De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kankerbarometer Onderzoek n.a.v. kankerwerelddag op 4 februari 2013 28 januari 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kankerbarometer Onderzoek n.a.v. kankerwerelddag op 4 februari 2013 28 januari 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and."— Transcript van de presentatie:

1 Kankerbarometer Onderzoek n.a.v. kankerwerelddag op 4 februari 2013 28 januari 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2 Inhoud 2 Executive SummaryOnderzoeksopzet Levensstijl Welke factoren verhogen het risico op kanker? Welke factoren verminderen het risico op kanker? Welke factoren verhogen de kans op het overwinnen van kanker? Welke mythen rond kanker bestaan er? Key findings Bijkomende interessante insights

3 Executive summary 3

4 Key Highlights De 3 belangrijkste factoren in de ogen van de publieke opinie zijn tabak roken (96%), zonnebanken (94%) – onbeschermd zonnen (94%) en vervuilde lucht/fijn stof inademen (90%). Cannabis roken wordt onderschat (69%) Gsm en deodorant gebruik worden overschat (resp. 49% en 30%) In Vlaanderen worden de échte risicoverhogende factoren zoals tabak roken, zonnebanken en cannabis roken lager ingeschat 14% van de zonnebankers ziet zonnebanken niet als risicoverhogende factor Risicoverhogende factoren voor kanker In het algemeen zijn risicoverminderende factoren voor kanker goed gekend Zonnebanken vermijden (93%) en blootstelling aan de zon beperken (92%) zijn het best gekend 21% van de zonnebankers gelooft niet dat zonnebanken vermijden het risico op kanker zal verminderen Risiscoverminderende factoren voor kanker 4

5 Key Highlights Meer dan 90% meent dat kankerscreenings de kans op het overwinnen van kanker verhogen. Jaarlijkse total body scan laten uitvoeren wordt ten onrechte als positief gezien. In alle landsdelen ziet men screening in hoge mate als middel om het overwinnen van kanker te verhogen, in Brussel en Wallonië iets meer 16-24 jarigen, de lagere sociale klasse en rokers zien het laten uitvoeren van een jaarlijkse total body scan ten onrechte als iets positiefs. Overwinnen van kanker Belgen zijn niet fatalistisch: 92% gelooft dat kanker kan genezen 43% denkt onterecht dat externe factoren determinerender zijn dan eigen levensstijl geen invloedHet risicoprofiel (roker en/of drinker en/of zonnebanker) heeft in het algemeen geen invloed op de manier waarop men over kanker denkt Mythen over kanker 5

6 Onderzoeksopzet 6

7 7 Populatie Belgen vanaf 16 tot en met 70 jaar Steekproef- grootte n=1000 respondenten Quota Leeftijd Geslacht Regio Data-collection method CAWI Veldwerk- periode VAN: 08/01/2013 TOT: 15/01/2013 55 minutes Gemiddelde duurtijd 3 minuten

8 Steekproefprofiel 8 Sociale klasse GenderRegio Leeftijd

9 Key findings 9

10 15% van de Belgen drinkt meer dan 2 glazen alcohol per dag 4 % van de 16-70 jarigen volgt of volgde een behandeling tegen kanker 10 Levensstijl – gedrag Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. % %

11 60% is noch roker, noch ‘drinker’, noch ‘zonnebanker’ 1% behoort tot de groep die én rook, én drinkt en zonnebank gebruikt 11 Risicoprofiel Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) EN OF EN % %

12 Vlamingen drinken significant meer dan Walen, meer ouderen drinken dagelijks meer dan 2 glazen alcohol, alsook weduw(e)naars en mannen 12 Profiel ‘drinker’ Basis: n=151; drinkers (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U drinkt gemiddeld meer dan 2 glazen alcohol per dag (bier, wijn, alcopops, aperitieven, sterke drank,...)

13 25-34 jarigen frequenteren zonnebank vaker dan 55+ Zonnebankers zijn significant vaker rokers 13 Profiel zonnebanker Basis: n=85; zonnebankers (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U gaat meer dan 5 maal per jaar onder de zonnebank?

