De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3
Donderdag 26 september 2013

2 Voorstellen Caecile van Gorp afdelingsmanager bovenbouw Ingrid Peters afdelingsmanager onderbouw en mentor 3B Bram van Veghel mentor 3C en decaan

3 Inhoud Algemeen beeld van het vervolgonderwijs
Betrokkenen in het keuzeproces Aansluiting met het vervolgonderwijs

4 1. Algemeen beeld van het vervolgonderwijs

5

6 Structuur Hoger Onderwijs
Associate degree duurt 2 jaar HBO-bachelor duurt 4 jaar WO-bachelor duurt 3 jaar HBO-master duurt 2 jaar WO-master duurt 1 jaar WO-master na HBO-bachelor duurt 2 jaar Dit is de algemene studieduur, sommige opleidingen wijken hier van af

7 Associate Degree 2-jarige opleiding; bestaat sinds vanaf ’06-’07
Zit tussen niveau MBO-4 en HBO (vooral geschikt voor afgestudeerde MBO-ers) Zelfde toelatingseisen als voor 4-jarig HBO In onze regio b.v.: small business, accountancy, chemische technologie, management zorg, (bouw) technische bedrijfskunde (Avans/Fontys), toerisme & recreatie (NHTV)

8 Ad / B / M / ECTS Ad: Associate Degree B: Bachelor M: Master
BaMa: Bachelor-Master ECTS: European Credit Transfer System (60 EC per jaar)

9 2. Betrokkenen in het keuzeproces
Kiezen doe je niet alleen Leerling Ouders School Externe

10 Talenten en vaardigheden
Leerling De leerling ontwikkelt tijdens zijn periode op school een goed beeld van: Eigen interesses Eigen capaciteiten Werkhouding Talenten en vaardigheden Vanuit dit zelfbeeld gaan we kijken naar wat er allemaal wordt aangeboden. Ouders School Advies-bureau

11 Leerling Ouders School Advies-bureau
De invloed van ouders is het belangrijkste in het keuzeproces van leerlingen Ouders voeren een loopbaandialoog Concrete ervaring geldt als input voor de dialoog Relevante informatie met de mentor delen in individuele gesprekken De eigen wereld van beroep en werk(beleving) te delen. Probeer uw zoon/dochter uit te dagen na te denken over de toekomst! Leerling Ouders School Advies-bureau

12

13 Achtergrondinfo voor ouders
(èn leerlingen) Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN inkijkexemplaar: Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders.

14 Leerling Ouders School Advies-bureau De school biedt: Een LOB beleid
Online keuzeprogramma Indruk van werkhouding Advies vakleerkrachten Indruk van gedrag op school Komt op grond hiervan tot een schooladvies. Ouders School Advies-bureau

15 Leerling Ouders School Advies-bureau Doelstelling van het LOB beleid:
We leren leerlingen om hun eigen keuzeproces aan te sturen en ondersteunen ze bij het maken van de vervolgkeuze. Door eerst een goed zelfbeeld te creëren kan de leerling gerichter zoeken. Ouders School Advies-bureau

16 Zij kunnen een uitgebreid onderzoek uitvoeren.
Leerling Wanneer de leerling er met hulp van school en thuis niet uitkomt kan er een studiekeuzeadviesbureau worden ingeschakeld. Zij kunnen een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Ouders School Advies-bureau

17

18

19 3. Aansluiting met het vervolgonderwijs

20 Studies die aansluiten bij de profielen
Op de volgende dia’s vindt u studies logischerwijs bij de profielen van het vwo aansluiten. De betreffende profielen zijn geen voorwaarde tot toelating, maar bedoeld om een indruk te krijgen. De formele toelatingseisen per opleiding volgen na deze voorbeelden.

21 Studies die aansluiten bij Cultuur & Maatschappij
WO Geschiedenis Archeologie Kunst- & cultuurstudies Psychologie Sociologie & sociale studies Taal en Cultuur studies (vb. Nederlands of Engels) HBO Conservatorium Autonome Beeldende Kunsten & Vormgeving Game Design Interieurachitectuur Toneelacademie Dansacademie Creatieve Therapie Digital Media Design

22 Studies die aansluiten bij Economie & Maatschappij
WO Economie Bedrijfskunde International Business Criminologie Organisatiewetenschappen Recht HBO SPECO Accountancy MER Journalistiek Hogere Hotelschool Facility Management Lifestyle Studies

23 Studies die aansluiten bij Natuur & Gezondheid
WO Levensmiddelentechnologie Biomedische wetenschappen Tandheelkunde Voedingsmiddelen technologie Moleculaire levenswetenschappen HBO Verpleegkunde Fysiotherapie Verloskunde Food Design & Innovation

24 Studies die aansluiten bij Natuur & Techniek
WO Biomedische technologie Bouwkunde Technische informatica Industrieel ontwerpen Luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie HBO Forensisch onderzoek Industrieel productontwerpen

25 Profielkeuze op basis van schoolvakken
Uitgangspunt Interesse voor schoolvakken Aanleg voor schoolvakken Eigen inschatting Docentadvies Controle Tot welke studies ben ik toelaatbaar met deze profielkeuze? De officiële doorstroomeisen zijn binnenkort op de DNS website te vinden.

26 Profielkeuze op basis van beroepswens
Zoek uit welke studies tot jouw beroep opleiden Welke toelatingseisen heeft de opleiding? Profiel- en vakeisen Andere toelatingseisen In welk profiel met welke vakken wil je daarom eindexamen doen?

27 Profielkeuze op DNS Activiteiten Tijdspad

28 Activiteiten Mentorgesprekken Stage lopen Bezoeken buiten de school
Werken aan dedecaan.net Advies van experts Gesprekken met ouders Bezoeken open dagen/beroependagen Gesprekken met decaan

29 Tijdspad Oktober: 1e informatieavond Januari: 2e informatieavond
24 maart: voorlopige keuze 17 april: definitieve keuze

30 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3"

Verwante presentaties


Ads door Google