De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stakeholdersconferentie 11 augustus. Programma TijdOnderdeel 9.00Opening 9.15Inleiding 9.30Uw feedback: Stellingen in drie rondes 10.30Stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stakeholdersconferentie 11 augustus. Programma TijdOnderdeel 9.00Opening 9.15Inleiding 9.30Uw feedback: Stellingen in drie rondes 10.30Stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Stakeholdersconferentie 11 augustus

2 Programma TijdOnderdeel 9.00Opening 9.15Inleiding 9.30Uw feedback: Stellingen in drie rondes 10.30Stand van zaken 11.00Afsluiting

3 Stakeholdersconferentie 11 augustus

4 Achtergrond vernieuwing Verminderen van uitval Terugdringen aantal zittenblijvers Verbeteren niveau Soepele overgang KO-GLO-VOJ Verlengen leerplicht Nieuw curriculum

5 Een stevige basis Curriculumraamwerk Leerlijnen Vormingsgebieden Gebaseerd op: SEP / SPO Ik geloof in jou BLSE Early childhood education

6 Curriculumraamwerk

7 De volgende stap… JaarInvoering Oktober 2011Kleuter A en B Oktober 2012Leerjaar 3 (huidig GLO 1)

8 Nu leerjaar 3… Doorgaande lijn vanuit kleuteronderwijs Integratie van vormingsgebieden en leergebieden Integratie van lezen, schrijven, luisteren, vertellen Versterking van rekenonderwijs Meer aandacht voor cultuur Vernieuwing en herkenning

9 Stakeholdersconferentie 11 augustus

10 Stellingen: Ronde 1 Groepjes van 6 Stellingenblad Stemblad Voorzitter leest stellingen voor Snel kiezen, geen discussie Vz noteert per stelling aantal eens/oneens/weet niet

11 Stellingen: ronde 2 Bekijk stellingen met sterke tegengestelde reacties Kies de 3 meest interessante stellingen Noteer argumenten voor of tegen Noteer de conclusie van de discussie per stelling Noteer de conclusie als tip of aanbeveling

12 Stellingen: Ronde 3 Plenaire conclusies

13 Stelling 1 Het onderwijs moet aansluiten bij de situatie waar kinderen naar de universiteit gaan. Dus alles wat kinderen in de stad leren moeten kinderen in het binnenland tenminste ook leren.

14 Stelling 2 Een losbladige methode (in een map) is de beste manier om het onderwijs up-to-date te houden.

15 Stelling 3 Het versterken van weerbaarheid van kinderen (het leren stellen van grenzen) hoort NIET thuis in het onderwijs

16 Stelling 4 Omdat er weinig ongelukken gebeuren bij het naar school gaan, horen verkeerslessen niet in de onderbouw.

17 Stelling 5 Er moet zo vroeg mogelijk begonnen worden met vroege taalontwikkeling: al op crèches en peuterscholen (bijvoorbeeld het Amaisa-pakket).

18 Stelling 6 De ontwikkeling van de woordenschat hoeft niet getoetst te worden in de onderbouw.

19 Stelling 7 De grootste fouten die leerlingen maken leveren de beste ingangen tot leren.

20 Stelling 8 Er moet een einde komen aan de komkommertijd na de GLO-toets: optimaal gebruik van alle 38 lesweken!

21 Stelling 9 Kinderen rekenen pas met plezier als alles in kleur wordt gedrukt.

22 Stelling 10 Wekelijkse repetities brengen kinderen NIET tot ontwikkeling.

23 Stelling 11 FOUT is FOUT en blijft FOUT bij rekenen. Dat kan maar beter duidelijk zijn voor de leerlingen.

24 Stelling 12 Een nieuw curriculum moet beginnen op de opleidingen. Pas als iedereen goed opgeleid is, kunnen de nieuwe methodes de school in.

25 Stelling 13 Lezen en taalontwikkeling kunnen best los van elkaar aangeboden worden.

26 Stelling 14 Vanaf groep 3 moeten lezen en schrijven direct in samenhang worden aangeboden.

27 Stelling 15 Handschriftontwikkeling bevordert het lezen en spellen NIET.

28 Stelling 16 Kinderen raken in de war als ze de leesletter moeten leren bij het lezen, maar bij schrijven het verbonden schrift moeten gebruiken.

