De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen) Luc De Rooms VVSG Mechelen 29 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen) Luc De Rooms VVSG Mechelen 29 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen) Luc De Rooms VVSG Mechelen 29 maart 2007

2 ANTWERPEN -470.000 inwoners -Haven -Kansarmoede -Kamerbewoning/ studio’s -Tientallen nationaliteiten: taalbarrière -Wijken met 30% migratie/jaar -Toerisme -Studenten

3 ANTWERPEN -Selectieve inzameling ! (1998) -Rest, Papier, Glas, GFT, PMD -Recyclageparken (dit jaar 9 de ) -Gedifferentieerd tarief -Witte zakken (klein, groot) + klevers voor rolcontainers -Blauwe zakken -Groene zakken (klein, groot) + rolcontainers -Papier/karton “los” + rolcontainers

4 ANTWERPEN -Propere straten! -Al 6 jaar aandachtspunt, -nu topprioriteit in nieuw bestuursakkoord (Januari 2007) -Terugdringen van: -sluikstort -zwerfvuil -verkeerde aanbiedingen -Optie: Meer BRENGSYSTEMEN !!

5 Brengsystemen - BOVENgronds -KLASSIEK: hoogbouw -ROLCONTAINERS 1100 liter -(Rol)CONTAINERS 2300 liter -SORTEERSTRAATJE -Rolcontainers 1100 liter/ 140 liter -Achter afsluiting -In Metalen “kooien”

6 HOOGBOUW - klassiek -Hoogbouw: per woningmaatschappij/ per blok gevarieerde systemen. -Alles brengsysteem -Brengsysteem gecombineerd met zakken (Rest) -Diverse containers -Achter omheining of met slotjes op de containers zelf, of in afvallokaal op slot.

7 HOOGBOUW - klassiek -Soms (gedeeltelijke) bewaking tijdens openingsuren -Technische dienst -Sociale werkplaats (Manus) -Pogingen tot manuele registratie: onbruikbaar

8 SILVERTOPTORENS

9

10 STUYVENBERGH

11

12 LINKEROEVER

13

14 HOOGBOUW - EVALUATIE -Weinig succes verhalen -Arbeidsintensief en (dus) duur -Liever kwijt dan rijk

15 Experimenten SORTEERSTRAATJES -TWEE Sorteerstraatjes (alle fracties): open onder bewaking op geregelde uren. -2 x ‘s middags -2 x ‘s avonds -Woensdag namiddag -Zaterdag hele dag

16 NOORDSCHIPPERSDOK

17 Noordschippersdok Papier en karton: blauw

18 Noordschippersdok PMD: blauw

19 Noordschippersdok - bewaking Lokaaltje voor toezichters (kledij, materiaal…) Elektriciteit! sanitair ??

20 GROENINGERPLEIN

21

22

23

24 Experimenten bovengronds. -SUCCES ! -Esthetisch: géén meerwaarde -Stedenbouw negatief over afsluitingen en containers in woongebied -Metalen kubussen: duur - beperkt volume! -Geurhinder (in de zomer) -Sluikstort (bijplaatsingen buiten openingstijden)

25 Experimenten bovengronds. -Controle moeilijk: wie (mag) deelnemen -Geen registratie -Ophalingen: moeilijk te plannen (kaartjes worden doorgegeven – volume loopt op) -Vreselijk duur (personeelskost) -Nutsleidingen/ sanitair voor toezichthuisje ?? -In binnenstad (bijna) niet plaatsbaar.

26 Experimenten ondergronds -Vzw Recyclant: aanleunend bij de stad -Beperkte locaties: Proefprojecten -ALGEMENE OFFERTEVRAAG -Totaalpakket: onderhoud en lediging inbegrepen. -Zes offertes -Zéér nipte gunning (0,62% verschil)

27 Gunningcriteria -Belading -Toegangscontrole en registratie -Aanrekening en DIFTAR

28 BELADING -Netheid (onderaan gesloten) -Geen lekmogelijkheid in betonput -Geen lekmogelijkheid bij lediging (op voetpad) -Snelheid van ledigen -Veiligheid passanten en operator

29 NIET

30

31 Man overlijd bij legen ondergrondse container Nieuwsitem Datum: 22 November 2006

32 Kraan - Zijbelading ! -Minder ruimte bij ledigen. -verticiaal én horizontaal -Automatisering! (snelheid !) -Chauffeur blijft in wagen -Geen lekvocht! -Veiligheid voorbijgangers, operator -Exploitatiekost zijbeladers: lager! (Dordrecht)

33 Gunningcriteria -Belading -Toegangscontrole en registratie -Aanrekening en DIFTAR

34 Registratie en toegangscontrole -DOEL -Beperkte groep gebruikers (beheersbaar) -WETEN -Wie -Wanneer -Wat

35 Registratie en toegangscontrole -Registratie op vijf fracties: Rest; GFT; PMD; Papier en Glas. -Uitvoering: Alle fracties toegangscontrole (behalve glas) -Gebruikvriendelijk -=> “Eenvoudige” inwerpelementen -=> “Degelijke” software.

