De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na de burgeroorlog maakte de VS een stormachtige groei door

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na de burgeroorlog maakte de VS een stormachtige groei door"— Transcript van de presentatie:

1 Na de burgeroorlog maakte de VS een stormachtige groei door
mln Tussen 1870 en 1900 vertienvoudigde de industriële productie mln Tegelijkertijd groeide de steden en breidde de landbouw sterk uit 30 mln migranten § 2.1 De VS worden een industrienatie

2 Oorzaken snelle industrialisatie van de VS na 1870
Dankzij de spoorwegen en technologische ontwikkelingen ontstond er een nationale markt Door immigratie uit Europa genoeg arbeidskrachten De VS waren rijk aan grondstoffen § 2.1 De VS worden een industrienatie

3 Ze vormden kartels waarbij ze afspraken maakten over minimum prijzen
De ambachtelijke familiebedrijfjes die tot 1865 de industrie hadden gedomineerd waren rond 1900 verdrongen door grote ondernemingen Deze corporaties hadden het kaptaal om dure machines te kopen, nieuwe technologie te ontwikkelen en grote reclame campagnes op te zetten concurrentie Ze vormden kartels waarbij ze afspraken maakten over minimum prijzen § 2.1 De VS worden een industrienatie

4 Ook vormden grote ondernemers trusts waarbij ze zelfstandige ondernemingen samenvoegden
§ 2.1 De VS worden een industrienatie

5 § 2.1 De VS worden een industrienatie

6 In de grote steden ontstonden sociale en etnische tegenstellingen
Veel Amerikanen profiteerden van de Welvaart maar de sociale verschillen namen toe Vooral immigranten uit Zuid- en Oost Europa kwamen terecht in de sloppenwijken Arbeiders werkten meer dan 60 uur per week en hun arbeidsom- standigheden waren erbarmelijk Wasps voelden vaak grote weerzin tegen deze nieuwe immigranten § 2.1 De VS worden een industrienatie

7 Het leidde ertoe dat er immigratiewetten kwamen om ongewenste vreemdelingen te weren
Op Ellis Island werden alle immigranten grondig onderzocht voor ze het land in mochten § 2.1 De VS worden een industrienatie

8 Voor het eerst in de geschiedenis kwamen ook kleine ondernemers en boeren in de knel
Hun problemen werden verergerd doordat de spoorwegen absurd hoge tarieven in rekening brachten Veel boeren kwamen in geldnood doordat ze hun bedrijf hadden opgebouwd met geld van de bank § 2.1 De VS worden een industrienatie

9 Bescherming industrie tegen buitenlandse concurrentie
De federale overheid ging ook na de burgeroorlog uit van het economische liberalisme Om verbetering af te dwingen richtten geschoolde arbeiders vakbonden op Bescherming industrie tegen buitenlandse concurrentie Landbouw bleef overgeleverd aan de grillen van de wereldmarkt Maar net als voor de burgeroorlog was de overheid niet consequent Doordat werkgevers weigerden te praten met werknemers ontstonden er regelmatig rellen Grote bedrijven en politici hadden vaak nauwe banden § 2.2 De overheid grijpt in

10 Haymarket Riot 1866 Chicago
Bij dit soort geweld speelden revolutionaire socialisten nogal eens een rol In 1866 verenigden zich gematigde bonden in de AFL waaruit een succesvolle vakbeweging ontstond Dit soort incidenten leidde tot een toenemende weerzin tegen het socialisme dat gezien werd als een gevaar dat de immigranten uit Europa importeerden De AFL bereikte voor geschoolde arbeiders meer loon, kortere werktijden en betere arbeids-omstandigheden Haymarket Riot 1866 Chicago § 2.2 De overheid grijpt in

11 Om uit de ellende te komen gingen boeren zich organiseren in de People’s Party
De regering moest volgens hen geld geven voor de modernisering van de landbouw en een einde maken aan de macht van de spoorwegen en de banken De People’s Party kwam op voor de gewone man en keerde zich tegen het bedrijfsleven § 2.2 De overheid grijpt in

12 Het populisme was voor arbeiders niet aantrekkelijk omdat het zich keerde tegen de industrie en terug wilde naar agrarisch America Volgens de populisten waren er twee partijen: aan de ene kant de roofzuchtige trusts die zich verrijkten en aan de andere kant de hardwerkende boeren Na 1896 toen de ergste misère op het platteland voorbij was verdween het populisme van het toneel § 2.2 De overheid grijpt in

13 In de steden ontstond in de jaren 1890 de Progressive Movement
De progressives wilde geen herverdeling van rijkdom, de armen zouden meer gebaat zijn bij onderwijs In de steden ontstond in de jaren 1890 de Progressive Movement Het moest volgens de progessives een stuk opener en dus democratischer De Progressive Movement steunde op leden van de ontwikkelde middenklasse en veel vrouwen § 2.2 De overheid grijpt in

14 De Progressive Movement wilde:
De macht van grote ondernemingen beperken Armen helpen en onderwijzen Actie tegen kinderarbeid Actie tegen prostitutie Actie tegen drankmisbruik § 2.2 De overheid grijpt in

15 De progressieve hervormers domineerden tussen 1900 en 1920 de politiek
Probeerden door actief overheids-ingrijpen de hebzucht van de kapitalisten in te perken Ze deden dat via wetten waarmee ze bedrijven die zich misdroegen lieten vervolgen Progessive Wilson Democraat Roosevelt Republikein § 2.2 De overheid grijpt in

16 Leren 2.1 & 2.2 Lezen 2.3 & 2.4 M t/m 2.2 Kijken: § 2.2 De overheid grijpt in


Download ppt "Na de burgeroorlog maakte de VS een stormachtige groei door"

Verwante presentaties


Ads door Google