De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxonomie – Wat is het, wat doet het en wat kun je ermee? NAAM DATUM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxonomie – Wat is het, wat doet het en wat kun je ermee? NAAM DATUM"— Transcript van de presentatie:

1 Taxonomie – Wat is het, wat doet het en wat kun je ermee? NAAM DATUM
Welkom In deze presentatie maakt u kennis met Taxonomie, wordt beschreven wat het doel is van de verdergaande structurering van de classificatie en worden de voordelen van een hiërarchisch classificatiesysteem voor u op een rijtje gezet. Daarnaast worden de taxonomische grondbeginselen en regels toegelicht en wordt uitgelegd hoe het systeem tot stand is gekomen, met een beschrijving van de grondslagen van de structurering. Verder wordt de implementatie van Taxonomie toegelicht en wordt aan de hand van realistische scenario's beschreven welke voordelen dit systeem voor de gebruiker oplevert en hoe het de nauwkeurigheid en doelmatigheid van activiteiten in verband met waren en diensten ten goede komt. NAAM DATUM

2 Taxonomie: basisbegrippen en grondbeginselen Taxonomie: ontwikkeling
HOOFDPUNTEN Hoofdpunten Inleiding Huidige situatie Taxonomie: basisbegrippen en grondbeginselen Taxonomie: ontwikkeling Taxonomie: aanpassing Class scopes Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Kernteam Taxonomie: implementatie Samenvatting

3 Verfijning van de classificatie van Nice
INLEIDING Verfijning van de classificatie van Nice De classificatie van Nice is de standaard voor de classificatie van waren en diensten bij merkaanvragen en -registraties. Taxonomie vervangt de classificatie van Nice niet. Het is geen nieuw classificatiesysteem, maar vormt een aanvulling erop. Taxonomie bouwt voort op de classificatie van Nice. De classificatie van Nice wordt dus niet vervangen. Veranderingen die het Comité van deskundigen in de classificatie van Nice doorvoert, worden in Taxonomie verwerkt. Taxonomie vormt een aanvulling op de traditionele classificatie van Nice en omvat een uitgebreidere en gedetailleerdere structuur van de waren en diensten.

4 Gezamenlijke inspanning
INLEIDING Gezamenlijke inspanning BHIM Nationale bureaus WIPO Gebruikersverenigingen Bij de ontwikkeling van Taxonomie hebben we nauw samengewerkt met onze partners. Hoewel het systeem tot stand is gebracht bij het BHIM zelf, was het merendeel van de bij de ontwikkeling betrokken mensen afkomstig van de nationale bureaus en werkzaam als gedetacheerd nationaal deskundige. Ook de WIPO is vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling betrokken geweest. Elke structuur is afgestemd met de classificatiedeskundigen van de WIPO. Alle nationale bureaus zijn in de gelegenheid gesteld om hun mening en visie ten aanzien van de resultaten van het proces te geven. Ook de gebruikersverenigingen, vertegenwoordigd door INTA en MARQUES, waren als adviseur bij dit project betrokken.

5 Huidige situatie INLEIDING
Voordat we ingaan op de nieuwe situatie die door Taxonomie ontstaat, willen we aandacht besteden aan de huidige/recente status van het classificatieproces:

6 Classificatie van Nice
HUIDIGE SITUATIE Huidige classificatiesituatie Classificatie van Nice Geharmoniseerde database De classificatie van Nice: Versie 2013 van de 10e uitgave van de classificatie van Nice bevat ca. 9 000 termen. Deze termen zijn onderverdeeld in 45 klassen. De class headings van de classificatie van Nice geven de inhoud van de verschillende klassen aan. De classificatie van Nice vormt de basis van Taxonomie. De geharmoniseerde database: Deze gemeenschappelijke database met aanvaardbare termen wordt momenteel door 11 Europese bureaus gebruikt. Alle Europese bureaus moeten deze invoeren, onderhouden en ontwikkelen. Deze database bevat bijna 65 000 termen. De geharmoniseerde database levert de inhoud van Taxonomie.

7 Class 39 Huidige classificatiesituatie
HUIDIGE SITUATIE Huidige classificatiesituatie Class 39 Nice Class Headings Transport, Verpakking en opslag van goederen, Het coördineren van reisarrangementen voor individuele personen en groepen Bootvervoer, Vervoer door de lucht, Begeleiding van reizigers (Het organiseren van -), Vervoer per ambulance, Verhuur van rolstoelen, Lossingsdiensten, Vervoer door pijpleidingen, Passagiersvervoer, Verhuur van racewagens, Chauffeursdiensten, Vervoer per taxi, Organisatie van rondvaarten of cruises, Vervoer per spoor, Transportmakelaardij ,Vervoer per boot, Onderwater-redding, Verhuur van duikersklokken, Bezorgen van pizza's, Watervoorziening en –toevoer, Veerpontdiensten Tegenwoordig komen er dagelijks nieuwe waren en diensten op de markt. Al deze nieuwe waren en diensten worden ingepast in het systeem van de classificatie van Nice. Dit heeft echter tot gevolg dat de inhoud van vele Nice-klassen een steeds breder gebied bestrijkt. Dit leidt tot een classificatiesysteem waarbij de klassen dermate uiteenlopende soorten waren of diensten omvatten dat ze moeilijk vindbaar worden. Er ontstaan zo namelijk klassenummers waaronder een grote verzameling termen voor waren of diensten is gerangschikt. In vele klassen is er weinig of geen verband tussen vele van de waren of diensten in de klasse. De class headings uit de classificatie van Nice zijn beschikbaar, maar in veel gevallen zeggen deze weinig over de volledige inhoud van de klasse. Dit probleem kan worden ondervangen door de termen in de classificatie van Nice verder te structureren. Het resultaat is Taxonomie.

8 Taxonomie: basisbegrippen en grondbeginselen
In Taxonomie worden de termen voor waren en diensten uit het systeem van de classificatie van Nice verder gestructureerd.