36 Gunningcriteria -Belading -Toegangscontrole en registratie -Aanrekening en DIFTAR

37 DIFTAR -Eenvoud opwaarderen, beperkte administratie -Voorafbetaling (vergelijk proton) - wanbetaling -Gelijkberechtiging: zelfde tarieven als huisvuilzakken. -Minstens drie tarieven (nul - 0,25€ en 0,74€) -=> “Degelijke” software. -Bedienaars (loket) + rapportage -Bewoners + info op display

38 GROENINGERPLEIN - Vóór

39 GROENINGERPLEIN - werken

40 GROENINGERPLEIN - nà

41 ONDERGRONDS – Groen.pl. -28 juni 2006 geopend -Extra (surplus) op reguliere ophaling -850 potentiële gebruikers (gezinnen) -475 effectieve gebruikers (pasjes uitgereikt) -Wekelijks: 900 stortingen -Twee maal per week ledigen

42 GROENINGERPLEIN

43 GFT ?

44 GROENINGERPLEIN

45

46

47

48

49

50 GLAS elders (30-tal)

51 TOEGANG

52

53

54

55 LEDIGING

56

57

58

59

60

61 VUILBAKJE

62 LEDIGING Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

63 LEDIGING Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

64 Motor deksel Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

65 ONDERGRONDS - Voorbereiding -Aanleg: vlot en snel -(achteraf gebreken: verzakkingen) -Betegeling putdeksel: miskleun -is rechtgezet

66 GROENINGERPLEIN

67 ONDERGRONDS - Infrastructuur -“Ervaring in Nederland” bleek niet aangepast aan Vlaamse selectieve inzameling en DIFTAR: -van GFT (zonder zakken), -Aanpassing op kosten firma. -Beter, maar niet perfect. -Papier (mét registratie) -Niet echt handig -GRATIS pasjes werkten niet

68 ONDERGRONDS - Werking -Veel technische mankementen. -Containers (te groot en) te zwaar voor ophaalwagen (GFT) -Verkeerd type container: zwaartepunt te laag -Trommel kan mits handigheid, gratis geopend worden

69 ONDERGRONDS - Werking -Veel te veel elektronische problemen -Blokkeringen van trommels, luiken -Niet meer sluiten van luiken (papier) -Display: foutmeldingen zijn codes, onduidelijk voor gebruiker. -Sinds januari is er VOL te lezen bij vol (eindelijk) -Buiten werking zetten (‘s nachts) van containers niet mogelijk tot half februari

70 Veel elektronische problemen -Maximaal tot 10 euro op de kaart. -Koppeling kaart aan gebruikers pas half januari (7 maanden): manueel zoekwerk !! -Blokkering van kaarten (misbruik, verlies, verhuis…) niet tot half januari (7 maanden) -Afwaardering (verhuis) is niet mogelijk, kaart moet exact op nul opgebruikt worden.

71 ADMINISTRATIEF vanaf 28/06/07 -Verschillende lijsten van gebreken tussen juli en oktober. -Op 14 november 2006 in gebreke stelling. -Op 20 december 2006 verklaring van niet voltooiing en niet aanvaarding.

72 ADMINISTRATIEF vanaf 28/06/07 -Op 14 februari 2007 -laatste update van software. -Laatste aanpassingen -nu goed (22 maart 2007) -oplevering begin april 2007 voorzien.

73 BEVOLKING -Wilden “hun” bovengronds straatje behouden! -Moest weg! (Bouwgrond – SIF-centen) -VOORAF informatie (meermaals) -+ bevoorrechte getuigen mee naar bezoeken in Nederland -Geen participatie (geen beslissing) -Realisatie vóór verkiezingen !!

74 Onverwacht protest -Allochtone concentratie rond het plein (huizen driekwart eigendom allochtonen) -“Onze cultuur” leeft op straat – jullie in tuin! -Wij zijn ingeburgerd (huiseigenaar), nu ons wegpesten -Het gaat rieken – afval van allochtonen!! -Mensen laten zakken staan: stort !! (Niet wij, maar “anderen”).

75 BEVOLKING - Evaluatie -Bijzonder positief. -Spontane reacties op het plein. -Buurtwerkers, toezichtambtenaren -Enquête augustus 2006: + + + -Opmerkingen -GFT luik! -> is veranderd. -Inwerpzuil GFT: vuil – wekelijks hogedruk. -Gebruik pasjes: eenvoudig, maar opwaarderen in kantooruren: -> avondopening bij aanvang! -(terug afgebouwd)

76 BEVOLKING - Evaluatie -Focusgroep met vijf, zes gezinnen van het plein en straatvrijwilligers. -Positief over hele lijn! -Nog meer werken op “bijplaatsingen” -Camera-toezicht voor GFT (vanaf april) -Omliggende straten, waarom wij niet?

