De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 mei 2009 Validatie & Conformiteittoetsing Marcel Reuvers, Geonovum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 mei 2009 Validatie & Conformiteittoetsing Marcel Reuvers, Geonovum."— Transcript van de presentatie:

1 14 mei 2009 Validatie & Conformiteittoetsing Marcel Reuvers, Geonovum

2 Agenda Validatie Waarom Framework van geo-standaarden (core-set) Demonstratie Productplanning Conformiteittoets Scope Uitgangspunten Conformiteittoetsomgeving Rolverdeling Hertoetsing Publicatie Stand van zaken

3 Validatie

4 Waarom? Foutreductie Centraal punt (geen naar elkaar wijzen tussen leveranciers) Softwareleveranciers kunnen er tegenaan ontwikkelen Wie leest graag een standaard?

5 Framework van geo- standaarden

6 Metadata

7 Relaties OGCISO/TC 211 CEN/TC 287

8 22 november 2007 Onze toekomst onder INSPIRE Neerslag Landgebruik Topografie Bodem Recreatie Visserij Vervuiling Industrie Bossen Weilanden Rivieren Wonen Klimaat Verschillende gezichtspunten van de “werkelijkheid” Calamiteit Zee

9 IMRO (GML-file) IMWA (GML-file) Knooppunt GeoInformatie Infrastructuur Applicatie Adapter datasets XML/GML-file Realiteit(Wereld) UMLklassediagram/OCL GML-file Inwinning Universe of Discourse (Hoezietdewerelderuit?)

10 NEN3610 organisatie modellen IMRO IMWA IMWE IMKL IMKAD IMGBR IMGeo IMBOD IMOOV 0101 IMKICH TOP10NL ISO/OGC uitwisseling INSPIRE Informatiemodellen

11 Validator  Schema validatie  Schematron (business rules)  Geometrische controles  SOAP interface  Per 1 juli generiek voor alle informatiemodellen  Vervangt ook metadata validator

12 12 Validator  Aanvullende controles:  Geometrische controles (bv gesloten of kruisende polygonen)  Volledigheidscontroles (verwijzingen tussen GML en HTML’s)  Bestandsnaam conventie (conform praktijkrichtlijnen)  Provincie en gemeentecode (conform praktijkrichtlijnen)  Diverse: coördinatenstelsel, datumformaat, encoding  Verbeterde userinterface  Voortgangsindicator  Rapportage verwijzingen  Rapportage objecten in plan  Verbeterde performance, grote bestanden (tot 500mb)  Waar mogelijk duidelijker/specifiekere foutmeldingen  Gebruikershandleiding

13 13 Validator >> Validator + >> Validator++  Validator  IMRO2006  Validator+  Alles van IMRO2006  Geometrische controle  Validator++  IMRO2006 & IMRO2008  Geometrische controle  Manifest als ingang

14 Validator  WFS per 1 augustus, optionele WSDL/SOAP

15 Conformiteittoetsing

16 GemeenteProvincieRijk StructuurvisieXXX BestemmingsplanX-- wijzigings- of uitwerkingsplanXXX VoorbereidingsbesluitXXX tijdelijke ontheffingX-- ProjectbesluitXXX BeheersverordeningX-- buiten toepassingverklaring beheersverordening XXX provinciale verordening-X- algemene maatregel van bestuur--X aanwijzing-XX rijksbestemmingsplan--X De conformiteitstoets: SCOPE 1)Plantypen: Plannen waarvan gemeenten bronhouder zijn.

17 De conformiteits toets: SCOPE 2 2) Functionaliteit: Uitwisselen van plannen AspectStandaard Genereren van een planIMRO2008 Publicatie van een planSTRI2008 Digitaal verbeeldenSVBP2008 Analoog verbeeldenSVBP2008 InlezenIMRO2008 STRI2008

18 De conformiteitstoets: SCOPE 3 Black box toets: Geen functionaliteits of interface toets

19 Uitgangspunten · Toetsing is reductie van risico's, niet het voorkomen: het zorgt niet voor 100% foutloze software · Validatie van RO-plannen zo veel mogelijk preventief bij bron · Black box toetsing van RO-applicaties · Geen vrijblijvendheid · Vooraf bekende, objectiveerbare en meetbare criteria. · Toetsing is een blijvend proces · Toetsing dient zoveel als mogelijk geautomatiseerd te kunnen plaatsvinden · Zo laag mogelijke inspanning · Geen uitsluiting · Toetsing is geen verplichting:

20 Conformiteitomgeving Om softwareproducenten te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van de toetsen zijn de volgende producten en diensten beschikbaar:  Beheer van RO-standaarden  Protocol conformiteitstoetsen RO-applicaties v 1.1, Conformity checking plan v1.1 + tooling  Helpdesk voor gebruik RO-standaarden en protocol  Communicatie naar relevante stakeholders zoals certificaathouders, en gebruikers RO-applicaties  Voorbeeldbestanden  Validator  Publiceren van het goede resultaat (met succes doorlopen hebben van de conformiteittoets) 5 maart 2009 Conformiteittoets

