De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie / DCD / … www.sensotec.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie / DCD / … www.sensotec.be."— Transcript van de presentatie:

1 WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie / DCD / …

2 Uitgangspunt Fouten voorkomen is beter dan fouten corrigeren
Slimme woordvoorspelling i.p.v. spellingcontrole houdt tijdens het typen rekening met spelfouten, niet alleen achteraf voorkomt confrontatie met verkeerde woordbeelden ondersteunt anders en beter: Verwarringen die resulteren in woorden, die de spelling- of grammaticacontrole niet detecteren, worden wel voorspeld: ‘slak’ i.p.v. ‘slok’ ‘boem’ i.p.v. ‘bloem’ ‘ruik ‘i.p.v. ‘reuk’ Aaneenschrijven van woorden wordt ondersteund ‘voetbal’ i.p.v. ‘voet bal’ Hulp bij werkwoordspelling ‘Hij antwoordde’ i.p.v. ‘Hij antwoorde’ Homofonen ‘Ik ben blij’ i.p.v. ‘Ik ben blei’

3 Opstarten: gebruikersprofiel(en)
In elk gebruikersprofiel worden de voorkeursinstellingen van elke gebruiker (aantal is onbeperkt) bewaard: Weergave Spraakinstellingen Correcties Logboek Woordenlijsten Hulp nodig? - klik op F1 of

4 Opstarten: keuze woordenlijst
Standaard: meerdere bronlijsten – woorden Ingedeeld volgens onderwijsniveau Automatisch onderverdeeld in basis en uitgebreide lijst Aanpasbare verhouding Eigen woordenlijst(en) Onbeperkt qua aantal Bijv. eigennamen, volledig leervak of cursus,enz. Zie Woordenlijsten beheren

5 Opstarten: keuze werkwoorden
Werkwoorden ondersteuning Geen Enkel OVT-vormen (+ hun infinitief) Alle Tip: kies alle en pas later aan: Woordenlijsten beheren / reset

6 Opstarten: beveiliging?
De volgende functies kunnen geblokkeerd worden: Woordvoorspelling uitschakelen Woordenboek uitschakelen Instellingen vergrendelen Woordenlijsten vergrendelen Wachtlijst vergrendelen

7 Het WoDy - venster Nieuw in versie 2 Nieuw in versie 2
Woordvoorspelling Woordenboek Instellingen Woordenlijsten in- of uitschakelen openen aanpassen beheren Voorlezen Venster uitklappen E - klembordlezer aan/uit - cursor volgen aan/uit - woord(en) uit wachtlijst snel toevoegen - keuze leesstem - Informatie + updates Extra – woordenlijsten activeren Nieuw in versie 2 Nieuw in versie 2

8 Instellingen Duidelijke gebruikersinterface met 4 tabbladen Weergave
Spraakinstellingen Correcties Logboek

9 Tabblad Weergave Plaats van het woordvoorspellingsvenster
1 of 2 kolommen? Starten vanaf 1e letter? Minimumlengte Wildcard? Sneltoetsen Kleuren Lettertype Letterafstand

10 Tabblad Spraakinstellingen
Spreken tijdens het intikken Instellingen in WoDy voorlezen (schermleesfunctie) Spreker Snelheid

11 Tabblad Correcties Spellinghulp op 3 niveaus:
Hoorniveau (fonemisch niveau) Regelniveau (morfologisch niveau) Weetniveau (etymologisch niveau) Gebaseerd op foutenanalyses. Boomstructuur. Onderste venster: voorbeeld van de ondersteuning.

12 Tabblad Logboek Houdt het gebruik van de gecorrigeerde spellingsuggesties bij. Wordt weergegeven in: Excel tabbladen Kladblok (txt)

13 WoDy aan het werk Werkt in elk programma waar je tekst kunt intypen.
Onder of boven de knipperende cursor zie je 2 kolommen: Klik en het woord wordt voorgelezen. Dubbelklik en het woord wordt ingevoegd. Klik op voor de verklaring Klik op voor: een voorbeeldzin en/of een afbeelding het overzicht van de werkwoordsvervoeging In de linkerkolom zie je de suggesties zoals in gewone woordvoorspellers. De suggesties worden bepaald door de ingetikte letter(s), door woordfrequentie en eerder gebruikte woordcombinaties (woordparen). In de rechterkolom zie je gecorrigeerde suggesties, die rekening houden met de spellingondersteuning (ingesteld op het tabblad ‘Woordvoorspelling)’.

14 Ondersteuning op hoorniveau
Klinkers: kort/lang: a/aa, e/ee, o/oo, u/uu eer/eur/oor: bijv.: ‘bir ‘wordt ‘beer’ tweeklanken: aai/ooi/oei; eeuw/ieuw/uw omkeringen: ie/ei, eu/ue, … (visuele) verwarring: a/o, oe/oo u/uu/ui/eu: bijv.: ‘guir ‘wordt ‘geur’ doffe e: bijv.: ‘zu’ wordt ‘ze’ Medeklinkers: stemhebbend/stemloos: b/p, d/t, f/v, g/h, s/z (visuele) verwarring: b/d/p/q, f/t, m/n, m/w, v/w, … medeklinkerverbindingen: omissies in clusters voor- of achteraan Lettervolgorde: corrigeert omwisseling: bijv. ‘amren’ wordt ‘armen’

15 Hoorniveau: voorbeeld
Correctie: Medeklinkers: stemhebbend / stemloos: f/v bij het typen van ‘foe’ wordt ‘voet’ voorspeld.

