De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GParted Voordracht bij HCC Zoetermeer op dinsdag 9 februari 2010 door Theo de Zeeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GParted Voordracht bij HCC Zoetermeer op dinsdag 9 februari 2010 door Theo de Zeeuw."— Transcript van de presentatie:

1 GParted Voordracht bij HCC Zoetermeer op dinsdag 9 februari 2010 door Theo de Zeeuw

2 Wat is GParted? Een programma voor het indelen van partities op vaste schijven. De “GParted live cd” kan partities: Maken en verwijderen Vergroten en verkleinen Verplaatsen Formatteren Een naam geven

3 Doelstelling Met het programma GParted kan de indeling van een harde schijf worden aangepast om er b.v. in “dual boot” Windows 7 op te installeren. De beoordeling, of de hardware van de PC aan de eisen voor installatie van W7 voldoet, wordt buiten beschouwing gelaten. Het downloaden van GParted en het werken ermee is het voornaamste doel.

4 Achtergrond GParted komt van Gnome Partition Editor. Gnome komt van GNU Network Object Model Enviroment. De Gnome foundation is o.a. bezig met het besturingssysteem Linux. De GParted live cd werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, dus ook met FAT16/32 en NTFS, dus ook met Windows.

5 Uitvoering In de PowerPoint presentatie worden begrippen toegelicht en tijdrovende bewerkingen met schermafbeeldingen weergegeven. De praktijk wordt getoond met behulp van een speciaal ingerichte PC.

6 1 e deel presentatie Powerpoint presentatie: Programma downloaden Opstartbare CD branden Als alles meezit ga ik dat ook in de praktijk uitvoeren Dit alles duurt ca 30 minuten

7 2 e deel presentatie Powerpoint presentatie: PC met CD opstarten Primaire partitie verkleinen Uitgebreide partitie maken Logische partitie maken En na de pauze ga ik dit ook in de praktijk laten zien Dit duurt ook ca 30 minuten

8 GParted zoeken via Google

9 GParted website Website Kies downloaden

10 Waarschuwing en advies Kies Versie 0.4.6-1

11 Startknop downloaden Let op! Dit moet een ISO file zijn

12 Keuze menu

13 Directory kiezen

14 GParted downloaden

15 Downloaden gereed

16 Opgeslagen ISO-bestand

17 Brandprogramma Het ISO bestand kan direct op een schijf worden gebrand. Het is onbelangrijk welk brandprogramma wordt gebruikt. In het voorbeeld wordt NERO 7 gebruikt. Als schijf is gekozen voor een CD

18 ISO-file Branden Kies CD Kies Back-up

19 Bewerking kiezen Kies dit

20 Startscherm branden

21 ISO-file kiezen

22 Instellingen brandprogramma Let op! V+ bij CD sluiten

23 Brand proces

24 Branden gereed

25 Wat ik in het voorgaande heb behandeld ga ik nu in de praktijk laten zien En dat duurt maar 10 minuten!

26 PC met CD opstarten 2 belangrijke voorwaarden: In de BIOS moet de “boot prioriteit” zo zijn ingesteld dat eerst van CD (of DVD) wordt opgestart. Zorg dat er een back-up is gemaakt van alle partities van de PC

27 Boot prioriteit BIOS setup scherm is bereikbaar vrijwel direct na het opstarten van de PC. Een tekst op het scherm geeft aan met welke toets setup geactiveerd kan worden. Vaak wordt “DEL” gebruikt. F2 is een goede 2 e maar ook F4 en F8 komen voor.

28 Boot prioriteit wijzigen In de BIOS zijn een aantal menu-tabs. Meestal heeft een daarvan de naam Boot. In de BIOS werkt de muis niet en moeten de pijltjestoetsen gebruikt worden om naar die tab te gaan. Er zijn meerdere boot mogelijkheden, kies voor DVD drive of ev CD als nr 1 Eindigen en opslaan met F10

29 BIOS opstarten Let op! Als dit zichtbaar is dan F2 indrukken!

30 Ga naar tab Boot Ga met pijltjestoetsen naar tab “Boot”

31 Boot volgorde Met F5 of F6 naar onder verplaatsen

32 Boot volgorde wijzigen Nummer 1 In boot volgorde

33 Nieuwe boot volgorde Met pijltjestoets naar Exit

34 BIOS sluiten Geef Enter

35 GParted starten Als aan het volgende is voldaan: Een backup van alle partities gemaakt. Een opstartbare programma CD gemaakt. De bootpriority op CDrom drive gezet. dan kan den PC met de programma CD in de CDrom drive opgestart worden.

36 Programma mogelijkheden Laad default Settings

37 Programma oriëntatie

38 Keymap mogelijkheden Beste keuze

39 Taal keuze 06 is Dutch

40 Kies een “Mode” 0 is beste keuze. Geef

41 Tussenscherm

42 GParted laad schijfindeling

43 Schijfindeling Waarom 28.63? Waarom GiB? De HD van 30,7 GB is voor een klein deel in gebruik

44 GB en GiB GB staat voor Gigabyte Maar wat is een GiB? Waarvoor is een 30,7GB schijf 28,63 GiB? Wat is een decimaal stelsel? Wat is een Binary stelsel? Waarom willen we dat weten?