9 BASISBEGRIPPEN Taxonomie: basisbegrippen Wat is een taxonomie? Hoe wordt taxonomie toegepast op de classificatie? Taxonomie heeft per definitie betrekking op het indelen van groepen […] op basis van gemeenschappelijke karakteristieken en het benoemen van deze groepen. Aan elke groep wordt een rang toegewezen en groepen met een bepaalde rang kunnen worden ondergebracht in een supergroep met een hogere rang. Op die manier ontstaat een hiërarchische ordening of classificatie. Taxonomie is van oorsprong een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het groeperen en ordenen van biologische organismen. Ook in de taalkunde wordt de taxonomische methode nu algemeen toegepast, waarbij talen worden gegroepeerd en geordend in taalfamilies, dialecten en accenten. Toepassing van de methode op de inhoud van de classificatie van Nice is eenvoudig: termen met soortgelijke karakteristieken worden gegroepeerd en geordend in een hiërarchische structuur, gerangschikt van algemeen naar specifiek.

10 Nice vormt de basis... ...waarop Taxonomie is gebouwd
GRONDBEGINSELEN Taxonomie: grondbeginselen Nice vormt de basis... ...waarop Taxonomie is gebouwd De classificatie van Nice is de standaard voor de classificatie van waren en diensten bij merkaanvragen en -registraties. Taxonomie vervangt de classificatie van Nice niet. Het is geen nieuw classificatiesysteem, maar vormt een aanvulling erop. Taxonomie gebruikt de classificatie van Nice als basis. De classificatie van Nice wordt dus niet gewijzigd. Veranderingen die het Comité van deskundigen in de classificatie van Nice doorvoert, worden in Taxonomie verwerkt. De onderverdeling in 45 klassen, het eerste niveau van Taxonomie, is ontleend aan de classificatie van Nice.

11 Termen, groepen en groepstitels
GRONDBEGINSELEN Taxonomie: grondbeginselen Termen, groepen en groepstitels Het basiselement van de taxonomie is de groep. Een groep bestaat uit termen met soortgelijke karakteristieken. Aan elke groep wordt een beschrijvende titel toegewezen. De bron van de gegevens is de geharmoniseerde database; deze bevat ca. 65 000 termen voor waren en diensten. Deze termen zijn al onderverdeeld in 45 klassen (Nice). De groepering van de termen is dus ontleend aan de classificatie van Nice. Mogelijke relaties tussen klassen worden genegeerd ("bouwmaterialen" in klasse 6 behoort tot een andere groep dan "bouwmaterialen" in klasse 19).

12 Taxonomie: grondbeginselen
Class 39 Navigatiediensten voor wereldwijde plaatsbepaling Bootvervoer Opslag van goederen Diensten op het gebied van passagiersvervoer Warmtetoevoer [distributie] Levering [distributie] van bestelde goederen Vervoer over zee Vervoer door de lucht Transport per automobiel Redding van schepen in nood Informatie op het gebied van verkeer Veerpontdiensten Begeleiding van reizigers (Het organiseren van -) Vervoer per aak Luchtvaart- en verschepingsdiensten Verhuur van opslagcontainers Krantenbezorging Vervoer per ambulance Vervoer per lichter Vervoer per tankschip Verhuur van garages Verhuur van rolstoelen Verhuur van pallets Informatie op het gebied van transport Lossingsdiensten Vervoer van passagiers per trein Redding van scheepsladingen Autobusdiensten Vervoer door pijpleidingen Verhuur van wandelwagentjes Het begeleiden van rondreizen Vlottrekken van schepen Transport per gepantserd voertuig Passagiersvervoer Zeesleepdiensten Distributie [levering] van goederen Waardetransport Verhuur van racewagens Reisinformatie Verzenddiensten Opslag van boten Chauffeursdiensten Vervoer per monorail Passagiersvervoer per schip Verhuur van boten Verhuur van automobielen Vervoer per taxi Verhuur van motorfietsen Aflevering van pakketten Verhuur van voertuigen Organisatie van rondvaarten of cruises Informatie met betrekking tot reizen Loodsdiensten Distributie van energie Vervoer per spoor Reisbegeleiding (Persoonlijke -) Het plannen van routes Verhuur van opslagruimten Kruiersdiensten Verhuur van gekoelde kasten voor voedsel Watervoorziening Transport van goederen Reserveren van huurauto's Vervoer per boot Transport per vrachtschip Gastoevoer [distributie] Goederentransport Goederentrein (Vervoer per -) Onderwater-redding Verschepen van goederen Propellervliegtuig (Vervoer per -) Verhuur van duikersklokken Berging van auto's Aanvoer van water Postbestelling Charterdiensten Huur van opslagruimte in pakhuizen Depotopslag Aanlegfaciliteiten (Ter beschikking stellen van -) Bezorgen van pizza's Bergen van schepen Diensten op het gebied van luchttransport Het organiseren en leiden van reizen Informatie inzake opslag Luchtvervoer Cruises Watervoorziening en -toevoer Luchtnavigatiediensten Het opsporen van vrachten Opslag van bont Verhuur van vliegtuigmotoren Diensten van parkeerterreinen Vervoer per vliegtuig met turbostraalmotor Ter beschikking stellen van parkeerfaciliteiten voor vervoermiddelen Organisatie van excursies Sleepdiensten voor vliegtuigen Veerdiensten Wanneer we een selectie van de termen in de database bekijken, in dit geval klasse 39, valt ons, met de kennis van de inhoud van de classificatie van Nice die we hebben, een patroon op: de meeste termen hebben betrekking op de transportsector. Uiteraard zijn niet alle klassen even homogeen en is het niet altijd zo eenvoudig om een patroon te ontdekken. Bij nadere beschouwing blijkt dat de afzonderlijke termen…

