De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:"— Transcript van de presentatie:

1 Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:
Groei van de Nederlandse bevolking Vergrijzing Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg Verschuiving naar nieuwere= duurdere middelen Nieuwe geneesmiddelen in verstrekkingenpakket toegelaten Ander voorschrijf- of slikgedrag

2 Te verwachten daling geneesmiddelenuitgaven 2004: 2%
Maatregel 1 januari 2004 (inperking van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket) Convenant 13 februari 2004 (tussen minister van Volksgezondheid met KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en Bogin)

3 Kosten farmaceutische hulp t.o.v.totale uitgaven ghz 2002
Portugal ,6 % Spanje ,0 % Frankrijk ,6 % België ,7 % Duitsland ,5 % Nederland ,7 % Denemarken ,6 %

4 Top 10 geneesmiddelenuitgaven 2003
1. omeprazol (Losec) mljn euro 2. simvastatine (Zocor) mljn euro 3. atorvastatine (Lipitor) mljn euro 4. salmeterol (Seretide) mljn euro 5 .pravastatine (Selektine) mljn euro 6. paroxetine (Seroxat) mljn euro 7. pantoprazol (Pantazol) mljn euro 8. amlodipine (Norvasc) mljn euro 9. enalapril(Renitec) mljn euro 10. sumatriptan (Imigran) mljn euro

5 Top 10 geneesmiddelenvoorschriften 2003
1. oxazepam (Seresta) 2. paracetamol 3. temazepam (Normison) 4. diclofenac (Voltaren) 5. metoprolol (Selokeen) 6. orale anticonceptiva 7. acetylsalicylzuur (Aspirine) 8. omeprazol (Losec) 9. ibuprofen 10. carbasalaatcalcium (Ascal)

6 Principes bij farmacotherapie
VOS : Voorschrijven op Stofnaam EVS : Electronisch Voorschrijf Systeem EBM : Evidence Based Medicine FTO : Farmaco Therapeutisch Overleg

7 Algemene principes farmacotherapie
Overweeg ook: geen recept Pathofysiologisch mechanisme Bepaal effectmaat Bepaal therapieduur en gebruik Evalueer het effect Geen werking zonder bijwerking

8 Algemene principes farmacotherapie (vervolg)
Vermijd polyfarmacie Vermijd combinatiepreparaten Nieuw is niet altijd beter (en duur ook niet!) Patientenvoorlichting Eigen formularium

9 Voorschrijfperiodes Eerste voorschrift: 15 dagen (m.u.v. orale anticonceptie 3 maanden) Vervolgrecept max 3 maanden m.u.v. slaap- en kalmeringsmiddelen en eetlustremmers (1 mnd) Antibiotica en chemotherapeutica ter bestrijding van acute aandoeningen: max 15 dagen.

10 Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen
Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen

11 030- 2748888 NVIC: Nationaal Vergiftigingen Informatie centrum
(onderdeel van het RIVM)

12 Betrouwbare Nederlandstalige bronnen geneesmiddelen
Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) het GeBu (Geneesmiddelenbulletin) de Farmaceutische Mededelingen publicaties in het NTVG en H&W nascholingsserie “Bijblijven” materiaal van het FTO (Farmacotherapieoverleg)

13 Standaar layout van het recept
Op de volgende 2 dia’s wordt de indeling van het gewone recept en het opiaatrecept besproken

14 Waaraan moet een recept voldoen?
1. Naam/ Woonplaats Arts (tel . nummer) Mw I. Haio, huisarts in opleiding Dorpsstraat 12 De Bilt tel 2. datum Datum: 3. Aanhef R/ 4. Naam middel; hoeveelheid; sterkte; gebruik en toedieningsvorm diclofenac 50 mg dtd tab. no 30 S. 3dd1t. 5. Paraaf 6. Naam van degene voor wie recept is 7.Geschreven met pen of potlood Voor: Dhr de Groot Kruisweg 24bis A Utrecht

15 Waaraan moet een opiaatrecept voldoen?
1. Naam/ Woonplaats Arts (tel . nummer) Mw I. Haio, huisarts in opleiding Dorpsstraat 12 De Bilt tel 2. datum Datum: 3. Aanhef R/ 4. Naam middel, hoeveelheid,sterkte, gebruik en toedieningsvorm; de hoeveelheid en sterkte in letters; duidelijke instructie gebruik en maximum per dag Morfine tien milligram DTD tabl. m.g.a no. dertig S/ 2dd1t.. 5. Volledige handtekening 6. Naam van degene voor wie recept is Voor: Dhr de Groot Kruisweg 24bis A Utrecht 7.Geschreven met pen en slechts 1 voorschrift per recept

16 REGELS VOORSCHRIJFPERIODES:
EERSTE VOORSCHRIFT 15 DAGEN SLAAP/KALMERINGSMIDDELEN 1MAAND EETLUSTREMMERS ANTIBIOTICA BIJ ACUTE AANDOENINGEN 15 DAGEN 􀂾 OAC'S Alleen start 􀂾 OVERIGEN MAANDEN


Download ppt "Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door:"

Verwante presentaties


Ads door Google