De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA"— Transcript van de presentatie:

1 1 www.risicomanagementacademie.nl Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl

2 2 www.risicomanagementacademie.nl Routekaart Implementatie Risico Management 1.(Af)stemming 2.Verdieping 3.Oplossingen 4.Cases 5.Aan de slag 6.Afronding

3 3 www.risicomanagementacademie.nl Afstemming  Wie zijn we?  Welke RM opleiding / training / ervaring?  Wat brengt je hier?  Wat wil je mee naar huis nemen?

4 4 www.risicomanagementacademie.nl DE RM Paradox (1)

5 5 www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox (2)

6 6 www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox (3)

7 7 www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox (4)

8 8 www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox RM WEL nodig NIET enthousiast omarmt

9 9 www.risicomanagementacademie.nl Stemming Publieke Sector Kenmerken:  De nodige schandalen  Steeds complexer  Tegengestelde belangen  Publieke roep om verantwoording  Rol toezichthouder  Guur economisch klimaat => Welke expliciete rol speelt RM: (1) groot, (2) klein, (3) geen?

10 10 www.risicomanagementacademie.nl Afstemming Leerdoelen 1.Inzicht geven: WAAROM implementeren van risicomanagement in organisaties géén spontaan proces is 2.Zelf een AANPAK op hoofdlijnen kunnen ontwikkelen: RM implementatie in de eigen organisatie een impuls geven

11 11 www.risicomanagementacademie.nl Verdieping  Opfrisser  Aanvliegroutes  Oplossingen  Cases  Lessen

12 12 www.risicomanagementacademie.nl Opfrisser naar verdieping Drie containerbegrippen  Wat is een risico?  Wat is risicomanagement?  Wat is implementatie? => Eenduidige begrippen => zelfde taal spreken

13 13 www.risicomanagementacademie.nl Risico Effect van onzekerheid op behalen doelen (ISO 31000)  Meerdere oorzaken  Kans van optreden  Meerdere gevolgen COMPLEXITEIT

14 14 www.risicomanagementacademie.nl Risicomanagement Expliciet omgaan met onzekerheid  Gestructureerd & Cyclisch  Transparant & Communicerend  Adaptief & Lerend

15 15 www.risicomanagementacademie.nl Verdieping: welke maat RMI? “Risicomanagement zonder implementatie vormt voor organisaties een onacceptabel risico”

16 16 www.risicomanagementacademie.nl Case RM Implementatie? http://www.youtube.com/watch? v=kK5-6p0I0cQ&feature=related

17 17 www.risicomanagementacademie.nl Case RM Implementatie? 1.Is dit RM? 2.Is dit effectief? 3.Waarom wel / niet? 4.Herken je (uitvergrootte) elementen uit je eigen praktijk?

18 18 www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie: wat? Risicomanagement als routine toegepast 1.Gestructureerd: methodisch & cyclisch 2.Geformaliseerd: in project- of QA/QC management, HRM 3.Geïntegreerd: vast onderdeel van overleg en rapportages 4.Geaccepteerd: iedereen doet het, vanzelfsprekend, nuttig

19 19 www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie: hoe? Vier aanvliegroutes Financieel Veiligheid Kwaliteit Organisatie

20 20 www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute financieel (traditioneel)  Doet de controller (erbij)  Gemeenten: weerstandsvermogen  Risicoparagraaf  Focus op risico’s met financiële impact  Deel van het geheel?

21 21 www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute veiligheid Luchtvaart, industrie, defensie  Eerst veiligheid, dan €  Niet bellen in de auto  Protocollen  Training en video analyses  Normal Accident Theory & HRO

22 22 www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute kwaliteit  Veiligheids Management Systemen (VMS)  Integratie ISO 90001 & ISO 31000 (RM principes, raamwerk en proces)  Kwaliteitsmanager & Risicomanager: één persoon?  Kwaliteitscontrole als risicobeheersmaatregel

23 23 www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute organisatie Risk, Innovation & Change 1.Risicomanagement is een bijzondere innovatie 2.Implementatie vereist verandering door interventies

24 24 www.risicomanagementacademie.nl RM implementatie: 3 dimensies Methoden Organisatie Gebruikers Afhankelijk Processen & Tools Cultuur & Structuur Motivatie & Competenties Implementatie 5 Groepen

25 25 www.risicomanagementacademie.nl RM gebruikers & interventies Pioniers (autonomie) “Nieuw is leuk!” Vroege vogels (ratio) “RM levert wat op!” Vroege volgers (emotie) “Ik hoor ik er bij” Late volgers (plicht) “Het moet, regels” Achterblijvers (tegen) “Ik wil het niet!”

