De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten is Weten enquête-software Snap een kennismaking met de enquête-software Snap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten is Weten enquête-software Snap een kennismaking met de enquête-software Snap."— Transcript van de presentatie:

1 Meten is Weten enquête-software Snap een kennismaking met de enquête-software Snap

2 Hoe tevreden zijn ze, uw klanten, de bezoekers van uw website, patiënten, uw personeel, de leden van uw vereniging ? Wat ontbreekt er nog aan uw aanbod ? Wel, vraag het ze gewoon ! Per telefoon, per brief, via email of Web of zelfs ambulant, via PDA of Pocket-PC

3 Eens de gegevens verzameld, komt de Analyse ervan. Naast de klassieke frequentietabellen of – grafieken (hoe vaak komt iets voor ?), vindt u correlaties tussen het profiel van uw respondent (b.v. leeftijd, gevolgde opleiding, afdeling,…) en de scores die hij geeft. U ziet of er significante verschillen waar te nemen zijn tussen bepaalde diensten en afdelingen en hoe ver hun verwachtingen en evaluaties uit elkaar liggen.

4 Snap De enquête-software Snap heeft alles aan boord om deze vragen voor u op te lossen.

5 Ontwerp van vragenlijst Snap biedt diverse types van vragen (styles). Op basis daarvan kunt u zelf bijkomende styles bouwen. U kunt instellen dat op een style automatisch een bepaalde andere style zal volgen.

6 Afdrukken of exporteren U kunt de vragenlijst afdrukken, b.v. naar een.pdf of u kunt hem exporteren b.v. naar HTML of.rtf of.wmf bestand, zodat u hem via een bijlage aan een email kunt opsturen ter overleg of uiteindelijk, om hem af te drukken en aan het ‘vinken’ te slaan (!)

7 Variabelen Terwijl u de vragenlijst opbouwt, maakt Snap automatisch variabelen aan. Die zult u later gebruiken tijdens de Analyse fase. U kunt zelf ook bijkomende variabelen creëren, die de analyse zullen vereenvoudigen of meer gedetailleerde resultaten kunnen produceren.

8 Publiceren Web/PDA Ook kunt u de vragenlijst ‘publiceren’ hetzij in HTML (voor Web of Intranet) of voor download in een Pocket-PC of PDA. Belangrijk is dus dat u zowel papier, CATI, CAPI en elektronische data-entry voor eenzelfde enquête kunt combineren.

9 Voorbeeld op Web

10 Data – entry (4 modes) b.v. Interview Mode Snap biedt 4 verschillende manieren om de data-entry te organiseren. Interview Mode b.v. is erg interessant om face-to-face (CAPI) of telefonische bevraging (CATI) te doen.

11 Entry via Scanning Wanneer u met formulieren werkt, kunt u ook data-entry via Scanning organiseren. Hetzij rechtstreeks vanuit de scanner, hetzij via het inlezen van.TIF bestanden die door een andere software zijn aangemaakt (b.v. Teleform).

12 via email en andere Elektronische bevraging genereert een gewoon emailbericht, dat u vanuit uw Inbox inleest. Zitten uw gegevens in een bestand (Excel, Access, database – typisch uw vroegere enquêtes), dan kunt u die eveneens ophalen via de Database link routine.

13 Tabellen Zeer eenvoudig is het om frequentietabellen te produceren. Of kruistabellen met rijen en kolommen. Allerhande diverse percentages kunnen daarbij gekozen worden. Onderaan kunt u commentaar toevoegen.

14 Grafieken Evenzo kunt u de resultaten afbeelden in een grafiek. Menigvuldige types zijn beschikbaar, die u zelf verder kunt aanpassen. Zoals elk resultaat, kunt u ze meteen afdrukken, of via kopie/plakken naar een ander programma sturen (b.v. Microsoft Office).

15 Gewichten, scores Aan bepaalde evaluaties (Zeer goed, goed,..) kunt u ‘gewichten’ toekennen en daarop dan verdere berekeningen uitvoeren. In het ‘jargon’ heet dit : ordinale waarden transformeren naar interval waarden. Uiteraard impliceert dit een beleidsbeslissing. Is uiterst nuttig bij benchmarking (b.v. tussen afdelingen of in de tijd).

16 Correlaties In een kruistabel van 2 grootheden, kunt u met de Chi-kwadraat test onderzoeken of er een ‘correlatie’ bestaat tussen beide grootheden. Uit de vergelijking tussen de pro-rata ‘verwachte’ en de ‘werkelijke’ waarden zal blijken dat er tussen beide ernstige afwijkingen zijn. Er is dan een ‘correlatie’.

17 Maak uw eigen stijl Elke rij of kolom kunt u verfraaien (kleur, letter- type, plaats, afmeting..). Die ‘style’ kan u bewaren in een hele reeks van ‘huisstijlen’.

18 Significanties Zijn de gevonden resultaten ook ‘significant’, d.w.z. betrouwbaar repeteerbaar (i.p.v. ‘toevallig’)? Standaard worden 99% en 95% als testwaarden genomen, maar deze instelling kan gewijzigd worden.

19 Factor en Cluster analyse Snap kan ontdekken of er ‘clusters’ van gedrag bestaan. Dit zijn groepen die sterk van elkaar afwijken maar intern zeer homogeen zijn.

20 Export van Rapporten U kunt resultaten verzamelen in een batch (rapport). Zulk rapport kunt u exporteren naar een printer, of naar diverse types van bestanden (b.v. HTML voor uw website).

21 Gebruik de gratis Viewer Snap biedt ook een gratis Viewer, die u dus aan iedereen kunt toesturen. De gebruiker kan dan zelf kiezen welke resultaten hij/zij wil afdrukken of kopiëren.

22 Hoeveel kost Snap ? •Zie prijslijst op www.snap-benelux.bewww.snap-benelux.be •Vanaf 2.200 € (stand alone) (excl. BTW) •Inclusief 12 maanden help desk en updates •Nadien typisch 581 € / jaar (excl. BTW) •Bijkomende modules voor PDA, scanning, tablet- PC, kiosk… •…of wij voeren uw opdracht uit in Service bureau

23 Word/Excel of Snap ? Voor een enquête met ongeveer 30 vragen kunnen we u toelichten dat : •u met Snap veel lagere uitvoeringskosten hebt •u met Snap 6 dagen eerder klaar bent •u met Snap kwalitatief veel betere resultaten hebt (uitgebreider, correcter, betrouwbaarder). Neem contact met ons voor info of demo. tel 02 712 95 55 – leo.schreurs@snap-benelux.be


Download ppt "Meten is Weten enquête-software Snap een kennismaking met de enquête-software Snap."

Verwante presentaties


Ads door Google