De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche"— Transcript van de presentatie:

1 EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche
Voorlichtingsbijeenkomst Nieuwegein, 16 maart 2006

2 Inhoud Achtergrond van het project De Opleiding medisch pedicure
Op-maat het diploma halen m.b.v. EVC Toelatingseisen Het EVC-traject De opscholing Planning en kosten Aanmelding

3 Achtergrond van het project
Behoefte bij pedicures aan een opleiding op niveau 4 (gespecialiseerde voetverzorger) (88%) Nu veel losse bijscholingscursussen (ook niet-KOC gecertificeerd) die gebundeld kunnen worden Branche heeft behoefte aan medisch pedicures door toenemende vraag Herstructurering van de zorg Besluit: vanaf cursusjaar 2007/2008 zal nieuwe opleiding medisch pedicure experimenteel starten in regulier en particulier onderwijs Pilot is hierop een voorbereiding.

4 De zittende pedicure Kans geven om als eerste de opleiding op-maat te doorlopen Subsidie van SenterNovem (agentschap EZ) en HBA voor pilot voor 50 kandidaten

5 De opleiding medisch pedicure
Gebaseerd op beroepscompetentieprofiel medisch pedicure Kerntaak 1 Kerntaak 2 Kerntaak 3 Kerntaak 4 Competentie 1 Gedragsindicator 1 Gedragsindicator 2 Etc. X Competentie 2 Competenetie 3

6 Kerntaken medisch pedicure
Uitvoeren van voetonderzoek (deels X) Uitvoeren van een basisbehandeling Uitvoeren van specialistische behandelingen (X) Het leiden van een bedrijf (X)

7 Kerntaak 3: Uitvoeren van specialistische behandelingen
Behandeling van de (potentiële) risicovoet (voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, de oudere voet) Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken Orthesetechnieken Antidruktechnieken Zie

8 Competenties medisch pedicure
Voorbereiden afspraken en behandelingen Voetonderzoek uitvoeren Voet screenen (X) Basisbehandeling uitvoeren Behandelen van de (potentiële) risicovoet (X)

9 Competenties medisch pedicure (vervolg)
Antidruktechnieken toepassen (X) Ortheses vervaardigen en aanbrengen (X) Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken toepassen (X) Werken volgens de Code van de Voetverzorger Advies en voorlichting (deels X) Cliëntcontact

10 Competenties medisch pedicure (vervolg)
Samenwerken (X) Starten van een onderneming (X) Bedrijf profileren op de markt (X) Ontwikkelen en uitvoeren van inkoop- en voorraadbeleid (X) Prijs bepalen van een product/dienst (X) Opstellen en voeren van een (financiële) administratie (X)

11 Competenties medisch pedicure (vervolg)
Hanteren van ICT t.b.v. de bedrijfsvoering van de onderneming (X) Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid (X) Ontwikkelen, richting geven aan en borgen van kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid (X)

12 Competentie + gedragsindicatoren
Competentie: De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze een screening van de voet uit te voeren. voert op de juiste momenten (herhalings)screeningen uit, bijv. halfjaarlijks en bij twijfel voert nauwkeurig een visuele inspectie uit, let speciaal op de stand van de voet, wondjes, kleur, temperatuur, drukplekken etc. en maakt eventueel ter ondersteuning een blauwdruk kiest de testen uit die relevant zijn voor de cliënt en zijn ziekte test de gevoeligheid door te controleren of de cliënt op prikkels reageert, bijv. met het monofilament en de stemvork Etc…….

13 Het diploma behalen m.b.v. EVC (op-maat)
Overlap competenties pedicure en medisch pedicure Gevolgde bijscholing t.a.v. medisch pedicure Werkervaring Daarom: bekijken wat kandidaat al beheerst en vervolgens scholingsprogrogramma-op-maat

14 Toelatingseisen In het bezit zijn van een diploma pedicure/voetverzorging dat op de lijst staat van ProVoet (zie In het bezit zijn van het certificaat HBA Code van de Voetverzorger Minimaal twee jaar werkervaring hebben als zelfstandig pedicure/voetverzorger of als pedicure/voetverzorger in loondienst, gedurende de afgelopen twee jaar, voor minimaal gemiddeld 15 uur per week.    