13 Taxonomie: grondbeginselen
Class 39 Navigatiediensten voor wereldwijde plaatsbepaling Bootvervoer Opslag van goederen Diensten op het gebied van passagiersvervoer Warmtetoevoer [distributie] Levering [distributie] van bestelde goederen Vervoer over zee Vervoer door de lucht Transport per automobiel Redding van schepen in nood Informatie op het gebied van verkeer Veerpontdiensten Begeleiding van reizigers (Het organiseren van -) Vervoer per aak Luchtvaart- en verschepingsdiensten Verhuur van opslagcontainers Krantenbezorging Vervoer per ambulance Vervoer per lichter Vervoer per tankschip Verhuur van garages Verhuur van rolstoelen Verhuur van pallets Informatie op het gebied van transport Lossingsdiensten Vervoer van passagiers per trein Redding van scheepsladingen Autobusdiensten Vervoer door pijpleidingen Verhuur van wandelwagentjes Het begeleiden van rondreizen Vlottrekken van schepen Transport per gepantserd voertuig Passagiersvervoer Zeesleepdiensten Distributie [levering] van goederen Waardetransport Verhuur van racewagens Reisinformatie Verzenddiensten Opslag van boten Chauffeursdiensten Vervoer per monorail Passagiersvervoer per schip Verhuur van boten Verhuur van automobielen Vervoer per taxi Verhuur van motorfietsen Aflevering van pakketten Verhuur van voertuigen Organisatie van rondvaarten of cruises Informatie met betrekking tot reizen Loodsdiensten Distributie van energie Vervoer per spoor Reisbegeleiding (Persoonlijke -) Het plannen van routes Verhuur van opslagruimten Kruiersdiensten Verhuur van gekoelde kasten voor voedsel Watervoorziening Transport van goederen Reserveren van huurauto's Vervoer per boot Transport per vrachtschip Gastoevoer [distributie] Goederentransport Goederentrein (Vervoer per -) Onderwater-redding Verschepen van goederen Propellervliegtuig (Vervoer per -) Verhuur van duikersklokken Berging van auto's Aanvoer van water Postbestelling Charterdiensten Huur van opslagruimte in pakhuizen Depotopslag Aanlegfaciliteiten (Ter beschikking stellen van -) Bezorgen van pizza's Bergen van schepen Diensten op het gebied van luchttransport Het organiseren en leiden van reizen Informatie inzake opslag Luchtvervoer Cruises Watervoorziening en -toevoer Luchtnavigatiediensten Het opsporen van vrachten Opslag van bont Verhuur van vliegtuigmotoren Diensten van parkeerterreinen Vervoer per vliegtuig met turbostraalmotor Ter beschikking stellen van parkeerfaciliteiten voor vervoermiddelen Organisatie van excursies Sleepdiensten voor vliegtuigen Veerdiensten …NIET allemaal verband houden met de transportsector. In plaats daarvan houden ze verband met zaken als: Opslag Parkeren Distributie via pijpleidingen en kabels. Deze termen moeten dus in andere groepen worden ondergebracht.

14 Taxonomie: grondbeginselen
Trasport Informatie op het gebied van verkeer Bootvervoer Vervoer per boot Luchtvaart- en verschepingsdiensten Informatie op het gebied van transport Vervoer over zee Transport per automobiel Loodsdiensten Propellervliegtuig (Vervoer per -) Vervoer per aak Vervoer door de lucht Vervoer per spoor Vervoer per monorail Diensten op het gebied van luchttransport Vervoer per vliegtuig met turbostraalmotor Navigatie (positie-, route- en koersbepaling) Transport en levering van goederen Verhuur van transportmiddelen Reizigersvervoer Redding, berging en sleepdiensten Navigatiediensten voor wereldwijde plaatsbepaling Levering [distributie] van bestelde goederen Verhuur van boten Redding van scheepsladingen Het opsporen van vrachten Distributie [levering] van goederen Cruises Vlottrekken van schepen Luchtnavigatiediensten Verzenddiensten Organisatie van excursies Sleepdiensten voor vliegtuigen Het plannen van routes Transport van goederen Verhuur van automobielen Veerpontdiensten Onderwater-redding Goederentransport Verhuur van voertuigen Autobusdiensten Lossingsdiensten Reserveren van huurauto's Begeleiding van reizigers (Het organiseren van -) Berging van auto's Charterdiensten Verhuur van rolstoelen Het organiseren en leiden van reizen Bergen van schepen Verhuur van racewagens Vervoer per ambulance Redding van schepen in nood Bezorgen van pizza's Verhuur van duikersklokken Passagiersvervoer Verschepen van goederen Chauffeursdiensten Krantenbezorging Verhuur van wandelwagentjes Vervoer per taxi Verhuur van motorfietsen Organisatie van rondvaarten of cruises Veerdiensten De overige gegevens hebben betrekking op termen die verband houden met de transportsector. Er zijn dus speciale groepen die verband houden met de transportsector, maar specifieker zijn: Goederentransport Reizigersvervoer Verhuur van transportmiddelen Navigatie En een verzamelgroep voor alle termen die verband houden met bergings- en reddingstransport. Het is daarnaast mogelijk om een aantal van deze termen in nog specifiekere groepen onder te brengen.

15 Taxonomie: grondbeginselen
Trasport Navigatie (positie-, route- en koersbepaling) Transport en levering van goederen Verhuur van transportmiddelen Reizigersvervoer Redding, berging en sleepdiensten Tot slot moet er een geschikte groepstitel voor de groep worden bedacht. Deze titel moet een nauwkeurige beschrijving van de groep geven en de lading dekken. Daarom moet erop worden gelet dat alle termen in de groep onder de titel vallen. Dit is een van de moeilijkste opgaven bij het tot stand brengen van de taxonomie, want de titel moet zo mogelijk classificeerbaar zijn en tegelijkertijd vaag genoeg zijn om een brede inhoud te bestrijken. Met het oog op de continuïteit is het tevens van belang dat deze titels niet al te vaak worden gewijzigd. Er moet dus ook rekening mee worden gehouden dat mogelijke toekomstige waren, die vergelijkbaar zijn met de waren die op dit moment deel uitmaken van de groep, onder de titel kunnen worden ondergebracht. Een groepstitel moet aan de volgende criteria voldoen: Hij moet geschikt zijn voor alle termen in de groep. Hij moet dermate vaag zijn dat toekomstige soortgelijke waren en diensten eronder kunnen vallen. Er mag bij voorkeur geen overlap zijn met andere groepen in dezelfde klasse. Hij moet classificeerbaar zijn.

