De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune - Commissie Gezondheid van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune - Commissie Gezondheid van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 1 Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune - Commissie Gezondheid van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Auditions sur le plan pluriannuel de construction des institutions hospitalières et de santé - Hoorzittingen over het meerjarenplan voor het bouwen van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen Jeudi – Donderdag 06/10/2011

2 2 1. Introduction – Inleiding 2. Bref historique – Korte geschiedenis 3. Présentation de notre projet – Voorstelling van ons project 4. Le programme des travaux – Het programma van de werken Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Gezondheidszorgcommissie van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapsommissie

3 3 1. Introduction – Inleiding 2. Bref historique – Korte geschiedenis 3. Présentation de notre projet – Voorstelling van ons project 4. Le programme des travaux – Het programma van de werken Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Gezondheidszorgcommissie van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapsommissie

4 4 Connaître le plan stratégique de développement de VALIDA et la manière dont il s’articule avec le plan de construction Wat is het strategisch ontwikkelingsplan van VALIDA en hoe komt dit overeen met de bouwwerken ? Monsieur Frédéric Deveen, Administrateur Délégué Dhr Frédéric Deveen, Afgevaardigd Bestuurder

5 5 VALIDA entame un vaste programme de travaux sur son site de l’ancien Hôpital Français Phase 1 : nouveau centre d’autodialyse Phase 2 : restructuration complète du Centre Hospitalier VALIDA begint aan een grootschalig programma van werken op de site van het voormalige Frans Hospitaal Fase 1 : nieuw autodialysecentrum Fase 2 : de volledige herstructurering van het Ziekenhuis Introduction Inleiding

6 6 1. Introduction – Inleiding 2. Bref historique – Korte geschiedenis 3. Présentation de notre projet – Voorstelling van ons project 4. Le programme des travaux – Het programma van de werken Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Gezondheidszorgcommissie van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapsommissie

7 7 Bref historique Korte geschiedenis 1.01/03/1977Admission des premiers patientsOpname van de eerste patiënten 2.01/04/2007Partenariat Institution publique de Chapitre XII = association entre les Cliniques Universitaires Saint-Luc, CPAS et Commune de Berchem- Sainte-Agathe (111 lits) Partnerschap publieke instelling Hoofdstuk XII = vereniging tussen Cliniques Universitaires Saint-Luc, het OCMW en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (111 bedden) 3.01/07/2008Suite à la faillite de l’Hôpital français, reprise de 64 lits : consortium = CHAL (Commune et CPAS de Berchem- Sainte-Agathe, Cliniques universitaires Saint-Luc) + Clinique Saint-Jean + UZ Brussel Na het faillissement van het Frans Hospitaal, overname van 64 bedden : consortium = ZAL (Gemeente en OCMW Sint-Agatha- Berchem, Cliniques universitaires Saint-Luc) + Kliniek Sint-Jan + UZ Brussel 5.25/08/2008Réouverture de la polycliniqueHeropening van de polikliniek 6.29/10/2008Nouveau nom VALIDANieuwe naam VALIDA 7.Fin 2009Transfert des 2 unités de gériatrie du site Moranville vers le site Goffin Verhuizing van de 2 geriatrische zorgeenheden van Moranville naar Goffin 8.Horizon 2014 Regroupement de toutes les activités sur le site Goffin Hergroepering van alle activiteiten op de site Goffin

8 8 1. Introduction – Inleiding 2. Bref historique – Korte geschiedenis 3. Présentation de notre projet – Voorstelling van ons project 4. Le programme des travaux – Het programma van de werken Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Gezondheidszorgcommissie van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapsommissie

9 9 Wat is het ? Een readaptatieziekenhuis met 175 bedden. Het grootste centrum van Brussel voor neurolocomotrische readaptatie en geriatrie 6 zorgeenheden : 85 Sp-bedden en 90 subacute G- bedden 1.241 opnames in 2010 Gemiddelde bezettingsgraad in 2010 = 88% Gemiddelde opnameduur Sp = 50,1 dagen Gemiddelde opnameduur G = 42,7 dagen Présentation de notre projet Voorstelling van ons project