77 RESULTATEN -Sluikstorten is drastisch verminderd -Bevolking: (35 ja, 15 =, 5 neen) (enquête) -Straatvrijwilligers: minder sluikstort op plein én in straten ! -Observatie buurttoezicht, beëdigde ambtenaren (GAS), sluikstortcel…: minder!

78 RESULTATEN -Verkeerde aanbiedingen (verkeerde fractie, verkeerde dag) -Verdwenen -Zwerfvuil: snoepwikkels, chips, blikjes… -weinig impact -Zuiverheid: goed PMD, Papier, Glas. -GFT minder, vergelijkbaar met hoogbouw

79 LESSEN LESSEN LESSEN -Gedetailleerd BESTEK! -Nieuw bestek stad Antwerpen is met honderden gesloten vragen (ja/neen) -een demonstratie – een proefopstelling van de situatie zoals ze gewenst is! “Vergelijkbare” situaties zijn onvoldoende. -Bestek voorziet een operationele foutloze testperiode (met reëel gebruik) minstens 6 weken. (Vóór oplevering)

80 TOEKOMST – Hoeveel? -16 tot 60 sorteerstraatjes in deze legislatuur (schatting 400 containers). -2007: -bestek op punt stellen, -subsidiedossier OVAM, -Europese publicatie, -gunning. -2008: -Eerste “golf” van nieuwe straatjes -Ombouwen straatjes van “derden”

81 TOEKOMST – WAAR ? -Probleemwijken (zie slide 2) -Kamerbewoning, studio’s, kleine appartementen -Sluikstorten -Taalbarrières -Nieuwbouw (wijken) -(Huisvuil)wagens weren. -Zakken, containers uit straatbeeld -Hoogbouw -Vervanging brengcontainers of afvallokalen

82 HOEVEEL CONTAINERS? -EXTRA service. -GOK. Basis = bovengrondse. -Als vervanging reguliere ophaling: -Nederland: 1 container per 50 aansluitingen (hoofdzakelijk restafval) -Omzetting afvalcijfers (OVAM) naar individuele gegevens in volume -Gezinsdichtheid, vooral in sociale hoogbouw, kan oplopen van 1 tot 4 -Restafval: 1 container per 170 personen bij wekelijkse lediging. -Andere: meer dan 300 personen. (=> 2 Rest)

83 KOSTEN -Minstens 10.000 euro (ex BTW) per container -Toegangscontrole -betaling -volmelding -Spaar kosten grondwerken en afwerking op straatniveau bij heraanleg !

84 WAAR -Nederland: -75 meter, -afwijking 125 meter mogelijk -recent in vraag gesteld. -Borgerhout (Groeningerplein) -150 meter toch maximaal! -(cfr 850 potentiële gezinnen, 475 effectief) -LOOP - lijnen (bakker, bushalte,…)

85 VOORDELEN -Esthetisch beter dan rolcontainers -Midden op plein: sociale controle -Plaatsbesparend (pleinfunctie blijft bestaan) -Mensen lopen tussen zuiltjes door -Efficiënt (kostenbesparend): -in één beweging 120 zakken (3 min) -Één chauffeur. Twee laders.

86 VOORDELEN -Klantvriendelijk: wanneer burger wil -7 dagen op 7, van 7u tot 22u -Of 24 uur op 24 (nachtlawaai?) -Registratie -Gerichte informatie -Geen bewakingspersoneel -Hoogbouw/ bovengrondse sorteerstraatjes

87 GROENINGERPLEIN Luc.Derooms@stad.antwerpen.be Stads- en buurtonderhoud/ Reinigingsdienst

88 ROZEMAAI GLOED NIEUW

89 ROZEMAAI – Project bewonersgroep 12 maart 2007

90 ROZEMAAI – ism. sociale huisvestingsmaatschappij 12 maart 2007

91 ROZEMAAI – ism. sociale huisvestingsmaatschappij 12 maart 2007 13 maart 2007

92 ROZEMAAI – Project bewonersgroep Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007

93 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Prototype

94 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Ede (Nl)

95 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto’s Ede (Nl)

96 ROZEMAAI -Stroomvoorziening van op vrachtwagen: geen aansluiting elektriciteit -Geen jaarlijks verbruik -Zonne-energie (Kyoto !) voor inwerpzuil -Automatisch openen (handenvrij) -Belangrijk voor papier

97 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007

98 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Ede (Nl)

99 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Prototype

100 ROZEMAAI EVALUATIE: TE VROEG !! Volgend congres ? DANK U !


Download ppt "Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen) Luc De Rooms VVSG Mechelen 29 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google