De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat Presentatie voor het College van de Stad Mechelen 5 mei 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat Presentatie voor het College van de Stad Mechelen 5 mei 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat Presentatie voor het College van de Stad Mechelen 5 mei 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

2 2 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat De verkavelingplannen Foto’s Situering van het terrein Punten uit bezwaarschriften De mening van 4 water experts Conclusie www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

3 3 De verkavelingplannen www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

4 4 De verkavelingplannen www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Aanvrager : Oppervlakte : Woningen : Plannen : Jan Belmans, landmeter en voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) te Duffel 7995 m2 14 woningen, waarvan één op 12 meter van de Netedijk Ophoging en aanleg nieuwe straat

5 5 Foto’s www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

6 6 Situering www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

7 7 1998 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

8 8 Juli 2005 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

9 9 Juli 2005 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Beek 3 de categorie A625

10 10 Februari 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

11 11 Maart 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

12 12 April 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

13 13 Ligging www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

14 14 Laagst gelegen terrein van de omgeving www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel Bron : hoogtemetingen op de verkavelingaanvraag zelf Nete Beek 3 de categorie A625 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m -1 m -2 m -3 m

15 15 Boomse klei op 5 à 7 meter www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel Bronnen : - Officiële kaarten van “Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)” - Grondonderzoek door Labo “Van Voorden” Ondoordringbare kleilaag op 5 à 7 meter

16 16 Normale grondwaterstand op +- maaiveld www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel Bronnen : -Grondwatermeting Labo Van Voorden -Foto’s van het perceel van juli 2005 tot nu

17 17 Bij veel neerslag www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel Bronnen : Overstromingsfoto’s

18 18 Functie als waterbuffer www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel Bronnen : Overstromingsfoto’s

19 19 Ophoging van het terrein www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Verkavelingperceel

20 20 Elementen uit de bezwaarschriften www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

21 21 Elementen uit bezwaarschriften www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 9 gezinnen uit de buurt getuigen : Vroeger vlakbij een haven Plantenonderzoek door Natuurpunt Perceel is waterziek Nu reeds problemen met kelders en tuinen Is een zeer belangrijke waterbuffer tegen overstromingen “De plantensoorten geven alvast voldoende bewijsmateriaal dat dit weiland een natuurlijk overstromingsgebied is. “ Pachter gestopt wegens te drassig

22 22 De meningen van 4 waterexperts www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Dienst “stedelijke ontwikkeling en milieu” van de stad Mechelen De Vlaamse overheid : GIS-Vlaanderen Aquafin De provincie Antwerpen (DuLo-plan)

23 23 Expert 1 : de eigen milieudienst www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Dienst “stedelijke ontwikkeling en milieu” van Mechelen : “… kan de vraag gesteld worden of het verantwoord is dit lager gelegen gebied vlak bij de Netedijk te ontwikkelen”

24 24 Expert 2 : Vlaamse overheid www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 GIS-vlaanderen : “Ligt in natuurlijk overstromingsgebied (NOG)”

25 25 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Expert 3 : Aquafin

26 26 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Aquafin : “… dat Aquafin zich ernstige vragen stelt bij de eventuele aanleg van een verkaveling op deze plaats.” “Aangezien de beek nu al continu gezwollen is, kan ze het extra water van de verharde oppervlakken er onmogelijk nog bij nemen.” “Wanneer de watertoets naar eer en geweten wordt toegepast, mag en kan het perceel dan ook nooit verkaveld worden.” Expert 3 : Aquafin

27 27 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Werkgroep per waterbekken : Walem en Mechelen zitten in het Beneden-Nete waterbekken. Stuurgroep : Schepenen van leefmilieu van de betrokken gemeentes Vertegenwoordigers van de polder. De DuLo werkgroep maakt specifieke richtlijnen voor het waterbeheer in de betrokken gemeentes. Expert 4 : De DuLo werkgroep DuLo = Werkgroep DUurzaam LOcaal waterbeleid van de provincie Antwerpen

28 28 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Eerste Document : “projectorganisatie” Bevat Doelstellingen knelpunten van het oude beleid Pagina 3 : “In wat volgt worden een aantal algemene knelpunten opgesomd. Knelpunt 1 : Het Waterbergend vermogen vergroten.” Pagina 4 : “Een herwaardering van de NOG’s is een mogelijke actie voor de toekomst. Op die manier wordt terug gebruik gemaakt van de natuurlijk beschikbare bergingscapaciteit.” DuLo krachtlijnen

29 29 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Tweede document : “Gebiedsanalyse” Op pagina 6 : In verband met de ROG en MOG overstromingskaarten die de bouwdienst als enige criteria gebruikte om de verkaveling toch te verdedigen : “De ROG overstromingskaarten zijn gebaseerd op terreinverslagen, luchtfoto’s en videomateriaal “ “Het is cruciaal op te merken dat een aantal gebieden niet op de kaarten met de risicozones voorkomen, maar toch een niet geringe kans op overstromingen lopen.” “Het feit dat een aantal gebieden niet afgebakend worden op de kaarten van de risicozones, betekent dus niet dat de kans op overstromingen er onbestaande of zeer klein is.” DuLo krachtlijnen

30 30 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Kaart 5 : “Bodemkaart – drainageklasse” Het verkavelingperceel bevindt zich in een “zeer nat” gebied DuLo : zeer nat gebied

31 31 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Pagina 7 van de “Doelstellingennota knelpunten” Over het gebied rond Waterloop A625 : Dulo specifiek over dit terrein … “Voorlopig worden er (rond de A625) nog een aantal bouwvergunningen toegekend maar binnen de wettelijke beperkingen, wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om in ‘natte’ gebieden het aantal bouwvergunningen te beperken.”

32 32 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 “Probleem is dus dat er voorlopig een wettige basis ontbreekt om in natte gebieden bouwvergunningen te weigeren. In die gevallen wordt het terrein vaak gewoon opgehoogd alvorens te bouwen. Dit gebeurde ondermeer voor de OCMW-verkaveling … “ Expert 4 : de mening van DuLo Het huidige verkavelingterrein (in het geel) is echter … nog 1 meter lager gelegen veel drassiger en bovendien een veel grotere waterberging ! DuLo zegt dat deze OCMW verkaveling onverantwoord was wegens het water.

33 33 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 “De invoering van een duidelijke watertoets, zoals nu vastgelegd in het decreet, zou hiervoor een goede oplossing kunnen bieden. Op basis daarvan kunnen namelijk vergunningen geweigerd worden.” Met andere woorden : De provincie en de gemeente geven hier aan dat ze nu eindelijk het instrument (de watertoets) in handen hebben om het verkavelen van waterzieke gronden rond de A625 beek te stoppen. Expert 4 : de mening van DuLo

34 34 Conclusie www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006

35 35 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 Er is nu voldoende objectief bewijsmateriaal voor het College om te beslissen. We geven de fakkel door... Conclusie

36 36 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006 De initiatiefnemers

37 37 Kladblad www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006


Download ppt "1 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat Presentatie voor het College van de Stad Mechelen 5 mei 2006 www.verkavelingwalem.be 5 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google