De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen)"— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen)
Luc De Rooms VVSG Mechelen 29 maart 2007

2 ANTWERPEN 470.000 inwoners Haven Kansarmoede Kamerbewoning/ studio’s
Tientallen nationaliteiten: taalbarrière Wijken met 30% migratie/jaar Toerisme Studenten

3 ANTWERPEN Selectieve inzameling ! (1998) Gedifferentieerd tarief
Rest, Papier, Glas, GFT, PMD Recyclageparken (dit jaar 9de) Gedifferentieerd tarief Witte zakken (klein, groot) + klevers voor rolcontainers Blauwe zakken Groene zakken (klein, groot) + rolcontainers Papier/karton “los” + rolcontainers

4 ANTWERPEN Propere straten! Terugdringen van:
Al 6 jaar aandachtspunt, nu topprioriteit in nieuw bestuursakkoord (Januari 2007) Terugdringen van: sluikstort zwerfvuil verkeerde aanbiedingen Optie: Meer BRENGSYSTEMEN !!

5 Brengsystemen - BOVENgronds
KLASSIEK: hoogbouw ROLCONTAINERS 1100 liter (Rol)CONTAINERS 2300 liter SORTEERSTRAATJE Rolcontainers 1100 liter/ 140 liter Achter afsluiting In Metalen “kooien”

6 HOOGBOUW - klassiek Hoogbouw: per woningmaatschappij/ per blok gevarieerde systemen. Alles brengsysteem Brengsysteem gecombineerd met zakken (Rest) Diverse containers Achter omheining of met slotjes op de containers zelf, of in afvallokaal op slot.

7 HOOGBOUW - klassiek Soms (gedeeltelijke) bewaking tijdens openingsuren
Technische dienst Sociale werkplaats (Manus) Pogingen tot manuele registratie: onbruikbaar

8 SILVERTOPTORENS

9 SILVERTOPTORENS

10 STUYVENBERGH

11 STUYVENBERGH

12 LINKEROEVER

13 LINKEROEVER

14 HOOGBOUW - EVALUATIE Weinig succes verhalen
Arbeidsintensief en (dus) duur Liever kwijt dan rijk

15 Experimenten SORTEERSTRAATJES
TWEE Sorteerstraatjes (alle fracties): open onder bewaking op geregelde uren. 2 x ‘s middags 2 x ‘s avonds Woensdag namiddag Zaterdag hele dag

16 NOORDSCHIPPERSDOK

17 Noordschippersdok Papier en karton: blauw

18 Noordschippersdok PMD: blauw

19 Noordschippersdok - bewaking
Lokaaltje voor toezichters (kledij, materiaal…) Elektriciteit! sanitair ??

20 GROENINGERPLEIN

21 GROENINGERPLEIN

22 GROENINGERPLEIN

23 GROENINGERPLEIN

24 Experimenten bovengronds.
SUCCES ! Esthetisch: géén meerwaarde Stedenbouw negatief over afsluitingen en containers in woongebied Metalen kubussen: duur - beperkt volume! Geurhinder (in de zomer) Sluikstort (bijplaatsingen buiten openingstijden)

25 Experimenten bovengronds.
Controle moeilijk: wie (mag) deelnemen Geen registratie Ophalingen: moeilijk te plannen (kaartjes worden doorgegeven – volume loopt op) Vreselijk duur (personeelskost) Nutsleidingen/ sanitair voor toezichthuisje ?? In binnenstad (bijna) niet plaatsbaar.

26 Experimenten ondergronds
Vzw Recyclant: aanleunend bij de stad Beperkte locaties: Proefprojecten ALGEMENE OFFERTEVRAAG Totaalpakket: onderhoud en lediging inbegrepen. Zes offertes Zéér nipte gunning (0,62% verschil)

27 Gunningcriteria Belading Toegangscontrole en registratie
Aanrekening en DIFTAR

28 BELADING Netheid (onderaan gesloten) Snelheid van ledigen
Geen lekmogelijkheid in betonput Geen lekmogelijkheid bij lediging (op voetpad) Snelheid van ledigen Veiligheid passanten en operator

29 NIET

30 NIET

31 Nieuwsitem Datum: 22 November 2006
NIET Man overlijd bij legen ondergrondse container Nieuwsitem Datum: 22 November 2006

32 Kraan - Zijbelading ! Minder ruimte bij ledigen.
verticiaal én horizontaal Automatisering! (snelheid !) Chauffeur blijft in wagen Geen lekvocht! Veiligheid voorbijgangers, operator Exploitatiekost zijbeladers: lager! (Dordrecht)

33 Gunningcriteria Belading Toegangscontrole en registratie
Aanrekening en DIFTAR

34 Registratie en toegangscontrole
DOEL Beperkte groep gebruikers (beheersbaar) WETEN Wie Wanneer Wat

35 Registratie en toegangscontrole
Registratie op vijf fracties: Rest; GFT; PMD; Papier en Glas. Uitvoering: Alle fracties toegangscontrole (behalve glas) Gebruikvriendelijk => “Eenvoudige” inwerpelementen => “Degelijke” software.

