De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidentlocatie Bijgaande grafiek toont de locaties (wegvakken) en het aantal geregistreerde incidenten met vrachtwagens vanaf 2006. De volgorde is bepaald.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidentlocatie Bijgaande grafiek toont de locaties (wegvakken) en het aantal geregistreerde incidenten met vrachtwagens vanaf 2006. De volgorde is bepaald."— Transcript van de presentatie:

1 Incidentlocatie Bijgaande grafiek toont de locaties (wegvakken) en het aantal geregistreerde incidenten met vrachtwagens vanaf 2006. De volgorde is bepaald op grond van het totaal aantal incidenten op het betreffende wegvak sinds 2000. De top 3 is gelijk aan die van de voorgaande twee jaren. De betekenis van de top 25 is iets aan het afnemen; in zowel 2006 als 2007 vond 17% van alle incidenten plaats op een van deze wegvakken, dit jaar is dit 15%. Een opvallende stijging van het aantal incidenten is te vinden op de wegvakken Kp. Grijsoord - Kp. Waterberg, Kp. Everdingen - Everdingen, R'dam Charlois - Kp. Vaanplein en R'dam Centraal - R'dam Feijenoord. Minder incidenten vonden er dit jaar plaats op Kp. Leenderheide - Geldrop, Veldhoven - Veldhoven Z, Kp. Zonzeel - Prinsenbeek, Zoeterwoude-Dorp - Leidschendam en Kp. Batadorp - Vlvd. 'Welschap'. Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 7

2 Bergingen (exclusief loze ritten) in 2008 op het wegennet waar Incident Management van toepassing is, onderverdeeld naar aanrijtijden. Bergingen Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 8 In 2008 is er 3907 maal met een bergingsvoertuig uitgereden, wat een stijging van ruim 21% is. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Deze ritten resulteerden 2763 maal in daadwerkelijke bergingen (8% stijging) en 1144 maal was er sprake van een loze rit (70% stijging). De stijging van het aandeel loze ritten was voorzien door de invoering van de landelijke regeling voor versnelde berging. Vorig jaar bedroeg dit aandeel 20%, nu is dit 29%. Bergingen op het wegennet waar IM van toepassing is, jaarlijks per uitgevoerde actie.

3 Incidenten in 2008 op het wegennet waar Incident Management van toepassing is, naar herkomst. Land van herkomst voertuig Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 9 Bij de registratie wordt gelet op het land van herkomst van het voertuig. Een aandeel van 49% van de voertuigen heeft een Nederlandse herkomst en 23% van de voertuigen staat in het buitenland geregistreerd. Van de overige 28% is de herkomst onbekend. Er is geen opmerkelijke verschuiving van het aandeel van bepaalde nationaliteiten ten opzichte van die van 2007. Naast Nederland zijn de landen met het grootste aandeel Duitsland (7%), Polen (4%) en Belgie (4%). Incidenten op het wegennet waar IM van toepassing is, jaarlijks naar herkomst voertuigen.

4 Gestrande voertuigen en ongevallen met voertuigen van buitenlandse herkomst in 2008. Land van herkomst voertuig Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 10 Incidenten op het wegennet waar IM van toepassing is, 2008 naar herkomst voertuigen. Gestrande voertuigen Ongevallen

5 Inzet STI deskundige bij bergingen in 2008 op het wegennet waar Incident Management van toepassing is. Inzet STI deskundige Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 11 De STIMVA maakt gebruik van VOF Salvage Transport Incident (STI) als vrachtautodeskundigen bij incidenten. De STI deskundige is in 194 gevallen aanwezig geweest en 540 maal werd telefonisch overleg gevoerd. Hiermee is de betrokkenheid van de VOF STI bij incidenten zowel absoluut als relatief gestegen. De stijging van de relatieve betrokkenheid tot 27% betekent een verandering van de dalende trend die sinds 2006 is ingezet. Deze verandering wordt geheel veroorzaakt door de stijging van het aantal maal telefonisch overleg. Inzet STI deskundige bij bergingen op het wegennet waar IM van toepassing is, Jaarlijks naar categorie.

6 Vooruitzichten Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 12 Het opslagtarief van de STIMVA staat ter discussie omdat er meer bergingen worden verricht dan verwacht. Het bestuur zal een beslissing nemen omtrent het wel of niet verlagen van dit tarief nadat het inzage heeft gehad in de financiën van het jaar 2008. Verder is vastgesteld dat de STIMVA, en daarmee het Centraal Meldpunt Vrachtwagenberging (CMV), moet worden gezien als een aanbestedende dienst en dat het CMV derhalve zal moeten worden aanbesteed. De aanbesteding zal plaatsvinden in 2009 met als doel om op 1 oktober 2009 het CMV operationeel te hebben met de dan gecontracteerde aanbestedingspartij. In 2009 zal het traject met betrekking tot de herkeuringen van zware bergingsvoertuigen afgerond zijn. Met de afronding vangt een periode aan waarin er weer vertrouwen kan en mag zijn in de geschiktheid van de zware bergingsvoertuigen voor het werk dat deze verrichten. Daarnaast is met de komst van de vrijstelling voor aslasten tijdens bergings- en transportwerkzaamheden een einde gekomen aan de juridische onzekerheden waarin bergingsspecialisten zich iedere dag begaven. De bergingsvoertuigen kunnen daarmee volledig binnen hun, door de fabrikant opgegeven technische capaciteiten, opereren. De werkgroep voor herziening van de eisen zware berging heeft een aantal voorstellen voor aanpassingen in behandeling. Zo zal het begrip "leasen" nader worden gedefinieerd en zullen er eisen worden gesteld aan een set hefkussens. Hiernaast worden de kwalificaties waarover het personeel van de bergingsbedrijven moeten beschikken in overeenstemming gebracht met de branchebrede ontwikkelingen op opleidingsgebied. De werkgroep verwacht de werkzaamheden voor de zomer van 2009 af te ronden.

7 Colofon Uw schriftelijke reacties kunt u sturen aan: STIMVA Ter attentie van dhr. R.C. Knol (secretariaat) Postbus 3268 3502 GG UTRECHT Telefoon:(030) 280 74 50 Faxnummer:(030) 280 74 51 Email:dut-incidentmanagement@rws.nl Internet:www.stimva.nl Redactie E. Hoekstra(Verkeerscentrum Nederland, Rijkswaterstaat) C. van ‘t Erve(Business Improvement, Imtech ICT Consultancy) Concept en ontwerp L. Flisijn(Business Improvement, Imtech ICT Consultancy) Fotografie B. de Bruijn(Verkeerscentrum Nederland, Rijkswaterstaat) T. den Hertog(Verkeerscentrum Nederland, Rijkswaterstaat) Druk RWS Uitgave Rijkswaterstaat, april 2009 Jaarrapport STIMVA 2008 Pagina 13


Download ppt "Incidentlocatie Bijgaande grafiek toont de locaties (wegvakken) en het aantal geregistreerde incidenten met vrachtwagens vanaf 2006. De volgorde is bepaald."

Verwante presentaties


Ads door Google