De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(c) Marc de Graauw 20001 Presentatie XML Marc de Graauw 2 maart 2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(c) Marc de Graauw 20001 Presentatie XML Marc de Graauw 2 maart 2000."— Transcript van de presentatie:

1 (c) Marc de Graauw 20001 Presentatie XML Marc de Graauw 2 maart 2000

2 (c) Marc de Graauw 20002 Presentatie XML Wat is XML? Waarom XML? Toepassingen van XML. XML nu. State of the art, toekomst.

3 (c) Marc de Graauw 20003 Wat is XML? Extensible Markup Language, v 1.0 World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation 10 februari 1998 Extensible: uitbreidbaar Markup Language: opmaaktaal

4 (c) Marc de Graauw 20004 Wat is XML? XML is een opmaaktaal voor Internet XML is een volgende stap na HTML HTML en XML zijn afgeleid van SGML SGML: uitgevers, gestructureerde complexe documenten XML is “versimpeld” SGML

5 (c) Marc de Graauw 20005 HTML - een voorbeeld Marc de Graauw Marc de Graauw Geslacht: Man Opleidingen VWO kandidaats Biologie doctoraal filosofie

6 (c) Marc de Graauw 20006 XML - een voorbeeld Graauw de Marc VWO kandidaats Biologie doctoraal filosofie

7 (c) Marc de Graauw 20007 Document Type Definition <!ELEMENT persoonsgegevens (achternaam, voorvoegsel?, voornaam )>

8 (c) Marc de Graauw 20008 XML en DTD XML is gestructureerd document – inhoud –elementen, attributen, tekst DTD beschrijft de structuur van een XML-document –welke elementen en attributen zijn toegestaan –welke inhoud is toegestaan –validatieregels (volgorde, optionaliteit et cetera) met DTD kan XML-document gevalideerd worden

9 (c) Marc de Graauw 20009 XML versus HTML HTML kent vaste set elementen –,,, XML is uitbreidbaar in DTD wordt structuur beschreven in XML zit “kennis” over betekenis – Marc – 10000 XHTML: HTML wordt XML-dialect

10 (c) Marc de Graauw 200010 XML hulpmiddelen parser –valideert XML-source a.h.v. DTD –gedrag vastgelegd in XML-specificatie browser –laat XML zien (IE5 ondersteunt groot deel XML) –valideert XML-source m.b.v. parser –geeft elementen door aan b.v. Javascript editors –schrijven van valide XML o.b.v. DTD

11 (c) Marc de Graauw 200011 W3C Recommendations XML versie 1.0 DOM: Document Object Model –stelt XML document beschikbaar aan programmeertaal –gedrag is vastgelegd in W3C Recommendation –geen vendor lock-in: DOM is gelijk bij Microsoft, IBM, etc. Namespaces XML Schema XSL: Extensible Stylesheet Language

12 (c) Marc de Graauw 200012 XML Schema beschrijft structuur van XML bestand vergelijkbaar met DTD maar: is zelf XML bestand krachtiger: datatypes, validatie, hergebruik nu: W3C Working Draft

13 (c) Marc de Graauw 200013 Waarom XML? Toepassingen van XML stylesheets, views op een XML- document integratie data en document XML, mens en applicatie XML en EDI

14 (c) Marc de Graauw 200014 Stylesheets 1 hoe laat de browser XML zien? –1) standaardoplossing in IE5: boomstructuur –2) zelf stylesheet maken stylesheet beschrijft hoe XML weergegeven moet worden twee mogelijkheden: –Cascading Style Sheets (CSS, ook in HTML) –Extensible Stylesheet Language (XSL)

15 (c) Marc de Graauw 200015 XML, DTD en stylesheet auteur.dtd...... auteur_dezes.xml...... Marc de Graauw... auteur.xsl... naam {font-size:16pt;}...

16 (c) Marc de Graauw 200016 Stylesheets 2 stylesheet doet twee dingen 1) conversie –XML  XML –XML  HTML –XML  ASCII –XML  EDIFACT 2) opmaak (bij XML  XML) –WWW –CDROM –hardcopy

17 (c) Marc de Graauw 200017 Data en document documenten –krant, boek, webpagina –structuur: hoofdstuk, paragraaf, plaatje –opmaak belangrijk –tekstverwerker, DTP, WWW data –formulier, tabel, kaartenbak –structuur: veld, record, rij, kolom –database, spreadsheet XML verenigt kracht document en data!

18 (c) Marc de Graauw 200018 XML, mensen en applicaties 1 <?xml version=“1.0”?> Graauw de Marc </voornaam XSL DOM applicatie database

19 (c) Marc de Graauw 200019 XML, mensen en applicaties 2 <?xml version=“1.0”?> Graauw de Marc </voornaam DOM applicatie database DTD XML editor

20 (c) Marc de Graauw 200020 XML, mensen en applicaties 3 verkoop- database XML prijslijst applicatiebrowserXML editor XML bestelling voorraad- database applicatie bestelling DTD

21 (c) Marc de Graauw 200021 XML en EDI 1 uitwisseling tussen applicaties –platte bestanden (ASCII) –EDIFACT, X12 –geprogrammeerde applicatie-interface (RPC) platte bestanden –structuur is te simpel –aanvullende regels nodig (begindatum < einddatum, geslacht = M of V) –deze regels worden veelal geprogrammeerd bij zender én ontvanger

22 (c) Marc de Graauw 200022 XML en EDI 2 EDI traditioneel –rijke structuur –dure ISP, dure software –complex –volume nodig voor ROI –redelijk succesvol bij grote bedrijven, niet bij kleinere RPC –maatwerkoplossing per interface –programmeerwerk –is complex over bedrijfsgrenzen heen

23 (c) Marc de Graauw 200023 XML en EDI 3 XML voor EDI –veel (goedkope) tools –sterk gekoppeld aan Internet –rijke structuur –presentatie naar mensen toe eenvoudig –XML heeft momentum

24 (c) Marc de Graauw 200024 XML nu, state of the art Recommendations –XML 1.0 –DOM –Namespaces –XSLT (transformaties) Working Drafts –XML Schema (voorjaar 2000) –XSL Formatting Language

25 (c) Marc de Graauw 200025 Ondersteuning software parsers browsers: Internet Explorer 5.0 DTD editors XML editors middleware databaseinterfaces native XML databases

26 (c) Marc de Graauw 200026 Actieve partijen Microsoft: XML staat centraal –Biztalk: repository, standaardformaat, infrastructuur –Internet Explorer 5.0: XML, DOM, deel XML Schema en deel XSLT Oracle –XML als standaard dataformaat “buiten” de database –tools voor interfacing Oracle  XML, XML  Oracle alle grote partijen –IBM, SUN, HP et cetera

27 (c) Marc de Graauw 200027 bijlage: XML op het Internet


Download ppt "(c) Marc de Graauw 20001 Presentatie XML Marc de Graauw 2 maart 2000."

Verwante presentaties


Ads door Google