De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lente akkoord ”Prestatiecontracten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lente akkoord ”Prestatiecontracten”"— Transcript van de presentatie:

1 Lente akkoord ”Prestatiecontracten”
Michel Chatelin 15 april 2014

2 Eversheds ”Wie zijn wij?”
Internationaal advocatenkantoor 51 kantoren, 30 landen Innovatieve juridische en zakelijke oplossingen Energie transitie team #2 Most Innovative Law Firm in Europe Financial Times Law 50 Report 2012 #1 Most Innovative Law Firm in Europe Financial Times Law 50 Report 2010

3 Proces Prestatiecontracten “ervaringen diverse sectoren”
Edit Presentation title in Notes/Handouts Header Proces Prestatiecontracten “ervaringen diverse sectoren” Business case Prestaties Maatregelen Indicatoren Betaling Bonus/Malus Contracteren Monitoren 3

4 Voordelen Prestatiecontracten
Edit Presentation title in Notes/Handouts Header Voordelen Prestatiecontracten Beter contractresultaat Reductie TCO Voorspelbaarheid kosten Verbeterde verantwoordelijkheid Beter begrip prestatievoorwaarden Redelijk contract Beter begrip TCO 4

5 Nut en noodzaak energiebesparing?
Rechtsgrondslag EU VWEU met als doel een gemeenschappelijk kader op te zetten om energie efficientie in de Unie te stimuleren

6

7

8 Clarify EPC definition
Energy Performance Guarantee Guaranteed Energy Savings? Guaranteed Energy Consumption? Guaranteed Energy Efficiency? Measurement and verification Real or conventional performance ? Third-Party Financing to be included? Not one generic definition but a family of operational definitions Improve understanding by potential clients of the possibilities and risks. Facilitate the marketing of their services by ESCOs.

9 Split incentive barrier in Social Housing
Capped rents (except Bulgaria, owner occupied) No contractual relationship between the ESCO and the tenant (France, Italy) The SHO has an EP contract with the ESCO EPC costs are integrated in the traditional rent contract like O&M charges

10 Conclusion Due to rent regulations, the « conceptual » EPC model does not work in social housing Factor 4 will not be self-financed, even with long term contracts They will always require an additional contribution of the owner Yet: increased « green value » of buildings, legal obligations… the owner should pay for a part anyway! Engineering costs will remain high: EPC’s make sense on pools of dwellings, not 1 building They could be a real tool for SHOs to: Guarantee the efficiency of investments Boost the realization of energy strategy Outsource debt / do more with their equity

11 Nieuwe Energie-efficientierichtlijn Definitie energieprestatiecontract, art. 2 lid 27
contractuele regeling maatregel energie-efficiëntie geverifieerd en gecontroleerd investeringen betaald uit verbetering van de energie-efficiëntie of prestatiecriterium, zoals financiële besparingen Rechtsgrondslag EU VWEU met als doel een gemeenschappelijk kader op te zetten om energie efficientie in de Unie te stimuleren

12 Nieuwe Energie-efficientierichtlijn Inhoud energieprestatiecontract
lijst van efficiëntiemaatregelen of van de te behalen efficiëntieresultaten gegarandeerde besparingen door de maatregelen de looptijd en mijlpalen van de overeenkomst, voorwaarden en opzeggingstermijn lijst van de verplichtingen van elke overeenkomst sluitende partij referentiegegeven(s) om de behaalde besparing vast te stellen lijst van stappen en de kosten daarvan Rechtsgrondslag EU VWEU met als doel een gemeenschappelijk kader op te zetten om energie efficientie in de Unie te stimuleren

13 Nieuwe Energie-efficientierichtlijn Inhoud energieprestatiecontract
maatregelen volledig uitvoeren en veranderingen documenteren financiële gevolgen en de verdeling bereikte geldelijke besparingen meten en de verificatie van de behaalde gegarandeerde besparing, kwaliteitsgaranties de procedure voor het veranderen van kadervoorwaarden (o.a. veranderende energieprijzen, gebruiksintensiteit van een installatie) verplichtingen en de sancties wegens niet- nakoming

14 Model prestatiecontract RVO ”warmte/koude”
Een essentiële verplichting van de Leverancier is dat hij (…) garandeert dat hij de energiekosten van Afnemer voor het contractuele object met het gegarandeerde bedrag zal verminderen door energiebesparende maatregelen te treffen binnen de contractuele periode en dat hij dienaangaande het volledige risico zal dragen voor het commerciële succes van de kostenbesparende maatregelen. In dit opzicht betekent de aanvaarding van het commerciële risico door de Leverancier dat hij garandeert dat zijn investeringen (energiebesparende maatregelen) volledig zullen worden vergoed door zijn contractueel overeengekomen deel in de besparing en dat derhalve de Afnemer geen enkele investering hoeft te doen of gelden bijeen hoeft te brengen.

15 Model Local ”onderhoud, beheer en energiemanagement”
De opdrachtnemer wordt afgerekend op het energieverbruik van EOI. De bonus/malus wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde Energiebesparing. (…) Indien er minder energie is verbruikt dan het referentieverbruik krijgt Opdrachtnemer een Bonus, indien er meer energie is verbruikt dan het referentieverbruik heeft krijgt Opdrachtnemer een Malus: De bonus/malus wordt verdeeld over opdrachtgever en opdrachtnemer.

16 Rotterdamse Groene Gebouwen
De RGG formule wordt gekenmerkt door zes kritische succesfactoren: Gegarandeerde energiebesparing Budgetneutraal (ofwel géén extra investeringsbudgetten van Opdrachtgever nodig) Optimalisering en professionalisering onderhoud Verhoging van het comfort voor de gebruiker (verbetering binnenklimaat) Flexibel contract (wijzigingen in vastgoedportefeuille en gebruik mogelijk) Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed

17 Model Trebbe

18 Conclusies Energiebesparing topprioriteit EU en NL
Edit Presentation title in Notes/Handouts Header Conclusies Energiebesparing topprioriteit EU en NL Overheid en corporatiesector zal/moet verantwoordelijkheid nemen Prestatiecontracten kunnen/moeten afnemers overtuigen Markt terughoudend met garanties Voldoende schaalgrootte vereist 18

19 Vragen? Edit Presentation title in Notes/Handouts Header
T M 19

20

21 © EVERSHEDS B.V. 2013. Eversheds is a member of Eversheds International Limited.


Download ppt "Lente akkoord ”Prestatiecontracten”"

Verwante presentaties


Ads door Google