De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3 Donderdag 26 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3 Donderdag 26 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3 Donderdag 26 september 2013

2 Voorstellen Caecile van Gorpafdelingsmanager bovenbouw Ingrid Petersafdelingsmanager onderbouw en mentor 3B Bram van Veghelmentor 3C en decaan

3 Inhoud 1.Algemeen beeld van het vervolgonderwijs 2.Betrokkenen in het keuzeproces 3.Aansluiting met het vervolgonderwijs

4 1. Algemeen beeld van het vervolgonderwijs

5

6 Structuur Hoger Onderwijs Associate degree duurt 2 jaar HBO-bachelor duurt 4 jaar WO-bachelor duurt 3 jaar HBO-master duurt 2 jaar WO-master duurt 1 jaar WO-master na HBO-bachelor duurt 2 jaar Dit is de algemene studieduur, sommige opleidingen wijken hier van af

7 Associate Degree • 2-jarige opleiding; bestaat sinds vanaf ’06-’07 • Zit tussen niveau MBO-4 en HBO (vooral geschikt voor afgestudeerde MBO-ers) • Zelfde toelatingseisen als voor 4-jarig HBO • In onze regio b.v.: small business, accountancy, chemische technologie, management zorg, (bouw) technische bedrijfskunde (Avans/Fontys), toerisme & recreatie (NHTV)

8 Ad / B / M / ECTS • Ad: Associate Degree • B: Bachelor • M: Master • BaMa: Bachelor-Master • ECTS: European Credit Transfer System (60 EC per jaar)

9 2. Betrokkenen in het keuzeproces • Kiezen doe je niet alleen -Leerling -Ouders -School -Externe

10 Leerling Ouders School Advies-bureau De leerling ontwikkelt tijdens zijn periode op school een goed beeld van:  Eigen interesses  Eigen capaciteiten  Werkhouding  Talenten en vaardigheden Vanuit dit zelfbeeld gaan we kijken naar wat er allemaal wordt aangeboden.

11 Leerling Ouders School Advies-bureau De invloed van ouders is het belangrijkste in het keuzeproces van leerlingen  Ouders voeren een loopbaandialoog  Concrete ervaring geldt als input voor de dialoog  Relevante informatie met de mentor delen in individuele gesprekken  De eigen wereld van beroep en werk(beleving) te delen. Probeer uw zoon/dochter uit te dagen na te denken over de toekomst!

12

13 • www.denieuwsteschool.dedecaan.net (èn leerlingen) www.denieuwsteschool.dedecaan.net • Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN 978-90-75142-87-7 • Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN 978-90- 8524-147-8. inkijkexemplaar: www.studiekeuzegids.comwww.studiekeuzegids.com • Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: 978-90-453-1324-5. Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders. Achtergrondinfo voor ouders

14 Leerling Ouders School Advies-bureau De school biedt:  Een LOB beleid  Online keuzeprogramma  Indruk van werkhouding  Advies vakleerkrachten  Indruk van gedrag op school Komt op grond hiervan tot een schooladvies.

15 Leerling Ouders School Advies-bureau Doelstelling van het LOB beleid: We leren leerlingen om hun eigen keuzeproces aan te sturen en ondersteunen ze bij het maken van de vervolgkeuze. Door eerst een goed zelfbeeld te creëren kan de leerling gerichter zoeken.

16 Leerling Ouders School Advies-bureau Wanneer de leerling er met hulp van school en thuis niet uitkomt kan er een studiekeuzeadviesbureau worden ingeschakeld. Zij kunnen een uitgebreid onderzoek uitvoeren.

17

18

19 3. Aansluiting met het vervolgonderwijs

20 • Op de volgende dia’s vindt u studies logischerwijs bij de profielen van het vwo aansluiten. • De betreffende profielen zijn geen voorwaarde tot toelating, maar bedoeld om een indruk te krijgen. • De formele toelatingseisen per opleiding volgen na deze voorbeelden. Studies die aansluiten bij de profielen

21 Studies die aansluiten bij Cultuur & Maatschappij • WO – Geschiedenis – Archeologie – Kunst- & cultuurstudies – Psychologie – Sociologie & sociale studies – Taal en Cultuur studies (vb. Nederlands of Engels) • HBO – Conservatorium – Autonome Beeldende Kunsten & Vormgeving – Game Design – Interieurachitectuur – Toneelacademie – Dansacademie – Creatieve Therapie – Digital Media Design

22 Studies die aansluiten bij Economie & Maatschappij • WO – Economie – Bedrijfskunde – International Business – Criminologie – Organisatiewetenschappen – Recht • HBO – SPECO – Accountancy – MER – Journalistiek – Hogere Hotelschool – Facility Management – Lifestyle Studies

23 Studies die aansluiten bij Natuur & Gezondheid • WO – Levensmiddelentechnologie – Biomedische wetenschappen – Tandheelkunde – Voedingsmiddelen technologie – Moleculaire levenswetenschappen • HBO – Verpleegkunde – Fysiotherapie – Verloskunde – Food Design & Innovation

24 • WO – Biomedische technologie – Bouwkunde – Technische informatica – Industrieel ontwerpen – Luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie • HBO – Bouwkunde – Forensisch onderzoek – Industrieel productontwerpen Studies die aansluiten bij Natuur & Techniek

25 1.Uitgangspunt – Interesse voor schoolvakken – Aanleg voor schoolvakken • Eigen inschatting • Docentadvies 2.Controle − Tot welke studies ben ik toelaatbaar met deze profielkeuze? • De officiële doorstroomeisen zijn binnenkort op de DNS website te vinden. Profielkeuze op basis van schoolvakken

26 • Zoek uit welke studies tot jouw beroep opleidenberoep • Welke toelatingseisen heeft de opleiding? – Profiel- en vakeisen – Andere toelatingseisen • In welk profiel met welke vakken wil je daarom eindexamen doen? Profielkeuze op basis van beroepswens

27 Profielkeuze op DNS • Activiteiten • Tijdspad

28 Activiteiten -Mentorgesprekken -Stage lopen -Bezoeken buiten de school -Werken aan dedecaan.net -Advies van experts -Gesprekken met ouders -Bezoeken open dagen/beroependagen -Gesprekken met decaan

29 Tijdspad -Oktober: 1 e informatieavond -Januari:2 e informatieavond -24 maart:voorlopige keuze -17 april:definitieve keuze

30 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3 Donderdag 26 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google