16 Bomen, hiërarchieën en verbindingen
GRONDBEGINSELEN Taxonomie: grondbeginselen Bomen, hiërarchieën en verbindingen Zodra de groepen zijn gedefinieerd, moeten deze worden geordend in een hiërarchische boomstructuur, het tweede basisonderdeel van een taxonomie. In het voorbeeld van klasse 39 was sprake van de groep TRANSPORT. Deze omvatte vijf groepen met specifieke transportdiensten. Zoals gezegd houden niet alle termen in de klasse direct verband met de transportsector.

17 CLASS 39 Taxonomie: grondbeginselen
Distributie via pijpleidingen en kabels Transport Verpakking en opslag van goederen Parking en opslag van voertuigen, aanlegplaatsen Navigatie (positie-, route- en koersbepaling) Transport en levering van goederen Verhuur van transportmiddelen Reizigersvervoer Redding, berging en sleepdiensten Zoals gezegd wordt de basis gevormd door de classificatie van Nice en daarom bestaat het hoogste niveau van de structuren uit het nummer van de Nice-klasse. Op het hoogste niveau bevindt zich de groep Transport, samen met drie andere groepen voor termen in klasse 39 die niet direct verband houden met de transportsector. De groep Transport is onderverdeeld in vijf subgroepen voor specifiekere termen. Deze klasse bevat zowaar nog een vierde niveau met nog specifiekere termen. Vrachtvervoer en verhuisdiensten Postbezorging en koeriersdiensten Rondleidingen en excursies

18 Van algemeen naar specifiek
GRONDBEGINSELEN Taxonomie: grondbeginselen Van algemeen naar specifiek Een van de basisbeginselen van de taxonomie is het ordeningsbeginsel van algemeen naar specifiek. De groepen op het hoogste niveau zijn algemeen van aard, de groepen op de niveaus daaronder specifiek. Dit beginsel is echter alleen van toepassing op de groepstitels; ook een groep op het hoogste niveau kan zeer specifieke termen omvatten: Daar zijn praktische redenen voor. Wanneer voor afzonderlijke termen steeds nieuwe groepen worden gemaakt, gaat dat ten koste van de praktische bruikbaarheid van de hiërarchie. Een volledige taxonomie is onpraktisch en niet geschikt voor eindgebruikers.

19 Taxonomie: grondbeginselen
Transport Het verplaatsen van personen, dieren of goederen. Transport en levering van goederen Specifieker: heeft alleen betrekking op goederen, niet op personen. Postbezorging en koeriersdiensten Nog specifieker: heeft alleen betrekking op een bepaald soort goederen. Dit is de algemene structuur van de transportdiensten in klasse 39: Direct onder het klassenummer bevinden zich in principe geen termen of concepten. Alleen groepstitels zijn rechtstreeks gekoppeld aan het klassenummer. Taalkundig gezien hebben alle titels op het hoogste niveau betrekking op alle gegevens eronder, ongeacht of dit termen dan wel specifiekere subgroepen zijn.

20 Afwijzing van aansprakelijkheid
GRONDBEGINSELEN Taxonomie: grondbeginselen Afwijzing van aansprakelijkheid Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie die verband houdt met Taxonomie en de classicificatie van Nice. Geen van de deelnemende bureaus verklaart of geeft te kennen dat de structuren wettelijk bindend zijn. Uiteindelijk wordt de betekenis van de termen in de lijst van waren en diensten geïnterpreteerd door de bevoegde instantie. Dit wordt duidelijk aangegeven in de disclaimer die de deelnemende bureaus bij elke implementatie verstrekken.

21 Taxonomie: totstandkoming
Aan dit nieuwe systeem is drie jaar gewerkt. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is dit nog niet eerder gedaan en daarom moesten wij op vele gebieden improviseren. Tijdens het samenstellen van de structuren ontstond een methodiek en werden bepaalde grondbeginselen geformuleerd: Gezien het grote aantal variabelen en de vele belanghebben zou het vooraf vaststellen van regels en methoden alleen maar contraproductief hebben gewerkt. Vooraf vastgestelde regels zouden de mogelijkheden hebben beperkt en de voortgang en de aanpassingsmogelijkheden van de structuren alleen maar hebben belemmerd. Eén ding was echter vanaf het begin duidelijk: de classificatie van Nice vormt de basis van de hele structuur.

22 Het wiel niet opnieuw uitvinden
TOTSTANDKOMING Taxonomie: totstandkoming Het wiel niet opnieuw uitvinden Hiërarchieën van waren en diensten uit het verleden Voordat we met een project van een dergelijke omvang begonnen, zijn we eerst nagegaan of er geen bestaand systeem was dat we konden aanpassen: De octrooiclassificatie – alleen voor goederen en veeleer gericht op technische oplossingen dan op eindproducten. De classificatie van Locarno – ook alleen voor goederen en niet uitgebreid genoeg. De tariefindeling – geen diensten en niet volledig. De classificatie van overheidsopdrachten – niet uitgebreid of gedetailleerd genoeg. Doordat we ons hadden vastgelegd op het gebruik van de classificatie van Nice, was geen van de bestaande classificatiesystemen bruikbaar. Geen enkel ander systeem was vergelijkbaar met de classificatie van Nice of kon daar zonder al te veel moeite aan worden aangepast. Er moest daarom een geheel nieuwe taxonomie worden ontwikkeld op basis van de classificatie van Nice.