36 Gunningcriteria Belading Toegangscontrole en registratie
Aanrekening en DIFTAR

37 DIFTAR Eenvoud opwaarderen, beperkte administratie
Voorafbetaling (vergelijk proton) - wanbetaling Gelijkberechtiging: zelfde tarieven als huisvuilzakken. Minstens drie tarieven (nul - 0,25€ en 0,74€) => “Degelijke” software. Bedienaars (loket) + rapportage Bewoners + info op display

38 GROENINGERPLEIN - Vóór

39 GROENINGERPLEIN - werken

40 GROENINGERPLEIN - nà

41 ONDERGRONDS – Groen.pl. 28 juni 2006 geopend
Extra (surplus) op reguliere ophaling 850 potentiële gebruikers (gezinnen) 475 effectieve gebruikers (pasjes uitgereikt) Wekelijks: 900 stortingen Twee maal per week ledigen

42 GROENINGERPLEIN

43 GROENINGERPLEIN GFT ?

44 GROENINGERPLEIN

45 GROENINGERPLEIN

46 GROENINGERPLEIN

47 GROENINGERPLEIN

48 GROENINGERPLEIN

49 GROENINGERPLEIN

50 GLAS elders (30-tal)

51 TOEGANG

52 TOEGANG

53 TOEGANG

54 TOEGANG

55 LEDIGING

56 LEDIGING

57 LEDIGING

58 LEDIGING

59 LEDIGING

60 LEDIGING

61 VUILBAKJE

62 LEDIGING Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

63 LEDIGING Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

64 Motor deksel Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 Foto Bergen Op Zoom

65 ONDERGRONDS - Voorbereiding
Aanleg: vlot en snel (achteraf gebreken: verzakkingen) Betegeling putdeksel: miskleun is rechtgezet

66 GROENINGERPLEIN

67 ONDERGRONDS - Infrastructuur
“Ervaring in Nederland” bleek niet aangepast aan Vlaamse selectieve inzameling en DIFTAR: van GFT (zonder zakken), Aanpassing op kosten firma. Beter, maar niet perfect. Papier (mét registratie) Niet echt handig GRATIS pasjes werkten niet

68 ONDERGRONDS - Werking Veel technische mankementen.
Containers (te groot en) te zwaar voor ophaalwagen (GFT) Verkeerd type container: zwaartepunt te laag Trommel kan mits handigheid, gratis geopend worden

69 ONDERGRONDS - Werking Veel te veel elektronische problemen
Blokkeringen van trommels, luiken Niet meer sluiten van luiken (papier) Display: foutmeldingen zijn codes, onduidelijk voor gebruiker. Sinds januari is er VOL te lezen bij vol (eindelijk) Buiten werking zetten (‘s nachts) van containers niet mogelijk tot half februari

70 Veel elektronische problemen
Maximaal tot 10 euro op de kaart. Koppeling kaart aan gebruikers pas half januari (7 maanden): manueel zoekwerk !! Blokkering van kaarten (misbruik, verlies, verhuis…) niet tot half januari (7 maanden) Afwaardering (verhuis) is niet mogelijk, kaart moet exact op nul opgebruikt worden.

71 ADMINISTRATIEF vanaf 28/06/07
Verschillende lijsten van gebreken tussen juli en oktober. Op 14 november 2006 in gebreke stelling. Op 20 december 2006 verklaring van niet voltooiing en niet aanvaarding.

72 ADMINISTRATIEF vanaf 28/06/07
Op 14 februari 2007 laatste update van software. Laatste aanpassingen nu goed (22 maart 2007) oplevering begin april 2007 voorzien.

73 BEVOLKING Wilden “hun” bovengronds straatje behouden!
Moest weg! (Bouwgrond – SIF-centen) VOORAF informatie (meermaals) + bevoorrechte getuigen mee naar bezoeken in Nederland Geen participatie (geen beslissing) Realisatie vóór verkiezingen !!

74 Onverwacht protest Allochtone concentratie rond het plein (huizen driekwart eigendom allochtonen) “Onze cultuur” leeft op straat – jullie in tuin! Wij zijn ingeburgerd (huiseigenaar), nu ons wegpesten Het gaat rieken – afval van allochtonen!! Mensen laten zakken staan: stort !! (Niet wij, maar “anderen”).

75 BEVOLKING - Evaluatie Bijzonder positief. Enquête augustus 2006: + + +
Spontane reacties op het plein. Buurtwerkers, toezichtambtenaren Enquête augustus 2006: + + + Opmerkingen GFT luik! -> is veranderd. Inwerpzuil GFT: vuil – wekelijks hogedruk. Gebruik pasjes: eenvoudig, maar opwaarderen in kantooruren: -> avondopening bij aanvang! (terug afgebouwd)

76 BEVOLKING - Evaluatie Focusgroep met vijf, zes gezinnen van het plein en straatvrijwilligers. Positief over hele lijn! Nog meer werken op “bijplaatsingen” Camera-toezicht voor GFT (vanaf april) Omliggende straten, waarom wij niet?

