktober 2004. Contractvorming oktober/november 2004. Oplevering mei 2005.

28 Vervolg Toelichting R.A. Esseboom stappen t.b.v. Fase 2.


Download ppt "‘Besparen door te innoveren’"

Verwante presentaties


Ads door Google