De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centexbel Frank Van Overmeire

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centexbel Frank Van Overmeire"— Transcript van de presentatie:

1 Centexbel Frank Van Overmeire
Warmterecuperatie Centexbel Frank Van Overmeire

2 Warmterecuperatie Algemene principes Soorten warmtewisselaars
Mogelijkheden tot warmterecuperatie

3 Warmterecuperatie

4 Concepten en vragen Over welke temperatuur hebben we het ?
Over welke warmtehoeveelheden (MJ/h GJ/jaar) Over welke massastromen Lucht, water, stoom, .. Zuiverheid Debieten Kan warmte gerecupereerd worden Wat kunnen we doen met gerecupereerde warmte?

5 Concepten en vragen Waar is de mogelijkheid tot warmterecuperatie?
In proces In utilities (stookplaats, persluchtlokaal) centraal of gedecentraliseerd Wat zijn omgevingsomstandigheden? Bevuiling Latente warmte? Corrosief? Waneer is warmte beschikbaar? Continu batchgewijs

6 Mogelijkheden tot warmterecuperatie
Ketelhuis en warmteverdelingsnetten: rookgassen, de spui, condensaatterugvoer voorverwarming van ketelvoedingswater, verbrandingslucht, rookgascondensors Warmterecuperatie op perslucht Warme afvalwaters Warme extractieluchten WKK Koelwater Klimatisatie Andere ideeën uit zaal?

7 Andere kant Wat gaat men doen met die warmte?

8 Mogelijkheden om warmterecuperatie toe te passen
Warmterecuperatie in het ketelhuis en warmteverdelingsnetten: de warmte wordt gebruikt om de verbrandingslucht of suppletiewater voor te verwarmen. Proceswater of –lucht voorverwarmen Grondstoffen verwarmen Lokalen verwarmen Water voor douches Zwembad van villa naast fabriek …..

9 Voorwaarden voor zinvolle warmterecuperatie
Voldoende warmte op geschikte temperatuur: Warmteoverschot moet heter zijn dan warmtevraag (soms kan warmtepomp dit verhelpen) Gelijktijdigheid van warmteoverschot en -tekort Warme en koude stroom voldoende dicht bij mekaar Niet te zware belading van de stromen (vooral aanzettingen en vaste deeltjes) economische haalbaarheid wetgeving (bvb over lozing van warm afvalwater)

10 Basisprincipes Als we warmteverliezen verwaarlozen
Rendement = verhouding tussen hoeveelheid effectief gerecupereerde warmte tov wat men maximaal zou kunnen recupereren (als men één van beide fluïda maximaal afkoelt of opwarmt)

11 T-Q-diagramma Temperatuur warme stroom IN UIT UIT koude stroom IN
Hoeveelheid uitgewisselde warmte

12 T-Q-diagramma Oneindig grote warmte- wisselaar Reële situatie T T Recup DTapproach Recup Maximale Q Q T-Q  Temperaturen bij in- en uittrede van de warmtewisselaar  Recupereerbare warmtehoeveelheid  Brandstofbesparing

13 T-Q-diagramma T T Recup Recup Q Voorbeelden waar men veel minder recupereert dan er langs warme kant inzit

14 Temperatuurniveaus Opmerking: Bij verdamping/condensatie:
Warme en koude stromen in T-Q-grafiek zetten Beide stromen verschuiven tot minimaal temperatuurverschil optreedt: DTmin Richtwaarden: Faseovergang DTmin = 5 °C Vloeistof-vloeistof: DTmin = 10 °C Vloeistof – gas: DTmin = 15 °C Gas-gas: DTmin = 25 °C Rookgassen DTmin = 50 °C

15 Recupereren & Recycleren: warmte
Q = U * A * DTlm warmtetransfercoëfficiënt * uitwisselingsopp. * DT DTlm = logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil DTlm = (DT1 - DT2) / ln(DT1 / DT2) ---> turbulentie ­, wanddikte , DT

16 warmterecuperatie DTlm -tegenstroom > DTlm -gelijkstroom ® kleiner warmte-uitwisselingsoppervlak nodig bij tegenstroom Tegenstroom Gelijkstroom DT1 DT1 DT2 DT2

17 Warmterecuperatie Algemene principes Soorten warmtewisselaars
Mogelijkheden tot warmterecuperatie

18 Type warmtewisselaars
pijpenbundels (shell en tubes): groot volume, eenvoudige constructie platen WW: kleiner volume, hogere drukval, hoge warmtetransfercoëfficiënt, gevoelig voor mechanische onzuiverheden Roterende regenerator

