De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zin en onzin van theorieën voor medisch-onderwijskundig onderzoek Jeroen van Merriënboer Presentatie NVMO Promovendidag, 23 april 2010, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zin en onzin van theorieën voor medisch-onderwijskundig onderzoek Jeroen van Merriënboer Presentatie NVMO Promovendidag, 23 april 2010, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Zin en onzin van theorieën voor medisch-onderwijskundig onderzoek Jeroen van Merriënboer Presentatie NVMO Promovendidag, 23 april 2010, Utrecht

2 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education

3 Basisvragen •Theorieën –Hoe leren mensen? –Welke factoren beïnvloeden leren? –Wat zijn implicaties voor onderwijs? •Paradigma’s –Hoe beïnvloeden paradigma’s theorieën? –Wat betekent dit allemaal voor medisch- onderwijskundig onderzoek?

4 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Mensen leren door….. •voorbeelden te bestuderen •te doen •te luisteren •boeken te lezen •beloond te worden •te ontdekken •te vergelijken •te exploreren •te contrasteren •te voorspellen en testen •ondervraagd te worden •trial-and-error •presentaties te geven •te discussiëren •te abstraheren •aantekeningen te maken •te observeren •uitleg te geven •informatie te reorganiseren •problemen op te lossen •analogieën te vinden •informatie te analyseren •informatie te parafraseren •herhaling •vragen te stellen •en heel, heel veel andere...

5 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Welke factoren beïnvloeden leren? 1.Gewenste uitkomsten of doelen –Wat je wilt bereiken bepaalt de manier waarop je leert 2.Condities waaronder geleerd wordt –Die dingen die niet gemanipuleerd worden maar gegeven zijn 3.Onderwijs-methoden –Die dingen die wel gemanipuleerd kunnen worden en bepaalde soorten leren faciliteren

6 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Taxonomie van uitkomsten Ia •Intellectuele vaardigheden –Gebruik concepten en regels om problemen op te lossen •Cognitieve strategieën –Initiëren van nieuwe oplossingen voor problemen •Verbale informatie –Benoemen van informatie •Attitudes/houdingen –Kiezen om je op een bepaalde manier te gedragen •Perceptueel-motorische vaardigheden –vloeiend uitvoeren van zintuiglijke en motorische acties

7 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Intellectuele vaardigheden - Ib •Hogere-orde regels –genereren van nieuwe regels om een probleem op te lossen •Regels –demonstreer de toepassing van een regel/procedure •Gedefinieerde concepten –in staat zijn om objecten te classificeren •Concrete concepten –aanwijzen van voorbeelden van objecten •Discriminatie –dingen van elkaar onderscheiden

8 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Taxonomie van Bloom II

9 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Condities of omstandigheden Leggen beperkingen op aan mogelijke soorten leren Context cultuur setting (school, militair, bedrijf, overheid) tijd geld beschikbare apparatuur etc. Context cultuur setting (school, militair, bedrijf, overheid) tijd geld beschikbare apparatuur etc. Doelgroep opleidingsnivo voorkennis misconcepties leeftijd handicaps sexe Leerstijlen levensfase etc. Doelgroep opleidingsnivo voorkennis misconcepties leeftijd handicaps sexe Leerstijlen levensfase etc. Taak / Domein organisatie (conceptueel, structureel, causaal) complexiteit gereedschappen standaarden gevaren etc. Taak / Domein organisatie (conceptueel, structureel, causaal) complexiteit gereedschappen standaarden gevaren etc.

10 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Onderwijsmethoden •Dingen die in de omgeving gemanipuleerd kunnen worden •“Ubiquity of interactions” –Er zijn geen methoden die wel of niet werken (hoezo evidence-based education?) –Sommige methoden werken onder bepaalde condities voor bepaalde uitkomsten –Theorie: relateert methoden, condities en uitkomsten aan elkaar

11 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Theorieën en Paradigma’s gewenste uitkomsten gewenste uitkomsten onderwijs- methoden onderwijs- methoden soort leren Condities doelgroep context taak & domein Condities doelgroep context taak & domein paradigma’s

12 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 1. Gestaltbenadering •1910-1940 •Duitsland (Wertheimer, Koffka, Kohler etc.) en Engeland (Bartlett’s meaning theory) •Focus op probleemoplossen en de “flash of insight” •Re-organisatie and re-constructie The most important factor influencing learning is insight and understanding. Teaching should be directed towards reaching this goal.

