De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma dinsdag 18 september  Lesplein leerjaar 3 en 4  Boekje Programma Toetsing en Afsluiting  Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma dinsdag 18 september  Lesplein leerjaar 3 en 4  Boekje Programma Toetsing en Afsluiting  Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal."— Transcript van de presentatie:

1 Programma dinsdag 18 september  Lesplein leerjaar 3 en 4  Boekje Programma Toetsing en Afsluiting  Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal schriftelijk examen  Informatie Decaan  Voor iedereen is er een hand-out van deze presentatie.

2 Lesplein in leerjaar 3 en 4  Samenwerken  Zelfstandig werken  Plannen  PTA

3 APK voor leerlingen  ‘Ambachtelijke vaardigheid’: maken van stof, oefenen, leren en begrijpen  ‘Persoonlijke vaardigheden’: werken in een grotere groep, samenwerken  Kennis + feiten toepassen in ander verband (bijv. sectorwerkst. in klas 4) Allemaal vaardigheden voor het MBO of de bovenbouw van de Havo

4 Lesplein? Is dat wel zo nieuw?  Al bekend vanaf de basisschool (‘taakwerk’)  Vanaf klas 1 van het Oscar ook al  Samenhang tussen vakken  Voorbereiding op ROCs  Geen lesuitval  De leerling staat centraal

5 Lespleinvakken leerjaar 3 en 4  Nederlands = examenvak in klas 4  Engels = examenvak in klas 4  Wiskunde = keuzevak in klas 4  Maatschappijleer = schoolexamenvak*)  Geschiedenis = keuzevak in klas 4  Klas 4: verplicht Sectorwerkstuk  Klas 4: verplichte VOS-activiteit

6 Wat is er precies anders?  Kritisch kijken naar gedrag en houding  ROC- en/of Havo 4-vaardigheid  Verdeel je werk (leren plannen)  In principe geen maakwerk thuis  Leerwerk moet je wel thuis doen  PTA en studiewijzer zijn je ‘TomTom’  Na schooltijd doorwerken is geen straf; het is overwerk-tijd. Planning is het grote aandachtspunt!

7 Onze resultaten tegenover de landelijke score (ex. 2012) VakOscarLand. - Ned.6,76,4 -Eng.5,96,1 -Wisk.5,96,8 -Ges.6,06,2 -(Maatschappijleer is een schoolexamenvak en er is geen landelijk vergelijkingsmateriaal voorhanden)

8 Lespleinoverleg  Regelmatig klassenbesprekingen 3 en 4  Aanvullend overleg lesplein 3 en 4  PTA staat centraal  Alle toetsmomenten zijn bekend:  Nederlands dinsdag  Wiskunde woensdag  Engels donderdag  Maatschappijleer en geschiedenis vrijdag

9 De resultaat-driehoek PTA Studiewijzers Leerling SchoolOuders

10 Studiewijzer

11 PTA Nederlands lj3 p.10 lj4 p.14

12 Belangrijk om te weten  Minimaal 6 vakken  Beschermde vakken  Weging van toetsen  Gemaakt werk niet op tijd inleveren evt. maatregelen  Cijferlijst ondertekend retour  Absentie en te laat komen tijdens repetitieweek (klas 3) / SE (klas 4)  Onregelmatigheden via de examencommissie

13 Meten is weten leerjaar 3 en 4  SE I (eindcijfer leerjaar 3) + SE II + SE III + SE IV (leerjaar 4) : 4 = Schoolexamencijfer  Alle vakken tellen even zwaar mee, ook de beschermde vakken  Beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden beoordeeld met ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. Maatschappijleer wordt beoordeeld met een cijfer

14 Het Centraal Schriftelijk Eindexamen  Eindexamencijfer = eindcijfer SE + cijfer CSE : 2  Op het CSE rekening houden met de 5,5- regeling  Examenfaciliteiten wordt beoordeeld per leerling bv dyslexie, dyscalculie  Drempel voor haalbaarheid  Maak je kans om te slagen?  Examentraining op school (week 17) is geen voorbereiding op het examen  Meer info op www.examenblad.nlwww.examenblad.nl

15  NXT-level-avond maandag 19 november 2012  Voorlichting Oscar op maandag 14 januari 2013  OpZicht-dag woensdag 3 april 2013  Diverse open dagen MBO’s en HAVO`s op verschillende data Kiezen in leerjaar 3

16 Next Level-avond maandag 19 nov.  Gebouw ROC-Aventus Apeldoorn  Voorlichting over alle mogelijke MBO- opleidingen in de regio (niet alleen Aventus)  Next Level-krant wordt huis-aan-huis bezorgd  Gratis kaarten bij de decaan

17 Voorlichtingsavond januari 2013  Voorlichting n.a.v. de Next Level-avond  Start ‘open dagen-seizoen’ op de MBO’s en HAVO’s  Eerste aanzet vakkenpakketkeuze klas 4  Uitleg kwalificatieniveaus MBO  Samenhang diplomering (of niet…) en de kwalificatieniveau

18 OpZicht-dagen  Initiatief van het Samenwerkingsverband Stedendriehoek  Voor leerlingen in leerjaar 3  Dag meelopen op het MBO in Apeldoorn e.o.  In de Zwolse regio: www.eendagjembo.nl

19 Open dagen MBO en HAVO’s  Excel-sheet met data en verdere gegevens  Eerst open dagen beginnen in oktober (en worden herhaald in de loop van het cursusjaar)  Juist voor klas 3-leerlingen heel belangrijk  Zie bijlage bij de hand-out van deze presentatie

20 Afronding en vragen  PTA-boekje wordt, per mail, als PDF- bestand toegestuurd  Overzicht Open Dagen wordt, per mail, toegestuurd  Wilt u uw gegevens controleren op de lijsten?


Download ppt "Programma dinsdag 18 september  Lesplein leerjaar 3 en 4  Boekje Programma Toetsing en Afsluiting  Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google