19 Type warmtewisselaars
Vloeistof – vloeistof Gas – gas Vloeistof – gas Met of zonder faseverandering Gelijkstroom Tegenstroom crossflow

20 Keuze en soorten warmtewisselaars
Keuze warmtewisselaar is belangrijk Hulpmiddel : zie NExT_selection.xls

21 Types Warmtewisselaars Vloeistof - Vloeistof

22

23

24

25

26 Types Warmtewisselaars Gas – Gas Recuperatie

27 Types Warmtewisselaars Gas – Gas Regeneratie

28

29 Lucht-Lucht – warmtewisselaars

30 Warmterecuperatie Algemene principes Soorten warmtewisselaars
Mogelijkheden tot warmterecuperatie

31 Mogelijkheden om warmterecuperatie toe te passen
de eenvoudigste manier om warmte te recupereren: een warme processtroom terug sturen naar het proces. recycleren van verbrandingsgassen in de branderluchttoevoer gecondenseerde verwarmingsstoom verder gebruiken als proceswarmte en terug naar de stoomketel i.p.v. vers ketelwater op een wasmachine warm water naar een andere wasbak sturen

32 Voorbeelden warmterecuperatie
Vloeistof - vloeistof WW koelwater van verfbad (70-80°C) wordt proceswater koeling van warm afvalwater met vers koud proceswater Gas - vloeistof WW warmterecuperatie uit rookgassen van stookketels warmterecuperatie uit afgassen van spanramen Gas - gas WW voorverwarming van ketelverbrandingslucht met warmte uit rookgassen of uit afgassen van spanramen Verse lucht op droger voorverwarmen met warmte uit extractielucht

33 Warmterecuperatie op globaal afvalwater
Voldoende ingeburgerd, onder andere om milieuredenen. Nochtans zijn er nog altijd bedrijven waar men koeling van afvalwater doet via natuurlijke afkoeling in grote buffertanks of waterreservoirs, bijmengen van koelwater ... Men moet wel beseffen dat warmterecuperatie op globaal afvalwater de mogelijkheid voor andere toepassingen waarbij warm water geproduceerd wordt beperkt.

34 Warmterecuperatie op globaal afvalwater
Keuze tussen centrale of gedecentraliseerde warmterecuperatie moet rekening houden met plaats van lozingspunten (ligging van machines), verloop van lozingen in functie van tijd tijdstippen; continu of discontinu ? In het algemeen is gedecentraliseerde warmterecuperatie aan te raden bij continue installaties en gecentraliseerde lozing bij discontinue installaties (tenzij ze ver van mekaar liggen).

35 Warmterecuperatie op globaal afvalwater
Typisch wordt afvalwater van ° naar 35° afgekoeld en daarmee wordt vers water opgewarmd van 10 naar °. In een aantal bedrijven zou men meer warm water kunnen produceren, doch dit vergt dan lozen van baden aan 130°; nu gebeurt dit door die baden eerst af te koelen tot 80° en die warmte wordt in koeltoren afgevoerd. 2 opties : ofwel HT-lozen in een tank die onder druk staat, ofwel HT-lozing mengen met een deel kouder afvalwater

36 Voorbeeld koelen van textiel
Textielproductie: 25 m/min = 1500 m/h ,2 m breed g/m² Weefsel moet afgekoeld worden van 60 °C naar 20°C Constructeur stelt voor dit te doen met 10 m³/h koelwater aan 15 °C Commentaar?

37 Voorbeeld koelen van textiel Oplossing
Berekenen textielproductie: 2,2 m * 200 g/m² * 25 m/min * 60 min/h = 660 kg/h Af te voeren warmte: 660 kg/h * 40° * 1,5 kJ/kg° = kJ/h Als men dit doet met 10 m³/h water, dan wordt dit water opgewarmd over kJ/h / ( kg/h * 4,2 kJ/kg°) = 0,9 °... Andersom kan men berekenen dat om water bvb met 10° op te warmen men maar 0,9 m³/h mag inzetten... (zie ook Afkoelen.xls)

38 Energiebesparingen in ververij (TVI)

39 Energiebesparingen in ververij (TVI)

40

41 Warmterecuperatie op wasmachine
warmterecuperatie op uw wasmachine of gebruikt u warm water afkomstig van een centraal warmterecuperatiesysteem? voordelen en nadelen van beide systemen? functioneert de warmterecuperatie optimaal?

