De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Jeugdafdeling JEKA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Jeugdafdeling JEKA"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Jeugdafdeling JEKA
Seizoen 2010 / 2011

2 Welkom Organisatie jeugdafdeling Algemene zaken jeugd Organisatie wedstrijddag thuis Organisatie wedstrijddag uit

3 Normen en afspraken Organisatie trainingsavonden Organisatie woensdagmiddagtrainingen Organisatie selectieteams Scouten

4 Organisatie Jeugdafdeling
Voorzitter jeugdcommissie Eindverantwoordelijk voor jeugdzaken Coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen Aanspreekpunt voor ouders/spelers in zijn leeftijdsgroep Aanstellen trainer/leider recreatieteams Samenstellen recreatieteams Bemannen wedstrijdsecretariaat

5 Coördinatoren: Minipupillen: Marco Jansen F-jeugd: Frans Maas
E-jeugd: Arris van Domselaar D-jeugd: Philip Bolwerk (vacature) C-jeugd: Dick Embregts B-jeugd: Maarten Knibbeler A-jeugd: vacature Meisjes: Suus Pijpstra G-voetbal: Rinus Berkhof

6 wedstrijdcoördinatoren
Wedstrijdcoördinator (a t/m c) - Cor Matijsen Wedstrijdsecretaris (d t/m mp’s) - Wim de Groot Algehele leiding wedstrijdsecretariaat op de zaterdag Contactpersoon tussen JEKA en KNVB voor wat betreft wedstrijden. Contactpersoon oefenwedstrijden

7 jeugdsecreatariaat Jeugdsecretaris Ad Voesenek
Contactpersoon met KNVB v.w.b. teamregistraties Registratie spelers bij KNVB Algehele administratie jeugdafdeling Notulist JC vergaderingen Administratieve afhandeling gele en rode kaarten

8 toernooien Toernooicoördinator Frans van den Broek
Contactpersoon voor verenigingen die toernooien aanbieden Contactpersoon voor leiders/coaches die een toernooi willen spelen

9 Financiën Coördinator financiën Frans van den Broek
opstellen jeugdbegroting schatbewaarder

10 Technisch pupillen coördinator
Bert Kamp Organisatie van de woensdagmiddagtrainingen

11 Hoofd jeugdopleidingen
- Fred Mijnhijmer Aansturen hoofdtrainers Verantwoordelijk voor indeling jeugdselecties Aanspreekpunt voor trainers

12 Hoofdtrainers Per leeftijdscategorie is er één hoofdtrainer
Verantwoordelijk voor de trainingen aan de selectie (samen met assistent) Coachen hoogste team in zijn leeftijdscategorie Samenstellen selectieteams (i.s.m. hoofd jeugdopleidingen) Technisch begeleiden van de trainers in zijn/haar leeftijdscategorie

13 Hoofdtrainers - Minipupillen: géén hoofdtrainer
F-jeugd: géén hoofdtrainer- E-jeugd: Jeff Wolters D-jeugd: Jan Havermans C-jeugd: Daan Uithof B-jeugd: Bas Liebregts A-jeugd: Martin Rommens Meisjes: géén hoofdtrainer G-voetbal: géén hoofdtrainer

14 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Wedstrijdtijden Mp’s twee keer 20 minuten F twee keer 20 minuten E twee keer 25 minuten D twee keer 30 minuten C twee keer 35 minuten B twee keer 40 minuten A twee keer 45 minuten

15 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Spelerspassen: Vanaf de D jeugd wordt gewerkt met spelerspassen deze liggen bij het wedstrijdsecretariaat. Spelerspassen moeten overeenkomen met het wedstrijdformulier. Spelerspassen moeten vooraf aan de wedstrijd samen met het spelersformulier aan de scheidsrechter worden overhandigd. Spelerspassen moeten worden meegenomen naar uitwedstrijden en bij terugkomst worden teruggelegd in het wedstrijdsecretariaat.

16 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Wisselen van spelers tijdens de wedstrijd. Er mogen maximaal vijf spelers worden gewisseld (inclusief keeper) Bij de pupillen Mp’s t/m D mag onbeperkt worden gewisseld (speler meerdere keren erin en eruit. (max vijf) Vanaf de tweede klasse en lager mag bij de junioren net als bij de pupillen onbeperkt worden gewisseld. Vanaf de eerste klasse en hoger mogen spelers één keer wisselen dus eruit dan niet meer terug.