15 Toelatingseisen (vervolg)
Ervaring hebben met tenminste twee van de volgende werkgebieden: voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, oudere voet, orthesetechnieken, nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken, antidruktechnieken. Zelfstandig het portfolio kunnen vullen en bewijslast kunnen aanleveren.     

16 Toelatingseisen (vervolg)
Bereid zijn gedurende het traject tijd te investeren en de opscholing te volgen (maximaal 1,5 dag per week gedurende een jaar; Het betreft daarbij één dag scholing op het opleidingsinstituut en een halve dag zelfstudie per week). Bereid zijn de opscholingskosten te voldoen.

17 Het EVC-traject Aanmelding Intake Portfoliovulling
Portfolio-assessment Persoonlijk Ontwikkelingsplan Opscholing Diplomering

18 Stap 1: Aanmelding Via antwoordkaart uit folder (www.provoet.nl)
Voor 15 april aanmelden: loten (door HBA) Na 15 april: op volgorde van binnenkomst Administratiekosten: Euro 10 (alleen wanneer ingeloot) Schriftelijk bericht over al dan niet ingeloot zijn

19 Stap 2: Intake Ingeloot: telefonisch eerste check op toelatingscriteria Intake-gesprek met als onderwerpen: Check op toelatingscriteria met bewijsmateriaal Tekenen voor deelname (verplichting tot betaling en volgen van de opscholing) Uitleg portfolio-vulling en portfolio-begeleiding

20 Stap 3: Portfoliovulling
Portfolio: map met persoonlijke en ervaringsgegevens op het gebied van de medisch pedicure + bewijslast Inhoud portfolio: Persoonlijke gegevens Overzicht van werkervaring Overzicht van overige ervaring Gevolgde opleiding(en) Gevolgde cursussen en trainingen

21 Stap 3: Portfoliovulling (vervolg)
Verworven competenties: medisch pedicure Bewijsmateriaal Vast format voor portfolio Portfolio is te vinden op

22 Bewijsmateriaal Diploma, certificaat
Verklaring van huidige of vorige werkgever Materiaal uit eigen bedrijf Video-opname Foto’s Verklaring van een organisatie Reflectieverslag

23 Portfolio Vulling kost veel tijd (aantal uren tot dagen)
Is persoonlijk bezit: u ontvangt alles retour Via ProVoet afspraak maken voor assessment

24 Stap 4: Portfolio-assessment
Door twee assessoren Bekijken portfolio en maken vragen Vraaggesprek met kandidaat Duur: twee uur Plaats: Eventueel een niveaupeiling

25 Stap 5: POP Op basis assessment:
Welke competenties beheerst kandidaat wel en niet? Wat betekent dit voor de opscholing? “Rooster”

26 Stap 6: Opscholing Opscholing-op-maat Op basis van opdrachten
Gedifferentieerd in de groep Gedeeltelijk op onderwijsinstelling, gedeeltelijk zelfstudie Bij IMKO Opleidingen (Amersfoort) of ROC Eindhoven (Eindhoven) Op donderdag van 9.30 – uur in 2007

27 Stap 6: Opscholing (vervolg)
Tijdsbesteding: maximaal 1,5 dag per week (1 dag op onderwijsinstelling en 0,5 dag zelfstudie) Docenten zijn van IMKO Opleidingen en ROC Eindhoven Afsluiting met proeve van bekwaamheid

28 Stap 7: Diplomering Branche-erkend diploma “Medisch pedicure”

29 Tijdlijn Mei/juni 2006: Intakes
Juni t/m oktober 2006: assessments (op inschrijving) T/m december 2006: POP’s Januari t/m december 2007: opscholing

30 Kosten Afhankelijk van aantal dagen opscholing:
0 – 10 dagen opscholing: Euro 300 11 – 20 dagen opscholing: Euro 500 > 20 dagen opscholing: Euro 700 Assessment is bij kosten inbegrepen Materialen zijn exclusief

31 Aanmelding Voor 15 april bij ProVoet met de antwoordkaart (

32 Vragen ?


Download ppt "EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche"

Verwante presentaties


Ads door Google