De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open up dinsdagavond 18 januari 2005 jeroen j van beele versie 3.0 beschikbaar onder de gnu public license.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open up dinsdagavond 18 januari 2005 jeroen j van beele versie 3.0 beschikbaar onder de gnu public license."— Transcript van de presentatie:

1 open up dinsdagavond 18 januari 2005 jeroen j van beele versie 3.0 beschikbaar onder de gnu public license

2 2 rondes en deelnemers •het spel wordt in rondes gespeeld •er is een spelleider die de rondes afkondigt •er is een bankier die de bank en het industrieterrein beheert •er zijn teams van spelers die ieder vanuit een andere startpositie beginnen

3 3 ieder team beschikt over mensen gereedschappen banksaldo, te beginnen met 0 euro

4 4 aan het begin van een ronde wordt voor ieder mens een arbeidskaart uitgereikt wordt voor ieder gereedschap een capaciteitskaart uitgereikt komt er voor iedere 3 mensen 1 mens bij, met een minimum van 1

5 5 tijdens de ronde kan een team •produceren –het team gaat naar het industrieterrein en wisselt 1 arbeidskaart + 1 capaciteitskaart = een van •handelen met andere teams –alles kan verhandeld worden behalve mensen –handel geschied door overmaken van girale euro’s •2 konsumpties •1 gereedschap

6 6 een ronde eindigt als •de tijd om is of •niemand meer wil produceren of handelen

7 7 aan het eind van een ronde •door de spelleider –worden niet gebruikte arbeids- en capaciteitskaarten ingenomen –wordt voor elk mens een konsumptie ingenomen •door de bank –wordt voor elk mens zonder konsumptie 2.000 euro gedebiteerd –wordt uitstaande schuld vereffend door de aankoop van gereedschappen tegen 1.000 euro

8 8 aan het eind van een ronde •door de bank wordt dezelfde rente bijgeteld over zowel de negatieve als positieve saldi •de rente voor de volgende ronde wordt bepaald door de rekeninghouders met een positief saldo –naar rato van die saldi –afgerond op 5%-punten –de eerste ronde is de rente 25%

9 9 interpretatie •kopen van een capaciteitskaart is het huren van een fabriek •kopen van een gereedschap is het kopen van een fabriek •kopen van een arbeidskaart is het inhuren van een werknemer •kopen van een mens zou het kopen van een werknemer zijn (slavernij) - dat kan niet

10 10 interpretatie •je bent verplicht iedereen van eten te voorzien •de bank verkoopt konsumpties voor 2.000 euro •tijdens een ronde kun je ongestraft rood staan maar je moet proberen aan het einde weer zwart te staan •lenen kan alleen als je eerst al je gereedschappen verkocht hebt

11 11 doel •winnaar is degene die het hoogste aantal punten scoort volgens de formule: +2000 x # gereedschappen +1000 x # konsumpties +banksaldo (negatief banksaldo aftrekken)

12 12 open up kring •de open up kring streeft naar a.V = | 4/3 x # mensen - # gereedschappen | liefst 0 b.Q = loon minstens 1.500 •teams kunnen deelnemen aan de open up kring, het is niet verplicht

13 13 •axie scoort positief: team krijgt punten •axie scoort negatief: team betaalt vergoeding, wordt verdeeld over de teams naar rato van hun punten •startverdeling:iedereen evenveel •de spelleider houdt de score bij teams onderling afrekenmechanisme VQ

14 14 afrekenformules a.V = | 4/3 x # mensen - # gereedschappen | •V kleiner  puntenscore = afname •V groter  vergoeding = 1000 uro b.Q = loon •Q groter dan 1.500  puntenscore = deel boven 1.500 •Q kleiner dan 1.500  50% van deel onder 1.500 •in mindering op puntenscore •restant betalen als vergoeding

15 •winnaar is degene die het hoogste aantal punten scoort volgens de formule: +2000 x # gereedschappen +1000 x # konsumpties +banksaldo (negatief banksaldo aftrekken) •aan het begin van een ronde –voor elk mens wordt 1 arbeid uitgereikt –voor elk gereedschap wordt 1 capaciteit uitgereikt –voor elke 3 mensen komt er 1 mens bij •produxie vindt plaats op het industrieterrein –1 arbeid + 1 capaciteit = 2 konsumptie of 1 gereedschap •betalingen vinden plaats op de bank –handel in arbeid, capaciteit, konsumpties en gereedschap –niet in mensen •aan het einde van een ronde –alle arbeid en capaciteit wordt ingenomen –voor elk mens wordt 1 konsumptie ingenomen –voor mensen zonder konsumptie wordt 2.000 euro gedebiteerd –de bank koopt van schuldenaren gereedschappen voor 1.000 euro per stuk totdat hun schuld voldaan is –de bank telt dezelfde rente bij positieve en negatieve saldi –crediteuren bepalen naar rato van hun saldo de rente voor de volgende ronde afgerond op 5%-punten (de eerste ronde is de rente 25%) •deelnemers aan open up a.V = | 4/3 x aantal mensen - aantal gereedschappen | •V kleiner  puntenscore = afname •V groter  vergoeding = 1.000 b.Q = loon/produxie •Q groter dan 1.500  puntenscore = deel boven 1.500 •Q kleiner dan 1.500  vergoeding = 50% van deel onder 1.500

