De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

2 Busworld – 21/10/2013 Verwelkoming Luc Mergaerts Afdelingshoofd Exploitatie

3 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Agenda Dia 3 1. Verwelkoming 2. Algemene werking VVM – Leerlingenvervoer 3. Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort 4. E-Tendering 5. Bestellijn 6. Varia 7. Vragen 8. Dankwoord

4 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Algemene werking VVM - LLVV Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer

5 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Algemene werking VVM - LLVV Dia 5 1. Leerlingenvervoer in cijfers 2. Overlegstructuren

6 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Algemene werking VVM - LLVV Dia 6 1. Leerlingenvervoer in cijfers 2. Overlegstructuren

7 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer in cijfers Dia 7 Gemiddelde kostprijs per rit per jaar 2003€ 31.228 2008€ 39.389 2013€ 44.545

8 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer in cijfers Dia 8 Overzicht ritduur (gegevens 2008-2009) Entiteit Aantal ritten Aantal lln Ritten > 220 min Lln > 220 min % lln Antwerpen4119.7401082432,49% Vlaams-Brabant2324.722421062,24% Limburg2376.51521260,40% Oost-Vlaanderen3748.35331410,49% West-Vlaanderen3108.29753138 1,66% TOTAAL1.56437.6272555541,47% GO! 10.920 lln OGO 4.948 lln VGO 21.759 lln

9 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer in cijfers Dia 9 Overzicht ritduur (gegevens 2011-2012) Entiteit Aantal ritten Aantal lln Ritten > 220 min Lln > 220 min % lln Antwerpen413 11.006 137 503 4,57% Vlaams-Brabant234 5.208 41 64 1,23% Limburg238 6.839 31570,83% Oost-Vlaanderen369 8.888 491281,44% West-Vlaanderen310 8.687 551391,60% TOTAAL1.564 40.628 3138912,19% GO! 11.997 lln OGO 5.382 lln VGO 23.249 lln

10 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer in cijfers Dia 10 Vaststellingen alcoholintoxicatie 20093 20100 20113 20122 20132

11 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Algemene werking VVM - LLVV Dia 11 1. Leerlingenvervoer in cijfers 2. Overlegstructuren

12 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 12 Entiteiten De Lijn Vervoerders Praktische afspraken Ad hoc Entiteiten De Lijn Zones/Scholen Praktische afspraken Ad hoc / maandelijks 12

13 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 13 Technisch Overleg Leerlingenvervoer (FOEX / RVD) Coördinerende werking (uniform) Bespreking Casussen Sluis naar andere overlegorganen Maandelijks 3

14 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 14 De Lijn VRA Toepassing regelgeving Bestek / index Nieuwe initiatieven Samenwerking 3 maandelijks De Lijn DOV Toepassing regelgeving Beleidsvoorbereidend Casussen Maandelijks 45

15 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 15 2 beleidsniveaus verantwoordelijk voor het LLVV Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming Vlaamse Minister bevoegd voor Mobiliteit Op 9/02/2011 werd een protocol ondertekend door beide ministers voor gezamenlijke beleidsvoering en specifieke verantwoordelijkheden mbt opdrachten zonaal leerlingenvervoer Wederzijds engagement van DOV en De Lijn (managementovereenkomst / beheersovereenkomst) om tot een samenwerking af te sluiten Gezamenlijke overlegstructuren en uitwisseling data Kwaliteitsvolle en efficiënte beleidsvoorbereiding- en uitvoering

16 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 16 Op 10/10/2011 werd er een politiek ambtelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen: Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming Vlaamse Minister bevoegd voor Mobiliteit Departement Onderwijs en Vorming (DOV) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

17 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 17 Taken: Concrete acties ikv de optimalisatie van de samenwerking binnen de huidige regelgeving DOV staat in voor de regelgeving en recht op het LLVV De Lijn staat in voor de organisatie en uitvoering van het zonaal LLVV

18 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 18 Concrete acties: Nieuwe overlegstructuur op 2 niveaus: Werkgroep (AWG) – 3 maandelijks DOV Onderwijsverstrekkers Erkende Ouderkoepels De Lijn Taken: Toepassing regelgeving in concrete dossiers Gezamenlijke doelstellingen uitwerken Eénduidige communicatie naar ouders, scholen, leerlingen, … Formuleren voorstellen aan Stuurgroep Knelpuntdossiers ter beslissing voorleggen aan PAST 6

19 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 19 Verwezenlijkingen Focusgroepen // Werkgroep adm. vereenvoudiging Minimumvereisten (taken) opgenomen in omzendbrief