42 82 °C 8,5 m³/h 42 °C 14,7 m³/h 40 % van de warme afvalwaters gaan direct naar de riool (bij een temperatuur van 82 °C!) 25 °C 12 °C

43 Warmterecuperatie op ovens

44 Warmterecuperatie

45 Warmterecuperatie op oven

46 Warmterecuperatie op oven
Fixatieprocessen bij hoge temperatuur (190°C), dus interessant WRG-concept Fase 1: opgewarmde lucht naar spanraam Fase 2: warm water gaat naar ververij Maar … Fase 1: verse lucht hooguit 60% extractielucht Fase 2: concurrent voor warmterecuperatie op afvalwater !

47

48 Drukdrogen

49 Drukdroger Grootste deel van energie wordt gerecupereerd onder vorm van warm water Maar wat doet men ermee als men al warmterecuperatie op afvalwater in ververij heeft?

50 Optimalisatie van koeling bij extruders
minstens koelwater niet naar riool sturen Indien men meerdere extruders heeft, alle koelers samen op één circuit aansluiten Hier ook interesse in absorptiekoeling

51 warmtebalans van een olie-geïnjecteerde schroefcompressor
51

52 Warmterecuperatie op perslucht
meestal beperkt tot gebruik van opgewarmde lucht voor het verwarmen van magazijnen en produktieruimten in de winter. warmte die men afvoert via het koelwater, wordt meestal afgevoerd in koeltorens (in winter naar lokaalverwarming / klimatisatie) 52

53 Warmterecuperatie op perslucht
Totaal elektrisch vermogen 100% Stralingswarmte = 2% Overblijvende warmte in de perslucht = 4% Stralingwarmte van de aandrijfmotor = 9% Warmterecuperatie van de oliekoeler = 72% Warmterecuperatie van de nakoeler = 13% Onder ideale omstandigheden kan 94% van de energie gerecupereerd worden. 53

54 Warmterecuperatie op perslucht
één bedrijf al meer dan 10 jaar een warmterecuperatie op watergekoelde olievrije schroefcompressor van Atlas Copco. geen apart gesloten circuit maar rechtstreeks gevoed met koelwater van 10° positief uitgevallen omdat bijkomende kosten waterbehandeling meevielen; het bekomen warm water van ongeveer 90° wordt gebruikt als ketelvoedingswater 54

55 Afvalverwerking & luchtzuivering
Zuivering van afgassen uit proces (vb. spanramen): terugvoer naar ketel als verbrandingslucht ---> recuperatie van warmte en verbrandingswaarde ---> vermindering van absolute uitstoot van KWS, CO, CO2, NOX

56

57 Voorbeeld warmtekrachtkoppeling
3 gasmotoren (2 x 1000 kWel kWel) Jenbacher 2 x 20 cyl + 1 x 16 cyl in V met turbo-intercooler Rookgassen (520° – 160°) door 3-gangen recuperatieketel op bestaande stoomnet (1,6 bar) Koelwater : Cilinderwanden + 1ste trap intercooler : 90° - 60° (50 m³/uur) 2de trap intercooler + turbo : 45° - 40° (12 m³/uur)

58 Voorbeeld warmtekrachtkoppeling
Verbruik van de warmte Stoom (continu 2,7 ton/uur) op het interne stoomnet van 1,6 bar Warm water 90° : Verwarming van buitenlucht voor drogers Verwarming van rivierwater voor wasproces Centrale verwarming burelen + werkplaatsen Warm water 45° : Verwarming van rivierwater voor bevochtiging lucht viscosespinnerij

59 Voorbeeld warmtekrachtkoppeling
Ander voorbeeld: bij loonveredelaar WKK maar geen warmterecuperatie op afvalwater !

60 Problemen met warmtewisselaars
Vervuiling in warmtewisselaars in de geïndustrialiseerde landen kost ca. 0.25% van hun BNP aan “extra” energiekosten. Voor Nederland met een BNP van € 490 miljard betekent dit een kostenpost van € 1 miljard op jaarbasis. Door vervuiling vermindert warmteoverdracht en verhoogt drukval over warmtewisselaar ! Kloppen debieten – temperaturen na verloop van tijd met ontwerpgegevens?

61 Variabele kosten net zo belangrijk zijn als de initiële kosten.

62 Nog vragen ? Suggesties altijd welkom bij of Volgende sessie: DONDERDAG 16 FEBRUARI DROGEN van textielmaterialen (en andere thermische behandelingen)


Download ppt "Centexbel Frank Van Overmeire"

Verwante presentaties


Ads door Google