16 Ondersteuning op regelniveau
verlengen: p/b en t/d achteraan (‘hooft’ wordt ‘hoofd’) verdubbelen: na korte klinker + correctie bij onterecht verdubbelen (‘kipen’ wordt ‘kippen’ en ‘’parraplu’ wordt ‘paraplu’) ontdubbelen: na lange klinker + correctie bij onterecht ontdubbelen (‘boomen’ wordt ‘bomen’ en ‘zerover’ wordt ‘zeerover’ tussen –n / eind –n: bijv.: ‘pannekoek ‘wordt ‘pannenkoek’ tussen –s / eind –s: bijv.: ‘’eenmanzaak’ wordt ‘eenmanszaak’ samenstellingen en afleidingen: bijv.: ‘’ondekken’ wordt ‘ontdekken’ werkwoorden: bijv.: ‘’wachte’’ wordt ‘wachtte’

17 Regelniveau: voorbeeld
Correctie: Verlengen: t/d bij het typen van ‘batk’ wordt ‘badkuip’ voorspeld.

18 Ondersteuning op weetniveau
Klinkers: au(w)/ou(w): bijv.: ‘kaud‘ wordt ‘koud’ ei/ij/y: bijv.: ‘beina‘ wordt ‘bijna’ i/ie: bijv.: ‘lieter‘wordt ‘liter’ i(e)/y/ey: bijv.: ‘simbool‘ wordt ‘symbool’ tussenklanken j en w: bijv.: ‘idejaal‘ wordt ‘ideaal’ woorden uit het Frans: bijv.: ‘cafee‘ wordt ‘café’ woorden uit het Engels: bijv.: ‘jiens‘ wordt ‘jeans’ Medeklinkers: g(t)/ch(t)/h: bijv.: ‘slegt‘ wordt ‘slecht’ k als c/ch/ck/qu: bijv.: ‘kaktus‘ wordt ‘cactus’ k/qu kw/qu: bijv.: ‘frekwent‘ wordt ‘frequent’ ks als cc/x: bijv.: ‘taksi‘ wordt ‘taxi’ ng(t)/ngk(t)/nk(t): bijv.: ‘plangk‘ wordt ‘plank’ nj/gn: bijv.: ‘lasanje‘ wordt ‘lasagne’ s als c: bijv.: ‘sitroen‘ wordt ‘citroen’ -si(e)/-ci(e)/-ti(e): bijv.: ‘polisie‘ wordt ‘politie’ s/sz: bijv.: ‘langsij‘ wordt ‘langszij’ sj/ch/sh/si: bijv.: ‘sjocolade‘ wordt ‘chocolade’ t/th: bijv.: ‘tema‘ wordt ‘thema’ vr/wr: bijv.: ‘vraak‘ wordt ‘wraak’ zj-/(sj-)/g-/j-: bijv.: ‘zjenre‘ wordt ‘genre’ Trema: e/ë, i/ï, o/ö, u/ü: bijv.: ‘geirriteerd‘ wordt ‘geïrriteerd’

19 Weetniveau: voorbeeld
Correctie: k als c/ch/ck/qu, kw als qu bij het typen van ‘k’ wordt ‘cowboy’ voorspeld.

20 Homofonen andere letterkleur ondersteuning met voorbeeldzin afbeelding

21 Nieuw in versie 2 Werkwoorden andere letterkleur ondersteuning met
Voorbeeldzin Overzicht vervoeging Nieuw in versie 2

22 Aaneenschrijven van woorden
andere letterkleur. Voorbeeld: voet bal wordt ook als voetbal voorspeld.

23 Gebruik van het jokerteken *
Dit teken kan tot 3 letters vervangen

24 Informatie over de correctie
Sneltoets: CTRL + I

25 WoDy als spellingcontrole
Sneltoets: CTRL + Spatiebalk

26 Woordenboek Bij eerste gebruik: keuze tussen 3 Van Dale woordenboeken:
De verklaring wordt voorgelezen

27 Woordenlijsten beheren
Nieuwe woordenlijsten maken of importeren Bronlijst beheren: Koppeling basis en uitgebreide lijst aanpassen Comprimeren Importeren / exporteren (txt) Woorden toevoegen / verwijderen Voorbeeldzin / afbeelding toevoegen Homofonen en Werkwoorden Resetten Exporteren

28 Wachtlijst Bevat woorden die niet tot de actieve woordenlijst(en) behoren.. TIP: vink “correcte woorden automatisch toevoegen…” aan!

29 Nieuw in versie 2 Voorleesfunctie Tekst lezen in MS Word:
Leest rechtstreeks vanaf de cursor. Leest met dubbele markering. Tekst lezen in andere programma’s: Leest het klembord Leest selecties In apart venster Nieuw in versie 2

30 WoDy - versies Apart product: Add-on bij Kurzweil 3000
DVD: 195 € USB: 210 € Add-on bij Kurzweil 3000 DVD: 130 € USB: 145 € Pakketten 5 – 10 – 25 – 50 – 100 Bijv.: pakket met 5 (full) USB’s: 787,50 €


Download ppt "WoDy Zelfcorrigerende woordvoorspeller voor mensen met dyslexie / dysorthografie / DCD / … www.sensotec.be."

Verwante presentaties


Ads door Google