De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt vanuit het perspectief van de particuliere afnemer Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

2 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Voorstelling VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

3 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vlaamse overheidsinstelling (Extern verzelfstandigd agentschap EVA) operationeel sinds 1 december 2001 zorgt ervoor dat de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt efficiënt georganiseerd wordt en werkt. Zij verstrekt advies aan de Vlaamse overheid en controleert en reguleert de energiemarkt. Zij informeert de verbruiker - particulier, zelfstandige of industrieel - en geeft antwoord op zijn vragen, zodat hij zelf kan oordelen welke energieleverancier het beste bij hem past.

4 Enkele taken van de VREG (1)
controle op de naleving van de Vlaamse wetgeving m.b.t. de elektriciteits- en aardgasmarkt afleveren en opvolgen van leveringsvergunningen aanwijzen en opvolgen van de distributienet-beheerders uitreiking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

5 Enkele taken van de VREG (2)
uitbouwen van en toezicht houden op de markt voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten controle op de naleving van de openbaredienstverplichtingen door leveranciers en netbeheerders geschillen beslechten en bemiddelen m.b.t. de toegang tot het distributienet advies verlenen aan de Vlaamse regering

6 Vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

7 Vóór de vrijmaking… kon u uw leverancier van energie niet kiezen
u moest voor elektriciteit en aardgas aankloppen bij uw intercommunale (= netbeheerder) En nu… de verkoop van energie is niet langer in handen van één leverancier cruciaal in de vrijmaking is de opsplitsing van de taken netbeheer en verkoop van energie

8 Waarom de vrijmaking ? gevolg van de éénmaking van Europa
Europese regels vrije handel ook voor energie enkel einddatum vastgelegd voor de vrijmaking (uiterlijk 01/07/2007) geleidelijke vrijmaking aangezien: spelers moesten zich aanpassen: bedrijven, structuren, informaticatoepassingen, personeelsbestanden,…

9 Kalender vrijmaking – Vlaamse openingskalender
ELEKTRICITEIT AARDGAS 01/01/2002 > 1 GWh +/ aansluitingen > 5 miljoen m³ (vervoernet) 20 grootste bedrijven 01/01/2003 > 56 kVA +/ aansluitingen > 1 miljoen m³ 300 grote bedrijven 01/07/2003 alle afnemers

10 Doel van de vrijmaking door concurrentie te bevorderen op vlak van de verkoop van energie: concurrentiële prijzen betere service door gereguleerd monopolie te laten voor netbeheer: kostefficiëntie transparante tarieven

11 Wat is er veranderd door de vrijmaking?
voor de vrijmaking de netbeheerder (intercommunale) levert energie aan gebonden afnemers, verzorgt het transport van elektriciteit en aardgas, beheert de netten na de vrijmaking de netbeheerder verzorgt het transport en beheert de netten de levering gebeurt door leveringsbedrijven die over een vergunning van de VREG beschikken

12 Wat houdt de vrijmaking voor u in?
dankzij de vrijmaking van de energiemarkt kunt u zelf vergelijken en uw elektriciteits- en/of aardgas-leverancier kiezen het beheer van het elektriciteits- en aardgasnet blijft gebiedsgebonden uw netbeheerder kunt u dus niet vrij kiezen!

13 Wie zijn de spelers op de vrije energiemarkt?
producenten (elektriciteit) en invoerders (gas) beheerder van het hoogspanningsnet (Elia) en van het aardgasvervoernet (Fluxys) netbeheerders leveranciers agenten eindafnemers of klanten regulatoren (VREG, CREG, CWaPE en Brugel)

14 De netbeheerders (1) aangeduid door de VREG voor 12 jaar 2 groepen
gemengde netbeheerders De werkmaatschappij Eandis opereert voor de gemengde netbeheerders en doet het: operationeel beheer strategisch beheer meteropname en beheer metergegevens zuivere netbeheerders De werkmaatschappij InfraX opereert voor WVEM, IVEG en Inter-energa PBE, AGEM, DNB Brussels Airport, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, …

15 De netbeheerders (2) taken verzorgen van transport van energie
netbeheer (veiligheid, kwaliteit, vermijden van stroom-onderbrekingen) Uitbreiding netten, aansluitingen Sociale leverancier Stimuleren van Rationeel Energiegebruik

16 De energieleveranciers
verkoop van elektriciteit en/of aardgas beschikken over leveringsvergunning toegekend door de VREG voor onbepaalde duur voldoen aan bepaalde voorwaarden: financiële technische juridische levering over heel Vlaanderen toegestaan