16

17

18 bank

19 banksaldi teams

20 banksaldi teams mutatie saldo mutatie saldo mutatie saldo mutatie saldo mutatie saldo

21 industrieterrein

22

23

24 open up

25 teams V Q

26

27

28

29

30

31 materialenlegenda

32 32 wie willen we zijn? •wij doen dingen •met die dingen raken we belangen –van onszelf en van anderen •we kunnen belangen van anderen schaden •onze axies in het materiele domein zijn een spiegel van ons innerlijk - onze identiteit (aan de vruchten kent men de boom) •wie willen we zijn?

33 33 onze groepsidentiteit •als we autarkisch leven kunnen we onze axies direct op onze identiteit afstemmen •als we via arbeidsdeling samen met anderen werken ontstaat een groepsidentiteit •ik herken mijzelf niet in de groepsidentiteit van onze westerse economie •wat kan ik daar aan doen?

34 34 uitnodigen tot zuivering •ik wil kringen in het leven roepen die mensen de gelegenheid bieden om samen met anderen hun identiteit gestalte te geven •een kring staat voor een identiteit die –mensen aantrekt –anderen uitzuivert

35 35 kring is kracht •ieder kan zelfstandig zijn identiteit gestalte geven, daar heb je geen groep voor nodig •onze economie is een grote kring waarbuiten geen leven mogelijk is •binnen deze kring bestaan subkringen die meer of minder ethisch werken •open up expliciteert dit en breidt dit uit

36 36 open up is •analysekader •door toevoeging van regels operationalisator –open up sluit op deze manier aan op bestaande ontwikkelingen

37 37 benodigdheden •openheid –iedereen mag lid worden, geen ballotage –open axieboekhouding, wel controle op axies •resulteert in –wederkerigheid –vertrouwen –samenwerking –zuivering

38 38 openheid is de kracht van open up •licht kan in de duisternis schijnen •maar duisternis kan niet in het licht schijnen (gesloten bedrijven heb iets te verbergen anders waren ze wel transparant)

39 39 open up: rentmeesterschap •mijn open up-kring staat voor rentmeesterschap –eigendom geeft je niet het recht te doen en laten wat je wilt maar de verantwoordelijkheid om het te laten renderen voor de gemeenschap

40 40 construxieprincipe •goed gedrag belonen •fout gedrag afstraffen •goed = wat overeenkomt met de identiteit

41 modelstructuur belangen economie status impact axies : beschrijving : bepaalt mutaties psycho sociaal cpb/politiek

42 42 axies beinvloeden: afrekenstructuur •axie scoort positief: team krijgt punten •axie scoort negatief: team betaalt vergoeding, wordt verdeeld over de teams naar rato van hun punten •startverdeling:iedereen evenveel teams belangen

43 43 te bepalen belangen economie status impact axies mutaties teams belangen + punten - vergoeding

44 44 belangen •gelijke kansen voor iedereen a.zijn er genoeg produxiemiddelen voor alle arbeid? b.heeft iedereen toegang tot werk?

45 45 economie •mensen leveren arbeid •(unilateraal) arbeid met gereedschappen levert –gereedschappen –consumptiegoederen •(bilateraal) arbeid, gereedschappen en consumptiegoederen kunnen verhandeld worden mbv geld

46 46 impact en afrekenformules a.V = | 4/3 x # mensen - # gereedschappen | •V kleiner  puntenscore = afname •V groter  vergoeding = 1000 uro b.Q = loon •Q groter dan 1.500  puntenscore = deel boven 1.500 •Q kleiner dan 1.500  50% van deel onder 1.500 •in mindering op puntenscore •restant betalen als vergoeding

47 47 variaties •sta tijdelijke verslechtering van belangen toe door axies als onderdeel van een strategie/begroting te zien; afrekening: als de axie x % realiseert van de begroting dan rekenen we x % van de impact van de begroting toe aan de axie


Download ppt "Open up dinsdagavond 18 januari 2005 jeroen j van beele versie 3.0 beschikbaar onder de gnu public license."

Verwante presentaties


Ads door Google