De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 1 Communicatie en taal Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 1 Communicatie en taal Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2."— Transcript van de presentatie:

1 paragraaf 1 Communicatie en taal Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

2 • Informatie kan in rijen bits worden vastgelegd. • Tekst, plaatjes, muziek, video etc • Hoe weet de computer wat hij met die rijen bits moet? • Hoe communiceren de computers? 2 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §1 Communicatie en taal

3 paragraaf 2 Teken en betekenis Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

4 • Communicatie is het uitwisselen van informatie. • Er is een zender.. • en een ontvanger. • De zender verstuurt tekens • De ontvanger kent de betekenis ervan. 4 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Teken en betekenis

5 • Nutteloze informatie!? • Ken je de betekenis? 5 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Teken en betekenis

6 • Je moet de betekenis kennen. • Afspraken • Protocol • Je snapt een taal als je de betekenis van de tekens (woorden) kent. • Verkeersborden • Pictogrammen, vlaggen 6 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Teken en betekenis

7 • Tekens mogen maar één betekenis hebben. • Eenduidig! • Afspraken maken. • Afspraken moeten bekend zijn bij de deelnemers. • Denk aan sms-taal. 7 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Teken en betekenis

8 • Menselijke communicatie • Afspraken ontstaan... •... en worden vastgelegd. • Afspraken en betekenissen veranderen. 8 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Eenduidigheid en standaardiseren

9 • Bij communicatie met en tussen computers moet de afspraak vooraf worden vastgelegd. • De afspraak kan niet zomaar gewijzigd worden. 9 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §2 Eenduidigheid en standaardiseren

10 paragraaf 3 Communicatiemiddelen Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

11 • Hoe wordt de informatie verzonden? • direct of indirect • direct: gelijk antwoord • radio, gesproken woord, MSN. 11 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

12 • indirect: de informatie komt pas later bij de ontvanger aan • krant, e-mail, sms, cd-rom, usb-stick, facebook etc. 12 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

13 • Communicatie verloopt via een communicatiemiddel. • informatiedrager: USB-stick, cd- rom, krant, boek • medium: radio, tv 13 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

14 Een zender zendt informatie volgens een afgesproken protocol naar de ontvanger en gebruikt een communicatiemiddel om dat te realiseren. 14 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

15 • Hoe communiceert een computer met zijn omgeving? • Interfaces • Sensoren • Actuatoren 15 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

16 Interface = een manier voor een mens om met de computer te communiceren Voorbeelden • Toetsenbord • Muis • Luidsprekers • Beeldscherm 16 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3 Communicatiemiddelen

17 Sensor = apparaat om informatie uit de omgeving te verzamelen (thermometer) Actuator = apparaat om de omgeving te beïnvloeden. (zoemertje, motortje, elektrisch slot, etc) Motion Planning 17 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §3Sensoren en actuatoren

18 paragraaf 4 Protocol Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

19 • Bij communictatie wordt niet alleen het bericht zelf verstuurd. • Ook stuurinformatie is noodzakelijk. • Informatie om de communicatie te sturen, op gang te brengen, gaande te houden. 19 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §4 Protocol

20  contact leggen  wisselen van rol (zender wordt ontvanger en omgekeerd)  de ontvangst van berichten bevestigen  aangeven dat een bericht niet goed is overgekomen  het contact verbreken 20 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §4 Protocol

21 Bijvoorbeeld • “Hallo, mag ik iets vragen?” • “Nee, ik ben even bezig.” • “Wat zeg je?” • “Ik snap het.” 21 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §4 Protocol

22 Protocol een verzameling afspraken over de stuurinformatie. Hoe wordt er gecommuniceerd. Voorbeeld • IP =Internet Protocol Data naar de juiste computer • TCP = Transmission Control Protocol Data foutloos overbrengen 22 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §4 Protocol

23 • http = HyperText Transfer Protocol Verzenden van webpagina’s • POP3 = Post Office Protocol Beheren van mailbox • FTP =File Transfer Protocol Uploaden en downloaden • SMTP = Simple Mail Transfer Protocol Verzenden van mail 23 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §4 Protocol

24 paragraaf 5 Communicatie met taal Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

25 25 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

26 • Een taal is een opeenvolging van klanken of letters. • Niet alles kan • gsaufg hwyd rug owheh imd! • John sat down on the couch 26 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

27 Natuurlijke taal • Grammatica • Taalregels • In de geschiedenis ontstaan • Geformaliseerd 27 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

28 • gsaufg hwyd rug owheh imd! • John sat down on the couch • Geen enkel Nederlands woord! • Bank op de ging zitten Jan. • Ik vergis zich bij beantwoorden van de lastig vraag. • Taalfouten 28 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

29 • Het maken van zinnen is gebonden aan regels. • De syntaxis van de taal • De grammatica • De paard botste tussen de interesse. • Syntaxis is in orde. • Betekenis?? • Semantiek 29 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

30 • Behalve de syntaxis is ook de semantiek belangrijk • Syntax-fouten worden herkend. • Semantiek fouten niet. 30 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

31 Voorbeeld Reken de omtrek uit. • lengte = 7 cm, breedte = 4 cm • Rekenmachine • 2 x 7 + 4 levert een antwoord. • Fout antwoord! • Geen foutmelding! • Syntax goed, semantiek fout 31 Stedelijk Gymnasium Breda RCM §5 Communicatie met taal

