De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-ochtend HCKZ-ZoJeCo WELKOM ALLEMAAL!!! zondag 1 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-ochtend HCKZ-ZoJeCo WELKOM ALLEMAAL!!! zondag 1 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-ochtend HCKZ-ZoJeCo WELKOM ALLEMAAL!!! zondag 1 september 2013

2 •Prestatie- en familieclub HCKZ •ZoJeCo organisatie •Gebruik website HCKZ •Score Mee initiatief •Trainen, coachen & managen: hoe doe je dat? •Wedstrijdformulieren - procedure • Burning questions, straight answers Programma

3 •Introductie door Leo Brand, voorzitter HCKZ “van groot naar klein Zwitserland” Prestatie- en familieclub HCKZ

4 Organisatie HCKZ 2013 Vereniging HCKZ: Leden / ALV RVT

5 Leden HCKZ Vereniging HCKZ Stichting SportparkAlgemeen emailadres: sportpark@kleinzwitserl and.nl Gerard de GreefVoorzitter Angelique Hora SiccamaSecretaris Johan FeliusPenningmeester Henk ZwijnenManager Sportpark Ger GiermanGroundsman Aad SuurdSportservice medewerker Leden die ingelogd zijn kunnen ‘persoonlijke emailadressen/telefoonnummers’ vinden in het telefoon/ledenboek. telefoon/ledenboek Tot de verantwoordelijkheden van de clubmanager behoren ondermeer:  Fungeren als dagelijks bestuur onder directe verantwoordelijkheid van de (vice)voorzitter  Dagelijkse leiding van de interne organisatie  Uitdragen en presenteren van het beleid van Klein Zwitserland in woord en geschrift i.o.m. de voorzitter  Toezicht op de organisatie van trainingsactiviteiten  Direct aanspreekpunt voor externe partijen (KNHB. NOS, Overheden)  Sturen op kostenefficiency m.b.t. exploitatie/onderhoud velden en clubhuis  Afstemming en overleg met andere bewoners/verenigingen complex Klein Zwitserland  Aansturen materiaal commissaris  Onderhandelen en vaststellen van contracten met leveranciers in samenwerking met betreffende bestuursleden en commissies  Beheer technische aspecten m.b.t. organisatie en infrastructuur  Actief stimuleren van gebruik van de accommodatie door derden  Toezien op de uitvoering van organisatie van evenementen/ toernooien ten behoeve van derden Stichting Tophockey Rob WesterhoutVoorzitter Wietse de JongSecretaris Jan DeknatelFinanciën Leden die ingelogd zijn kunnen ‘persoonlijke emailadressen/telefoonnummers’ vinden in het telefoon/ledenboek. telefoon/ledenboek BESTUUR VoorzitterLeo Brand voorzitter@kleinz witserland.nl Secretaris / vicevoorzitter Stephan Swinkels bestuur@kleinzwi tserland.nl PenningmeesterErick van Engeland financien@kleinz witserland.nl Algemene ZakenCindy Visscher algemenezaken @kleinzwitserlan d.nl Commercie / Sponsoring Mans Lejeune Pieter de Bruijn Tophockey - Senioren - Jeugd Jaap Derk Buma Maarten van Heeswijk tophockey@klein zwitserland.nl Breedtehockey - Senioren - Jeugd Sandra Witkamp seniorenhockey @kleinzwitserlan d.nl jeugdhockey@kle inzwitserland.nl

6 Enter doc number using Header and Footer Taken en verantwoordelijkheden bestuur HCKZ Juli 2013 •…•… Voorzitter •…•… Penningmeester •…•… Secretaris Vice Voorzitter •…•… Algemene Zaken •…•… Tophockey •…•… Breedte Junioren | Senioren •…•… Sponsoring | Commerciele zaken Leo Brand 1.Externe contacten 2.Cie van Beroep 3.Vrijwilligers Coordinator 4.RvT 5.Stg Topsport 6.Stg Sportpark 7.Trim hockey 8.Sportiviteits Cie Erick van Engeland 1.Budget allocatie en bewaking 2.Purchase Order proces 3.Cash Flow management 4.Kascie/RvT 5.Accountant 6.Fiscaliteit 7.SIMOL (financieel) 8.Administratie (inclusief administratief medewerkers) Stephan Swinkels 1.Externe Communicati e / Website/ communicatie Cie 2.ICT 3.Notulen 4.KNHB 5.Archivering 6.Statuten en reglementen 7.Aanname beleid 8.HCKZ Alumni 9.Tuchtrecht Cindy Visscher 1.Personeel 2.Clubmanager |en groundsman 3.Scheids-rechter Cie 4.Medische Cie 5.Evenementen Cie: - WK60+ - WK2014 - Lustrum 6.Jeugd Evenementen - Kamp Vierhouten 7.Senioren Evenementen 8.SIMOL (operationeel) 9.Zomeravond cie 10.Trim hockey Jaap Derk Buma (Senioren) 1.Contracten Trainers/ Coaches 2.Carriere planning spelers 3.Materiaal Top 4.Leaseauto’s 5.Commissie Tophockey Maarten van Heeswijk (Junioren) 1.TC & TOC 2.Contracten Trainers/ Coaches 3.Health/ Education / Physics 4.Materiaal jeugd Sandra Witkamp Breedte (Jeugd & Senioren) Jeugd 1. Bandleiding Junioren 2. Mini Commissie/ ZoJeCo Senioren 1. Elftal commissie Senioren 2. Studenten Commissie Jeugd&Seniore n 1.Wedstrijd secretariaat 2.Zaalhockey commissie Mans Lejeune Pieter de Bruijn 1.Business Club 2.Vrienden HCKZ 3.Externe contacten 4.Sponsor- contracten 5.Boarding proces 6.Partnerships 7.Sponsor Cie