17 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Scheidsrechter zaken. Vanaf de mini’s tot aan de tweede klasse junioren zullen de wedstrijden geleid worden door verenigingsscheidsrechters. De verenigingsscheidsrechters zijn spelers uit de seniorenselecties en uit alle A, B en tweede jaars C-teams. (selectieteams en lagere teams) Deze spelers zijn verplicht jeugdwedstrijden te fluiten en mogen zelf niet spelen wanneer zij in gebreke blijven. Bij het aanwijzen van wedstrijden wordt uiteraard rekening gehouden met de leeftijdscategorieën. Vanaf de pupillen eerste klasse tot junioren eerste klasse en hoger worden KNVB scheidsrechters ingezet.

18 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Straffen uitgedeeld door de scheidsrechter. Een verenigingsscheidsrechter kan een bezinningsstraf geven aan een speler (bv vijf minuten) Hij kan echter ook een speler verwijderen. (strafzaak KNVB????????) Een KNVB scheidsrechter straft met gele of rode kaarten. Twee gele kaarten betekent indirect rood en verwijdering zonder deze speler te mogen vervangen. Direct rood betekent verwijdering en geen vervangende speler.

19 Algemene wedstrijdzaken jeugd
Na vier gele kaarten volgt er uitsluiting van de aansluitende wedstrijd. Elke volgende gele kaart betekent uitsluiting van de volgende wedstrijd. Bij direct rood volgt een strafzaak bij de KNVB. In afwachting van de uitspraak is de speler altijd de eerst volgende wedstrijd geschorst. Op een gele of rode kaart staat tevens een financiële sanctie. Zes euro voor geel en twaalf euro voor rood. Deze moet binnen 14 dagen zijn voldaan bij de penningmeester van JEKA (wedstrijdsecretariaat)

20 Organisatie wedstrijddag thuis
Leider: Zorgt voor het op tijd aanwezig zijn van het team; Meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat; Is gastheer van tegenstander; Begeleid tegenstander naar de (juiste)kleedkamer; Verzoekt de tegenstander om na het verkleden de overige kleding in tassen te doen en aan één zijde onder de bank te schuiven. Vult het wedstrijdformulier in en controleert de spelerspassen. Na de wedstrijd meld hij zich bij de scheidsrechter voor het afwerken van het wedstrijdformulier. Administratie gele en/of rode kaarten: zie formulier in postvak !!

21 Organisatie wedstrijddag thuis
Coach: begeleid het team naar de (juiste)kleedkamer. Indien er ruimte is kan gebruik worden gemaakt van de bespreekkamer zie hiervoor het bezettingschema bij het wedstrijdsecretariaat. Na het aantrekken JEKA tenue gaat overige kleding in de tas waarna tassen aan één zijde onder de banken. Waardevolle spullen inzamelen en opbergen in kluisje in het materiaal hok. Inleveren en ophalen waardevolle spullen kan alleen door een volwassene gedaan worden (coach/ouder/leider). Na de wedstrijd en na het douchen controleert de coach/leider de kleedkamer van het eigen en van de tegenstander op orde en netheid en geeft het resultaat hiervan door aan het wedstrijdsecretariaat.

22 Organisatie wedstrijddag uit
Leider zorgt voor voldoende vervoer. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt het boekje met spelerspassen opgehaald. Controleert voor het weggaan bij JEKA of de juiste spelerspassen aanwezig zijn. Indien er “geleende” spelers inzitten worden die in het desbetreffende boekje terug gedaan. Verder als thuis. LET OP: wedstrijdformulier met eventuele extra formulieren bij terugkomst op JEKA afgeven bij het wedstrijdsecretariaat.

23 Normen en afspraken JEKA verwacht van de begeleiding en ouders/supporters de normale fatsoensnormen. De begeleiding is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers tijdens en na de wedstrijd. Ouders/supporters moeten door de begeleiding worden aangesproken bij het uiten van denigrerende opmerkingen richting scheidsrechters of begeleiding/spelers van de tegenpartij. Bij herhaling moet dit gemeld worden aan de desbetreffende coördinator Het aanmoedigen van het eigen team moet een positieve inhoud hebben. Het coachen van spelers moet zoveel als mogelijk achterwege worden gelaten daar heeft JEKA een trainer/coach voor aangesteld.