20 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 20

21 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 21 Stuurgroep (PAST) – 3 maandelijks Kabinet Onderwijs Kabinet Mobiliteit DOV De Lijn Erkende ouderkoepels (1 afgv.) Onderwijsvertrekkers (1 afgv.) Taken: Valideren afspraken van AWG Beslissingen in knelpuntdossiers Formuleren voorstellen naar bevoegde ministers 7

22 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Overlegstructuren Dia 22 Resultaten Oplijsting processen (verantwoordelijkheden) Nieuwe ritten ikv ritduurvermindering Voorstel vervroegde vervanging voertuig / airco

23 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dia 23 Schema

24 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer

25 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort Dia 25 1. Vernieuwing voertuigenpark 2. Airco op weekendbussen 3. Verder verloop

26 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort Dia 26 1. Vernieuwing voertuigenpark 2. Airco op weekendbussen 3. Verder verloop

27 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Vernieuwing voertuigenpark Dia 27 Voertuigen voor 31/03/2003 waarvoor geen gordels op alle zitplaatsen werden gevraagd Voertuigen die ingezet worden op contracten die minimaal nog 3 jaar lopen (tot 31/12/2016) Vernieuwing van 21% van het voertuigenpark Premie voor aankoop van milieuvriendelijke en veilige bussen met maximum leeftijd van 5 jaar oud Afhankelijk van het type bus (grootte, ouderdom, motor) De premie varieert van 2.500 tot 15.000 euro

28 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort Dia 28 1. Vernieuwing voertuigenpark 2. Airco op weekendbussen 3. Verder verloop

29 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Airco op weekendbussen Dia 29 Het traject van weekendritten duurt vaak 2 uur Aangenamer maken door airco te plaatsen Er wordt een premie voorzien van € 6.000 voor de plaatsing van airco

30 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort Dia 30 1. Vernieuwing voertuigenpark 2. Airco op weekendbussen 3. Verder verloop

31 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Verder verloop Dia 31 Kortelings wordt deze vraag om hieraan deel te nemen gesteld via brief Voertuigen moeten ingezet worden voor eind 2014 om premie te ontvangen Wijziging bestek LLVV/02/14: Voertuig heeft minstens een Euro 3 motor Verplichte airco op weekendritten

32 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 E-Tendering Charis De Schutter Medewerker Exploitantenbeheer Leerlingenvervoer

33 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer E-Tendering Dia 33 1. Feedback O.A. LLVV/02/13 2. Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier Indieningsrapport 3. Aandachtspunten

34 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer E-Tendering Dia 34 1. Feedback O.A. LLVV/02/13 2. Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier Indieningsrapport 3. Aandachtspunten

35 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Feedback O.A. LLVV/02/13 Dia 35 Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen (15 ritten) (12 ritten) (5 ritten)(19 ritten) (8 ritten)

36 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Feedback O.A. LLVV/02/13 Dia 36 O.A. LLVV/01/13 is vlot verlopen. Mede dankzij de goede samenwerking met de VRA (inleggen infodagen en testdossiers) Tijdens de O.A. LLVV/02/13 werd de opening in 2 entiteiten wegens technische storing na 10 uur geopend Nadat de voorzitter de zitting heeft geopend, wordt elke inschrijving geweerd

37 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Feedback O.A. LLVV/02/13 Dia 37 Reden van wering Te laat indienen Niet elektronisch handtekenen van de offerte Niet-regelmatige offerte De gevraagde documenten voldoen niet Het niet voldoen aan de gevraagde capaciteit Het niet voldoen aan een ‘correcte’ dagprijs de prestatie van de chauffeur wordt geanalyseerd obv de commerciële snelheid (=km’s/tijd)

38 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer E-Tendering Dia 38 1. Feedback O.A. LLVV/02/13 2. Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier Indieningsrapport 3. Aandachtspunten

39 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 - Opzoeken Dia 39 Via de site van De Lijn http://www.delijn.be/over/aanvragen/index.htm http://www.delijn.be/over/aanvragen/index.htm Via E-Notification (https://enot.publicprocurement.be) kies bekendmaking zoekenhttps://enot.publicprocurement.be Via E-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/) met als referentienummer: %De Lijn-LLVV/01/14%https://eten.publicprocurement.be/ Klik op “Mijn deelname bevestigen” -> tabblad “Offerte”

40 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 - Indienen Dia 40 Per dossier Bijlage 4: inschrijvingsformulier Attest van de RSZ Verklaring totale omzet en de omzet in bijzondere diensten van de onderneming over de laatste 3 boekjaren Lijst rijdend personeel Bewijs vakbekwaamheid Aangeboden voertuig Volmacht (indien nodig) Per rit -> 1 document Bijlage 4: prijsopgave Bijlage 4 bis: nazicht prijzen Ritnummer_ Naam document _ Naam firma

41 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier Indieningsrapport Dia 41

42 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier Indieningsrapport Dia 42 Dient VOLLEDIG overeen te stemmen met de gegevens in de Bijlage 4: Prijsopgave Vul de gegevens aan. Vink het perceelnummer aan en noteer de dagprijs Klik daarna op bewaren!