10 10 Wat is het ? Ziekenhuisactiviteiten Readaptatie en geriatrie 1.Een echt readaptatieproject – niet te verwarren met revalidatie 2.Multidisciplinaire begeleiding (algemene geneeskunde, fysische geneeskunde en geriatrie) in samenwerking met de zorgteams, de paramedische teams en de sociaal assistenten 3. kwaliteit van de zorg als factor van vooruitgang Présentation de notre projet Voorstelling van ons project

11 11 Wat is het ? Tevens een polikliniek 23.312 patiëntcontacten in 2010 Een polikliniek met haar eigen kenmerken Buurtzorg in samenwerking met de huisartsen In een readaptatieziekenhuis –Multidisciplinaire benadering van alle opgenomen patiënten met het oog op continuïteit van de zorg na overbrenging vanuit een acuut ziekenhuis Présentation de notre projet Voorstelling van ons project

12 12 Wat is het ? Tevens een polikliniek 23.312 patiëntcontacten in 2010 Een polikliniek met haar eigen kenmerken Buurtzorg in samenwerking met de huisartsen In een readaptatieziekenhuis –Multidisciplinaire benadering van alle opgenomen patiënten met het oog op continuïteit van de zorg na overbrenging vanuit een acuut ziekenhuis Présentation de notre projet Voorstelling van ons project

13 13 En de toekomst ? Een sleutelactor worden bij de verzorging van bejaarden en chronische zieken Continuïteit van de zorg van begin tot einde in samenwerking met alle andere actoren : -Acute ziekenhuizen -Huisartsen -Rusthuizen, Rust- en Verzorgingstehuizen -Thuishulp van de 1e en 2e lijn -… Présentation de notre projet Voorstelling van ons project

14 14 1. Introduction – Inleiding 2. Bref historique – Korte geschiedenis 3. Présentation de notre projet – Voorstelling van ons project 4. Le programme des travaux – Het programma van de werken Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Gezondheidszorgcommissie van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapsommissie

15

16

17 17 Première phase : le nouveau centre d’auto-dialyse Eerste fase : het nieuwe autodialysecentrum Enkele belangrijke cijfers : oppervlakte : 497 m² termijnen : start van de werken 14/02/2011 verwacht einde werken 27/06/2011 begin exploitatie 12/10/2011 kostprijs van de werken = 1.100.000 EUR Le programme des travaux Het programma van de werken

18

19 19 Deuxième phase : la restructuration complète du centre hospitalier Tweede fase : de volledige herstructurering van het ziekenhuis Enkele belangrijke cijfers : oppervlakte : 11.201 m² termijnen :start van de werken november 2011 verwacht einde werken december 2013 kostprijs van de werken = 18.400.000 EUR Le programme des travaux Het programma van de werken

20

21

22

23

24

25

26 •Complete renovatie en centralisatie van de productie van ijswater, warm water, medische vloeistoffen en elektriciteit •Gevel met hoge prestaties : Umur : 0.4W/m².K Ufen : 1.7W/m².K •Ventilatie in twee richtingen recuperator met hoog rendement

27 •Volledige uitrusting van de kamers : verlichting, elektriciteit en medische vloeistoffen •Airconditioning van gemeenschappelijke leefruimtes door koude plafonds

28

29

30 30 4 types : Financieringsbronnen Rechtstreekse subsidies van de GGC (32% van totaalbedrag voor de werken) Beginselakkoord ontvangen Na technisch akkoord van de GGC M.b.t. vooraf bepaalde fases Op grond van de werkelijke facturen Subsidies van de federale overheid via het Budget van financiële middelen (38 % van het totaalbedrag) Beginselakkoord ontvangen M.b.t. werken in verband met opname patiënten Subsidies betaald op grond van de afschrijving van de werken (op 33 jaar) Diverse specifieke bijdragen van partners (3% van de werken) Externe bijdrage aan investering voor welbepaalde projecten (voorbeeld : dialise) VALIDA (27% van het bedrag van de werken moet betaald worden door VALIDA) via: leningen op lange termijn ons thesaurie-overschot op korte termijn Le programme des travaux Het programma van de werken

31 31 PARLEMENTAIRES - PARLEMENTSLEDEN •Vous avez certainement des questions •U hebt ongetwijfeld vragen


Download ppt "1 Commission de la Santé de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune - Commissie Gezondheid van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google