14 16% van de 65-70 jarigen volgt/volgde reeds een kankerbehandeling “Drinkers” en rokers hebben significant vaker reeds behandeling gevolgd 14 Profiel van diegenen die een behandeling tegen kanker volgt of heeft gevolgd Basis: n=44; heeft of heeft kankerbehandeling gevolgd (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U volgt of heeft een behandeling gevolgd tegen kanker

15 Tabak roken Zonnebanken Zich onbeschermd blootstellen aan de zon Vervuilde lucht/ fijn stof inademen Cannabis roken Overgewicht Voedsel eten met additieven (bv kleurstoffen) Stress Naast een kerncentrale wonen (die perfect functioneert) Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken GSM gebruiken Meer dan 1 glas alcohol per dag drinken Veel rood vlees eten Blootstelling aan pijnlijke ervaringen (bv sterfgeval) Zijn/haar emoties niet kunnen uitdrukken Deodorant gebruiken De beugels in een beha Welke zijn de échte risicoverhogende factoren voor kanker? De Belgen aarzelen … 15 Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker, totaal Basis: n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen? 4 6 6 10 31 36 37 38 45 46 96 94 90 69 64 63 62 55 54 Bottom 2 Top 2 51 52 56 66 67 70 78 49 48 44 34 33 30 12 % %

16 Zonnebanken vermijden Blootstelling aan zon beperken Dagelijks veel fruit en groenten eten Dagelijks bewegen/sporten Bepaalde vaccins zoals vaccin tegen HPV of tegen Hépatite B Consumeren van zuivelproducten Perceptie risicoverminderende factoren voor kanker 16 De meeste risicoverminderende factoren zijn goed gekend Basis: n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q3. In hoeverre denkt u dat volgende factoren al dan niet het risico op kanker verminderen? 7 8 13 20 33 53 93 92 87 80 67 47 Bottom 2 Top 2

17 Borstkankerscreening Prostaatkankerscreening Baarmoederhalskankerscreening Dikke darmkankerscreening Een jaarlijkse total body scan laten uitvoeren Meer dan 90% meent dat kankerscreenings de kans op het overwinnen van kanker verhogen. Jaarlijkse total body scan laten uitvoeren wordt ten onrechte als positief gezien. 17 Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen, totaal Basis: n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen? 6 6 6 7 24 94 93 76 Bottom 2Top 2 % %

18 Belgen zijn niet fatalistisch: 92% gelooft dat kanker kan genezen 43% denkt onterecht dat externe factoren determinerender zijn dan eigen levensstijl 18 De mythen van kanker, totaal Basis: n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen x16 en 70 jaar) Vraag: Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn. Kanker kan genezen Kankerbehandelingen nemen de levenskwaliteit van patiënt meer & meer in acht Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt Kanker is erfelijk Het risico op kanker is meer te wijten aan externe factoren dan aan zijn eigen levensstijl Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen Voedingssupplementen bieden een efficiëntere bescherming t kanker dan evenwichtige voeding Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn Kanker is besmettelijk % %

19 Bijkomende interessante insights Risicoverhogende factoren voor kanker 19

20 VlaanderenBrusselWallonië n = 580n = 100n = 320 Vlamingen schatten over het algemeen de bevraagde zgn. risicoverhogende factoren voor kanker lager in 20 Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar regio Tabak roken Zonnebanken Cannabis roken Voedsel eten met additieven Stress Naast kerncentrale wonen Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken GSM gebruiken >1 glas alcohol per dag drinken Blootstelling pijnlijke ervaringen Emoties niet kunnen uitdrukken Deodorant gebruiken De beugels in een beha Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen?

21 16-24j25-34j35-44j45-54j55-64j65-70j n = 160n = 180n = 200n = 210n=163n=87 Tabak roken Zonnebanken Zich onbeschermd blootstellen aan de zon Cannabis roken Voedsel eten met additieven Naast kerncentrale wonen Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken GSM gebruiken >1 glas alcohol per dag drinken Blootstelling pijnlijke ervaringen Emoties niet kunnen uitdrukken Deodorant gebruiken De beugels in een beha 35-44 jarigen schatten haast alle risicoverhogende factoren hoger in 21 Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar leeftijd

22 Meer vrouwen veronderstellen dat het kankerverwekkend is om naast een kerncentrale te wonen, genetisch gemanipuleerde organismen te gebruiken en veel rood vlees te eten. 22 Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar gender Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen?

23 Roker vs. Niet-roker Drinker vs. Niet-drinker Zonnebanker vs. Niet-zonnebanker Tabak roken >1 glas alcohol per dag drinken Zonnebanken Zonnebankers zijn zich in mindere mate bewust van het risico van zonnebanken. Rokers zijn zich evenzeer bewust van het risico van roken als niet-rokers, net als drinkers zich evenzeer bewust zijn van het risico van drinken dan niet-drinkers. 23 Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar risicogedrag 14% van de zonnebankers is zich van geen kwaad bewust!