45 Decimaal stelsel Daarin is 10 het basisgetal 10 3 = 1000 (1) = kilo = k 1000 2 = 1000x1000 = mega = M 1000 3 = 1000x1000x1000 = giga = G 1000 4 = tera = T 1000 5 = peta = P 1000 6 = exa = E 1000 7 = zeta = Z 1000 8 = yotta = Y In bytes wordt dat dus GB

46 Binary stelsel Daarin is 2 het basisgetal 2 10 = 1024 (1) = kibi = Ki 1024 2 = 1024x1024 = mebi = Mi 1024 3 = 1024x1024x1024 = gibi = Gi 1024 4 = tebi = Ti 1024 5 = pebi = Pi 1024 6 = exbi = Ei 1024 7 = zebi = Zi 1024 8 = yobi = Yi In bytes wordt dat dus GiB

47 De vergelijking 1 Gi = 1024 3 = 1.073.741.824 1 GiB = 1.073.741.824 bytes = 1,074 GB Voor een schijf van 30,7 GB betekend dit: 30,7 x 1000 3 byte = 28,63 x 1024 3 byte dus: 30,7 GB : 1,074 = 28,63 GiB De aangegeven waarde in GB is dus groter dan de werkelijke waarde

48 Is er iemand die dit verhaal begrijpt?

49 Wat gaan we doen? Op de schijf bevind zich een primaire NTFS partitie van 28,63 GiB Daarin bevind zich het besturingssysteem Windows XP We verkleinen de XP partitie om ruimte te maken voor Windows 7 We verkleinen 28,63 GiB naar ca 8 GiB.

50 Partitie met Windows XP Verkleinen naar 8 GiB

51 Activeren Klik 1x met LM op de partitie om te activeren En dan op menu partitie

52 Menu “Partitie” Klik op Verplaatsen/ Herschalen

53 Gewenste waarde instellen Hier met LM naar links slepen Of Hier de gewenste waarde invullen

54 Instelling bevestigen Aangepast formaat Klik hier om te bevestigen

55 Wachtrij van bewerking Wachtrij van gewenste bewerking Klik hier voor het uitvoeren van de bewerking

56 Waarschuwing Klik hier voor het uitvoeren van de bewerking

57 Uitvoering Bewerking is bezig

58 Bewerking gereed Melding dat de bewerking gereed is Hier afsluiten

59 Situatie overzicht Beide delen worden hier weergegeven

60 Partities Windows XP staat in een Primaire Partitie Op een HD moet altijd een primaire partitie staan met daarop de besturing software. Op een HD zijn max. 4 primaire partities mogelijk. Een 2 e besturing systeem kan in een primaire partitie staan maar dat is geen noodzaak.

61 Logische partities Om meer dan 4 partities mogelijk te maken wordt een uitgebreide partitie gebruikt. In een uitgebreide partitie kunnen meerdere logische parties worden ondergebracht. Een uitgebreide partitie is dus de verpakking van een logische partitie en gedraagt zich als een primaire partitie. Iogische partities zijn meestal datapartities. Windows 7 werkt ook goed in een logische partitie.

62 Heb je nog zo’n verhaal?

63 Wat gaan we doen? Er is een ongebruikte ruimte van 20,73 GiB. Maak in die ruimte een uitgebreide partitie. Maak in de uitgebreide partitie een logische partitie. Formatteren die in NTFS Label met Windows 7

64 Partities aanmaken Klik 1x met LM op de partitie om te activeren En dan op menu partitie

65 Partitie menu Klik op New

66 Parameters aanpassen Wijzigen naar uitgebreide partitie Grafisch beeld van primaire partitie

67 Parameters ingevoerd Grafisch beeld van uitgebreide partitie Uitgebreide partitie In Wachtrij plaatsen

68 Bewerking in Wachtrij Bewerking Is in Wachtrij geplaatst

69 Nieuwe bewerking Klik 1x met LM op de partitie om te activeren En dan op menu partitie

70 Partitie menu Klik op New

71 Parameters invoeren Staat al op Logische partitie Hier label invullen Wijzig naar NTFS

72 Juiste parameters ingevoerd In Wachtrij plaatsen

73 Wachtrij Bewerking Is in Wachtrij geplaatst Klik hier voor het uitvoeren van de bewerkingen

74 Bewerking uitvoeren Klik hier voor het uitvoeren van de bewerking

75 Uitvoeren Bewerking Is bezig

76 Bewerking gereed Melding dat de bewerking gereed is Hier afsluiten

77 Situatie overzicht Nieuwe situatie wordt hier weergegeven Afsluiten

78 Klik met rechter muis in het scherm Exit werkt niet

79 Fluxbox Kies Shutdown menu

80 Exit menu Kies Shutdown Kies OK

81 schakelt de PC uit

82 Wat ik in het voorgaande heb behandeld ga ik ook in de praktijk laten zien En als alles lukt duurt dat 30 minuten

83 Genoeg gepraat, eerst: Pauze Over 15 minuten begint de life-demo


Download ppt "GParted Voordracht bij HCC Zoetermeer op dinsdag 9 februari 2010 door Theo de Zeeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google