De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van het Leerlingenvervoer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van het Leerlingenvervoer"— Transcript van de presentatie:

1 Dag van het Leerlingenvervoer

2 Luc Mergaerts Afdelingshoofd Exploitatie
Verwelkoming

3 Dag van het Leerlingenvervoer
Agenda Verwelkoming Algemene werking VVM – Leerlingenvervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort E-Tendering Bestellijn Varia Vragen Dankwoord 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

4 Algemene werking VVM - LLVV
Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer Algemene werking VVM - LLVV

5 Algemene werking VVM - LLVV
Leerlingenvervoer in cijfers Overlegstructuren 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

6 Algemene werking VVM - LLVV
Leerlingenvervoer in cijfers Overlegstructuren 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

7 Leerlingenvervoer in cijfers
Gemiddelde kostprijs per rit per jaar 2003 2008 2013 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

8 Leerlingenvervoer in cijfers
Overzicht ritduur (gegevens ) Entiteit Aantal ritten lln Ritten > 220 min Lln > 220 min % lln Antwerpen 411 9.740 108 243 2,49% Vlaams-Brabant 232 4.722 42 106 2,24% Limburg 237 6.515 21 26 0,40% Oost-Vlaanderen 374 8.353 31 41 0,49% West-Vlaanderen 310 8.297 53 138  1,66% TOTAAL 1.564 37.627 255 554 1,47% GO! lln VGO lln OGO 4.948 lln 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

9 Leerlingenvervoer in cijfers
Overzicht ritduur (gegevens ) Entiteit Aantal ritten lln Ritten > 220 min Lln > 220 min % lln Antwerpen 413 11.006 137 503 4,57% Vlaams-Brabant 234 5.208 41 64 1,23% Limburg 238 6.839 31 57 0,83% Oost-Vlaanderen 369 8.888 49 128 1,44% West-Vlaanderen 310 8.687 55 139 1,60% TOTAAL 1.564 40.628 313 891 2,19% GO! lln VGO lln OGO 5.382 lln 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

10 Leerlingenvervoer in cijfers
Vaststellingen alcoholintoxicatie 2009 3 2010 2011 2012 2 2013 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

11 Algemene werking VVM - LLVV
Leerlingenvervoer in cijfers Overlegstructuren 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

12 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Entiteiten De Lijn <-> Vervoerders Praktische afspraken Ad hoc Entiteiten De Lijn <-> Zones/Scholen Ad hoc / maandelijks 1 2 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

13 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Technisch Overleg Leerlingenvervoer (FOEX / RVD) Coördinerende werking (uniform) Bespreking Casussen Sluis naar andere overlegorganen Maandelijks 3 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

14 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren De Lijn <-> VRA Toepassing regelgeving Bestek / index Nieuwe initiatieven Samenwerking 3 maandelijks De Lijn <-> DOV Beleidsvoorbereidend Casussen Maandelijks 4 5 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

15 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren 2 beleidsniveaus verantwoordelijk voor het LLVV Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming Vlaamse Minister bevoegd voor Mobiliteit Op 9/02/2011 werd een protocol ondertekend door beide ministers voor gezamenlijke beleidsvoering en specifieke verantwoordelijkheden mbt opdrachten zonaal leerlingenvervoer Wederzijds engagement van DOV en De Lijn (managementovereenkomst / beheersovereenkomst) om tot een samenwerking af te sluiten Gezamenlijke overlegstructuren en uitwisseling data Kwaliteitsvolle en efficiënte beleidsvoorbereiding- en uitvoering 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

16 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Op 10/10/2011 werd er een politiek ambtelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen: Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming Vlaamse Minister bevoegd voor Mobiliteit Departement Onderwijs en Vorming (DOV) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

17 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Taken: Concrete acties ikv de optimalisatie van de samenwerking binnen de huidige regelgeving DOV staat in voor de regelgeving en recht op het LLVV De Lijn staat in voor de organisatie en uitvoering van het zonaal LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