26 26 www.risicomanagementacademie.nl Rol (project)managers Pioniers (autonomie) “Nieuw is leuk!” Vroege vogels (ratio) “RM levert wat op!” Vroege volgers (emotie) “Ik hoor ik er bij” Late volgers (plicht) “Het moet, regels” Achterblijvers (tegen) “Ik wil het niet!” (Project) Managers: voorwaarden scheppen!

27 27 www.risicomanagementacademie.nl (Project)managers & (on)zichtbare voorwaarden RM Methoden & Structuur RM Cultuur Overtuigingen Rollen Besluitvorming Consequenties

28 28 www.risicomanagementacademie.nl Nulmeting IRM VOORWAARDEN: structuur (© 2013 Martin van Staveren VSRM)

29 29 www.risicomanagementacademie.nl Nulmeting IRM VOORWAARDEN: cultuur (© 2013 Martin van Staveren VSRM)

30 30 www.risicomanagementacademie.nl Eigen Case RMI Voorwaarden Doe je eigen nulmeting:  Inschatting RMI voorwaarden voor structuur  Inschatting RMI voorwaarden voor cultuur  Bespreking overeenkomsten en verschillen

31 31 www.risicomanagementacademie.nl Oplossingen: Voorwaarden via Interventies Acties voor gedragsverandering van individuen / groepen 1.zelf ontdekken: pioniers 2.rationele argumenten: vroege vogels 3.emotionele veligheid & betrokkenheid: vroege volgers 4.Gericht op plicht: late volgers 5.Gericht op loslaten: laggards

32 32 www.risicomanagementacademie.nl RMI Interventies voor iedereen 1.Gezamenlijke taal voor RM ontwikkelen: RM workshop “on the job” 2.RM bewustzijn en realisteitszin afstemmen: zwarte zwanen blijven! 3.Teamwork met diversiteit organiseren: verschillen in risicopercepties zichtbaar maken en benutten 4.Risicoanalyses in teams uitvoeren én evalueren: leren! 5.Consequent uitdragen RM beleid: dus niet “ik wil geen risico’s zien!”

33 33 www.risicomanagementacademie.nl RMI Interventies voor pioniers 1.In een RMI Task Force bijeenbrengen, om de toepassing van RM in de rest van de organisatie te ontwikkelen 2.Zelf passende RM processen laten ontwikkelen 3.Onderling laten leren via intervisie

34 34 www.risicomanagementacademie.nl RMI Interventies voor vroege vogels (ratio) 1.Toegevoegde waarde RM uitdrukken in kosten, tijd, en dergelijke, RM doelen stellen en RM voorbeelden ontwikkelen / benutten 2.RM laten aansluiten op bestaande werkprocessen (veiligheid, kwaliteit, projectmanagement) 3.Risico checklists ontwikkelen 4.Tijd, budget en eventueel tools ter beschikking stellen om RM efficient uit te kunnen voeren

35 35 www.risicomanagementacademie.nl RMI interventies voor vroege volgers (emotie) 1.Teamsessies organiseren waarin RM succes centraal staat 2.Sociaal veilige omgeving creëren (fouten bespreekbaar) 3.Rolverdelingen benutten: opinieleiders (RM gezag), kampioenen (RM succes) 4.Persoonlijke hulp bieden om RM uit te voeren (helpdesk, RM spreekuur) 5.RM toepassingen status geven en belonen (materieel, immaterieel)

36 36 www.risicomanagementacademie.nl RMI interventies voor late volgers (plicht) 1.Taak en verantwoordelijkheidssessies voor RM organiseren 2.RM rollen opnemen in functieprofielen (HRM) 3.RM toepassing RM intern verplichten 4.RM door opdrachtgevers laten verplichten 5.RM toepassing door leveranciers / onderaannemers verplichten

37 37 www.risicomanagementacademie.nl RMI interventies voor achterblijvers 1.Serieus het gesprek aangaan met consequente RM weigeraars 2.Zichtbaar maken dat juist expertise en ervaring voor RM essentieel zijn 3.Tijdig afscheid nemen 4.Ook op management niveau het gesprek aangaan 5.Niet te veel tijd insteken

38 38 www.risicomanagementacademie.nl 4 Cases => 2 nader toegelicht Taai RMCiviel Bedrijf Industrie Bedrijf Civiel Gemeente Civiel Rijksdienst Inhoudelijk Kwaliteitseisen Ontwerp & laten uitvoeren Van ontwerp naar inkoop Situationeel VeiligheidOnderdeel groter geheel Stedelijke omgevingBeheerder Infrastructuur Sociaal Aziatische OGInternationaal, overheid, markt Wethouder & Publiek Minister & Publiek Psychologisch (overtuigingen) Fout is foutHoe groot is dit risico? Ik wil wel, maar de anderen?

