De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorwaarden gratis verstrekkingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorwaarden gratis verstrekkingen"— Transcript van de presentatie:

1 Voorwaarden gratis verstrekkingen
Doel van deze richtlijn is duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van gratis verstrekkingen voor het barpersoneel van HV Dorsteti. Ingeval van twijfel over de uitleg van deze richtlijn of in gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien beslist het dienstdoende barhoofd. Dergelijke situaties moeten ook direct aan het hoofd barcommissie en de penningmeester worden gemeld zodat de richtlijn hierop, eventueel, kan worden aangepast.  1. Coaches (incl. bezoekende clubs) – 1 consumptie per wedstrijd. Naar een keuze een kop koffie/thee of een glas frisdrank. Een glas (normaal) bier is toegestaan na de aanvangstijd waarop alcoholische drank mag worden geschonken. 2. Scheidsrechters – 1 consumptie per wedstrijd. Naar keuze een kop koffie/thee, een glas frisdrank of een flesje AA. Een glas (normaal) bier is toegestaan na de aanvangstijd waarop alcoholische drank mag worden geschonken. 3. Wedstrijdsecretariaat en barpersoneel – 1 consumptie per uur. Naar keuze koffie/thee of een glas frisdrank.

2 Voorwaarden gratis verstrekkingen
4. Vrijwilligers tijdens evenementen zoals toernooien, feestavonden etc. – 1 consumptie per uur. Naar keuze koffie/thee of een glas frisdrank. 5. Commissies – koffie/thee of frisdrank. Na afloop van de vergadering maximaal 2 alcoholische consumpties. 6. Bestuur – koffie/thee of frisdrank. Na afloop van de vergadering maximaal 2 alcoholische consumpties. 7. ALV – vrij drinken + hapjes. Dit op aangeven van het bestuur. 8. Overigen – 1 consumptie per uur. Naar keuze koffie/thee of een glas frisdrank. Dit betreft vrijwilligers die op wisselende momenten werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Denk aan vrijwilligers die schoonmaken, het terrein opruimen, onderhoud plegen etc

3 Voorwaarden gratis verstrekkingen
Ad 1 – 3 en 8: Coaches en scheidsrechters krijgen consumptiebonnen via het wedstrijdsecretariaat verstrekt. Bij bestelling van een consumptie wordt de consumptiebon door het barpersoneel ingenomen maar niet op de kassa aangeslagen. Deze consumpties worden op het formulier “gratis verstrekkingen” genoteerd. Gebruik hiervoor 1 formulier per wedstrijddag. De verstrekkingen genoemd bij de punten 3 en 8 kunnen ook op dit formulier worden genoteerd.

4 Voorwaarden gratis verstrekkingen
Ad 4 – 7: Voor deze gratis verstrekkingen worden geen consumptiebonnen verstrekt. De verstrekkingen worden niet op de kassa aangeslagen maar op het formulier “gratis verstrekkingen” genoteerd. Zie hiervoor de bijlage. In de situaties genoemd onder 4 t/m 7 wordt per evenement, vergadering etc. één formulier gemaakt. Voor de situatie genoemd onder punt 3 kan één formulier per week worden gebruikt. Dit formulier wordt aan het eind van het weekend afgetekend door een lid van de horecacommissie.


Download ppt "Voorwaarden gratis verstrekkingen"

Verwante presentaties


Ads door Google