De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GERICHTE ONDERZOEKEN “ECONOMISCHE MUST”

Verwante presentaties


Presentatie over: "GERICHTE ONDERZOEKEN “ECONOMISCHE MUST”"— Transcript van de presentatie:

1 GERICHTE ONDERZOEKEN “ECONOMISCHE MUST”
RATIONALISATIE “PROBLEEMGEORIENTEERDE” AANVRAGEN Apr. Biol. Jacques Hoegaerts v.z.w. Elisabeth ZH – H. Hartkliniek EEKLO

2 1975 Laatste normale indexatie van de honoraria voor de prestaties klinische biologie

3 EVOLUTIE TARIEVEN KB 1975-1987 1975 1976/77/78 1979 1980 01/01/81
01/10/81 1982 1983 1984/1985 01/01/86 01/08/86 1987 laatste normale indexatie geen indexatie -5 % -15% en -25% voor connexisten +3,16 % +8,06 % - 6,00 % - 5 % -4,74% geen indexatie, selectieve vermindering van sommige prestaties met 5, 6, 12, of 20 %

4 EVOLUTIE TARIEVEN KB 1975-1987 Onaangename “yoyo” evolutie
Ondanks sterke afname honorering: “budgetoverschrijdingen” ….immorele ristourno’s*…..( ) verstrekker: straf aanvrager : vrij *quid “referentiebedragen” ?

5 CONSUMPTIE INDEX & INDEX KB…

6 1988 FORFAITARISERING ƒΣB PRINCIPE : 75 % forfaitair - 25 % prestatie
AMBULANTEN : € = (ΣB waarden x B coëfficiënt x 0.25) + Forf.{ƒΣB} ƒΣB < 700 > 3500

7 1988 FORFAITARISERING PRINCIPE : 75 % forfaitair - 25 % prestatie
HOSPITALISATIE: € = (ΣB x B coëfficiënt x 0.25) + Forf. Ligdag(*) + Forf. Opname {ƒSTAF } (592001) + ( of )

8 FORFAITAIRE LIGDAG anno 2001

9  1988 FORFAITARISERING (*) (historisch, pat. Index, 24 dienst)
Forf. Ligdag (592001) 1988 – 2003 : “historisch” >> ≠ 15 jaar later: na : “ geoptimaliseerd” >> ≈ (historisch, pat. Index, 24 dienst)

10 FORFAITAIRE LIGDAG sinds 2003

11  1988 FORFAITARISERING REGELING ONDERAANNEMING
“Doorsturend labo” € = (ΣB x B coëfficiënt x 0.25) “Onderaannemer” € = (ΣB x B coëfficiënt x 1.0)

12 REGELING ONDERAANNEMING
 Σ B > 3500 3600 x = à 25 % = € Forfaits = € Bruto honorarium eerste labo = € Onderaanneming B900 (TSI ) = (40 %) € B1000 (Homocysteïne) = (45 %) € B1400 (1.25 diOHvitD)= (63 %) €

13 REGELING ONDERAANNEMING
  …… B = 4000 4000 x = 112 à 25 % = € Forfaits = € Bruto honorarium eerste labo = € Labo “onderaannemer” B € €

14

15

16 BALANS €€€€€€€€ DIENSTVERLENING KWALITEITSZORG

17 BALANS DIENSTVERLENING . . . . Bestaffing, (365/24 u) TAT,
in huis analyse diversiteit up to date technologieën KWALITEITSZORG Kwaliteitsysteem Apparatuur - infrastructuur Informatica technologie (hard & soft)

18 BALANS BNP €€€€€€€€ GEFORFAITARISEERDE HONORERING
GEBUDGETTEERDE ENVELOPPE

19 BALANS DIENSTVERLENING KWALITEITSZORG €€€€€€€€

20 BALANS €€€€€€€€ DIENSTVERLENING KWALITEITSZORG

21 % EVOLUTIE BUDGET K.B. <> INDEX

22 % EVOLUTIE K.B. <> INDEX <> KOSTEN

23 % EVOLUTIE K.B. & MD <> KOSTEN

24 ANALYSE KOST VERLEDEN EN TOEKOMST
CHEMIE : enkele Bfr IMMUNOCHEMIE : enkele €’s IMMUNOCHEMIE bis : tientallen €’s ?? PCR TECHNOLOGIE : honderden €’s

25 EVOLUTIE # ANALYSEN + 25 % + 100 % + 60 % 1300000 72000 650000 45000
x 1000(0) + 25 % + 100 % 72000 650000 + 60 % 45000