23 TOTSTANDKOMING Taxonomie: totstandkoming Aangepast aan de markt Aanpassing van de classificatie aan de markt en niet andersom Vanaf het begin van het project stond één ding vast: het resultaat van de ontwikkeling moest aangepast zijn aan de markt. De indeling van de termen in de groepen is gebaseerd op de marktrealiteit (voor zover wij daar inzicht in hebben). De gebruikte karakteristieken zijn eerder gebaseerd op de marktsectoren dan op de traditionele classificatie. Doel en toepassing wegen zwaarder dan bijvoorbeeld de materialen.

24 Regels en methodiek Taxonomie: totstandkoming TOTSTANDKOMING
Bij het samenstellen van de taxonomie zijn de volgende algemene grondbeginselen gehanteerd (naast de classificatie van Nice): Elke klasse omvat een hiërarchie, gevuld met termen uit de geharmoniseerde database. Op het hoogste niveau van elke klasse bevindt zich het klassenummer; dit niveau omvat geen termen. Elke klasse bevat ten minste één onderliggend niveau. Elke groep heeft een titel. Het aantal niveaus wordt bepaald door de complexiteit van de klasse. De taxonomie moet flexibel en aanpasbaar zijn. Op elk niveau zijn toevoegingen en veranderingen mogelijk.

25 Grondbeginselen voor de samenstelling van groepen
TOTSTANDKOMING Taxonomie: totstandkoming Grondbeginselen voor de samenstelling van groepen Samenstelling van groepen Een groep is een verzameling concepten/termen met een of meer gemeenschappelijke karakteristieken. Welke gemeenschappelijke karakteristieken dat zijn is afhankelijk van de klasse en/of de marktrealiteit. De groepen en hun titels moeten volledig en nauwkeurig zijn: De groep "Overige" is uit den boze. Alle termen worden toegewezen aan groepen, met passende titels. Groepen worden samengesteld aan de hand van de volgende aspecten: Karakteristieken Doel Eenvoud/complexiteit Doelgroep Verkoopkanalen Alle groepen worden voorzien van een titel die een beschrijving van de inhoud van de groep geeft en deze duidelijk onderscheidt van andere groepen in dezelfde klasse. Taalkundig gezien moet de titel van een groep alle termen omvatten die zich verderop in de hiërarchie bevinden. Groepstitels moeten specifieker zijn dan de bovenliggende term.

26 Regels voor het vullen van de groepen
TOTSTANDKOMING Taxonomie: totstandkoming Regels voor het vullen van de groepen Toevoeging van termen aan groepen Elke term in de geharmoniseerde database moet worden toegewezen aan ten minste één groep. Voordat een nieuwe term in de geharmoniseerde database kan worden ingevoerd, moet deze ergens in de taxonomie worden opgenomen (voor de context). Een term kan meerdere bovenliggende termen hebben. Deze moeten zich in verschillende ketens in de hiërarchie bevinden. De termen worden zo laag mogelijk in de hiërarchie geplaatst.

27 Omvang van de structuur
TOTSTANDKOMING Taxonomie: totstandkoming Omvang van de structuur Hoe gedetailleerd en hoe uitgebreid? De omvang wordt bepaald door praktische overwegingen: Een te uitgebreide hiërarchie gaat ten koste van de bruikbaarheid (geen groepen met één term!). Een te gedetailleerde hiërarchie wordt te complex (te vaak klikken en te onoverzichtelijk). Een te beperkte en te summiere hiërarchie is nutteloos. De structuur moet volledig zijn: De groep "Overige" is uit den boze. Alle termen worden toegewezen aan groepen, met beschrijvende titels. De database bevat geen termen die nergens bijhoren. Er moet worden gestreefd naar de juiste balans: de gebruikte groepen moeten overeenstemmen met de marktrealiteit, maar wel worden ingepast in de hiërarchische structuur, met behoud van de bruikbaarheid voor de eindgebruiker.

28 Taxonomie: aanpassing
Wanneer de markt verandert, moeten de geharmoniseerde database en de taxonomie worden aangepast. Ook veranderingen in de classificatie van Nice leiden tot aanpassing van de taxonomie. Zonder actieve aanpassing en onderhoud blijft de taxonomie niet actueel en verliest deze aan geldigheid en bruikbaarheid. De deelnemende bureaus zijn verantwoordelijk voor de aanpassing en het onderhoud van de taxonomie en de geharmoniseerde database. Het kernteam is belast met de coördinatie en het bewaken van de continuïteit. De bureaus helpen er mee voor zorgen dat de inhoud en de structuur steeds up-to-date zijn.

29 Nieuwe uitgaven van de classificatie van Nice
AANPASSING Taxonomie: aanpassing Nieuwe uitgaven van de classificatie van Nice Wanneer er een nieuwe uitgave van de classificatie van Nice uitkomt, moet de geharmoniseerde database en mogelijk ook de taxonomie worden aangepast. Dankzij de structuur van de taxonomie kunnen veranderingen in de classificatie van Nice gemakkelijker worden verwerkt en is dit minder tijdrovend. Vroeger moesten hele klassen handmatig worden gecontroleerd en gecorrigeerd wanneer termen werden verplaatst of toegevoegd in een klasse die eerder bij een andere klasse in de geharmoniseerde database behoorden. Aangezien de klassen nu getaxonomiseerd zijn, kunnen groepen die tussen klassen worden verplaatst eenvoudigweg aan de nieuwe klasse worden toegewezen, met alle bijbehorende termen en subgroepen in de hiërarchie. Uiteraard moet het resultaat nog wel worden gecontroleerd, maar de hoeveelheid te controleren gegevens is beperkt.

30 Aanpassing aan de markt
Taxonomie: aanpassing Aanpassing aan de markt De meeste waren en diensten die op de markt komen, kunnen in de huidige taxonomie worden ondergebracht. Nieuwe waren of diensten moeten eerst worden getaxonomiseerd voordat ze in de database worden ingevoerd en in bepaalde gevallen moeten er nieuwe groepen worden gedefinieerd, bijvoorbeeld wanneer er volledig nieuwe waren of diensten op de markt komen of wanneer er een nieuwe marktsector ontstaat.

