De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving Verduurzaming zwembaden Besparen is niet duur Jan Rullens.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Verduurzaming zwembaden Besparen is niet duur Jan Rullens."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Verduurzaming zwembaden Besparen is niet duur Jan Rullens

2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 2 Toen Nu

3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 3 Voldoen aan een ieders behoefte?

4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 4 of zo?

5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 5 Sportconvenant 2000-2010 tussen EZ-VROM-VWS-Recron-VKN • 25% meer energie-efficiency • 20% meer water- en chemicaliënefficiency • 10% minder afval door afvalpreventie • duurzame energie 5% van totale energieverbruik • meer duurzaam bouwen Helaas ……… opgeblazenin 2005 Uitgangspunt 80% sport- en recreatieaccomodaties aangesloten werd niet gehaald

6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 6 Aantallen Inventarisatie uitgevoerd in 2008 2900 (zwem)badinrichtingen Verdeeld over Openbare baden– open lucht – overdekt –combi ( 800) Semi-openbare baden – idem (1600) Medische en Therapiebaden ( 250) Peuter- en/of speelbaden ( 250)

7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 7 Exploitatie Door eigenaar: Parken als Landal Greenparcs, Centerparcs, Hoogeboom, Sauna’s, Hotels, campings enz. Door eigenaar: overheid / gemeente Door exploitanten: zoals SFN, Optisport, Sportijn, LACO

8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 8 Verbruikskentallen zwembaden Overdekt zwembad in m 2 Suppl.water liter/bez Gas m 3 /1000 bez. Elektr. KWh/1000 bez. -250439101710 250-500679901310 500-7505911601910 >7508817902690 Combibad in m 2 -150067750740 1500-25005410201240 >2500609801070 C

9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 9 Exploitatiekosten zwembad ( cijfers globaal ) Situationeel Personeel 45 % Kapitaal 19 % Energie / water 13 % Overige kosten 23 %

10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 10 Mogelijkheden verduurzamen Bestaande Bouw Bouwkundig Installatie waterbehandeling / bassin Installatie luchtbehandeling Elektrische installatie Nieuwbouw RO Ontwerp Alternatieve bronnen Hernieuwbare energie

11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 11 Uitdaging: Van grijs naar groen duurzame vormen efficiënter schoner vraagbeperking (gas+elektra+water) Trias energetica

12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 12 Duurzame zwembaden in de toekomst – Nieuw=energieneutraal – Bestaand=energierenovatie - onderdeel van de (stedelijke) omgeving - juiste combinaties (vraag en aanbod) bij elkaar brengen – uitwisselen van energie + (afval)water met buurt of wijk - Herbruikbaar afval(water) - Cradle to cradle ontwerpen

13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 13 Grootste winst! Kostprijs laag houden door goede inkoop Niet gebruikt gas Niet gebruikte elektriciteit Niet gebruikt water Niet gebruikte chemicaliën

14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 14 Was Wm: art. 8.11 lid 3-  NU art. 5.3 Bor Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wet worden in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen enz………………… Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken worden toegepast.

15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 15 Activiteitenbesluit: art. 2.15 Lid 1 D egene die de inrichting drijft neemt energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15 % Lid 2 …energieverbruik in enig kalenderjaar >200.000 kilowatt uur elektriciteit of >75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten onderzoek te laten verrichten

16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 16 Stappen die gezet moeten worden • Informatie vergaren • Zelfanalyse • Externe analyse • Inventarisatie • Advies • Besluitvorming • Uitvoering • Afspraken • Evaluatie • Monitoring

17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 17 Mogelijkheden voor exploitatie Energie advies door gespecialiseerd adviseur EPA-U advies door Eneco (of ander energiebedrijf) h.j.houwen@eneco.nlh.j.houwen@eneco.nl EPC voor 10 jr, investering door gemeente, optimalisatie door Eneco Connerga:ESCO (Energy Service COmpany). Connerga optimaliseert en doet initiële investering, verdient deze terug op basis van behaalde energiebesparingen T.Beumer@connerga.comT.Beumer@connerga.com 3 jaars-contract 1e jr realiseert klant 10% vd besparing 2e jr realiseert klant 25% id 3e jr realiseert klant 40% id Latere jaren is 100 % vd besparing voor de klant, zonder enige eigen investering.

18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 18 Voorbeelden Rotterdamse zwembaden EPA-U advies Verduurzamen overheidsgebouwen is inmiddels collectief (europees) aanbesteed. Follow-up medio 2010 bekend. Energie PrestatieContract voor 10 jr. Delft, zwembad Kerkpolder, overdekt, midden 80-er jaren Rendement 1e jr. 10 %, 2e jr. 25 %, 3e jr. 40 % van de besparing volgende jaren is de volledige besparing voor het bad. Landal, Hoogvaals, overdekt, midden 70-er jaren, kleiner als Delft, Rendement als in Delft

19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 19 Nieuwe tijden, nieuwe kansen! Toverwoord: Klimaatneutraal Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten:5 pijlers • Duurzame overheid • Duurzame energieproductie • Schone en zuinige mobiliteit • Duurzame gebouwde omgeving • Duurzame bedrijven

20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 20 SLOK gemeenten (http://www.klimaatmonitor.databank.nl)http://www.klimaatmonitor.databank.nl

21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 21

22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 22

23 Andere besparende maatregelen (een greep…) •Warmteterugwinning op douchewater •Isoleren glijbaan die buiten de schil loopt •Compartimenteren ruimten / gebruikstijden aanpassen •Zwembadwater (en chemicaliën) besparen door beter douchen •Actief koolfilter zwembadwater verwijderen / vervangen •Restwarmte afnemen van een nabijgelegen bedrijf met overschot •Waterbesparing is tevens chemie en energie besparen •Verminder ventilatievoud (waar mogelijk) •Duurzame gezamenlijke inkoop energie •Water voorverwarmen met zonnewarmte •Zonneenergie •Geothermie

24 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 24 Zwembaden: milieu en energie, ONZE zorg

25 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 25 Vragen? Een project waarbij InfoMil ondersteuning zou kunnen bieden is oa.: energiebesparing bij bijvoorbeeld sportaccommodaties of zwembaden Kijk eens op: http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing/ Branche: Sport Voor adviseurs: http://www.metasus.nl/metasus_energie_efficiency_sector_2008.pdf http://www.metasus.nl/metasus_energie_efficiency_sector_2008.pdf Jan Rullens adviseur InfoMil Agentschap NL Milieu en Leefomgeving T + 31 88 602 5973 rullens@infomil.nl


Download ppt ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Verduurzaming zwembaden Besparen is niet duur Jan Rullens."

Verwante presentaties


Ads door Google