De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma dinsdag 18 september

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma dinsdag 18 september"— Transcript van de presentatie:

1 Programma dinsdag 18 september
Lesplein leerjaar 3 en 4 Boekje Programma Toetsing en Afsluiting Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal schriftelijk examen Informatie Decaan Voor iedereen is er een hand-out van deze presentatie.

2 Lesplein in leerjaar 3 en 4
Samenwerken Zelfstandig werken Plannen PTA

3 APK voor leerlingen ‘Ambachtelijke vaardigheid’: maken van stof, oefenen, leren en begrijpen ‘Persoonlijke vaardigheden’: werken in een grotere groep, samenwerken Kennis + feiten toepassen in ander verband (bijv. sectorwerkst. in klas 4) Allemaal vaardigheden voor het MBO of de bovenbouw van de Havo

4 Lesplein? Is dat wel zo nieuw?
Al bekend vanaf de basisschool (‘taakwerk’) Vanaf klas 1 van het Oscar ook al Samenhang tussen vakken Voorbereiding op ROCs Geen lesuitval De leerling staat centraal

5 Lespleinvakken leerjaar 3 en 4
Nederlands = examenvak in klas 4 Engels = examenvak in klas 4 Wiskunde = keuzevak in klas 4 Maatschappijleer = schoolexamenvak*) Geschiedenis = keuzevak in klas 4 Klas 4: verplicht Sectorwerkstuk Klas 4: verplichte VOS-activiteit

6 Wat is er precies anders?
Kritisch kijken naar gedrag en houding ROC- en/of Havo 4-vaardigheid Verdeel je werk (leren plannen) In principe geen maakwerk thuis Leerwerk moet je wel thuis doen PTA en studiewijzer zijn je ‘TomTom’ Na schooltijd doorwerken is geen straf; het is overwerk-tijd. Planning is het grote aandachtspunt!

7 Onze resultaten tegenover de landelijke score (ex. 2012)
Vak Oscar Land. - Ned. 6,7 6,4 Eng. 5,9 6,1 Wisk. 5,9 6,8 Ges. 6,0 6,2 (Maatschappijleer is een schoolexamenvak en er is geen landelijk vergelijkingsmateriaal voorhanden)

8 Lespleinoverleg Regelmatig klassenbesprekingen 3 en 4
Aanvullend overleg lesplein 3 en 4 PTA staat centraal Alle toetsmomenten zijn bekend: Nederlands dinsdag Wiskunde woensdag Engels donderdag Maatschappijleer en geschiedenis vrijdag

9 De resultaat-driehoek
Leerling PTA Studiewijzers Ouders School

10 Studiewijzer

11 PTA Nederlands lj3 p.10 lj4 p.14

12 Belangrijk om te weten Minimaal 6 vakken Beschermde vakken
Weging van toetsen Gemaakt werk niet op tijd inleveren evt. maatregelen Cijferlijst ondertekend retour Absentie en te laat komen tijdens repetitieweek (klas 3) / SE (klas 4) Onregelmatigheden via de examencommissie

13 Meten is weten leerjaar 3 en 4
SE I (eindcijfer leerjaar 3) + SE II + SE III + SE IV (leerjaar 4) : 4 = Schoolexamencijfer Alle vakken tellen even zwaar mee, ook de beschermde vakken Beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden beoordeeld met ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. Maatschappijleer wordt beoordeeld met een cijfer

14 Het Centraal Schriftelijk Eindexamen
Eindexamencijfer = eindcijfer SE + cijfer CSE : 2 Op het CSE rekening houden met de 5,5-regeling Examenfaciliteiten wordt beoordeeld per leerling bv dyslexie, dyscalculie Drempel voor haalbaarheid Maak je kans om te slagen? Examentraining op school (week 17) is geen voorbereiding op het examen Meer info op

15 Kiezen in leerjaar 3 NXT-level-avond maandag 19 november 2012
Voorlichting Oscar op maandag 14 januari 2013 OpZicht-dag woensdag 3 april 2013 Diverse open dagen MBO’s en HAVO`s op verschillende data

16 Next Level-avond maandag 19 nov.
Gebouw ROC-Aventus Apeldoorn Voorlichting over alle mogelijke MBO-opleidingen in de regio (niet alleen Aventus) Next Level-krant wordt huis-aan-huis bezorgd Gratis kaarten bij de decaan

17 Voorlichtingsavond januari 2013
Voorlichting n.a.v. de Next Level-avond Start ‘open dagen-seizoen’ op de MBO’s en HAVO’s Eerste aanzet vakkenpakketkeuze klas 4 Uitleg kwalificatieniveaus MBO Samenhang diplomering (of niet…) en de kwalificatieniveau

18 OpZicht-dagen Initiatief van het Samenwerkingsverband Stedendriehoek
Voor leerlingen in leerjaar 3 Dag meelopen op het MBO in Apeldoorn e.o. In de Zwolse regio:

19 Open dagen MBO en HAVO’s
Excel-sheet met data en verdere gegevens Eerst open dagen beginnen in oktober (en worden herhaald in de loop van het cursusjaar) Juist voor klas 3-leerlingen heel belangrijk Zie bijlage bij de hand-out van deze presentatie

20 Afronding en vragen PTA-boekje wordt, per mail, als PDF-bestand toegestuurd Overzicht Open Dagen wordt, per mail, toegestuurd Wilt u uw gegevens controleren op de lijsten?


Download ppt "Programma dinsdag 18 september"

Verwante presentaties


Ads door Google