31 CLASS 39 Taxonomie: aanpassing Diensten voor tijdreizen Transport
Distributie via pijpleidingen en kabels Transport Verpakking en opslag van goederen Parking en opslag van voertuigen, aanlegplaatsen Navigatie (positie-, route- en koersbepaling) Transport en levering van goederen Verhuur van transportmiddelen Reizigersvervoer Redding, berging en sleepdiensten Teleportatiediensten Teleportatiediensten (denk aan Star Trek: ”Beam me up, Scottie!”) – in feite nog steeds transport, goederen of personen verplaatsen van punt A naar punt B. Tijdreisdiensten (à la ”Back to the future”) – nieuw, geen verplaatsing in de ruimte, alleen in de tijd, maar nog steeds een dienst uit klasse 39. Vrachtvervoer en verhuisdiensten Postbezorging en koeriersdiensten Rondleidingen en excursies

32 Samenwerking en coördinatie
AANPASSING Taxonomie: aanpassing Samenwerking en coördinatie BHIM Nationale bureaus WIPO Gebruikersverenigingen Taxonomie is de vrucht van een samenwerking tussen het BHIM en de nationale bureaus. Ook de aanpassing vereist samenwerking. Elke verandering zal worden besproken en afgestemd met de WIPO om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde versie van Taxonomie gebruikt. Ook gebruikersverenigingen spelen een belangrijke rol omdat zij een unieke band met de markt hebben en het perspectief van de eindgebruiker kunnen verschaffen. Hun input en adviezen zijn van groot belang.

33 Class scopes De ontwikkeling van Taxonomie heeft geleid tot de samenstelling van zogenaamde 'class scopes'.

34 Nevenproduct van Taxonomie
CLASS SCOPES Class scopes Nevenproduct van Taxonomie Wie niet vertrouwd is met ons classificatiesysteem weet vermoedelijk niet wat de verschillende klassen bevatten. De class headings van de classificatie van Nice bieden weliswaar een overzicht van de inhoud van de verschillende klassen, maar zijn geenszins volledig en bevatten tal van verwarrende en zeer specifieke termen. Met de uitspraak in de zaak betreffende het woordteken "IP Translator" ontstond het besef dat er behoefte was aan een nieuwe manier om de inhoud van de verschillende klassen te beschrijven. Om die reden zijn de scopes in het leven geroepen; deze vormen een korte en beknopte lijst van aanvaardbare termen voor waren en diensten, met bij voorkeur een beschrijving van de volledige inhoud van de klasse in de database op dat moment.

35 CLASS 45 Class scopes Persoonlijke en sociale diensten
Diensten op het gebied van veiligheid, redding, bewaking en handhaving Persoonlijke en sociale diensten Juridische diensten De class scopes zijn in beginsel zeer eenvoudig van opzet: We beginnen met de titels op het hoogste niveau van de taxonomie. Op basis van het principe "het betekent wat er staat" omvatten de titels per definitie de volledige inhoud van de groepen. In dit geval: Diensten op het gebied van veiligheid, redding, bewaking en handhaving Persoonlijke en sociale diensten Juridische diensten In bepaalde gevallen is de titel van de groep op het hoogste niveau noodgedwongen zo vaag gehouden dat deze niet als classificatieterm kan dienen. In die gevallen omvat de scope de subgroepen van de groep met de vage titel en wordt deze nader omschreven (met behulp van ”te weten”): “Persoonlijke en sociale diensten” is te vaag. Door specificatie met subgroepen ontstaat “Persoonlijke en sociale diensten, te weten Astrologische en spirituele diensten, Diensten van detectives, Ontmoetingsdiensten, Begrafenisdiensten, Religieuze diensten, Verhuur van kleding” Direct onder de groep met een vage titel bevinden zich vaak losse termen. Voor de volledigheid moeten ook deze in de class scopes worden opgenomen. Omdat hun aantal te klein is voor een afzonderlijke taxonomische groep, worden deze (omwille van de bruikbaarheid) opgenomen in speciaal voor dit doel in het leven geroepen scopegroepen: De scopegroepen maken geen deel uit van de taxonomie. De scopegroepen zijn klein en vaak zeer specifiek van aard. Voorbeelden van scopegroepen (45): Individuele winkeldiensten, Correspondentiebureaus, Lobbyen voor politieke doeleinden. Astrologische en spirituele diensten Diensten van detectives Ontmoetingsdiensten Begrafenisdiensten Religieuze diensten Verhuur van kleding

36 getaxonomiseerde classificatie
Voordelen van getaxonomiseerde classificatie Naar onze mening is Taxonomie een grote verbetering ten opzichte van het huidige classificatiesysteem. Een van de directe voordelen van deze implementatie van Taxonomie is dat hiermee sneller en eenvoudiger lijsten van waren en diensten samengesteld kunnen worden. De eerste implementatie is veelbelovend, zowel bij gebruik als classificatiehulpmiddel als voor automatiseringsdoeleinden. Daarnaast biedt Taxonomie naar onze mening nog meer voordelen.

37 Structuur Indeling van waren en diensten
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Structuur Indeling van waren en diensten In Taxonomie wordt de grote hoeveelheid gegevens uit de geharmoniseerde database van waren en diensten gestructureerd, waardoor zowel de eindgebruikers als de beheerders van de gegevens zich een beter beeld kunnen vormen van de daadwerkelijke inhoud van de database. Deze structuur ligt aan de basis van alle voordelen en de implementatie.