24 Bijkomende interessante insights Risicoverminderende factoren voor kanker 24

25 Zonnebanken vermijden Blootstelling aan zon beperken Dagelijks veel fruit en groenten eten Dagelijks bewegen/sporten Bepaalde vaccins zoals vaccin tegen HPV of tegen Hépatite B Consumeren van zuivelproducten 21% van de zonnebankers is zich er niet van bewust dat zonnebanken vermijden het risico op kanker vermindert. 25 Perceptie risicoverminderende factoren voor kanker, significante verschillen Basis: n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q3. In hoeverre denkt u dat volgende factoren al dan niet het risico op kanker verminderen? 79 88 75 59 39 Top 2 % % 95 Zonnebanker Niet-zonnebanker 16-34 jaar 35-54 jaar 95 Mannen Vrouwen 16-34 jaar 35-54 jaar 53

26 Bijkomende interessante insights Factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen 26

27 VlaanderenBrusselWallonië n = 580n = 100n = 320 In alle landsdelen ziet men screening in hoge mate als middel om het overwinnen van kanker te verhogen, in Brussel en Wallonië iets meer 27 Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen (Top2%), naar regio Borstkankerscreening Prostaatkankerscreening Baarmoederhalskanker- screening Dikkedarmkankerscreening Een jaarlijkste total body scan Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen?

28 16-24 jarigen, de lagere sociale klasse en rokers menen dat het uitvoeren van een jaarlijkse total body scan positief is. 28 Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen: EEN JAARLIJKSE TOTAL BODY SCAN LATEN UITVOEREN 16-24 j25-34 jLagere sk.Hogere sk.RokersNiet-rokers n = 160n = 180n = 330n = 670n = 252n = 748 T2 B2 84 70 83 73 8473 16 30 1727 16 27 Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag:Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen?

29 Bijkomende interessante insights Mythen van kanker 29

30 16-24j25-34j35-44j45-54j55-64j65-70j n = 160n = 180n = 200n = 210n=163n=87 Kanker kan genezen Kankerbehandelingen nemen levenskwaliteit van patiënt meer en meer in acht Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt Kanker is erfelijk Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn Bij jongeren leven er meer mythen rond kanker: zo gelooft 16% dat kanker automatisch een sterftegeval betekent op korte termijn 30 De mythen van kanker (% waar), naar leeftijd

31 VlaanderenBrusselWallonië n = 580n = 100n = 320 Vlamingen geloven meer dat kanker erfelijk is dan Brusselaars en Walen Vlamingen geloven minder in het bestaan van anti-kanker voedingsmiddelen 31 De mythen van kanker (% waar), naar regio Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt Kanker is erfelijk Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn Kanker is besmettelijk Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

32 Meer vrouwen veronderstellen ten onrechte dat kanker erfelijk is, zij geloven ook vaker in het bestaan van zgn. anti-kanker voeding 32 De mythen van kanker (% waar), naar gender Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

33 Lagere sociale klasse denkt significant meer dat het risico op kanker meer te wijten is aan externe factoren dan aan de eigen levensstijl 33 De mythen van kanker (% waar), naar sociale klasse Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

34 Rokers, ‘drinkers’ en zonnebankers geloven significant meer dat voedingssupplementen een efficiëntere bescherming tegen kanker bieden 34 De mythen van kanker (% waar), naar risicogedrag VOEDINGSSUPPLEMENTEN BIEDEN EEN EFFICIËNTERE BESCHERMING TEGEN KANKER DAN EVENWICHTIGE VOEDING ROKERNIET-ROKERDRINKERNIET-DRINKERZONNEBANKER NIET ZONNEBANKER n = 252n = 748n = 151n = 849n = 85n = 915 Basis:n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Vraag: Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

35 35 Jean-Michel Lebrun Client Service Director Public Affairs 0032 (0)2 642 49 10 Jean-michel.lebrun@ipsos.com Sylvia Vandenbroucke Research Manager Public Affairs 0032 (0)2 642 48 41 Sylvia.vandenbroucke@ipsos.com © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.


Download ppt "Kankerbarometer Onderzoek n.a.v. kankerwerelddag op 4 februari 2013 28 januari 2013 © 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and."

Verwante presentaties


Ads door Google