18 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Concrete acties: Nieuwe overlegstructuur op 2 niveaus: Werkgroep (AWG) – 3 maandelijks DOV Onderwijsverstrekkers Erkende Ouderkoepels De Lijn Taken: Toepassing regelgeving in concrete dossiers Gezamenlijke doelstellingen uitwerken Eénduidige communicatie naar ouders, scholen, leerlingen, … Formuleren voorstellen aan Stuurgroep Knelpuntdossiers ter beslissing voorleggen aan PAST 6 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

19 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Verwezenlijkingen Focusgroepen // Werkgroep adm. vereenvoudiging Minimumvereisten (taken) opgenomen in omzendbrief 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

20 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

21 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Stuurgroep (PAST) – 3 maandelijks Kabinet Onderwijs Kabinet Mobiliteit DOV De Lijn Erkende ouderkoepels (1 afgv.) Onderwijsvertrekkers (1 afgv.) Taken: Valideren afspraken van AWG Beslissingen in knelpuntdossiers Formuleren voorstellen naar bevoegde ministers 7 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

22 Dag van het Leerlingenvervoer
Overlegstructuren Resultaten Oplijsting processen (verantwoordelijkheden) Nieuwe ritten ikv ritduurvermindering Voorstel vervroegde vervanging voertuig / airco 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

23 Dag van het Leerlingenvervoer
Schema 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

24 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort
Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort

25 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort
Vernieuwing voertuigenpark Airco op weekendbussen Verder verloop 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

26 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort
Vernieuwing voertuigenpark Airco op weekendbussen Verder verloop 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

27 Vernieuwing voertuigenpark
Voertuigen voor 31/03/2003 waarvoor geen gordels op alle zitplaatsen werden gevraagd Voertuigen die ingezet worden op contracten die minimaal nog 3 jaar lopen (tot 31/12/2016) Vernieuwing van 21% van het voertuigenpark Premie voor aankoop van milieuvriendelijke en veilige bussen met maximum leeftijd van 5 jaar oud Afhankelijk van het type bus (grootte, ouderdom, motor) De premie varieert van tot euro 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

28 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort
Vernieuwing voertuigenpark Airco op weekendbussen Verder verloop 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

29 Airco op weekendbussen
Het traject van weekendritten duurt vaak 2 uur Aangenamer maken door airco te plaatsen Er wordt een premie voorzien van € voor de plaatsing van airco 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

30 Initiatieven naar duurzaamheid, veiligheid en comfort
Vernieuwing voertuigenpark Airco op weekendbussen Verder verloop 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

31 Dag van het Leerlingenvervoer
Verder verloop Kortelings wordt deze vraag om hieraan deel te nemen gesteld via brief Voertuigen moeten ingezet worden voor eind 2014 om premie te ontvangen Wijziging bestek LLVV/02/14: Voertuig heeft minstens een Euro 3 motor Verplichte airco op weekendritten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

32 Charis De Schutter Medewerker Exploitantenbeheer Leerlingenvervoer
E-Tendering

33 Dag van het Leerlingenvervoer
E-Tendering Feedback O.A. LLVV/02/13 Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

34 Dag van het Leerlingenvervoer
E-Tendering Feedback O.A. LLVV/02/13 Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

35 Dag van het Leerlingenvervoer
Feedback O.A. LLVV/02/13 Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen (15 ritten) (12 ritten) (5 ritten) (19 ritten) (8 ritten) 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

36 Dag van het Leerlingenvervoer
Feedback O.A. LLVV/02/13 O.A. LLVV/01/13 is vlot verlopen. Mede dankzij de goede samenwerking met de VRA (inleggen infodagen en testdossiers) Tijdens de O.A. LLVV/02/13 werd de opening in 2 entiteiten wegens technische storing na 10 uur geopend Nadat de voorzitter de zitting heeft geopend, wordt elke inschrijving geweerd 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

37 Dag van het Leerlingenvervoer
Feedback O.A. LLVV/02/13 Reden van wering Te laat indienen Niet elektronisch handtekenen van de offerte Niet-regelmatige offerte De gevraagde documenten voldoen niet Het niet voldoen aan de gevraagde capaciteit Het niet voldoen aan een ‘correcte’ dagprijs de prestatie van de chauffeur wordt geanalyseerd obv de commerciële snelheid (=km’s/tijd) 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