38 Transparantie Interpretatie van de classificatie
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Transparantie Interpretatie van de classificatie Door toevoeging van een structuur met groepen met beschrijvende titels in de Nice-klassen wordt de volledige inhoud van de klassen inzichtelijk. Op die manier wordt het eenvoudiger de volledige inhoud van elke klasse af te leiden. Door de waren en diensten onder te brengen in groepen met soortgelijke karakteristieken worden de termen in de juiste context geplaatst, wat bevorderlijk is voor het begrip. Daarnaast kunnen de structuren helpen bij het vinden van soortgelijke waren en diensten, zowel binnen de groepen als tussen verschillende groepen in verschillende klassen.

39 Begripsverbetering Duidelijkheid en volledigheid
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Begripsverbetering Duidelijkheid en volledigheid De manier waarop de gegevens zijn gestructureerd en de daaruit volgende transparantie moeten leiden tot een beter inzicht in hoe de classificatie in zijn werk gaat. Tijdens de werkzaamheden werd duidelijk op welke punten verbetering van het systeem van de classificatie van Nice mogelijk is.

40 Samenstelling van lijsten
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Samenstelling van lijsten Gemakkelijker de juiste termen vinden De samenstelling van een lijst van waren en diensten wordt vaak bemoeilijkt door problemen met het vinden van de juiste termen voor de beoogde waren of diensten. De geharmoniseerde database bevat zoveel termen dat het bepalen van de beschermingsomvang tijdrovend is en de mate van onzekerheid desalniettemin groot blijft. De indeling van de termen maakt het mogelijk alle termen met soortgelijke karakteristieken weer te geven, zodat men niet het risico loopt termen te missen vanwege onbekende bewoordingen of een afwijkende spelling. De hiërarchische structuur maakt het tevens mogelijk te bepalen hoe specifiek of algemeen u wilt zijn bij het selecteren van termen. Afhankelijk van het niveau van de hiërarchie waarop wordt gezocht, worden meer of minder specifieke termen gevonden. Dit vereenvoudigt het samenstellen van een volledige lijst van waren en diensten en garandeert dat er geen andere termen in de database voorkomen die de lading beter dekken of een betere bescherming bieden.

41 Vergelijking van lijsten
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Vergelijking van lijsten Snel opvragen van soortgelijke termen Bij het vergelijken van lijsten met waren en diensten is het vaak moeilijk een overzicht te krijgen van soortgelijke termen. Hoewel de taxonomie geen juridische gevolgen heeft, kan de gebruiker zich aan de hand van de groepen snel een beeld vormen van soortgelijke termen. Al bladerend door de volledige inhoud van een groep, die vaak maar een fractie van de termen in de hele klasse bevat, kan men zich een beeld vormen van de context van de termen en lijsten probleemloos vergelijken.

42 Gegevensbeheer Beheer van de inhoud
VOORDELEN Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie Gegevensbeheer Beheer van de inhoud Veranderingen in de classificatie van Nice kosten de merkenbureaus altijd veel tijd vanwege: Het verplaatsen en veranderen van de termen uit de officiële alfabetische lijst. Het zoeken van soortgelijke termen in de geharmoniseerde database waarvan de definitie moet worden gewijzigd of die moeten worden verplaatst. Deze werkzaamheden zijn arbeidsinstensief, met name bij gegevenssets van de omvang van de geharmoniseerde database. Dankzij Taxonomie hoeft slechts een gedeelte van de gegevens handmatig te worden bewerkt. In bepaalde gevallen kunnen hele groepen in Taxonomie in één keer worden verplaatst. In andere gevallen moeten de gegevens wel handmatig worden gecontroleerd en bewerkt, maar gaat het slechts om een klein gedeelte van de volledige klasse. Bovendien blijkt uit de taxonomie, waarin immers alle termen worden geclassificeerd, duidelijk waar de onvolkomenheden in de database zich bevinden en waar er nieuwe concepten moeten worden gedefinieerd. Doordat de classificatie van Nice op transparante en hiërarchische wijze wordt ontsloten, vereenvoudigt Taxonomie tevens het zoeken naar bestaande patronen en inconsistenties in de classificatie van Nice. De toegepaste structuur maakt het eenvoudiger de gebieden in de classificatie van Nice aan te wijzen die moeten worden aangepast.

43 convergentiecontinuïteit
Kernteam convergentiecontinuïteit Wil de taxonomie relevant en up-to-date blijven, dan moet deze doorlopend aan de economische markten worden aangepast. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende bureaus. De nationale bureaus en gebruiksverenigingen worden geacht met voorstellen te komen voor nieuwe termen en aanpassingen voor de taxonomie. Om een zeker continuïts- en nalevingsniveau te handhaven moet er een team van deskundigen worden samengesteld dat wordt belast met het beheer van de wijzigingen en de aanpassingen in overeenstemming met de regels en de grondbeginselen. Hiertoe wordt het kernteam convergentiecontinuïteit opgericht, dat zich ook met het onderhoud zal bezighouden.

44 Ondersteuning, beveiliging en validatie
KERNTEAM Ondersteuning, beveiliging en validatie Het kernteam, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale bureaus, is belast met de bewaking van de continuïteit en de geldigheid van de taxonomie en de geharmoniseerde database. Het werkt hierbij nauw samen met de classificatiedeskundigen van de nationale bureaus. Het kernteam krijgt de volgende bevoegdheden met betrekking tot Taxonomie: Taxonomisering van voorgestelde concepten in de harmonisatieworkflow. Vaststelling van mogelijke uitbreidingen van de structuren in Taxonomie. Correctie van de huidige structuur. Levering van expertise en advies op het gebied van taxonomie, classificatie en de geharmoniseerde workflow. Al deze bevoegdheden worden uitgeoefend in samenwerking met de nationale bureaus.

45 Taxonomie: implementatie
Taxonomie is een prachtig systeem, maar het staat of valt met de implementatie en de bruikbaarheid ervan. De eerste implementatie behelst de basismogelijkheden die de structurering biedt. Op termijn kan worden gedacht aan het toevoegen van aanvullende functionaliteit.