39 39 www.risicomanagementacademie.nl Overeenkomsten cases 1.Structureel tijdgebrek 2.Meerdere jaren met RM aan de slag 3.RM leeft niet bij iedereeen 4.RM cyclus stopt na RA 5.RM rendement niet expliciet 6.Topmanagement erkent belang => Herkenbaar in jullie eigen organisatie?

40 40 www.risicomanagementacademie.nl Selectie interventies case 3  Civiel, gemeente: MT o.l.v. directeur (aanvliegroute veiligheid) 1.Methoden: RM spreadsheet light maken voor kleinere projecten 2.Organisatie 1.Structuur: RM formaliseren met OG 2.Cultuur: Ongevallenregistratie leidt tot risicobewustzijn 3.Cultuur: Medewerkers aanspreken op discipline (bij start opdrachten) 3. Gebruikers 1.Motivatie: RM ervaringen uitwisselen met andere gemeenten 2.Competenties: medewerkers RM opleiding laten volgen

41 41 www.risicomanagementacademie.nl Selectie interventies case 4  Civiel, rijksdienst: Kenniskring o.l.v. trekker (aanvliegroute organisatie) 1.Methoden: toolbox met bestaande tools samenstellen 2.Organisatie 1.Structuur: Formele interne RM richtlijn in bestaande procedure 2.Cultuur: Topmanagement commiteert zich expliciet 3.Gebruikers 1.Motivatie: RM coaching door intervisie voor olievlekwerking 2.Competenties: Ervaringskennis, zoals risicochecklists, beschikbaar stellen

42 42 www.risicomanagementacademie.nl Case resultaten 1.Risicobewustzijn van managers en professionals neemt toe 2.Meer inzicht in interne / externe (RM) afhankelijkheden 3.Vergrootglas op zwaktes in de organisatie: wél willen zien, vereist lef! 4.Resultaten RM meten via incidentenregistratie, projectresultaat, uren zonder uitval / ongevallen, e.d. 5.Vereist integratie met F&C, QA/QC, HSSE, 6.Formalisering: RM als resultaatgebied in beoordelingen: P&O

43 43 www.risicomanagementacademie.nl Naar Concrete RM Implementatie Oplossingen  RM implementatie als project?  Nulmeting  Implementatieplan op hoofdlijnen

44 44 www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie als Project? 1.Inventarisatie: probleemstelling, RM als oplossing, SMART RM doelen, aanwezigheid RM voorwaarden? 2.Besluitvorming: go – no go, waar en op welk niveau? 3.Uitvoering: voorwaarden scheppen door interventies 4.Bijsturing: monitoring effecten en aanpassingen – LEREN! (= doelen kennen én fouten (h)erkennen)

45 45 www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie op welke niveau starten? 1. Organisatie-breed risicomanagement 2. Portfolio / project risicomanagement 3. Discipline-gericht risicomanagement Corporate Governance Portfolio / Project Beheersing Tijd Geld Veiligheid / Kwaliteit Reputatie ISO, COSO-ERM INK Model PRINCE2 RISMAN GeoQ = GeoRM GeoImpuls NiveauDoel Model

46 46 www.risicomanagementacademie.nl Eigen case: RM Implementatieplan Op basis van de nulmeting:  Formuleer 3 RM implementatiedoelen (SMART)  Formuleer < = 3 stappen voor de 3 doelen  Formuleer 3W: Wie Wat Wanneer uitvoert

47 47 www.risicomanagementacademie.nl Bespreken eigen case RM implementatie  Waar loop je tegen aan?  Waar verwacht je enthousiasme?  Waar verwacht je scepsis?  Hoe ga je daar mee om?

48 48 www.risicomanagementacademie.nl Tips voor extra verdieping

49 49 www.risicomanagementacademie.nl Lessen voor mee naar huis 1.Risico analyse ≠ RM ≠ RM implementatie 2.RM implementatie vereist RM voorwaarden 3.RM methoden zijn dienend (≠ leidend) 4.Monitor de voortgang, leer ervan en neem de tijd

50 50 www.risicomanagementacademie.nl Afronding  Wat neem je mee naar huis?  Waar ga je zelf mee aan de slag?  Evaluatie


Download ppt "1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA"

Verwante presentaties


Ads door Google