De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Validatie & Conformiteittoetsing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Validatie & Conformiteittoetsing"— Transcript van de presentatie:

1 Validatie & Conformiteittoetsing
14 mei 2009 Marcel Reuvers, Geonovum

2 Agenda Validatie Conformiteittoets Waarom
Framework van geo-standaarden (core-set) Demonstratie Productplanning Conformiteittoets Scope Uitgangspunten Conformiteittoetsomgeving Rolverdeling Hertoetsing Publicatie Stand van zaken

3 Validatie

4 Waarom? Foutreductie Centraal punt (geen naar elkaar wijzen tussen leveranciers) Softwareleveranciers kunnen er tegenaan ontwikkelen Wie leest graag een standaard?

5 Framework van geo-standaarden

6 Metadata

7 OGC ISO/TC 211 CEN/TC 287 Relaties
OGC heeft de relaties naar W3C, OMG en OASIS. CEN/TC 287

8 Verschillende gezichtspunten van de “werkelijkheid”
Neerslag Weilanden Bossen Klimaat Vervuiling Visserij Calamiteit Rivieren Industrie Wonen Recreatie Zee Topografie Landgebruik Onze toekomst onder INSPIRE Bodem 22 november 2007

9 Geo Informatie Infrastructuur Applicatie datasets Adapter IMRO (GML -
file) IMWA (GML Knooppunt Geo Informatie Infrastructuur Realiteit ( Wereld ) Universe of Discourse (Hoe ziet de wereld eruit ?) Inwinning UML klasse diagram/OCL Applicatie Adapter datasets XML/GML - file GML - file

10 NEN3610 TOP10NL Informatiemodellen IMKICH IMOOV IMGBR IMBOD 0101 IMKAD
organisatie modellen IMRO IMWA IMWE IMKL IMKAD IMGBR IMGeo IMBOD IMOOV 0101 IMKICH TOP10NL ISO/OGC uitwisseling INSPIRE Informatiemodellen

11 Validator Schema validatie Schematron (business rules)
Geometrische controles SOAP interface Per 1 juli generiek voor alle informatiemodellen Vervangt ook metadata validator

12 Validator Aanvullende controles: Verbeterde userinterface
Geometrische controles (bv gesloten of kruisende polygonen) Volledigheidscontroles (verwijzingen tussen GML en HTML’s) Bestandsnaam conventie (conform praktijkrichtlijnen) Provincie en gemeentecode (conform praktijkrichtlijnen) Diverse: coördinatenstelsel, datumformaat, encoding Verbeterde userinterface Voortgangsindicator Rapportage verwijzingen Rapportage objecten in plan Verbeterde performance, grote bestanden (tot 500mb) Waar mogelijk duidelijker/specifiekere foutmeldingen Gebruikershandleiding

13 Validator >> Validator + >> Validator++
IMRO2006 Validator+ Alles van IMRO2006 Geometrische controle Validator++ IMRO2006 & IMRO2008 Manifest als ingang

14 Validator WFS per 1 augustus, optionele WSDL/SOAP

15 Conformiteittoetsing

16 De conformiteitstoets: SCOPE
Plantypen: Plannen waarvan gemeenten bronhouder zijn. Gemeente Provincie Rijk Structuurvisie X Bestemmingsplan - wijzigings- of uitwerkingsplan Voorbereidingsbesluit tijdelijke ontheffing Projectbesluit Beheersverordening buiten toepassingverklaring beheersverordening provinciale verordening algemene maatregel van bestuur aanwijzing rijksbestemmingsplan

17 De conformiteits toets: SCOPE 2
2) Functionaliteit: Uitwisselen van plannen Aspect Standaard Genereren van een plan IMRO2008 Publicatie van een plan STRI2008 Digitaal verbeelden SVBP2008 Analoog verbeelden Inlezen

18 De conformiteitstoets: SCOPE 3
Black box toets: Geen functionaliteits of interface toets

19 Uitgangspunten · Toetsing is reductie van risico's, niet het voorkomen: het zorgt niet voor 100% foutloze software · Validatie van RO-plannen zo veel mogelijk preventief bij bron · Black box toetsing van RO-applicaties · Geen vrijblijvendheid · Vooraf bekende, objectiveerbare en meetbare criteria. · Toetsing is een blijvend proces · Toetsing dient zoveel als mogelijk geautomatiseerd te kunnen plaatsvinden · Zo laag mogelijke inspanning · Geen uitsluiting · Toetsing is geen verplichting:

