De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VNG-congres "Grensverleggend Actief" Amersfoort, 19 november 2009 ****** Dion van den Berg, IKV Pax Christi "Grenzen verleggen voor vrede"

Verwante presentaties


Presentatie over: "VNG-congres "Grensverleggend Actief" Amersfoort, 19 november 2009 ****** Dion van den Berg, IKV Pax Christi "Grenzen verleggen voor vrede""— Transcript van de presentatie:

1 VNG-congres "Grensverleggend Actief" Amersfoort, 19 november 2009 ****** Dion van den Berg, IKV Pax Christi "Grenzen verleggen voor vrede"

2 Oude en nieuwe oorlogen Van interstatelijke conflicten naar intrastatelijke conflicten Noodzakelijke aanvulling op state security: – Human security (+ responsibility to protect) – Nieuwe Amerikaanse oriëntatie: common security (gemeenschappelijke veiligheid)

3 Enkele belangrijke ontwikkelingen Minder gewapende conflicten Minder autoritaire staten Van een unipolaire wereld naar een multipolaire wereld Politieke en diplomatieke reflexen volstaan niet meer

4 Oude en nieuwe bedreigingen 'Institutioneel tekort‘ in tal van landen > grote instabiliteit, ook met regionale effecten VN heeft aan gezag ingeboet, ook toe aan structurele hervormingen “Gordel van instabiliteit”: Afrika, Midden-Oosten, Kaukasus, Centraal en Zuid-Azië Antiterrorismebeleid gaat voorbij aan voedingsbodem van terrorisme Verspreiding (proliferatie) van kernwapens Democratiseringsstrategieën falen (te vaak)

5 Ondertussen in Nederland... Meerderheid burgers: OS is niet effectief! Bezuinigingen bij gemeenten, opnieuw de kerntakendiscussie Doe-het-zelfprojecten en ‘professionele’ organisaties werken niet prettig samen Uitdaging: groei betrokkenheid bevolking vertalen in goede projecten en structurele veranderingen

6 Oude en nieuwe kansen Impuls voor multilaterale samenwerking Regionale gouvernementele organisaties, als Afrikaanse Unie Inzet op nucleaire ontwapening Meer aandacht voor lokale actoren en dus (?) voor lokaal bestuur Meer aandacht voor integraal beleid en dus (?) voor lokaal bestuur

7 Onvermijdelijke instabiliteit Onvermijdelijke instabiliteit in de komende periode, want: – Globalisering en economische crisis vergroot etnische, religieuze en culturele spanningen – Multipolaire wereld krijgt vorm – Groeiende spanning tussen state security en human security

8 Uitdagingen voor gemeentelijke internationale samenwerking 1.Fragiliteit terugdringen 2.Repressieve staten kneden tot openheid en democratisering 3.Dialoog met de moslimwereld 4.Bevordering van nucleaire ontwapening

9 En ondertussen niet vergeten: EUROPA ALS VREDESPROJECT: aloude grondwaarden van vrede, verzoening en solidariteit nieuwe invulling geven  uitbreiding van de EU met Westelijke Balkan en Turkije  Sterker vredesprofiel in gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van EU

10 1. Fragiele staten Juist bottom-up werken Community-based security initiatives, versterking door interfaces met lokaal bestuur (sociaal contract) 3D lokaal vormgeven: – Bevordering veiligheid – Goed bestuur – Ontwikkeling Basis van een programma van Cordaid, VNG International en IKV Pax Christi Voorbeelden: Zuid-Irak, Burundi, DRC (Ituri), Wageningen- Ndiza, Eindhoven-Gedaref

11 2. Repressieve staten Terrorisme en antiterrorismebeleid versterken repressieve karakter (isolement, zwart-witdenken) Verandering kan niet van buitenaf opgelegd worden Democratisering en vredesopbouw niet ontkoppelen Uitdaging: vergroting van de democratische ruimte Voorbeelden: stedenbanden van vóór de val van de Muur, project met Iran

12 3. Dialoog met moslimlanden Van clash of civilisations naar alliance of civilisations Gesprek over inrichting van staat en samenleving Direct (via intermediaire organisaties) Indirect (via bijv. projecten over burgerparticipatie) Voorbeelden: Iran, Marokko

13 4. Nucleaire ontwapening Nu unieke kans om vooruitgang te boeken: inzet van Obama, Duitse regering Vooral voor Nederland van belang: – Amerikaanse kernwapens in Europa – Denuclearisering van de NAVO-strategie Maatschappelijk draagvlak > politiek draagvlak Kapstokken voor gemeentelijke actie: – Internationale Dag voor de Vrede (21 september) – NPV-toetsingsconferentie (mei 2010) – Eigen internationale contacten

14 5. Europa als vredesproject Europa liefst zonder zwarte gaten... EU-beleid kan actiever en creatiever Steun voor democratische krachten en democratisering Suggestie: gemeentelijke beleidsplannen voor Europese integratie Voorbeelden: Vojvodina, Deventer-Diyarbakir, Eindhoven-Minsk, Srebrenica, Oost-Kroatië, Tuzla; stedenbanden met MOE 1990-nu

15 Afrondende reflecties 1.Er is potverdrie meer op de aardkloot dan alleen (verlicht) eigenbelang, ruimte s.v.p. voor het ethisch imperatief! 2.Eerherstel voor de burger (en endogene veranderingsprocessen) 3.Gemeentelijke internationale samen- werking: een eigen, unieke en wezenlijke bijdrage!

16 Contactgegevens Dion van den Berg IKV Pax Christi Vandenberg@ikvpaxchristi.nl Postbus 19318 NL – 3501 DH Utrecht Tel.: 030-2333346 Tel.: 06-48981485 www.ikvpaxchristi.nl


Download ppt "VNG-congres "Grensverleggend Actief" Amersfoort, 19 november 2009 ****** Dion van den Berg, IKV Pax Christi "Grenzen verleggen voor vrede""

Verwante presentaties


Ads door Google