De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat
Presentatie voor het College van de Stad Mechelen 5 mei 2006 5 mei 2006

2 Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat
De verkavelingplannen Foto’s Situering van het terrein Punten uit bezwaarschriften De mening van 4 water experts Conclusie 5 mei 2006

3 De verkavelingplannen
5 mei 2006

4 De verkavelingplannen
Aanvrager : Oppervlakte : Woningen : Plannen : Jan Belmans, landmeter en voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) te Duffel 7995 m2 14 woningen, waarvan één op 12 meter van de Netedijk Ophoging en aanleg nieuwe straat 5 mei 2006

5 Foto’s 5 mei 2006

6 Situering 5 mei 2006

7 1998 5 mei 2006

8 Juli 2005 5 mei 2006

9 Juli 2005 Beek 3de categorie A625 5 mei 2006

10 Februari 2006 5 mei 2006

11 Maart 2006 5 mei 2006

12 April 2006 5 mei 2006

13 Ligging 5 mei 2006

14 Laagst gelegen terrein van de omgeving
Bron : hoogtemetingen op de verkavelingaanvraag zelf Verkavelingperceel 5 m 4 m Nete 3 m 2 m 1 m 0 m -1 m -2 m Beek 3de categorie A625 -3 m Beek 3de categorie A625 5 mei 2006

15 Boomse klei op 5 à 7 meter Bronnen :
Officiële kaarten van “Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)” Grondonderzoek door Labo “Van Voorden” Verkavelingperceel Ondoordringbare kleilaag op 5 à 7 meter 5 mei 2006

16 Normale grondwaterstand op +- maaiveld
Bronnen : Grondwatermeting Labo Van Voorden Foto’s van het perceel van juli 2005 tot nu Verkavelingperceel 5 mei 2006

17 Bij veel neerslag Bronnen : Overstromingsfoto’s Verkavelingperceel
5 mei 2006

18 Functie als waterbuffer
Bronnen : Overstromingsfoto’s Verkavelingperceel 5 mei 2006

19 Ophoging van het terrein
Verkavelingperceel 5 mei 2006

20 Elementen uit de bezwaarschriften
5 mei 2006

21 Elementen uit bezwaarschriften
9 gezinnen uit de buurt getuigen : Perceel is waterziek Nu reeds problemen met kelders en tuinen Is een zeer belangrijke waterbuffer tegen overstromingen Vroeger vlakbij een haven Pachter gestopt wegens te drassig Plantenonderzoek door Natuurpunt “De plantensoorten geven alvast voldoende bewijsmateriaal dat dit weiland een natuurlijk overstromingsgebied is. “ 5 mei 2006

22 De meningen van 4 waterexperts
Dienst “stedelijke ontwikkeling en milieu” van de stad Mechelen De Vlaamse overheid : GIS-Vlaanderen Aquafin De provincie Antwerpen (DuLo-plan) 5 mei 2006

23 Expert 1 : de eigen milieudienst
Dienst “stedelijke ontwikkeling en milieu” van Mechelen : “… kan de vraag gesteld worden of het verantwoord is dit lager gelegen gebied vlak bij de Netedijk te ontwikkelen” 5 mei 2006

24 Expert 2 : Vlaamse overheid
GIS-vlaanderen : “Ligt in natuurlijk overstromingsgebied (NOG)” 5 mei 2006

25 Expert 3 : Aquafin 5 mei 2006

26 Expert 3 : Aquafin Aquafin :
“… dat Aquafin zich ernstige vragen stelt bij de eventuele aanleg van een verkaveling op deze plaats.” “Aangezien de beek nu al continu gezwollen is, kan ze het extra water van de verharde oppervlakken er onmogelijk nog bij nemen.” “Wanneer de watertoets naar eer en geweten wordt toegepast, mag en kan het perceel dan ook nooit verkaveld worden.” 5 mei 2006

27 Expert 4 : De DuLo werkgroep
DuLo = Werkgroep DUurzaam LOcaal waterbeleid van de provincie Antwerpen Werkgroep per waterbekken : Walem en Mechelen zitten in het Beneden-Nete waterbekken. Stuurgroep : Schepenen van leefmilieu van de betrokken gemeentes Vertegenwoordigers van de polder. De DuLo werkgroep maakt specifieke richtlijnen voor het waterbeheer in de betrokken gemeentes. 5 mei 2006

28 DuLo krachtlijnen Eerste Document : “projectorganisatie” Bevat
Doelstellingen knelpunten van het oude beleid Pagina 3 : “In wat volgt worden een aantal algemene knelpunten opgesomd. Knelpunt 1 : Het Waterbergend vermogen vergroten.” Pagina 4 : “Een herwaardering van de NOG’s is een mogelijke actie voor de toekomst. Op die manier wordt terug gebruik gemaakt van de natuurlijk beschikbare bergingscapaciteit.” 5 mei 2006

29 DuLo krachtlijnen Tweede document : “Gebiedsanalyse” Op pagina 6 :
In verband met de ROG en MOG overstromingskaarten die de bouwdienst als enige criteria gebruikte om de verkaveling toch te verdedigen : “De ROG overstromingskaarten zijn gebaseerd op terreinverslagen, luchtfoto’s en videomateriaal “ “Het is cruciaal op te merken dat een aantal gebieden niet op de kaarten met de risicozones voorkomen, maar toch een niet geringe kans op overstromingen lopen.” “Het feit dat een aantal gebieden niet afgebakend worden op de kaarten van de risicozones, betekent dus niet dat de kans op overstromingen er onbestaande of zeer klein is.” 5 mei 2006

30 DuLo : zeer nat gebied Kaart 5 : “Bodemkaart – drainageklasse”
Het verkavelingperceel bevindt zich in een “zeer nat” gebied 5 mei 2006

31 Dulo specifiek over dit terrein …
Pagina 7 van de “Doelstellingennota knelpunten” Over het gebied rond Waterloop A625 : “Voorlopig worden er (rond de A625) nog een aantal bouwvergunningen toegekend maar binnen de wettelijke beperkingen, wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om in ‘natte’ gebieden het aantal bouwvergunningen te beperken.” 5 mei 2006

32 Expert 4 : de mening van DuLo
“Probleem is dus dat er voorlopig een wettige basis ontbreekt om in natte gebieden bouwvergunningen te weigeren. In die gevallen wordt het terrein vaak gewoon opgehoogd alvorens te bouwen. Dit gebeurde ondermeer voor de OCMW-verkaveling … “ DuLo zegt dat deze OCMW verkaveling onverantwoord was wegens het water. Het huidige verkavelingterrein (in het geel) is echter … nog 1 meter lager gelegen veel drassiger en bovendien een veel grotere waterberging ! 5 mei 2006

33 Expert 4 : de mening van DuLo
“De invoering van een duidelijke watertoets, zoals nu vastgelegd in het decreet, zou hiervoor een goede oplossing kunnen bieden. Op basis daarvan kunnen namelijk vergunningen geweigerd worden.” Met andere woorden : De provincie en de gemeente geven hier aan dat ze nu eindelijk het instrument (de watertoets) in handen hebben om het verkavelen van waterzieke gronden rond de A625 beek te stoppen. 5 mei 2006

34 Conclusie 5 mei 2006

35 Conclusie Er is nu voldoende objectief bewijsmateriaal voor het College om te beslissen. We geven de fakkel door ... 5 mei 2006

36 De initiatiefnemers 5 mei 2006

37 Kladblad 5 mei 2006


Download ppt "Verkaveling E.Engelsstraat - Weverstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google