20 Conformiteitomgeving
Om softwareproducenten te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van de toetsen zijn de volgende producten en diensten beschikbaar: Beheer van RO-standaarden Protocol conformiteitstoetsen RO-applicaties v 1.1, Conformity checking plan v1.1 + tooling Helpdesk voor gebruik RO-standaarden en protocol Communicatie naar relevante stakeholders zoals certificaathouders, en gebruikers RO-applicaties Voorbeeldbestanden Validator Publiceren van het goede resultaat (met succes doorlopen hebben van de conformiteittoets) Conformiteittoets 5 maart 2009

21 Rolverdeling conformiteittoetsing
Software- producent Doorgeven nieuwe versie RO-applicatie Geeft opdracht tot afnemen conformiteit- toets Neemt confor- miteittoets af Marktpartijen overleg Bewaakt protocol op toetsbaarheid Geonovum Conformiteit- toetser Stelt protocol en Testcases op 21

22 Toetsproces: 1) Aanvraag conformiteitstoets bij Geonovum 2) Uitvoering conformiteitstoets door onafhankelijke toetser 3) Uitvoering testcases bij de leverancier door toetser 4) Resultaten vastgelegd in overall results (conformity checking plan) 5) Bij accoord: certificaat 6) Publicatie van positieve testresultaat (inclusief aanklikbaar digitaal certificaat) 7) Handhaving

23 Hertoetsing Versienummer bestaat uit 3 delen. Versie x.y.z • x - hoofdversienummer. Wijzigingsproces van een wettelijk verankerd producten • y - subnummer. Wijzigingsproces van niet wettelijk verankerde producten • z - subsubnummer. Minieme bugfix releases Voor IMRO geldt dat het hoofdversienummer in feite al gecodeerd is in het jaartal (IMRO2008). Dit leidt tot de volgende structuur: IMRO/2008/1.0 X Y Z

24 Hertoetsing X-wijzigingen leiden altijd tot hertoetsing
Tabel 8 - Wettelijk verankerde producten, x-wijzigingen Product Huidige versie Informatiemodel Ruimtelijke Ordening - modeldocument IMRO2008-1 Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen SVBP2008-1 Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten STRI2008-1 Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen PRBP2008-1 Praktijkrichtlijn gemeentelijke Structuurvisies PRgSV2008-1 Praktijkrichtlijn provinciale Structuurvisies PRpSV2008-1 Praktijkrichtlijn Rijks Structuurvisies PRrSV2008-1 Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten PRGB2008-1 Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening PRPV2008-1 Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur PRAMvB2008-1

25 Hertoetsing Y-wijzigingen leiden wel of niet tot hertoetsing. De beoordeling vindt plaats op basis van impactanalyse Geonovum. Tabel 9 - Niet wettelijk verankerde producten, y-wijzigingen Product Huidige versie Praktijkrichtlijn Planteksten PRPT2008-1 XML schema van het IMRO2008 model IMRO XSD XML schema waarin opgenomen de uitbreiding op gml IMRO2008gmlProfile-1.XSD XML schema van basis GML profiel voor Nederland gml4nl-1.XSD Validatieregels van de validator ++ Beschikbaarheidsregels van IMRO2008 plannen 2008-1

26 Hertoetsing Z-wijzigingen leiden niet tot hertoetsing.

27 Hertoetsing De houdbaarheid van de conformiteittoets wordt voor de eerste paar jaar vastgesteld op 2 jaar. (dus hertoetsing vindt in ieder geval 1 keer per 2 jaar plaats)

28 Hertoetsing – Beoordeling nieuwe versies software
Indien de softwareproducent eenmaal heeft voldaan aan de conformiteittoets kan de beoordeling van een nieuwe versie van de software volstaan met een achteraf beoordeling door Geonovum van de door de producent aangeleverde informatie. De softwareproducent geeft aan welke veranderingen in de software zijn verricht. Op basis van analyse van deze wijzigingen door Geonovum wordt uiteindelijk bepaald of hertoetsing nodig is of dat de nieuwe versie van de software ook het kenmerk voldaan aan de conformiteit kan dragen.

29 Kosten conformiteittoetsing
Onafhankelijke toetsingorganisatie (DNV) Afdracht softwareproducent aan conformiteittoetser ongeveer: Initiële audit: Kosten Geonovum (echter bij meer dan 1 vervolgbezoek voor de softwareleverancier zelf) Vervolg audit: Kosten leverancier 29

30 Stand van zaken Eerste afname conformiteittoetsen gereed
1 juli was planning, loopt uit door uitstel digitale paragraaf WRO Validator en systematiek is generiek, verwachting is dat meerdere domeinen gaan volgen Zal bredere toepassing op termijn gaan krijgen (denk bijvoorbeeld aan services) 30

31 Barchman Wuytierslaan 10 3818 LH Amersfoort
Postbus 508, 3800 AM Amersfoort + 31 (0)


Download ppt "Validatie & Conformiteittoetsing"

Verwante presentaties


Ads door Google