38 Dag van het Leerlingenvervoer
E-Tendering Feedback O.A. LLVV/02/13 Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

39 Dossier LLVV/01/14 - Opzoeken
Via de site van De Lijn Via E-Notification (https://enot.publicprocurement.be) kies bekendmaking zoeken Via E-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/) met als referentienummer: %De Lijn-LLVV/01/14% Klik op “Mijn deelname bevestigen” -> tabblad “Offerte” 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

40 Dossier LLVV/01/14 - Indienen
Per dossier Bijlage 4: inschrijvingsformulier Attest van de RSZ Verklaring totale omzet en de omzet in bijzondere diensten van de onderneming over de laatste 3 boekjaren Lijst rijdend personeel Bewijs vakbekwaamheid Aangeboden voertuig Volmacht (indien nodig) Per rit -> 1 document Bijlage 4: prijsopgave Bijlage 4 bis: nazicht prijzen Ritnummer_ Naam document _ Naam firma 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

41 Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport
21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

42 Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport
Dient VOLLEDIG overeen te stemmen met de gegevens in de Bijlage 4: Prijsopgave Vul de gegevens aan. Vink het perceelnummer aan en noteer de dagprijs Klik daarna op bewaren! 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

43 Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport
Prijs verschijnt automatisch in het PV LET OP! Dit is geen officieel document! Bijlage 4: prijsopgave blijft het officiële document Indieningsrapport Dient elektronisch getekend te worden, nadat alle documenten opgeladen zijn Na de handtekening is de offerte succesvol ingediend 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

44 Dossier LLVV/01/14 Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport
Bij wijzigingen of toevoegingen aan de offerte dient er zowel een nieuw inschrijvingsformulier als indieningsrapport aangemaakt te worden! 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

45 Dag van het Leerlingenvervoer
E-Tendering Feedback O.A. LLVV/02/13 Dossier LLVV/01/14 Opzoeken Indienen Inschrijvingsformulier <-> Indieningsrapport Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

46 Dossier LLVV/01/14 - Aandachtspunten
Begin tijdig aan uw offerte Controleer e-ID De persoon die de offerte ondertekent, moet diegene zijn die het bedrijf kan vertegenwoordigen of verbinden, bvb. de zaakvoerder. Indien dit niet mogelijk is, moet een volmacht toegevoegd worden O.A. LLVV/01/14 vindt plaats op 19/11/2013 Er zijn in totaal 17 ritten die in aanbesteding gaan Ant (9) / Vl-Br E (5) / Lim (2) / O-Vl (1) 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

47 Charis De Schutter Medewerker Exploitantenbeheer Leerlingenvervoer
Bestellijn

48 Dag van het Leerlingenvervoer
Bestellijn Bestellijn vanaf april 2014 Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

49 Dag van het Leerlingenvervoer
Bestellijn Bestellijn vanaf april 2014 Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

50 Bestellijn vanaf april 2014
De Lijn werkt met het Softwarepakket “Bestellijn” om bestelbonnen en facturaties te verwerken Vanaf april 2014 niet meer factureren naar de entiteiten, wel naar Shared Service Center Boekhouding te Antwerpen Er wordt een bestelbon opgestuurd naar de firma, hierop staat een bestelbonnummer genoteerd Bestelbonnummer wijzigt in september en januari per rit! Entiteiten geven de totale prijs en aantal gereden dagen (obv rittenblad) door via Bestellijn. SSC Boekhouding doet de betaling (obv receptielijn ingegeven door Entiteit) 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

51 Dag van het Leerlingenvervoer
Bestellijn Bestellijn vanaf april 2014 Aandachtspunten 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

52 Dag van het Leerlingenvervoer
Aandachtspunten Bestelbonnummer noteren = vlottere verwerking factuur Factuur wordt in 1 exemplaar verstuurd naar SSC Ant Rittenblad dient, via mail voor de 2de werkdag, aan de betrokken entiteit bezorgd te worden Origineel Rittenblad dient getekend te worden door beherende school en opgestuurd naar de betrokken entiteit Elke opmerking of bijzondere feiten die het aantal km beïnvloeden alsook de nummerplaat van het vervangvoertuig dient duidelijk genoteerd te worden op het rittenblad Een rondschrijven volgt 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