17 Overzicht houders van een leveringsvergunning elektriciteit
Anode DB Energie Ecopower EDF Belgium Electrabel Electrabel Customer Solutions Elegant EBEM Endesa Energía Eneco International E.ON Belgium E.ON Energy Sales E.ON Energy Trading Essent Belgium Lampiris Nidera Handelscompagnie Nuon Belgium Reibel SPE RWE Energy Belgium Thenergo Trianel Energie Wase Wind

18 Overzicht houders van een leveringsvergunning aardgas
Distrigas Dong Energy Sales EDF Belgium ECS Elegant EBEM Eneco International E.ON Belgium E.ON Ruhrgas Essent Belgium GDF SUEZ Lampiris Nuon Belgium RWE Energy Belgium RWE Energy Nederland SPE Wingas

19 Leveranciers geïnteresseerd in levering aan privépersonen
elektriciteit Ecopower Electrabel Customer Solutions EBEM Essent Belgium Lampiris Nuon Belgium Reibel SPE Wase Wind aardgas Dong Energy Sales (enkel in Baarle-Hertog) Electrabel Customer Solutions EBEM Essent Belgium Lampiris Nuon Belgium SPE

20 Opvolging van leveranciers
na toekenning leveringsvergunning van nabij opgevolgd door de VREG indien niet meer aan alle voorwaarden voldaan de VREG kan sancties opleggen (hoge) geldboetes opheffing van de vergunning

21 Openbaredienstverplichtingen
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

22 Openbaredienstverplichtingen
verplichtingen voor netbeheerders leveranciers 3 categorieën (Vlaams) ecologische verplichtingen sociale verplichtingen technische verplichtingen (ook federale openbaredienstverplichtingen - komen vooral tot uiting op factuur – heffingen/taksen)

23 Ecologische openbaredienstverplichtingen
groenestroomcertificaten warmtekrachtcertificaten rationeel energie gebruik (REG)

24 Rationeel Energie Gebruik (REG)
verplichting voor netbeheerders jaarlijkse verplichte primaire energiebesparing van 1% REG-actieplannen sensibiliseren stimuleren van energiebesparing (premies,…) opvolging door het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) verplichting voor leveranciers factuur melding jaarlijks elektriciteitsverbruik van de laatste 3 jaar melding van de oorsprong van de elektriciteit

25 Sociale openbaredienstverplichtingen
gratis kWh elektriciteit sociale maximumprijzen (federaal) verschillende betalingsmogelijkheden facturatie procedure bij wanbetaling, plaatsing van budgetmeters en minimale levering van 10 ampère

26 Gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers
ieder Vlaams gezin heeft recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit per jaar 100 kWh per gezin te vermeerderen met 100 kWh gratis elektriciteit per gezinslid. een gezin van 4 personen krijgt per jaar 500 kWh elektriciteit gratis (100 KWh + 4 maal 100 kWh aangezien er 4 gezinsleden zijn); een alleenstaande krijgt per jaar 200 kWh gratis (basishoeveelheid 100 kWh kWh aangezien het over een alleenstaande gaat).

27 Gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers
iedereen heeft recht op de gratis elektriciteit, ongeacht de leverancier iedere leverancier moet de gratis elektriciteit in rekening brengen op zijn elektriciteitsfactuur. Het maakt dus niets uit bij welke leverancier u een contract afsluit veranderen van leverancier heeft ook geen gevolgen: u blijft recht hebben op de gratis hoeveelheid elektriciteit

28 Technische openbaredienstverplichtingen
investeringen in het distributienet recht op aansluiting van de afnemers op het distributienet (elektriciteit) veiligheid, continuïteit, regelmaat en de kwaliteit van de leveringen noodleverancier

29 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Praktische aspecten Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

30 Moet ik een nieuwe leverancier kiezen?
indien u nog geen contract had met een energieleverancier (bijvoorbeeld omdat u inwoonde bij familie), moet u bij verhuis een leveringscontract afsluiten! indien u nog geen actieve keuze gemaakt heeft, bent u toegewezen aan de standaardleverancier leverancier elektriciteit moet niet dezelfde zijn als leverancier aardgas enkel een houder van een leveringsvergunning!