26 EVOLUTIE % ANALYSEN + 100 % % + 60 %

27 CORRELATIE MET # OPNAMES ?
x 1000(0) + 100 % + 60 % 69000 68000 16000 13500

28 CORRELATIE MET % OPNAMES ?
+ 100 % + 60 %

29 CORRELATIE MET # ARTSEN ….
+ 25 % + 100 % + 60 % + 90 %

30 EVOLUTIE % ANALYSEN & ARTSEN

31 CORRELATIE ANALYSEN - ARTSEN
Y = X R = P < % TOENAME ARTSEN % TOENAME ANALYSEN

32 BALANS €€€€€€€€ DIENSTVERLENING KWALITEITSZORG

33 BEHEERSING AANTAL ONDERZOEKEN
VISIE Beroepsvereniging(en) Regionale samenwerking <> Concurrentie

34 BEHEERSING AANTAL ONDERZOEKEN
1. VISIE 2. SENSIBILISERING: B waarden / €’s

35

36 HAEMATOLOGIE  Haemoglobine (1) B40 2  HCT en RBC (1) B40 10331  Thrombocyten (1) B40  WBC leukocyten (1) B40 13  Formule (1) B70  Bloedgroep (1+2) B150 10351  Rh-D evt. Du (1+2) B125 ACUTE & CHRON. INFLAM. PARAMETERS  CRP (7) B125 1  Sedimentatie (1) B40

37 BEHEERSING AANTAL ONDERZOEKEN
1. VISIE 2. SENSIBILISERING: B waarden / €’s 3. GELIMITEERDE NOMENCLATUUR

38 BEHEERSING AANTAL ONDERZOEKEN
1. VISIE 2. SENSIBILISERING: B waarden / €’s 3. GELIMITEERDE NOMENCLATUUR 4. CHECKERS

39 “ CHECKERS “ eiwit electroforese
“ aangezien de eiwitelectroforese reeds werd uitgevoerd in het recente verleden (< 30 dagen), wordt deze analyse heden niet uitgevoerd. “

40 “ CHECKERS “ vit. D “ aangezien de bepaling van 25 OH-vit. D reeds werd uitgevoerd in het recente verleden (< 6 maanden), wordt deze analyse heden niet uitgevoerd. “

41 “ CHECKERS “ HB e Ag “ een negatief resultaat voor hepatitis Bs antigen, sluit een positief resultaat voor hepatitis Be antigen uit. Derhalve wordt deze analyse niet uitgevoerd. “

42 “ CHECKERS “ : HBs Ag “ gezien de hoge titer van de HBs Al,
wordt geen HBs Ag uitgevoerd.”

43 BEHEERSING AANTAL ONDERZOEKEN
1. VISIE 2. SENSIBILISERING: B waarden / €’s 3. GELIMITEERDE NOMENCLATUUR 4. CHECKERS 5. PROBLEEM GEORIENTEERD AANVRAAG- FORMULIER

44 PROBLEEM GERICHTE AANVRAGEN
Nederlands Huisartsen Genootschap & Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie: “RATIONEEL AANVRAGEN VAN LABORATORIUMDIAGNOSTIEK “ Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier

45 Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
“LESA” Landelijk Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak 30-tal aandoeningen acuut coronair syndroom, algemeen onderzoek, anemie, angina pectoris, atriumfibrilleren, bloedingsneiging, cholesterol, coeliakie, delier, diabetes, diarree, dvt, geneesmid.therapie, hartfalen, hemochromatose, hypertensie, jicht, lever, maag, microbiologisch onderzoek, M.I., neonatale icterus, nier, overgevoeligheid, prostaat, psychogeriatrie, R.A., schildklier, S.O.A., subfertiliteit, T.I.A., urineweginfecties, zwangerschap en geboorte.

46

47 Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
Nederlands Huisartsen Genootschap Actieve betrokkenheid & één jaar ervaring 41 % bepalingen

48

49

50 # AMYLASE & LIPASEN Aantal/m - 35 %

51

52 # FT4 Aantal/m - 70 %

53

54 # EIWIT ELECTROFORESEN
Aantal/m - 75 %

55

56 CK-MB / TROPONINE

57

58 # RETICULOCYTEN Aantal/m - 95 %

59

60 RHEUMA SEROLOGIE

61 EVOLUTIE # ASLO PER MAAND
- 85 %

62

63 # D-DIMEREN Aantal/m + 600 %

64 # 25 OH-VIT – D

65 Vit C . . . . . PREANALYTISCH serum mengen met koud metafosforzuur
invriezen diepgevroren transport ANALYTISCH HPLC

66 Vit C

67 T.H.M.’s LOGARITMISCHE TOENAME VAN DE ANALYSE KOSTPRIJS !
BIJSTURING REGELING ONDERAANNEMING ! BIJSTURING AANVRAAGCULTUUR: - PROBLEEMGEORIENTEERD AANVRAAGDOCUMENT - INFORMATIE KOST - LIS: ANALYSE-CHECKERS - GESLOTEN NOMENCLATUUR


Download ppt "GERICHTE ONDERZOEKEN “ECONOMISCHE MUST”"

Verwante presentaties


Ads door Google