24 Normen en afspraken Bij de mini’s F en E jeugd mogen de leiders van het team tijdens de wedstrijd niet door het veld lopen. Zij moeten tijdens de begeleiding aan de zijkant van het veld blijven. Het verdient de voorkeur om bij de F en E pupillen met zeven tegen zeven te spelen. Bij de selectie F en E is dit verplicht. Douchen na de training en wedstrijden moet gestimuleerd worden (bij de selectie E en F is dit verplicht) echter tijdens wedstrijddagen niet langer dan nodig is dit i.v.m. kleedkamer bezetting.

25 Organisatie trainingsavonden
Er wordt getraind aan de hand van het trainingsschema actueel in te zien op de JEKA site. In de gang van de kleedkamers hangt een bord met daarop vermeld welk team waar traint en in welke kleedkamer zij zitten. Er moet naar gestreefd worden dat onder begeleiding de trainer het team gelijktijdig naar het veld gaat. Verzamel de waardevolle spullen en plaats die in de daarvoor bestemde kluisjes. (coach levert in en haalt op) Ballen en overig materiaal ligt klaar bij de materiaalman. Ga pas naar het veld kort voor aanvang training.

26 Organisatie trainingsavonden
Ga niet warmlopen als er nog door je voorganger getraind wordt. Beëindig je training op tijd zodat het volgende team gebruik kan maken van het aan hem toegewezen veld. Lever het aan jou gegeven materiaal weer compleet in als er een bal kwijt is dan zoeken met het hele team. De trainer zorgt ervoor dat de spelers na de training de kleedkamer schoon, aangeveegd en opgeruimd achterlaten hij controleert dit en meldt dit bij de materiaalman.

27 Organisatie woensdagmiddagtrainingen
Op woensdagmiddag traint onze jongste jeugd. Trainingstijden vindt je terug op de JEKA site bij het kopje: teams. De technisch puppillen coördinator is op woensdagmiddag het aanspreekpunt De spelers worden getraind door eigen trainers aangevuld met studenten van het ROC CIOS. Er worden trainingsvormen beschikbaar gesteld die een z.g.n. rode draad door de trainingen vormen. De technisch puppillen coördinator ziet er op toe dat de rode draad wordt uitgevoerd door de trainers.

28 selectieteams Doelstelling van het spelen in de selectie is opleiden voor het eerste senioren team. De opbouw van de selectieteams is: F 1 E 1,2,3 D 1,2,3 C 1,2 B 1,2 A 1,2 lstelling van het spelen in de selectie is opleiden voor het eerste senioren team.

29 selectieteams Buiten het spelplezier dat natuurlijk moet blijven zijn er ook een aantal regels die strenger zijn dan die voor de recreatieve teams. We zullen hier vanavond niet verder op ingaan. 

30 scouting De technische commissie heeft de intentie om een hoofdscouting aan te stellen. Tot dit definitief is wordt de volgende procedure gevolgd. Voor de C t/m de A jeugd worden twee keer per seizoen Try Outs georganiseerd. Try Out is deelname aan een proeftraining bij het eerste selectieteam van de eigen leeftijdscategorie. Dit op eigen verzoek indien de speler van mening is dat hij/zij voldoende kwaliteiten heeft en dit wil vergelijken met reeds geselecteerde spelers. Bij voldoende kwaliteiten kan het zijn dat hij/zij het volgende seizoen aan de selectie wordt toegevoegd.

31 scouting Bij de D jeugd worden vaste scouts aangesteld die regelmatig wedstrijden zullen beoordelen. De resultaten worden gearchiveerd en gerapporteerd aan het hoofd jeugdopleidingen. Het gevolg kan zijn dat spelers uitgenodigd worden om proef-trainingen te gaan doen. Bij de E en de F jeugd zullen tijdens wedstrijden meerdere scouts de verrichtingen van de spelers volgen deze worden gearchiveerd waarna lopende het seizoen steeds meer gericht naar bepaalde spelers zal worden gekeken.

32 scouting Uiteindelijk wordt op deze wijze de nieuwe F1 en talentvolle toekomstige E of D spelers in kaart gebracht. Indien scouts vragen naar de naam van een speler geeft dit altijd onrust echter is het vragen naar een naam absoluut geen garantie dat deze speler al in aanmerking tot vervolgacties komt. Beslissingen hieromtrent vallen pas aan het einde van het seizoen. De inbreng en mening van trainers en leiders worden tevens meegewogen in de uiteindelijke beslissingen.


Download ppt "Informatieavond Jeugdafdeling JEKA"

Verwante presentaties


Ads door Google