43 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier Indieningsrapport Dia 43 Inschrijvingsformulier Prijs verschijnt automatisch in het PV LET OP! Dit is geen officieel document! Bijlage 4: prijsopgave blijft het officiële document Indieningsrapport Dient elektronisch getekend te worden, nadat alle documenten opgeladen zijn Na de handtekening is de offerte succesvol ingediend

44 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier Indieningsrapport Dia 44 Bij wijzigingen of toevoegingen aan de offerte dient er zowel een nieuw inschrijvingsformulier als indieningsrapport aangemaakt te worden!

45 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer E-Tendering Dia 45 1. Feedback O.A. LLVV/02/13 2. Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier Indieningsrapport 3. Aandachtspunten

46 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dossier LLVV/01/14 - Aandachtspunten Dia 46 Begin tijdig aan uw offerte Controleer e-ID De persoon die de offerte ondertekent, moet diegene zijn die het bedrijf kan vertegenwoordigen of verbinden, bvb. de zaakvoerder. Indien dit niet mogelijk is, moet een volmacht toegevoegd worden O.A. LLVV/01/14 vindt plaats op 19/11/2013 Er zijn in totaal 17 ritten die in aanbesteding gaan Ant (9) / Vl-Br E (5) / Lim (2) / O-Vl (1)

47 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Bestellijn Charis De Schutter Medewerker Exploitantenbeheer Leerlingenvervoer

48 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Bestellijn Dia 48 1. Bestellijn vanaf april 2014 2. Aandachtspunten

49 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Bestellijn Dia 49 1. Bestellijn vanaf april 2014 2. Aandachtspunten

50 Dag van het Leerlingenvervoer Bestellijn vanaf april 2014 Dia 50 De Lijn werkt met het Softwarepakket “Bestellijn” om bestelbonnen en facturaties te verwerken Vanaf april 2014 niet meer factureren naar de entiteiten, wel naar Shared Service Center Boekhouding te Antwerpen Er wordt een bestelbon opgestuurd naar de firma, hierop staat een bestelbonnummer genoteerd Bestelbonnummer wijzigt in september en januari per rit! Entiteiten geven de totale prijs en aantal gereden dagen (obv rittenblad) door via Bestellijn. SSC Boekhouding doet de betaling (obv receptielijn ingegeven door Entiteit) 21/10/2013

51 Dag van het Leerlingenvervoer Bestellijn Dia 51 1. Bestellijn vanaf april 2014 2. Aandachtspunten

52 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Aandachtspunten Dia 52 Bestelbonnummer noteren = vlottere verwerking factuur Factuur wordt in 1 exemplaar verstuurd naar SSC Ant Rittenblad dient, via mail voor de 2 de werkdag, aan de betrokken entiteit bezorgd te worden Origineel Rittenblad dient getekend te worden door beherende school en opgestuurd naar de betrokken entiteit Elke opmerking of bijzondere feiten die het aantal km beïnvloeden alsook de nummerplaat van het vervangvoertuig dient duidelijk genoteerd te worden op het rittenblad Een rondschrijven volgt

53 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Varia Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer

54 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 54 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

55 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 55 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

56 Dag van het Leerlingenvervoer Controledag Vlaanderen Dia 56 500 bussen zijn gecontroleerd = 30% van het wagenpark Controle op:# inbreuken: Rijbewijs-> 1 Medische schifting-> 1 Keuringsbewijs-> 5 Verzekeringsbewijs-> 6 Rittenblad niet aanwezig-> 7 Nederlands op de Werkvloer-> 19 21/10/2013

57 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 57 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

58 Dag van het Leerlingenvervoer Nederlands op de werkvloer Dia 58 Opleidingsmodule ivm de communicatie in het Nederlands op bus Uitgewerkt in 2011 door: VDAB VRA Sociaal Fonds Bus en Car De Lijn Doel = vakjargon aanleren Communicatie tussen begeleider en chauffeur Communicatie tussen chauffeur en het bedrijf Communicatie bij controles door De Lijn Communicatie in noodsituaties 21/10/2013

59 Dag van het Leerlingenvervoer Nederlands op de werkvloer Dia 59 Opleiding = 60 uur Gedurende 15 weken (2x per week 2uur in groep van minimum 4 personen) Bij controle: Indien gebrekkige kennis zal gevraagd worden naar een attest van deelname aan of inschrijving voor een opleiding NODW Bij geen voorlegging van kaartje -> boete van € 125 Contactgegevens Sociaal Fonds info@sociaalfonds.beinfo@sociaalfonds.be – 02/245.07.61 21/10/2013