21 Rolverdeling conformiteittoetsing Software- producent Geonovum Conformiteit- toetser Stelt protocol en Testcases op Bewaakt protocol op toetsbaarheid Neemt confor- miteittoets af Geeft opdracht tot afnemen conformiteit- toets Doorgeven nieuwe versie RO-applicatie Marktpartijen overleg

22 Toetsproces: 1) Aanvraag conformiteitstoets bij Geonovum 2) Uitvoering conformiteitstoets door onafhankelijke toetser 3) Uitvoering testcases bij de leverancier door toetser 4) Resultaten vastgelegd in overall results (conformity checking plan) 5) Bij accoord: certificaat 6) Publicatie van positieve testresultaat (inclusief aanklikbaar digitaal certificaat) 7) Handhaving

23 Hertoetsing Versienummer bestaat uit 3 delen. Versie x.y.z x - hoofdversienummer. Wijzigingsproces van een wettelijk verankerd producten y - subnummer. Wijzigingsproces van niet wettelijk verankerde producten z - subsubnummer. Minieme bugfix releases Voor IMRO geldt dat het hoofdversienummer in feite al gecodeerd is in het jaartal (IMRO2008). Dit leidt tot de volgende structuur: IMRO/2008/1.0 X Y Z

24 Hertoetsing X-wijzigingen leiden altijd tot hertoetsing Tabel 8 - Wettelijk verankerde producten, x-wijzigingen ProductHuidige versie Informatiemodel Ruimtelijke Ordening - modeldocumentIMRO2008-1 Standaard Vergelijkbare BestemmingsplannenSVBP2008-1 Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke InstrumentenSTRI2008-1 Praktijkrichtlijn BestemmingsplannenPRBP2008-1 Praktijkrichtlijn gemeentelijke StructuurvisiesPRgSV2008-1 Praktijkrichtlijn provinciale StructuurvisiesPRpSV2008-1 Praktijkrichtlijn Rijks StructuurvisiesPRrSV2008-1 Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte BesluitenPRGB2008-1 Praktijkrichtlijn Provinciale VerordeningPRPV2008-1 Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van BestuurPRAMvB2008-1

25 Hertoetsing Y-wijzigingen leiden wel of niet tot hertoetsing. De beoordeling vindt plaats op basis van impactanalyse Geonovum. Tabel 9 - Niet wettelijk verankerde producten, y-wijzigingen ProductHuidige versie Praktijkrichtlijn PlantekstenPRPT2008-1 XML schema van het IMRO2008 modelIMRO2008-1.XSD XML schema waarin opgenomen de uitbreiding op gmlIMRO2008gmlProfile-1.XSD XML schema van basis GML profiel voor Nederlandgml4nl-1.XSD Validatieregels van de validator++ Beschikbaarheidsregels van IMRO2008 plannen2008-1

26 Hertoetsing Z-wijzigingen leiden niet tot hertoetsing.

27 Hertoetsing De houdbaarheid van de conformiteittoets wordt voor de eerste paar jaar vastgesteld op 2 jaar. (dus hertoetsing vindt in ieder geval 1 keer per 2 jaar plaats)

28 Hertoetsing – Beoordeling nieuwe versies software  Indien de softwareproducent eenmaal heeft voldaan aan de conformiteittoets kan de beoordeling van een nieuwe versie van de software volstaan met een achteraf beoordeling door Geonovum van de door de producent aangeleverde informatie.  De softwareproducent geeft aan welke veranderingen in de software zijn verricht. Op basis van analyse van deze wijzigingen door Geonovum wordt uiteindelijk bepaald of hertoetsing nodig is of dat de nieuwe versie van de software ook het kenmerk voldaan aan de conformiteit kan dragen.

29  Onafhankelijke toetsingorganisatie (DNV)  Afdracht softwareproducent aan conformiteittoetser ongeveer:  Initiële audit: Kosten Geonovum (echter bij meer dan 1 vervolgbezoek voor de softwareleverancier zelf)  Vervolg audit:Kosten leverancier Kosten conformiteittoetsing

30  Eerste afname conformiteittoetsen gereed  1 juli was planning, loopt uit door uitstel digitale paragraaf WRO  Validator en systematiek is generiek, verwachting is dat meerdere domeinen gaan volgen  Zal bredere toepassing op termijn gaan krijgen (denk bijvoorbeeld aan services) Stand van zaken

31 Barchman Wuytierslaan 10 3818 LH Amersfoort Postbus 508, 3800 AM Amersfoort + 31 (0) 334 604 100 info@geonovum.nl www.geonovum.nl


Download ppt "14 mei 2009 Validatie & Conformiteittoetsing Marcel Reuvers, Geonovum."

Verwante presentaties


Ads door Google