46 Eerste implementatie TMclass Elektronisch indienen van aanvragen
Taxonomie: implementatie Eerste implementatie TMclass Elektronisch indienen van aanvragen TMclass, de eerste implementatie van Taxonomie, is een hulpprogramma waarmee de waren en diensten kunnen worden doorzocht. Aangezien de implementatie gebaseerd is op de geharmoniseerde database, wordt deze in eerste instantie alleen gebruikt door de geharmoniseerde bureaus. De functionaliteit voor de eindgebruiker blijft vooralsnog beperkt tot blader- en filteropties: Gebruikers kunnen in Taxonomie door de volledige database van waren en diensten bladeren zonder dat ze het overzicht verliezen of moeite hebben om de juiste termen te vinden. De andere grote verandering heeft betrekking op de mogelijkheid de zoekresultaten op meer dan alleen de klasse te filteren. Op termijn wordt vergelijkbare functionaliteit geïntroduceerd in het hulpprogramma voor het indienen van elektronische aanvragen, als onderdeel van het Future Software Package (Toekomstig softwarepakket). Het indienen van elektronische aanvragen is voor later, zodat de ervaringen van gebruikers met TMclass kunnen worden meegenomen. Taxonomie wordt ook beschikbaar gesteld in vorm van een webservice voor de geharmoniseerde database. Daarmee kunnen de bureaus die over een eigen toepassing voor het indienen van elektronische aanvragen beschikken toch gebruikmaken van de krachtige getaxonomiseerde database en hun gebruikers de nieuwste functionaliteit voor het doorzoeken van classificatiegegevens bieden. De WIPO heeft een eigen implementatie van Taxonomie ontwikkeld, maar deze wordt in eerste instantie alleen toegepast op de alfabetische lijst. In april heeft de WIPO haar versie van Taxonomie online gezet. WIPO/Nice Webservices

47 TMclass Boomstructuur en pagina met resultaten
IMPLEMENTATIE Taxonomie: implementatie TMclass Boomstructuur en pagina met resultaten Demonstreren in TMclass. Het bovenste gedeelte van het scherm van TMclass bevat de navigatieopties, met meteen daaronder de zoekfuncties. Het hoofdgedeelte van het scherm bestaat uit twee delen (wanneer is gezocht in de gegevens van een getaxonomiseerd bureau): De linkerkant van het scherm bevat de boomstructuur van de taxonomie. Aan de rechterkant worden de concepten en termen uit de geharmoniseerde database weergegeven.

48 Bladeren Weergave van alle termen Taxonomie: implementatie
Demonstreren in TMclass. Een overzicht van de hele classificatie laat zich het gemakkelijkst weergeven door door de volledige inhoud van de database te bladeren. Wanneer u een lege zoekopdracht opgeeft, worden alle resultaten in alle klassen getoond, waarbij de taxonomieboom aan de linkerkant wordt weergegeven. Wanneer u de muis op een van de klassen laat rusten, verschijnt het pop- upvenster met de bijbehorende class scopes. Wanneer u op het plusteken naast de klasse klikt, wordt de boomstructuur uitgevouwen en worden de groepen binnen de desbetreffende klasse weergegeven. Wanneer u op een groep klikt, wordt aan de rechterkant de resultaattabel met de volledige inhoud van die groep weergegeven. Op die manier kunt u door de volledige inhoud bladeren en de juiste termen zoeken, zonder dat u iets hoeft te weten van de taalkundige aspecten van de classificatie of de manier waarop de classificatie van oudsher werkt.

49 Filters gebruiken Verfijning van zoekopdrachten
IMPLEMENTATIE Taxonomie: implementatie Filters gebruiken Verfijning van zoekopdrachten Demonstreren in TMclass. Na het doorzoeken van de taxonomie kunt u de zoekresultaten verder verfijnen door een filter in te stellen. De resultaten van een zoekbewerking worden weergegeven in het resultaatvenster aan de rechterkant. Vanwege de omvang van de database leveren gangbare zoekwoorden al snel een flinke hoeveelheid resultaten op. Dankzij de taxonomische lijst aan de linkerkant, die nu alleen de groepen met termen bevat die het opgegeven zoekwoord bevatten, kunnen de resultaten moeiteloos worden gefilterd en beperkt tot de voor die zoekopdracht relevante termen.

50 Omhoog en omlaag navigeren
IMPLEMENTATIE Taxonomie: implementatie Omhoog en omlaag navigeren Geavanceerde opties voor bladeren en zoeken Demonstreren in TMclass. Aanvullende geavanceerde functies: Omhoog navigeren met behulp van 'breadcrumbs' Het pad van een term bepalen

51 Totstandkoming Samenstelling van een lijst van waren en diensten
IMPLEMENTATIE Het gebruik van scenario's in TMclass Totstandkoming Samenstelling van een lijst van waren en diensten Demonstreren in TMclass. Hier wordt een voorbeeld gegeven van de manier waarop een lijst van waren en diensten kan worden samengesteld. Met behulp van MyList.

52 Vergelijkingen Zoeken van mogelijke overeenkomsten
IMPLEMENTATIE Het gebruik van scenario's in TMclass Vergelijkingen Zoeken van mogelijke overeenkomsten Demonstreren in TMclass. Hier wordt een voorbeeld gegeven van de manier waarop lijsten met waren en diensten kunnen worden vergeleken.

53 Hands-on onderhoud Taxonomiebeheer in de
IMPLEMENTATIE Onderhoud van de database Hands-on onderhoud Taxonomiebeheer in de Terminology Maintenance Console Demonstreren in TMC. Functies voor taxonomiebeheer in de Terminology Maintenance Console (TMC).

54 Neem contact met ons op:
(+ 34) (centrale) (+ 34) (technische incidenten e-business) (+ 34) (fax) twitter/oamitweets youtube/oamitubes Neem contact met ons op: Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Taxonomie – Wat is het, wat doet het en wat kun je ermee? NAAM DATUM"

Verwante presentaties


Ads door Google