60 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 60 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

61 Dag van het Leerlingenvervoer Rijden met begeleiding Dia 61 Gemeenschappelijk standpunt Niet uitrijden bij afwezigheid van begeleiding DOV VRA De Lijn Duidelijke afspraken maken met schooldirectie (noodnr) Als begeleider ’s morgens niet aanwezig was, dient de bus zich, ’s middags of ’s avonds, opnieuw aan te melden aan de school De Lijn zal volgens de contractueel afgesproken prijs vergoeden 21/10/2013

62 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 62 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

63 Dag van het Leerlingenvervoer Sneeuw Dia 63 Bij het niet uit rijden van een rit of bij terugkeren, is het de firma zijn plicht om dit schriftelijk (mail/fax) te melden + reden aan: De Lijn (betrokken entiteit) De school Bussen die wel uitgereden zijn of slechts gedeeltelijk, worden betaald aan een forfaitaire dagprijs 21/10/2013

64 Dag van het Leerlingenvervoer Varia Dia 64 1. Controledag Vlaanderen 2. Nederlands op de Werkvloer 3. Rijden met begeleiding 4. Sneeuw 5. Communicatie – Contactpersonen LLVV

65 Communicatie – contactpersonen LLVV De Lijn Antwerpen  Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen  FAX: 03/218 15 89  Johnny Talboom johnny.talboom@delijn.be 03/218 14 59johnny.talboom@delijn.be  Tom Verryckt tom.verryckt@delijn.be 03/218 13 58tom.verryckt@delijn.be  Xavier Paeps xavier.paeps@delijn.be 03/218 13 58xavier.paeps@delijn.be  Michelle Janssens michelle.janssens@delijn.be 03/218 15 58michelle.janssens@delijn.be 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dia 65

66 Communicatie – contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer De Lijn Vlaams-Brabant  Martelarenplein 19, 3000 Leuven  FAX: 016/313 666  Els Van Gaubergen els.vangaubergen@delijn.be 016/313 732els.vangaubergen@delijn.be  Sabine Verschaeren sabine.verschaeren@delijn.be 016/313 735sabine.verschaeren@delijn.be  Katleen Benoit katleen.benoit@delijn.be 016/313 734katleen.benoit@delijn.be Dia 66

67 Communicatie – contactpersonen LLVV De Lijn Limburg  Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt  FAX: 011/850 374  Ronny Geris ronny.geris@delijn.be 011/854 948ronny.geris@delijn.be  Cindy Loos cindy.loos@delijn.be011/854 951cindy.loos@delijn.be  Guy Gysenbergs guy.gysenbergs@delijn.be 011/854 949guy.gysenbergs@delijn.be  Steven Rutten steven.rutten@delijn.be 011/854 950steven.rutten@delijn.be 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dia 67

68 Communicatie – contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer De Lijn Oost-Vlaanderen  Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge  FAX: 09/211 93 60  Luc Van den Berghe luc.vandenberghe@delijn.be09/211 93 61luc.vandenberghe@delijn.be  Dirk Coppens dirk.coppens@delijn.be 09/211 93 64dirk.coppens@delijn.be  Zita Van Hulle zita.vanhulle@delijn.be 09/211 93 65zita.vanhulle@delijn.be  Joost Vranken joost.vranken@delijn.be 09/211 93 63joost.vranken@delijn.be Dia 68

69 Communicatie – contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer De Lijn West-Vlaanderen  Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende  FAX: 059/565 267  Yves Lust yves.lust@delijn.be 059/565 250yves.lust@delijn.be  Sandra Plasschaert sandra.plasschaert@delijn.be 059/565 251sandra.plasschaert@delijn.be  Tim Pieters tim.pieters@delijn.be 059/565 254tim.pieters@delijn.be  Birger Vandenabeele birger.vandenabeele@delijn.be059/565 253birger.vandenabeele@delijn.be Dia 69

70 Communicatie – contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer De Lijn Centrale Diensten  Motstraat 20, 2800 Mechelen  FAX: 015/408 980  Frank Stroobants frank.stroobants@delijn.be 015/408 862frank.stroobants@delijn.be  Charis De Schutter charis.deschutter@delijn.be 015/409 903charis.deschutter@delijn.be Dia 70

71 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Vragen Dia 71

72 Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Dankwoord Luc Mergaerts Afdelingshoofd Exploitatie

73 Bedankt voor uw aandacht 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer Dia 73


Download ppt "Dag van het Leerlingenvervoer Busworld – 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer."

Verwante presentaties


Ads door Google