77 RESULTATEN Sluikstorten is drastisch verminderd
Bevolking: (35 ja, 15 =, 5 neen) (enquête) Straatvrijwilligers: minder sluikstort op plein én in straten ! Observatie buurttoezicht, beëdigde ambtenaren (GAS), sluikstortcel…: minder!

78 RESULTATEN Verkeerde aanbiedingen (verkeerde fractie, verkeerde dag)
Verdwenen Zwerfvuil: snoepwikkels, chips, blikjes… weinig impact Zuiverheid: goed PMD, Papier, Glas. GFT minder, vergelijkbaar met hoogbouw

79 LESSEN LESSEN LESSEN Gedetailleerd BESTEK!
Nieuw bestek stad Antwerpen is met honderden gesloten vragen (ja/neen) een demonstratie – een proefopstelling van de situatie zoals ze gewenst is! “Vergelijkbare” situaties zijn onvoldoende. Bestek voorziet een operationele foutloze testperiode (met reëel gebruik) minstens 6 weken. (Vóór oplevering)

80 TOEKOMST – Hoeveel? 16 tot 60 sorteerstraatjes in deze legislatuur (schatting 400 containers). 2007: bestek op punt stellen, subsidiedossier OVAM, Europese publicatie, gunning. 2008: Eerste “golf” van nieuwe straatjes Ombouwen straatjes van “derden”

81 TOEKOMST – WAAR ? Probleemwijken (zie slide 2) Nieuwbouw (wijken)
Kamerbewoning, studio’s, kleine appartementen Sluikstorten Taalbarrières Nieuwbouw (wijken) (Huisvuil)wagens weren. Zakken, containers uit straatbeeld Hoogbouw Vervanging brengcontainers of afvallokalen

82 HOEVEEL CONTAINERS? EXTRA service. Als vervanging reguliere ophaling:
GOK. Basis = bovengrondse. Als vervanging reguliere ophaling: Nederland: 1 container per 50 aansluitingen (hoofdzakelijk restafval) Omzetting afvalcijfers (OVAM) naar individuele gegevens in volume Gezinsdichtheid, vooral in sociale hoogbouw, kan oplopen van 1 tot 4 Restafval: 1 container per 170 personen bij wekelijkse lediging. Andere: meer dan 300 personen. (=> 2 Rest)

83 KOSTEN Minstens 10.000 euro (ex BTW) per container
Toegangscontrole betaling volmelding Spaar kosten grondwerken en afwerking op straatniveau bij heraanleg !

84 WAAR Nederland: Borgerhout (Groeningerplein) 150 meter toch maximaal!
afwijking 125 meter mogelijk recent in vraag gesteld. Borgerhout (Groeningerplein) 150 meter toch maximaal! (cfr 850 potentiële gezinnen, 475 effectief) LOOP - lijnen (bakker, bushalte,…)

85 VOORDELEN Esthetisch beter dan rolcontainers
Midden op plein: sociale controle Plaatsbesparend (pleinfunctie blijft bestaan) Mensen lopen tussen zuiltjes door Efficiënt (kostenbesparend): in één beweging 120 zakken (3 min) Één chauffeur. Twee laders.

86 VOORDELEN Klantvriendelijk: wanneer burger wil Registratie
7 dagen op 7, van 7u tot 22u Of 24 uur op 24 (nachtlawaai?) Registratie Gerichte informatie Geen bewakingspersoneel Hoogbouw/ bovengrondse sorteerstraatjes

87 GROENINGERPLEIN Luc.Derooms@stad.antwerpen.be
Stads- en buurtonderhoud/ Reinigingsdienst

88 ROZEMAAI GLOED NIEUW

89 ROZEMAAI – Project bewonersgroep
12 maart 2007

90 ROZEMAAI – ism. sociale huisvestingsmaatschappij
12 maart 2007 12 maart 2007

91 ROZEMAAI – ism. sociale huisvestingsmaatschappij
12 maart 2007 13 maart 2007

92 ROZEMAAI – Project bewonersgroep
Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007

93 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007 Prototype

94 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007
Foto Ede (Nl)

95 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007
Foto’s Ede (Nl)

96 ROZEMAAI Stroomvoorziening van op vrachtwagen: geen aansluiting elektriciteit Geen jaarlijks verbruik Zonne-energie (Kyoto !) voor inwerpzuil Automatisch openen (handenvrij) Belangrijk voor papier

97 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007

98 ROZEMAAI Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007
Foto Ede (Nl)

99 ROZEMAAI Prototype Nog foto gaan nemen ?? 19 maart 2007 19 maart 2007

100 ROZEMAAI EVALUATIE: TE VROEG !! Volgend congres ? DANK U !


Download ppt "Ondergrondse inzamelsystemen in een stadsomgeving (Antwerpen)"

Verwante presentaties


Ads door Google