31 Wat bij verhuis? breng zo snel mogelijk uw energieleverancier op de hoogte, best 2 maanden vóór de verhuis zodat hij u kan informeren over wat u moet doen indien u nog geen leverancier had (bv. omdat u inwoonde bij familie), moet u een contract afsluiten indien u al een contract had, neemt u dat best mee naar uw nieuwe woning (als u de opzegtermijn en de contractduur van uw contract niet respecteert, kan u een verbrekingsvergoeding worden aangerekend van maximum 50 of 75 euro afhankelijk van wanneer u opzegt) u moet het contract van de vorige bewoner (eigenaar of huurder) niet overnemen

32 Aanvragen van een aansluiting elektriciteit en/of aardgas
een aansluiting wordt aangevraagd bij de netbeheerder (telefonisch, per brief of online via de website van de netbeheerder) wie een aansluiting vraagt én nog geen leverancier heeft, moet een leverancier kiezen wie een aansluiting vraagt en wel al een leverancier heeft, neemt de leverancier van z’n oude woonst mee – vergeet hem wel niet te verwittigen van je verhuis voor elektriciteit geldt een recht op aansluiting voor aardgas mag de netbeheerder de aanvraag weigeren, maar dit moet voldoende geargumenteerd worden

33 Hoe moet ik veranderen van leverancier?
vraag offerte(s) doe de V-test op teken een contract met een nieuwe leverancier de nieuwe leverancier regelt de verdere overdracht geef je meterstanden door aan je netbeheerder (via een meteropnemer of meterkaartje) oude leverancier stuurt afrekeningfactuur nieuwe leverancier factureert vanaf ingang nieuw contract Let op dat je de opzegtermijn en de contractduur van je huidig contract respecteert. Lees de “Algemene voorwaarden” van je leverancier na.

34 Waar vind ik de prijzen en leveringsvoorwaarden van de leveranciers?
in de eerste plaats bij de leveranciers zelf! prijzen en leveringsvoorwaarden vergelijken op de VREG website: > Privé > Kiezen leverancier > Vergelijk de leveranciers > V-TEST vergelijking elektriciteit en/of aardgas: wat heb je nodig? Postcode Tarief (enkelvoudig/tweevoudig/uitsluitend nacht/weet niet) Verbruik in kWh (staat op de jaarlijkse factuur) Aantal gezinsleden vergelijking leveranciers is indicatief! Je verbruik kan varieren en als je kiest voor een variabel product, kan de prijs fluctueren. Bij vaste producten, ben je zeker dat de prijs niet verandert indien geen internetaansluiting, kan je bellen naar 02/ of naar de bibliotheek van uw stad of gemeente gaan om daar de V-test te doen hou je afrekeningfactuur van je energieleverancier bij de hand

35 Welke risico’s loop ik als ik voor een bepaalde leverancier kies?
geen! de VREG controleert de energieleveranciers geeft ze een leveringsvergunning de VREG licht nieuwe kandidaat-leveranciers van elektriciteit en/of aardgas door de VREG onderzoekt de financiële en technische capaciteiten de VREG ziet toe op de onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders als een leverancier failliet zou gaan, wordt je beleverd door de noodleverancier

36 Hoe de beste leverancier kiezen? (1)
prijs prijs per kWh? vaste prijs of flexibele prijs? onderscheid dag, nacht, uitsluitend nacht? andere kosten sociale maximumprijs: goedkoopste tarief op de markt (aantal voorwaarden) contractduur snel wijzigende prijzen in de vrije markt, dus kiezen voor kortlopende contracten (1 tot 3 jaar)

37 Hoe de beste leverancier kiezen? (2)
wat is de opzegtermijn? wordt het contract stilzwijgend verlengd als je het niet tijdig opzegt? manier van betalen alle leveranciers moeten verschillende betalingswijzen aanbieden: maandelijkse of jaarlijkse facturen via domiciliëring of overschrijving dienstverlening informatie klachten andere diensten,…

38 Hoe de beste leverancier kiezen? (3)
energiebron informatie over de brandstofmix vindt u op de factuur u kan iedere leverancier vragen of hij bereid is om u stroom uit hernieuwbare energiebronnen te leveren info hierover vindt u ook op de VREG website zelf controleren of uw stroom wel degelijk is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen? VREG controleert systeem van garanties van oorsprong

39 Deur aan deur verkoop! deze praktijk is toegestaan en wordt veelvuldig toegepast klanten beschikken over 12 dagen bedenktijd, waarin ze kosteloos kunnen terugkomen op hun beslissing, tenzij ze zelf gevraagd hebben langs te komen het afgesloten contract met de energieleverancier liefst met aangetekende brief opzeggen altijd een exemplaar van het contract en de algemene voorwaarden vragen! best ook een contactpersoon vragen

40 Welke opzegtermijn moet ik respecteren? (1)
GEVAL 1: U heeft (nog) geen contract getekend met een leverancier naar keuze elektriciteit en/of aardgas van standaardleverancier contract ondertekenen met een andere leverancier mits een opzegtermijn van één maand moet afnemer standaardcontract opzeggen? afnemer moet in principe niets doen voorbeeld: opzeg op 17/04/2009 opzegtermijn van 01/05/2009 tot en met 31/05/2009 nieuw contract vanaf 01/06/2009