29 Stelling 17 De nieuwe methodes voor lezen en schrijven moeten remedial teaching overbodig maken.

30 Stelling 18 Meervoudige intelligenties moeten bediend worden door de nieuwe methodes.

31 Stelling 19 Succesvolle implementatie veronderstelt

32 Stelling 20 We trainen veel te veel: leerkrachten moeten gewoon beter worden opgeleid en hun verantwoordelijkheid nemen

33 Stelling 21 In onze samenleving dienen alle 24+ talen in het onderwijs aan bod te komen.

34 Stelling 22 Om woordenschat en taalbegrip te vergroten, dient taal in alle vakken extra aandacht te krijgen.

35 Stelling 23 We moeten zeker niet teveel tijd besteden aan bewegingsonderwijs. Kennis is veel belangrijker

36 Stelling 24 Bij bewegingsonderwijs daag je leerlingen uit door ze te laten ontdekken hoe de opdracht uit te voeren.

37 Stelling 25 Een handleiding moet alles tot in het kleinste detail voorschrijven.

38 Stelling 26 Met het huidig leesonderwijs is niets mis.

39 Stelling 27 Kinderen in groep 3 moeten zo snel mogelijk leren rekenen met een rekenmachine

40 Stelling 28 Schoolinspecteurs dienen vakspecifieke kennis te bezitten, zodat zij bij het controleren niet alleen kunnen aangeven wat verkeerd gedaan wordt.

41 Stelling 29 Met 2 uur per week wordt er genoeg tijd en aandacht besteed aan het vak KCE.

42 Stelling 30 De cognitieve vakken zijn belangrijker dan KCE als vak.

43 Stelling 31 Als leerkrachten bij het verzorgen van KCE tekort schieten, zou er een vakspecialist aangetrokken moeten worden.

44 Stelling 32 Instrumenten zoals een gitaar, keyboard of blokfluit (en ander aidio-visueel apparatuur) zijn onmisbaar bij KCE als vak.

45 Stelling 33 Naast Nederlands als instructietaal moet de instructie ook in de andere moedertalen worden gegeven.

46 Stelling 34 Het Nederlands is het meest geschikt als instructietaal.

47 Stelling 35 Meertaligheid is in het nieuwe curriculum opgenomen als aparte leerlijn. Dat is een goede ontwikkeling.

48 Stelling 36 De moedertaal van de leerlingen moet als steuntaal kunnen worden gebruikt.

49 Stelling 37 Onderwijs gericht op meertaligheid dient structureel te zijn opgenomen in het curriculum van de lerarenopleiding en de kweekscholen.

50 Stakeholdersconferentie 11 augustus

51 Leerjaar 3; het is niet niks LeergebiedAantal leeractiviteiten Taal470 Rekenen/wiskund e 198 OJW76 KCE96 Bewegings- onderwijs 48 (24 groot, 48 klein)

52 Organizer Onderscheid tussen aanbod ruimte feedback evaluatie Niet lineair, maar recursief

53 Aanbod Leerdoelen Leerinhoud Materialen Ondersteuning Instructie

54 Ruimte Verwerking door leerlingen van de stof Internaliseren Gesloten Gestructureerd Open Zonder deze stap geen leren!

55 Feedback Ondersteuning Stimulering Consolidering Door vragen, dialoog

56 Evaluatie Heeft de leerling het begrepen? Is er sprake van het juiste concept? Wat moet er gebeuren om tot beter begrip te komen?

57 Taal als intermediair Taal is niet alleen een vak Het is ook een middel van belang bij andere vakken Veel aandacht hiervoor in de organizer: woordenschat begrip van concepten beroep op talige activiteiten (presenteren, verwoorden, spelen met woorden, rapporteren)

58 Tot eind december… Leeractiviteiten afronden Organizer Lesmateriaal Leermateriaal De werkbijeenkomsten zijn tegelijkertijd On the job scholing Kennisvergroting

59 Afsluiting Vragen Opmerkingen slosuriname@gmail.com

60 Stakeholdersconferentie 11 augustus


Download ppt "Stakeholdersconferentie 11 augustus. Programma TijdOnderdeel 9.00Opening 9.15Inleiding 9.30Uw feedback: Stellingen in drie rondes 10.30Stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google