De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: •Groei van de Nederlandse bevolking •Vergrijzing •Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: •Groei van de Nederlandse bevolking •Vergrijzing •Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: •Groei van de Nederlandse bevolking •Vergrijzing •Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg •Verschuiving naar nieuwere= duurdere middelen •Nieuwe geneesmiddelen in verstrekkingenpakket toegelaten •Ander voorschrijf- of slikgedrag

2 Te verwachten daling geneesmiddelenuitgaven 2004: 2% •Maatregel 1 januari 2004 (inperking van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket) •Convenant 13 februari 2004 (tussen minister van Volksgezondheid met KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en Bogin)

3 Kosten farmaceutische hulp t.o.v.totale uitgaven ghz 2002 •Portugal 25,6 % •Spanje 24,0 % •Frankrijk 20,6 % •België 17,7 % •Duitsland 14,5 % •Nederland 10,7 % •Denemarken 10,6 %

4 Top 10 geneesmiddelenuitgaven 2003 •1. omeprazol (Losec) 190 mljn euro •2. simvastatine (Zocor) 127 mljn euro •3. atorvastatine (Lipitor) 107 mljn euro •4. salmeterol (Seretide) 75 mljn euro •5.pravastatine (Selektine) 67 mljn euro •6. paroxetine (Seroxat) 63 mljn euro •7. pantoprazol (Pantazol) 62 mljn euro •8. amlodipine (Norvasc) 43 mljn euro •9. enalapril(Renitec) 41 mljn euro •10. sumatriptan (Imigran) 39 mljn euro

5 Top 10 geneesmiddelenvoorschriften 2003 •1. oxazepam (Seresta) 2.844.000 •2. paracetamol 2.806.000 •3. temazepam (Normison) 2.461.000 •4. diclofenac (Voltaren) 2.250.000 •5. metoprolol (Selokeen) 2.093.000 •6. orale anticonceptiva 2.090.000 •7. acetylsalicylzuur (Aspirine) 2.033.000 •8. omeprazol (Losec) 1.979.000 •9. ibuprofen 1.848.000 •10. carbasalaatcalcium (Ascal) 1.686.000

6 Principes bij farmacotherapie •VOS : Voorschrijven op Stofnaam •EVS : Electronisch Voorschrijf Systeem •EBM : Evidence Based Medicine •FTO : Farmaco Therapeutisch Overleg

7 Algemene principes farmacotherapie •Overweeg ook: geen recept •Pathofysiologisch mechanisme •Bepaal effectmaat •Bepaal therapieduur en gebruik •Evalueer het effect •Geen werking zonder bijwerking

8 Algemene principes farmacotherapie (vervolg) •Vermijd polyfarmacie •Vermijd combinatiepreparaten •Nieuw is niet altijd beter (en duur ook niet!) •Patientenvoorlichting •Eigen formularium

9 Voorschrijfperiodes •Eerste voorschrift: 15 dagen (m.u.v. orale anticonceptie 3 maanden) •Vervolgrecept max 3 maanden m.u.v. slaap- en kalmeringsmiddelen en eetlustremmers (1 mnd) •Antibiotica en chemotherapeutica ter bestrijding van acute aandoeningen: max 15 dagen.

10 www.lareb.nl Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen

11 030- 2748888 NVIC: Nationaal Vergiftigingen Informatie centrum (onderdeel van het RIVM)

12 Betrouwbare Nederlandstalige bronnen geneesmiddelen •Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) •het GeBu (Geneesmiddelenbulletin) •de Farmaceutische Mededelingen •publicaties in het NTVG en H&W •nascholingsserie “Bijblijven” •materiaal van het FTO (Farmacotherapieoverleg)

13 Standaar layout van het recept •Op de volgende 2 dia’s wordt de indeling van het gewone recept en het opiaatrecept besproken

14 Waaraan moet een recept voldoen ? Mw I. Haio, huisarts in opleiding Dorpsstraat 12 De Bilt tel 030 2206161 1. Naam/ Woonplaats Arts (tel. nummer) Datum:2-7-2014 R/ diclofenac 50 mg dtd tab. no 30 S. 3dd1t. Voor: Dhr de Groot Kruisweg 24bis A Utrecht 2. datum 3. Aanhef 4. Naam middel; hoeveelheid; sterkte; gebruik en toedieningsvorm 5. Paraaf 6. Naam van degene voor wie recept is 7.Geschreven met pen of potlood

15 Waaraan moet een opiaatrecept voldoen ? Mw I. Haio, huisarts in opleiding Dorpsstraat 12 De Bilt tel 030 2206161 1. Naam/ Woonplaats Arts (tel. nummer) Datum:2-7-2014 R/ Morfine tien milligram DTD tabl. m.g.a no. dertig S/ 2dd1t.. Voor: Dhr de Groot Kruisweg 24bis A Utrecht 2. datum 3. Aanhef 4. Naam middel, hoeveelheid,sterkte, gebruik en toedieningsvorm; de hoeveelheid en sterkte in letters; duidelijke instructie gebruik en maximum per dag 5. Volledige handtekening 6. Naam van degene voor wie recept is 7.Geschreven met pen en slechts 1 voorschrift per recept

16 REGELS VOORSCHRIJFPERIODES : • EERSTE VOORSCHRIFT 15 DAGEN •SLAAP/KALMERINGSMIDDELEN 1MAAND •EETLUSTREMMERS ANTIBIOTICA BIJ ACUTE AANDOENINGEN 15 DAGEN • OAC'S Alleen start • OVERIGEN 3 MAANDEN


Download ppt "Stijging geneesmiddelenuitgaven ca 10 % per jaar tot 2003 door: •Groei van de Nederlandse bevolking •Vergrijzing •Verschuiving ziekenhuiszorg naar thuiszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google