7 ZoJeCo organisatie •Uitleg door Saskia Coenradie en Bien Mauritz- Soetens, ZoJeCo coördinatoren

8 Ontstaan ZoJeCo •  populariteit jeugdhockey,  wachtlijsten •2008: start pilot zondagjeugdcompetitie Midden- Nederland (6-11 jarigen) •2011-2012: zondagjeugd is officiële landelijke categorie met eigen competitie op zondag •2012-2013 Haagse HC’s participeren •2013-2014 HCKZ kent officiële status toe aan ZoJeCO lidmaatschap !!

9 Teams ZoJeCo •7 teams ( zie site), ZM = zondag meisjes •ZMF-Mini’s (≈ hokkiebokkies): 1 e jaars F, 2 teams met elk 8 (8/7) kinderen: wordt F3 en F4 •ZMF2: 2 e jaars F, 1 team met 8 kinderen •ZMF1: 2 e jaars F, 1 team met 8 kinderen •ZME3: 1 e jaars E, 1 team met 8 kinderen (7) •ZME2: 1 e jaars E, 1 team met 8 kinderen •ZM8E1: 2 e jaars E, 1 team met 10 (11) kinderen

10 Training vrijdagmiddag •Alle teams –1x per week trainen op vrijdag van 18:00-19:00, 2 velden beschikbaar –trainingscoordinator aanwezig, stuurt trainers (ouders) aan Competitie zondagochtend thuis/uit •1e jrs F: na de herfstvakantie of winter: 3 tegen 3, 4 goals, 2 x ¼ veld •2e jrs F: na de herfstvakantie: 3 tegen 3, 4 goals, 2 x ¼ veld •1e jaars E: direct start competitie: 6 tegen 6 op een ¼ veld •2e jaars E: direct start competitie: 8 tegen 8 op een half veld Training/competitie ZoJeCo

11 • 1 trainer (trainingscoordinator HCKZ), coach en manager per team manager: 1 spelbegeleider/scheidsrechter per wedstrijd ouders voor cake/fruit/rijden/fluiten ontvangen gasten indien geen teams op HCKZ •opzetten velden op zondag •kleine financiele bijdrage voor team-potje (toernooitjes/ballen/fluit/festiviteiten) Bijdrage ouders ZoJeCo

12 •Afmelden bij manager •Bitjes en scheenbeschermers •Materiaal –Pilonnen worden wekelijks klaargelegd –Keeperstas •Wedstrijdbal en fluit met team regelen •Na wedstrijd limonade voor spelende partijen Regels ZoJeCo

13 •Sinterklaas •WK Hockey 2014 •Deelname aan toernooitjes •? Teamactiviteit Verdere activiteiten ZoJeCo

14 - Nuttige informatie, nieuws, wedstrijdschema’s: zie website! - Laat zo nog een foto maken van uw kind! Tot slot….

15 •Uitleg door Maud Ramaekers, beheerder website HCKZ Gebruik website HCKZ

16 •Uitleg door Michel, organisator Score mee Score mee - initiatief

17 •Uitleg door Maarten van Heeswijk, oud- international, manager Nederlands Heren Hockey team, bestuurslid HCKZ Trainen, coachen en managen: hoe doe je dat?

18 –plezier hebben –saamhorigheidsgevoel –sportief –positief –interesse en waardering Basis

19 Samenspel Coach/trainer/manager/ouders –telefoonnummers/adressenteamleden –teamafspraken –opstellingen –Cake, Rij, Fluit (CRF) schema/teampot –hand- en spandiensten Teamorganisatie

20 Speelveld 3 tallen 6 tallen 8 tallen

21 Spelregels

22 –check correct tenue, bitjes en scheenbeschermers –inspelen (ballen, pionnen) –gasten ontvangen –opstelling doornemen Voor de wedstrijd

23 –roulerende posities (leren hockeyen) –tekenen, visueel maken –geen vaste keepers Opstelling dobbelsteenhuisje ´vrije vorm´

24 Aanwijzingen –Éen opdracht –Begrijpelijke termen –Positieve feedback –Specifiek, concreet en individueel –Wissels (bijhouden) Altijd goed –Stick aan de grond –Inlopen op de keeper –Kijk naar de bal Tijdens de wedstrijd

25 Na de wedstrijd –positief afsluiten, goed gedaan! ´Wat ging goed, wat doen we volgende keer beter?´ –samen van het veld, help de keeper –samen limo drinken

26 Wedstrijdformulieren - procedure •Uitleg door Bart Thieme, wedstrijdsecretaris jeugd (back-office)

27 Burning questions Straight answers


Download ppt "Informatie-ochtend HCKZ-ZoJeCo WELKOM ALLEMAAL!!! zondag 1 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google