53 Frank Stroobants Hoofd Bijzondere vormen Geregeld Vervoer
Varia

54 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

55 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

56 Controledag Vlaanderen
500 bussen zijn gecontroleerd = 30% van het wagenpark Controle op: # inbreuken: Rijbewijs -> 1 Medische schifting -> 1 Keuringsbewijs -> 5 Verzekeringsbewijs -> 6 Rittenblad niet aanwezig -> 7 Nederlands op de Werkvloer -> 19 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

57 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

58 Nederlands op de werkvloer
Opleidingsmodule ivm de communicatie in het Nederlands op bus Uitgewerkt in 2011 door: VDAB VRA Sociaal Fonds Bus en Car De Lijn Doel = vakjargon aanleren Communicatie tussen begeleider en chauffeur Communicatie tussen chauffeur en het bedrijf Communicatie bij controles door De Lijn Communicatie in noodsituaties 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

59 Nederlands op de werkvloer
Opleiding = 60 uur Gedurende 15 weken (2x per week 2uur in groep van minimum 4 personen) Bij controle: Indien gebrekkige kennis zal gevraagd worden naar een attest van deelname aan of inschrijving voor een opleiding NODW Bij geen voorlegging van kaartje -> boete van € 125 Contactgegevens Sociaal Fonds – 02/ 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

60 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

61 Rijden met begeleiding
Gemeenschappelijk standpunt Niet uitrijden bij afwezigheid van begeleiding DOV VRA De Lijn Duidelijke afspraken maken met schooldirectie (noodnr) Als begeleider ’s morgens niet aanwezig was, dient de bus zich, ’s middags of ’s avonds, opnieuw aan te melden aan de school De Lijn zal volgens de contractueel afgesproken prijs vergoeden 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

62 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

63 Dag van het Leerlingenvervoer
Sneeuw Bij het niet uit rijden van een rit of bij terugkeren, is het de firma zijn plicht om dit schriftelijk (mail/fax) te melden + reden aan: De Lijn (betrokken entiteit) De school Bussen die wel uitgereden zijn of slechts gedeeltelijk, worden betaald aan een forfaitaire dagprijs 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

64 Dag van het Leerlingenvervoer
Varia Controledag Vlaanderen Nederlands op de Werkvloer Rijden met begeleiding Sneeuw Communicatie – Contactpersonen LLVV 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

65 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn Antwerpen Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen FAX: 03/ Johnny Talboom / Tom Verryckt / Xavier Paeps / Michelle Janssens 03/ 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

66 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn Vlaams-Brabant Martelarenplein 19, 3000 Leuven FAX: 016/ Els Van Gaubergen / Sabine Verschaeren 016/ Katleen Benoit / 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

67 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn Limburg Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt FAX: 011/ Ronny Geris 011/ Cindy Loos 011/ Guy Gysenbergs 011/ Steven Rutten 011/ 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

68 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn Oost-Vlaanderen Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge FAX: 09/ Luc Van den Berghe 09/ Dirk Coppens           09/ Zita Van Hulle 09/ Joost Vranken 09/ 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

69 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn West-Vlaanderen Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende FAX: 059/ Yves Lust / Sandra Plasschaert 059/ Tim Pieters / Birger Vandenabeele 253 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

70 Communicatie – contactpersonen LLVV
De Lijn Centrale Diensten Motstraat 20, 2800 Mechelen FAX: 015/ Frank Stroobants 015/ Charis De Schutter 015/ 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

71 Dag van het Leerlingenvervoer
Vragen 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer

72 Luc Mergaerts Afdelingshoofd Exploitatie
Dankwoord

73 Dag van het Leerlingenvervoer
Bedankt voor uw aandacht 21/10/2013 Dag van het Leerlingenvervoer


Download ppt "Dag van het Leerlingenvervoer"

Verwante presentaties


Ads door Google