De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem de Ridder, ROC Aventus Adrie Visscher, Universiteit Twente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem de Ridder, ROC Aventus Adrie Visscher, Universiteit Twente."— Transcript van de presentatie:

1 Willem de Ridder, ROC Aventus Adrie Visscher, Universiteit Twente

2  Externe evaluatie  Peers (kritische vrienden)  Instelling ◦ Nodigt de Peers uit ◦ Bepaalt de onderzoeksvragen  Relatie met Governance  Europese samenwerking 22 september 2011 2Peer Review Impact

3  Mensbeelden en ◦ Peer Reviewrapport ◦ Inspectierapporten ◦ Auditrapportages 22 september 2011 3Peer Review Impact

4  Wat is bruikbare informatie?  Peer Review, een vooronderstelling! 22 september 2011 4Peer Review Impact

5  Case studies  Richtlijnen  MBO Raad en Peer Review  Inzet nationale deskundigen 22 september 2011 5Peer Review Impact

6 22 september 2011 6Peer Review Impact

7  Huidige prestatieniveaus  Gewenste niveau (= doelen)  Weloverwogen route naar de doelen bepalen, én in de praktijk vormgeven. 22 september 2011 7Peer Review Impact

8 22 september 2011 8Peer Review Impact

9  beter onderwijs, en daardoor betere leerprestaties?  betere schoolorganisatie?  meer doelgericht?  te hoge belasting? 22 september 2011 9Peer Review Impact

10 10 Uit het onderwijsverslag 2008/2009 van de Inspectie In opbrengstgerichte scholen zijn de leerprestaties beter. Helaas werkt nog maar éénderde van de basisscholen opbrengstgericht. Vaak al wel evaluatie van leerlingprestaties, maar minder analyse en conclusies getrokken over welke verbeteracties nodig zijn, en het uitvoeren van die verbetermaatregelen. Het ontbreken van precieze, meetbare doelen werkt hierbij als een handicap. 22 september 2011 10Peer Review Impact

11 “We gaan zo goed mogelijk ons best doen”. “We willen zo hoog mogelijke scores behalen”. “Het hele rekenboek uitkrijgen dit schooljaar”. “Onze bottlenecks grondig analyseren”. “Een nieuwe rekenmethode aanschaffen”. “Hoge scores halen die passen bij ons soort leerlingen”. 22 september 2011 11Peer Review Impact

12  Ambitie en motivatie  Kennis en vaardigheden  Cultuur en discipline  Praktische organisatie 22 september 2011 12Peer Review Impact

13 Niet de productie, maar de benutting van evaluatieve informatie/feedback (intern/extern) Doodzonde gezien de onbetwist positieve effecten van feedback (mits het tot leren leidt) Effectgroottes:.41 -.79 22 september 2011 13Peer Review Impact

14 22 september 2011 14Peer Review Impact

15  de klas (perspectief: leerling – docent)  schoolleiding, samenwerking, schoolklimaat (perspectief: docent – schoolleiding)  leerprestaties Liefst benchmarks 22 september 2011 15Peer Review Impact

16 studenten docenten thuis 22 september 2011 16Peer Review Impact

17  instrumenteel  conceptueel  strategisch 22 september 2011 17Peer Review Impact

18  Try harder  probleemdiagnose  verbeteringsacties bepalen (liefst incl. doelen)  verbeteringsacties doorvoeren  verbeteringsacties evalueren 22 september 2011 18Peer Review Impact

19  Geen verspreiding onder doelgroep  Niet begrepen, geloofd  Geen idee hoe zaken verbeterd kunnen worden  Tekortschietende vaardigheden, competenties, middelen  Controversiële veranderingen niet geliefd 22 september 2011 19Peer Review Impact

20 22 september 2011 20Peer Review Impact

21 Onderzoek naar de condities waaronder Peer Review uitkomsten meer benut worden Richtlijnen 22 september 2011 21Peer Review Impact

22  Management should take the VET provider’s overall strategy into account when choosing the quality areas to be evaluated (strengths and/or improvement areas can be identified).  involvement from all relevant parties in selection of quality areas, including management staff at all levels.  determine which topics and questions are suitable for the Peer Review and which topics and questions should be tackled using other instruments, or by special experts. 22 september 2011 22Peer Review Impact

23  Make sure that the intended users have the authority and resources to act upon the results of the Peer Review or that they have the backing of those in authority. 22 september 2011 23Peer Review Impact

24  The VET provider should have an internal follow-up procedure implemented as follows, for example:  Defining indicators and the target level for each indicator for monitoring the impact of improvement actions.  Clarifying who will be responsible for specific follow- up activities and when these will be carried out.  Preparing a follow-up report.  Organising follow-up meetings.  Putting follow-up activities on the agenda at management meetings. 22 september 2011 24Peer Review Impact

25  Preparation of the Peer Review should include determining how to monitor the signs (early warning indicators) indicating that things are not going as expected and therefore requiring corrective actions.  Make the Peer Review Report available to the intended users during the Peer Review process, promptly taking their needs and preferences into account (how much information they can process, and in what format). 22 september 2011 25Peer Review Impact

26  Ensure that the intended users of Peer Review results (such as management, teachers and students) are clear from the start.  Ensure sufficient support and resources are available, especially when putting the action plan into practice. 22 september 2011 26Peer Review Impact

27  Willem de Ridder, ROC Aventus, w.deridder@aventus.nl w.deridder@aventus.nl  Adrie Visscher, Universiteit Twente, A.J.Visscher@utwente.nl A.J.Visscher@utwente.nl 22 september 2011 27Peer Review Impact


Download ppt "Willem de Ridder, ROC Aventus Adrie Visscher, Universiteit Twente."

Verwante presentaties


Ads door Google