32 paragraaf 6 XHTML en CSS Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

33 §6XHTML en CSS • HTML HyperText Markup Language • Taal om documenten op te maken • HyperText = tekst met hyperlinks tekst met verwijzingen naar andere documenten Stedelijk Gymnasium Breda RCM33

34 §6XHTML en CSS • Ontworpen in 1991 • Veel wildgroei. • Opdrachten werkten bv alleen in IE of Netscape. • Standaardisatie: XHTML Stedelijk Gymnasium Breda RCM34

35 §6XHTML en CSS • W3-consortium werkt aan XHTML-standaard • eXtensible HTML • Strikt genomen mag daar alleen de structuur in worden bepaald. • De opmaak regel je in Stylesheets (CSS) Stedelijk Gymnasium Breda RCM35

36 §6XHTML en CSS Een document heeft: • inhoud (waar gaat het over) • structuur (hoofdstukken, paragrafen, tabellen, plaatjes etc.) • opmaak (Hoe ziet de tekst er uit? vet, schuin, groot, blauw) Stedelijk Gymnasium Breda RCM36

37 §6XHTML en CSS • Jij bepaalt de inhoud. • XHTML bepaalt de structuur • CSS bepaalt de opmaak • Vaak is dat niet zo. • Vaak worden zowel structuur als opmaak in HTML gedaan. Stedelijk Gymnasium Breda RCM37

38 §6XHTML en CSS • De structuur wordt geregeld met ‘tags’ of elementen • Een tag staat tussen • Een tag wordt geopend en gesloten • Voorbeeld • begin tabel • einde tabel Stedelijk Gymnasium Breda RCM38

39 §6XHTML en CSS • begin html • einde html • begin alinea • einde alinea • begin kop H1 • einde kop H1 • lege tag, nieuwe regel Stedelijk Gymnasium Breda RCM39

40 §6XHTML en CSS • Tags kunnen attributen hebben. • Attributen hebben een waarde. • genummerde lijst: a, b, c, etc • genummerde lijst: 1, 2, 3, etc Stedelijk Gymnasium Breda RCM40

41 §6XHTML en CSS • • Tag of element: • attribuut:type • waarde:"a" Stedelijk Gymnasium Breda RCM41

42 §6XHTML en CSS Regels • alle elementen (tags) sluiten • elementen ‘nesten’ • lege tags achteraan sluiten • waarden tussen " en " • alles met kleine letters Stedelijk Gymnasium Breda RCM42

43 §6XHTML en CSS Nesten van elementen • Hallo fout is: • Hallo Stedelijk Gymnasium Breda RCM43

44 §6XHTML en CSS Nesten van elementen • Hallo fout is: • Hallo Stedelijk Gymnasium Breda RCM44

45 paragraaf 6 Documentstructuur Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

46 §6Documentstructuur • !DOCTYPE – type document • • Leuke site! • • Jouw inhoud • Stedelijk Gymnasium Breda RCM46

47 §6Documentstructuur • In de body staan alleen tekst en tags. • Geen plaatjes. • Je verwijst naar een plaatje. • Je verwijst naar een andere website. • Je verwijst naar de opmaak. Stedelijk Gymnasium Breda RCM47

48 • Volg de cursus van Informatica- Actief. • Zoek op internet naar de juiste elementen en attributen. • Type in Google “HTML-cursus” • Pagina’s in het Nederlands • 17.800.000 hits. Stedelijk Gymnasium Breda RCM48 §6Documentstructuur

49 paragraaf 6 Stijlen en stylesheets Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

50 • De stijl moet je regelen in de header van je document. • Bij meer pagina’s voor één website neem je stylesheet. • Een stylesheet is een apart document. • Verwijzing in het hoofddocument. • Handig en eenvoudig. Stedelijk Gymnasium Breda RCM50 §6 Stijlen en stylesheets

51 Bij één pagina • • h1{font-family:verdana; color:#34AF00; } • •.. Stedelijk Gymnasium Breda RCM51 §6 Stijlen en stylesheets

52 Bij meerdere pagina’s • •.. • Stedelijk Gymnasium Breda RCM52 §6 Stijlen en stylesheets

53 Stylesteet • Opgeslagen als "mijnstijl.css • Alleen de stijlen, de opmaak. • h1 {font-family:verdana; color:#34AF00; } • p {font-size:12pt; color:#AA00F5; } Stedelijk Gymnasium Breda RCM53 §6 Stijlen en stylesheets

54 B1H02 paragraaf 6 Theorie bestuderen Opgaven maken Stedelijk Gymnasium Breda RCM54 §6 Stijlen en stylesheets

55 paragraaf 7 Taalregels in syntaxdiagrammen Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2

56 • Hoe noteer je de syntaxis van een taal compact en overzichtelijk? • Hoe is de taal opgebouwd? • Wat zijn de regels? Stedelijk Gymnasium Breda RCM56 §7 Syntaxdiagrammen

57 • Een syntaxdiagram geeft schematisch de taalregels weer. • Schematische en compacte weergave van de taalregels. Stedelijk Gymnasium Breda RCM57 §7 Syntaxdiagrammen

58 Keuze.. Stedelijk Gymnasium Breda RCM58 Bit

59 Herhaling.. Stedelijk Gymnasium Breda RCM59 Byte §7 Syntaxdiagrammen


Download ppt "Paragraaf 1 Communicatie en taal Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2."

Verwante presentaties


Ads door Google