13 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 2. (Neo)behaviorisme •1920-1965 •Vooral in de VS (Thorndike, Skinner, Tolman etc.) •Focus op leren door beloning en straf (“reinforcement”) •Operante conditionering, “programmed learning” The most important factor influencing learning is reinforcement: reward of desired behaviors (and punishment of undesired behaviors).

14 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 3. Ontwikkelingsbenadering •1930-nu •Zeer sterk beïnvloed door het werk van Jean Piaget (Zwitserland, †1980) •Focus op cognitieve ontwikkeling –sensori-motorische stadium (0-2 jaar) –pre-operationale stadium (2-7 jaar) –concreet-operationele stadium (7-12 jaar) –Formeel-operationele stadium (12-) The most important factor influencing learning is the learner’s stage of cognitive development. Teaching should be at the right level.

15 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 4. Dialectisch Materialisme •1940-nu •Wortels in Sovjet Unie (Vygotski, Galpjerin, Utrechtse school van Van Parreren etc.) •Focus op internaliseren van interacties met de wereld. Past in een socialistisch perspectief •Activity Theory (Engestrom) is nu weer erg populair The most important factor influencing learning is (social) interaction with the world. Vygotski: “the mind grows through interaction with other minds”.

16 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 5. Informatieverwerkingsbenadering •1950-1975 •VS, Europa (Broadbent, Neisser, Craick) •Het menselijk brein als informatie-verwerker (“mind as computer”) •Focus op verschillende soorten informatieverwerking (encoding, storage, retrieval) •Mentale activiteit The most important factor influencing learning is the type of information processing. Active processing of information is the key to learning

17 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 6. Cognitief-psychologische symbolische modellen •1970-nu •Ausubel, Newell, Simon, J. R. Anderson, van Merriënboer e.v.a •Focus op symbolische cognitieve representaties, leren als interpreteren Ausubel: “the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.

18 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Four-component instructional design

19 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 7. Cognitief-psychologische resource modellen •1970-nu •Miller (7 plus or minus 2), Baddeley, Kahneman, Sweller & van Merriënboer •Focus op beperkte capaciteit en recources van het menselijk brein •(long-term) working memory The most important factor influencing learning is the limited processing capacity of the human mind.

20 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Cognitieve Belastingstheorie

21 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education 8. Sociaal-constructivisme •Populaire benadering in de jaren 1990-nu •Von Glasersfeld, Jonassen, Duffy, Wladzawick, Bednar.. •Combineert perspectieven uit: –Gestalt (probleemoplossen en inzicht) –Dialectiek (sociale interactie) –Cognitieve psychologie (bouw op voorkennis) The most important factor influencing learning is the construction of meaning. This is an active and social process building on what the learner already knows.

22 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education “Decade by findings interactions” •inzicht en begrip •sociale interactie •reinforcement •ontwikkelingsstadium •mentale activiteit •voorkennis •gelimiteerde capaciteit •betekenisgeving •Paradigma’s bepalen waar theorieën “naar kijken”, en daarmee ook de resultaten

23 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Wat betekent dit voor medisch-onderwijskundig onderzoek? •Een onderzoeker zonder theorie is een dolende in de woestijn •Een onderzoeker met één theorie heeft oogkleppen op en komt niet veel verder •Een onderzoeker die gebruik maakt en bijdraagt aan voor hem/haar relevante theorieën draagt een steentje bij aan de hardest science of all…

24 FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education Discussie en Vragen


Download ppt "Zin en onzin van theorieën voor medisch-onderwijskundig onderzoek Jeroen van Merriënboer Presentatie NVMO Promovendidag, 23 april 2010, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google