De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg."— Transcript van de presentatie:

1 Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg

2 Levenskunst “Onder levenskunst wordt fundamenteel de mogelijkheid en de inspanning begrepen om op bereflecteerde wijze het eigen leven te voeren en het niet onbewust, eenvoudigweg zomaar voorbij te laten gaan.” Wilhelm Schmid

3 Michel Foucault (1926-1984) “Wat mij opvalt, is dat kunst in onze samenleving iets geworden is wat met voorwerpen te maken heeft, en niet met mensen of met het leven. Kunst is een specialiteit van experts die men kunstenaars noemt. Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?”

4 Joep Dohmen (UvH) Levenskunst, opgevat als zorg voor zichzelf, is een holistisch concept. Denken (bezinning, kritische reflectie), voelen en willen (verlangen), oefenen en waarderen vormen de nauwe samenhang van een persoonlijk leerproces. Het doel is het bereiken van een eigen levenshouding.

5 Joep Dohmen (UvH) •Bezinning en oefening (wat kan ik?) •Waardenonderzoek (wat wil ik echt?) •Vriendschap (hoe doe we het samen?) •Omgaan met tijd (wanneer?)

6 Levenskunst (ars vitae) •‘Draag zorg voor jezelf’ •Positieve vrijheid •Relationele autonomie •Relatieve autonomie •Vrijheidspraktijk

7 Mike Leigh ‘We are screwing up the world, and while that’s going on we can feel very depressed about that. But actually, people get on with it and that’s what the film is about.’ The film should burst with energy and colour Widescreen Fuji: Vivid

8 Pauline (‘ Poppy’) Cross •30 jaar •Lerares •Alleenstaand •Optimistisch Levenskunstenaar? •Gelukkig? •Authentiek? •Vrij?

9 Wat is geluk? •Gevoel (‘happy’) •Kwestie van toeval (‘lucky’) •De deugdzame activiteit van de ziel, in overeenstemming met de rede (Aristoteles)

10 Deugd: kwaliteit waardoor je het goede doet Deugden Waarden Normen

11 Deugden Grieks: aretè, uitblinken, schitteren Latijn: virtus (virtuoos) •Goed doen = goed zijn •Goed zijn = doen waarvoor je bedoeld bent (teleologie) •Vermogens, potenties, aanleg •Maximale wat in je zit = gelukt zijn •Gelukt zijn = gelukkig zijn (eudaimonia)

12 Deugden: verwerving •Handeling staat nooit op zichzelf (praktijk) •Al doende leert men: tweede natuur •Voor ieder een ander gevecht •Kenmerk: spontaan, met gemak en plezier •(NB, ondeugden hebben dezelfde structuur )

13 Deugd: gulden midden lafheid (ondeugd) overmoed (ondeugd) dapperheid

14 Deugd: gulden midden ongevoeligheid (ondeugd) genotzucht (ondeugd) gematigdheid

15 Thomas van Aquino 1224/5-1274 Theoloog (Dominicaan) Summa Theologiae Geluk: - Felicitas - Beatitudo

16 Vegetatieve deel Intellect (verstandigheid) [geloof] Externe zintuigen (gezicht, gehoor, reuk, tastzin, smaak) Interne zintuigen (coherentie-vermogen, voorstellingsvermogen, schatting, geheugen) Streefvermogen (moed) Verlangen (gematigdheid) Wil (rechtvaardigheid) [liefde, hoop] WaarheidGoedheid

17 Leven als leerschool •Lerares •Dansles •Rijles Verkeer = omgang -Gevaar -Verantwoordelijkheid

18 Joan Tronto “Zorgen is een specifieke activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld zo in stand te houden, te continueren en te herstellen dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven.” Wat is zorg?

19 Caring person? - Vriendinnen - Leerlingen - Zwerver - Rij-instructeur - Zus en zwager

20 Annelies van Heijst “Een manier van doen, in op mensen afgestemde betrekkingen, waarbij de zorgdrager ook afstemt op zichzelf.” Wat is zorg?

21 Fladderaar of levenskunstenares? Vrijblijvend of vrij mens? Oordeel zelf…


Download ppt "Levenskunst & geluk Carlo Leget UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg."

Verwante presentaties


Ads door Google