41 Welke opzegtermijn moet ik respecteren? (2)
GEVAL 2: U heeft een contract afgesloten met een leverancier van energie veranderen van leverancier kan enkel mits naleving van de opzegtermijn opgenomen in het contract met de leverancier veel één-jaarcontracten zijn niet tussentijds opzegbaar en worden automatisch verlengd voor één jaar, indien men ze niet tijdig opzegt. hoe het contract opzeggen?: zie Algemene voorwaarden van uw energieleverancier – in principe moet u enkel een contract ondertekenen met een nieuwe leverancier, maar wel de opzegtermijn respecteren

42 Wat bij faillissement of intrekking van de vergunning ?
je wordt automatische toegewezen aan de noodleverancier beslissing VREG (BESL ) van 27/05/2003 je kan een nieuwe energieleverancier kiezen, mits een opzegtermijn van één maand

43 Waar kan ik terecht voor aansluitingen?
een nieuwe aansluiting of verzwaring van een bestaande aansluiting? verantwoordelijkheid en taak van de netbeheerder de leverancier is niet verantwoordelijk! aansluiting is een recht voor elektriciteit, niet voor aardgas! CONTACTEER DE NETBEHEERDER! Contactgegevens op de VREG-website

44 Wat bij problemen? kwaliteit, continuïteit,… van elektriciteit en/of aardgas verantwoordelijkheid en taak van netbeheerder leverancier niet verantwoordelijk! BIJ STROOMPANNES, GASREUK,… MOET DE NETBEHEERDER WORDEN GECONTACTEERD! Contactgegevens op de VREG-website

45 Facturen en tarieven (1)
slechts één factuur (“all-in factuur”) de factuur wordt verstuurd door de leverancier, niet door de netbeheerder meer uitleg over uw elektriciteits- en/of aardgasfactuur contacteer de klantendienst van uw energieleverancier (contactgegevens staan vermeld op de factuur)

46 Facturen en tarieven (2)
wat staat op je factuur? de eenheidsprijs voor energie (prijs per kWh) transportkost (transmissienettarief of vervoertarief) distributiekost (distributienettarief) heffingen energiekost wordt bepaald door leverancier (aankoopprijs + winstmarge) de sociale maximumprijs is het laagste tarief op de markt; bevoegdheid federale overheid, vastgelegd door de CREG (

47 Wat zijn de prijzen? het is onmogelijk om zomaar te zeggen wat de “prijzen” zijn de markt is vrij, de energieleveranciers hebben hun prijsstrategie geen bevoegdheid VREG; enkel CREG  transport de prijs hangt af van je energieverbruik en van welk product je kiest - er zijn verschillende “grijze” en “groene” producten sommige producten hebben vaste prijzen andere producten hebben flexibele prijzen Aanpassing energiekost (indexatie); Aanpassing bij wijziging nettarieven; Aanpassing bij wijziging of toevoeging heffingen korting domiciliering/commerciële acties

48 Wat met kabeldistributie?
de vrijmaking van de energiemarkt heeft GEEN gevolgen voor de kabeldistributie je huidige kabelmaatschappij blijft hiervoor instaan in sommige netgebieden kan de aanrekening van de kabeldistributie op je elektriciteits- en/of aardgasrekening staan. Dit is het geval indien de netbeheerder aan de leverancier vraagt om de facturatie hiervan te doen. in gemengd netgebied worden de kabelactiviteiten apart aangerekend door Telenet

49 Leverancierswissels voor alle up-to-date informatie betreffende leverancierswissels en marktaandelen van de actieve leveranciers in de vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen: Energiemarkt, Statistieken

50 Wat onthoudt u… kiezen is niet moeilijk! Het kost niets, enkel wat moeite u kunt niet zonder stroom of aardgas vallen. Vlaamse gezinnen die kiezen, kunnen een aanzienlijke besparing realiseren het is altijd voordeliger een contract af te sluiten met een leverancier in plaats van als toegewezen afnemer bij de standaardleverancier te blijven!

51 Wat onthoudt u… er wordt geen nieuw elektriciteitsnet, noch aardgasnet aangelegd, de huidige infrastructuur wordt zo efficiënt mogelijk benut er zijn geen gevolgen voor uw aansluitingen of kabels uw huidig meettoestel blijft behouden, u moet geen nieuwe installatie plaatsen (behoudens enkele uitzonderingen zoals budgetmeter en stroombegrenzer)

52 Voor up-to-date informatie
Tel Fax Internetaansluiting in de bibliotheek van uw stad/gemeente Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt


Download ppt "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google